Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
Esperanto a mládež

Mládež je věková skupina, která nejvíce využívá nebo může využívat výhody esperanta. Dospívající mohou cestovat sami bez rodičů na různé mezinárodní akce a využívat přitom levné nebo někdy i bezplatné ubytování v rámci služby Pasporta Servo. Setkání organizuje mládežnická sekce Světového esperantského svazu zvaná TEJO, která kromě pořádání kongresů, Silvestrů, turistických týdnů apod. vydává také časopisy Kontakto.
Mládež se svou schopností ovládat internet a počítače tvoří esperantské internetové stránky,. přispívá do esperantské Wikipedie, připravuje internetové kurzy esperanta jako je např. Lernu, vytváří esperantská CD a DVD.


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro