Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Klubaj prelegoj - Klubové přednášky

Arkivo de la prelegoj – Archiv přednášek

Verda Stacio

13.3.2024

O.A.Fischer

Ludvík Očenášek

31.1.2024

O.A.Fischer

Eduard Ingriš

24.1.2024

M. Malovec

Slangy a nadávky v esperantu

10.8.2023

O.A.Fischer

Adaptado de romaoj - dornoplena vojo

21.6.2023

Klubanoj

Rostado en Lužánky

14.6.2023

O.A.Fischer

Venenaj plantoj

29.3.2023

O.A.Fischer

Karboekspluanta_Distrikto_Rosice_Oslavany

22.2.2023

M. Malovec

Praga skolo

1.2.2023

O.A.Ficher

Pri alkoholo

17.1.2023

Josef Vojáček

JAZYKY_A_KOMUNIKACE předneseno v Mahenově knihovně

30.11.2022

O.A.Fischer

Tuberkulozo

16.11.2022

O. A. Fischer

71-a kongreso de KELI

6.10.2022

O.A.Fischer

Polenantoj

31.5.2022

O.A.Fischer

Historio de Ukrainio

5.4.2022

O.A.Fischer

Otakar Batlička

8.2.2022

O.A.Fischer

50 jaroj de Kolektado kaj Fotado de Senvertebruloj

16.11.2021

O.A.Fischer

Julius Payer

5.10.2021

O.A. Fischer

Kristana kongreso en pola Legnica 2021

18.9.2021

O.A.Fischer

Flauro de Brno

18.9.2021

M. Malovec

Historio de EK Brno

8.6.2021

O. A. Fischer

Romaoj

27.4.2021

M. Malovec

Theodor Kilian

6.4.2021

O.A.Fischer

Bestoj en Brno

9.2.2021

O.A.Fischer

Jan Kornel

2.2.2021

M. Malovec

Jan Werner

8.12.2020

O.A.Fischer

Rasputin

10.11.2020

O.A.Fischer

Alois Topič

15.9.2020

Milan Kolka

Somera Esperanto-Studado 2020

11.3.2020

O.A.Fischer

Kazo de la Maria Kolono

26.2.2020

O.A.Fischer

Vojtěch Náprstek kaj Emil Holub

15.1.2020

O.A.Fischer

Buraj militoj

6.11.2019

O.A.Fischer

F.A.Elstner

30.10.2019

J. Vojáček

Ne nur konkurso

20.10.2019

J. Vojáček

Instruado de Esperanto100 překladů doporučených jako nejvhodnější četba

BibLO
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro