Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE


Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
Kniha návštěv

Návštěva z Gliwic 19-21.4.2024

Navštívili nás Zofia Śmistek, Aleksander Zdechlich, Dariusz Caban a Ewa Caban. V pátek jsme šli do podzemí na Žlutém kopci (Vodojemy), v sobotu po slavnostním zahájení plavební sezóny lodí na hrad Veveří, kde jsme viděli hranou rekonstrukci bitvy mezi nacisty a partyzány v dubnu 1945, v neděli po mši na Petrově jsme šli na věž Staré radnice, do zahrad vily Tugendhat a vily Löw-Beer a do kavárny Pelíšek s živými kočkami (třída kpt. Jaroše).


Dne 2. února 2024 nás navštívili pražští esperantisté z klubu E-mental', společně jsme zašli na výstavu Záhady světa, které fascinují v letohrádku Mitrovských, naobědvali se ve vietnamské restauraci AnVok na křížové 5, zahráli si kuželka v parku Mendelova náměstí a dali si kávu v předsálí Mendelova muzea. Měli jsme jednoho hosta z Maďarska a jednoho ze Slovenska. Zúčastnil se i pejsek Luna.Po návštěvě Slovenska, kde jednal o světovém kongresu v Tanzánii v roce 2024 mladý tanzánský esperantista John Megasse projížděl Brnem na cestě do polského Bialystoku a setkal se s brněnskými esperantisty. (2023-07-18), kteří s ním strávili několik hodin ve vegetariánské jídelně (Panská 12) a dozvěděli se mnoho zajímavého o Tanzánii.


Návštěva mladé brazilské esperantistky, která v lednu a únoru 2020 přijela do Brna studovat (Helena Truzzi Avila)


Před vánočními svátky do Brna přijel i mladý 24-letý kolumbijský esperantista, avšak klubové schůzky v té době zrovna neprobíhaly. Setkal se tedy s jednotlivci (M. Blahuš, M. Malovec, V. Zouzalík).


2.11.2019 návštěva japonského espeerantisty, Ryotaro KOBASHI, lékaře z Kioto. Bedesovali jsme v Letmu, pak šli na oběd do Středověké krčmy a nakonec navštívili Mendelovo muzeum.Návštěva švýcarského esperantisty Mario Giacchetta 30.10.2017
8.6.2016 navštívail naši klubovnu 17-letý mexický student Jose Pablo Lara Lopez (foto Jose Pablo jako selfíčko)

Dne 20.4.2016 navštívil naši klubovnu redaktor Rovnosti Martin Vértesi, student žurnalistiky (na obou snímcích vpravo) foto O. A. Fischer


16. září 2015 klub navštívila francouzská skupinaGasto Garry Evans, anglo vivanta kun sia japana edzino en Honkongo (maldekstre)


Gastino el Rumanio kaj gasto el Hispanio la 4-an de junio 2014.

Somera vizito 2013 - Zend el Singaporo
Reinhard Fössmeier kun Z. Závodný kaj M. Malovec post la prelego pri J. V. Šamla la 19-an de junio 2013


Gabriela Stier el Satu Mare kun O.A. Fischer (3.-13.5.2013)


14.11.2012 Andi Münchow (Hannover)


31.10.2012 nás navštívili hosté z Belgie (Ben Indestege), Ukrajiny (Ĥati Alijeva )

a Argentiny (E. Gimenéz).


7.9.2011 nás navštívil moravista Aleš Macek a zahraniční hosté z Ruska a USA
Zleva: Martin Bureš, Miroslav Hruška (Miropiro), Arina Osipova, Marek Blahuš, Brandon Sowers

24. února 2010 navštívili náš klub Salomé Hug z Francie (dívka uprostřed), Cesáreo García Fernández (vousatý muž) a Michal Matúšov ze Slovenska (nejvyšší osoba)

Názory univerzitních studentů na výuku esperanta

Spolupráce s esperantisty v Rennes

Účast Marka Blahuše ve Vatikánu na velikonoce 2009


Pozvánka na autorské čtení Ljubov Vondrouškové 18.6.2009

Pozvánka do konverzačního kurzu na jaře 200920. září 2008 bylo založeno Muzeum esperanta ve Svitavách 

- pohled do sálu a příruční knihovny


Návštěva z Francie 7.5.2008 v naší klubovně.Významným úspěchem klubu je esperant­ská verze propagačního    letáčku města Brna, která byla spolu s ostatními novými jazykovými    verzemi zveřejněna na oficiální stránce magistrátu dne 28. března    2008, tedy v den výročí J. A. Komenského, který patřil k otcům    myšlenky mezinárodní řeči.

Překlad je dílem předsedy klubu Mgr. Zdenka Hršela ve spolupráci s   dalšími členy.

Ze strany magistrátu pak s klubem spolu­pracovala   Kancelář strategie města a firma Grafex, která   zpracovala výtvarné řešení letáčku.

 

Město Brno - správný směr

Urbo Brno - ĝusta direkto
31. ledna 2008 natáčela v našem klubu Česká televize a

téhož večera odvysílala pořad o Interhelpu, ve kterém vystoupil

náš člen Jan Werner. Pořad je dostupný na internetu

pro pomalé připojení: http://tinyurl.com/38con5 a

pro rychlé připojení: http://tinyurl.com/3x29k9 . Reportáž

z klubovny byla odvysílána 19.2.2008 v 6.40 h na ČT1 a

v 9.40 h na ČT2.
Silvestr 2007 v polském Malborku
Esperanto jako volitelný předmět na Masarykově univerzitě

v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci
Cesta po Ukrajině a přednáška o ní
Návštěva švédského esperantisty Johana (uprostřed) 25. 4.2007
Návštěva belgického esperantisty Bena 2.5.2007
Seminář Jazyky na internetu“ v Brně (listopad 2006)
Návštěva z Francie 2006
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro