Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

E-knihy

E-časopisy

E-videa

Klubová kronika

SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení ČES v Brně

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Vítejte na stránkách Klubu esperantistů Brno

Klub byl založen 27.10.1901 pod názvem První spolek esperantistů rakouských v Brně.

Dotazy ohledně esperanta nebo brněnského esperantského klubu

klubakomitato@esperantobrno.cz .Jedinečná příležitost naučit se esperanto nebo se v něm zdokonalit letos poprvé v Česku.

Somera Esperanto-Studado (SES) se letos uskuteční od 18. července do 26. července v Kroměříži.

Této letní školy se každoročně účastní kolem dvou set lidí z mnoha zemí, a to lidí všech věkových kategorií – od dětí přes mládež, lidi středního věku až po starší lidi. Pamatuji paní, které bylo 90 let. Dopoledne vás čekají jazykové kurzy od naprostých začátečníků po kurzy úrovně C1 a specializované kurzy literatury a překládání. Odpoledne může strávit výlety nebo posloucháním zajímavých přednášek, na večer jsou pak nachystány esperantské koncerty. SES vřele doporučuji opravdu všem. Ať už jste zkušení esperantisté nebo jazyku pouze fandíte, ale bojíte se promluvit.

Přihlášku a vše důležité najdete přímo na webu akce – https://ses.ikso.net/2020/cs/

Čeští esperantští spisovatelé

O esperantu

Esperanto je plánový jazyk sestavený z mezinárodních slov, který byl v roce 1887 zveřejněn ve Varšavě očním lékařem ruskožidovského původu Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917) za účelem usnadnění mezinárodního dorozumění. Rok po zveřejnění se vzdal autorských práv, aby se na vývoji jazyka podílela celá esperantská komunita. Důraz kladl na literární propracování jazyka.

Existuje Světový esperantský svaz v Rotterdamu (Universala Esperanto-Asocio) s národními svazy v 80 zemích světa, mezi nimi i Český esperantský svaz, zapsaný spolek. Svou světovou organizaci má i mládež (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

UNESCO uznalo význam esperanta dvěma rezolucemi a nyní vydává tzv. kurýra (Unesko-kuriero) také v esperantu.

Esperantské muzeum ve Vídni se stalo součástí Rakouské národní knihovny, existuje esperantské PEN-centrum, slovník esperantských autorů vydaný v Chorvatsku 2006 uvádí 890 autorů píšících v esperantu. Muzeum esperanta máme i ve Svitavách. Knihovna našeho klubu má více než 4 000 titulů.

Esperanto se stalo nemateriálním kulturním dědictvím v Polsku a Chorvatsku.

Internetová encyklopedie Wikipedie má esperantskou verzi se čtvrt milionem článků.

Národní divadlo v Praze hraje novou úspěšnou operu Sternenhoch Ivana Achera v esperantu.

Kde se lze esperanto naučit

V knihkupectvích jsou k dostání učebnice a slovníky vydané nakladatelstvím KAVA-PECH.

Na internetu jsou kurzy esperanta na portále Duolingo (na základě angličtiny, španělštiny a portugalštiny), slovenský kurz s českou verzí Lernu a korespondenční kurzy Českého esperantského svazu.

Esperanto se lze učit na Letním jazykovém táboře v Lančově, v Mezinárodní škole esperanta v Bartošovicích, v Penzionu Espero ve Skokovech a na Letní škole esperanta na Slovensku.Ke stažení:

Objevte esperanto

Esperanto máš v kapse
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro