Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

Literatura

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akceEsperante

Hlavní strana

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubu

Výbor sdružení

WikipediaLetní jazykový tábor


Lingvo.info


Výbor Klubu esperantistů BrnoAktuální výbor klubu - Aktuala kluba komitato

předseda / prezidanto:........................... Milan Kolka

místopředseda / vicprezidanto:............Miroslav Malovec

tajemník / sekretario:........................... Oldřich Arnošt Fischer

pokladní / kasisto:.................................. Jana ZigalBývalé výbory klubu / Estintaj klubaj komitatoj

2022: Milan Kolka (prezidanto), Miroslav Malovec (vicprezidanto), Oldřich Fischer (sekretario), Bohumila Trzosová (kasisto)

2016-2021: Miroslav Malovec (prezidanto), Milan Kolka (vicprezidanto), Oldřich Fischer (sekretario), Bohumila Trzosová (kasisto)

2009-2015: Miroslav Malovec (prezidanto), Věra Podhradská (sekretario), Zdeněk Závodný (kasisto), Miroslav Hruška (kulturaj programoj), František Frýbert, Jarmila Handlová, Oldřich Arnošt Fischer (revizoroj)

2000-2008: Zdeněk Hršel (prezidanto), Miroslav Malovec (vicprezidanto), Marta Lorková (kasisto, 2005), Marie Klimentová (kasisto), Věra Podhradská (sekretario), Milena Picková, Jarmila Handlová (komitatanoj), Jarmila Veselá, Jarmila Malá (revizoroj)


KONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník


Bez vydavatele


Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado


Infanlibro