Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Významné klubové akce

120. let esperanta v Brně v paláci Nosreti 18. září 2021


Výstava o esperantu v kampusu Masarykovy univerzity

Fotky z výstavy 1.6.-30.6.2019

Esperantisté na Wikikonferenci 2014

Sympozium Otokar Březina 2014 – zúčastnil se Miroslav Malovec (19.9.2014)

Josef Vojáček v Brněnském rozhlase (24.8.2014)

Miroslav Malovec kaj Jan Werner prelegis en Juda muzeo en Brno (21.9.2014)

Masarykova univerzita 2011-2012

Kurzy esperanta

Kurzy Českého esperantského svazu - Bezplatný internetový kurz esperanta online - Bezplatný internetový kurz esperanta ke stažení

Naše propagace města Brna esperantem

Letáček Brno-správný směr v esperantu (Brno - ĝusta direkto)

KORDIS - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - Integrita publika transporta sistemo de la Sudmoravia regionoOslava našeho výročí

110 let esperanta v Brně jsme oslavili 21. května 2011 - PDF pozvánky na oslavu - 100 let esperanta v Brně (PDF) - 110 let esperanta v Brně (PDF) - léta 2001-2011 - Ve Zpravodaji městské části Brno-střed 5/2011 je článek o našem klubu na str. 19 - Archívní snímek z celostátního kongresu esperantistů 1950 v Brně

10 let esperanta v Kohoutovicích

Wikimánie ve Svitavách

Dne 27. října 2011 ve Studiu 6 na ČT24 v 8.20 h vystoupil předseda brněnského klubu v přímém přenose

Dne 27. října 2011 v 18 h v regionálním vysílání Brno se pak objevil šot z Wikimánie ve SvitaváchZamenhofova oslava ve Vídni

Dne 10. prosince 2011 jsme se zúčastnili malé mezinárodní akce ve Vídni.

Dne 15. prosince 2012 jsme si návštěvu ve Vídni zopakovali s naší aktivní účastí na přednáškáchEsperanto v rozhlasovém pořadu Apetýt

Ve dnech 23.1.2012, 16.7.2012 a 10.12.2012 tam vystoupil náš Josef Vojáček

Výstava o esperantu2.-20.7.2012 Výstava v Moravské zemské knihovně

Pokračování výstavy 21.-30. července 2012

Výstava o esperantu od 1. prosince 2012 v knihovně Filosozické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ulice Arne Nováka

Výstava o esperantu od 2. ledna do 10. února 2013 byla na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ulice Poříčí 9-11Článek o překladech české literatury do čínštiny prostřednictvím esperanta v časopise Fénix Česko-čínské společnosti, text článku je zde, o dalsích překladech zde

WikiTrans en Partizánske

Esperanto v pořadu Dobré ráno z Ostravy.
V pátek 26.7.2013 zde vystoupil náš člen Marek Blahuš
v 6.50 h (1. vstup)
v 7.50 h (2. vstup)

Esperanto v Brněnském rozhlasu 5.11.2013

Frazeologie česko-esperantská od Josefa Cinka je už vydána a soutěží o Slovník rokuSubskripce na Frazeologii česko-esperantskou od Josefa Cinka

Panely výstavy o esperantu (použito ve Valticích v létě 2004 v zemědělském muzeu):

panel 1 * panel 2 * panel 3 * panel 4 * panel 5 * panel 6 * panel 7 * panel 8Křest knihy Otokara Březiny Moje matka – Mia patrino v Jaroměřicích n. R. (září 2013)

Společný výlet do Přerova na 90 let klubu (září 2013)

Naše návštěva kurzu WikiTrans - v Partizánském (květen 2013)

Dne 15. prosince 2012 jsme si návštěvu ve Vídni zopakovali s naší aktivní účastí na přednáškách

Výstava ke 125. výročí esperanta „Je esperanto mrtvý jazyk?“ (červenec 2012)

Oslava 10 let Sdružení v Kohoutovicích (květen 2012)

Dne 10. prosince 2011 jsme se zúčastnili malé mezinárodní akce ve Vídni.

Wikimánie ve Svitavách Dne 27. října 2011 ve Studiu 6 na ČT24 v 8.20 h vystoupil předseda brněnského klubu v přímém přenose - Dne 27. října 2011 v 18 h v regionálním vysílání Brno se pak objevil šot z Wikimánie ve Svitavách

Oslava našeho výročí 110 let esperanta v Brně jsme oslavili 21. května 2011 - PDF pozvánky na oslavu - 100 let esperanta v Brně (PDF) - 110 let esperanta v Brně (PDF) - léta 2001-2011 - Ve Zpravodaji městské části Brno-střed 5/2011 je článek o našem klubu na str. 19 - Archívní snímek z celostátního kongresu esperantistů 1950 v Brně

Ago-semajno v polském Malborku (Silvestr 2007)

Kolokvium o knihovnách ve Vídni (19.-20.10.2007)

Akční týden v polském městě Nowy Sącz (Silvestr 2006)

Mezinárodní mládežnický seminář v Brně (4.9.11.2006)

Návštěva ve Vídni (počátek července 2006)

Návštěva ve Vicenze (11.3.2006)

Návštěva ve Stuttgartu (9-12.12.2005)

Návštěva z Rennes (11-12.8.2005)

Návštěva ze Stuttgartu (3-5.12.2004)

Esperanto na Masarykově univerzitě

Oslava 100 let Josefa Vondrouška a Vilibalda Scheibera (prosinec 2004)

Oslava 100 let esperantského klubu v Brně (květen 2001)


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro