Klubo de esperantistoj Brno

filia societo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

En 1901 fondita Unua Societo de Esperantistoj Aŭstriaj en Brnoprogramo

aranĝoj

informoj

historio

biblioteko

bulteno

aktuale

personoj

hejmen

gastlibro

infanoj

junularo

plenkreskuloj

emeritoj

publikaĵoj

elŝutu

UNESCO

E-libroj

Tago de esperanta libro

Kluba kroniko


SILE

Ĉeĥe

Pri ni

Historio

Statuto

Aliĝilo

Kluba komitato

Studado

Kluba kontribuoal Wikipedio

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


120 jaroj de EK Brno

La 110-a Universala Kongreso de Esperanto 2025 okazos en Brno

La plej malnova nia klubo, fondita en 1901 en Brno kun oficiala aprobo, festis sian 120-an datrevenon la 18-an de sep­tembro 2021 en Nosreti, Křenová 409/52 ekde la 10 h.

Malgranda gvidilo tra Brno

Ekde oktobro 2021 ni kunvenos alterne rete kaj en la klubejo Hybešova 65a
La klubejo denove fermita por tempo nedifinitaNova klubejo:

ekde septembro 2020 ni kunvenados ĉiun MARDON

en la klubejo Křenová 57, 18-19 hod

https://1url.cz/Uzdos


Nova klubejo Křenová 57

La klubejo troviĝas inter tramhaltejoj Vlhká kaj Masná de tramoj n-roj 8 kaj 12. Oni eniras en la du-alan ladan pordegon, kiun oni venos malfermi, kiam vi sonorigos. Dekstre sur la muro estas sonoriloj en du kolumnoj. Al la klubejo apartenas la kvara de malsupre en la dekstra kolumno.

La klubejo mem estas en la korto de la domo. Ne mankas necesejo.

27 oktobro 1901 - fondo de la klubo

La 17-a kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Brno sub aŭspicio de la ĉefurbestrino D-ino Markéta Vaňková

Novaj libroj

Gastlibro

Kluba foto-kroniko

Metamorfozoj * Ĉerkoturneo

Esperanto aldoniĝis al la Pola Listo de Nemateria Kultura Heredaĵo

Nia retejo en Fejsbuko

KLUBO DE ESPERANTISTOJ EN BRNO

    Kunvenoj en la klubejo ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, ekde 18 h.     Ĉiun merkredon.
 Enirejo de la klubejo en la strato Starobrněnská n-ro 15 kontraŭ la librovendejo Knižní klub (Libra klubo) – la klubejo post renovigo somere 2013

SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

    Ne plu ekzistas, do ankau ne la malnova kunvenejo en Kohoutovice.

Kunveno: Centrum volného času (Centro de libera tempo), klubejo ÚMČ Brno-Kohoutovice, Libušina . 27, ekde 18 h. Ĉiun trian merkredon en monato.

    Nia propagando de Brno per Esperanto

Flugfolio Brno - ĝusta direkto

KORDIS - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - Integrita publika transporta sistemo de la Sudmoravia regionoSoleno de nia 110-jariĝo

110 jarojn de Esperanto en Brno ni solenis la 21-an de majo 2011 - PDF de la invitilo por la soleno - 100 jaroj de Esperanto en Brno (broŝuro en PDF - jaroj 1901-2001) - 110 jaroj de Esperanto en Brno (aldona broŝuro en PDF - jaroj 2001-2011) - En la Informilo de la kvartalo Brno-centro 5/2011 estas artikolo pri nia klubo sur la p. 19 - Arkiva filmeto pri la tutŝtata kongreso de esperantistoj 1950 en Brno

10 jaroj de Esperanto en Kohoutovice

Vikimanio en Svitavy

La 27-an de oktobro 2011 en Studio 6 de la Ĉeĥa Televido, kanalo ČT24, je la 8.20 h prezentiĝis la prezidanto de Esperantista Klubo en Brno en rekta transmisio

La 27-an de oktobro 2011 je la 18 h en regiona elsendo Brno aperis poste filmeto pri Vikimanio en SvitavyZamenhof-festo en Vieno

La 10-an de decembro 2011 ni partoprenis malgrandan internacian aranĝon en Vieno.

La 15-an de decembro 2012 ni partoprenis aktive kiel prelegantoj en la sama Viena festo


Interesaj ligoj

Homaj rajtoj en Esperanto

Wikipedia

Somera lingva tendaro

Lingvo.info

UK Praha

1996

Municipoj en EsperantoVerda Stacio

Esperanta-ĉeĥa vortaro

Sen eldonisto

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro