Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILEO nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
Biblioteko de Esperantista klubo en BrnoDne 19. března 2024 naše knihovna opustila byt Miroslava Malovce a byla odvezena do Moravské zemské knihovny. La 19-an de marto 2024 forlasis nia biblioteko la loĝejon de Miroslav Malovec kaj estis transportita al Moravia Landa Biblioteko.


Díky tomuto kroku bude naše sbírka esperantské literatury zachována budoucím generacím a bude přístupná ke studiu i nečlenům klubu. Dank' al tiu paŝo nia kolekto de Esperanto-literaturo restos konservita por la estontaj generacioj kaj estos alirebla por studado ankaŭ al nemembroj de la klubo.

Knihy jsou v rukou jedné z nevýznamnějších českých knihoven. Nemusíme se bát o jejich osud, máme smluvně ošetřeno, že knihy nevyřadí. La libroj nun troviĝas en unu el la plej gravaj bibliotekoj en Ĉeĥio. Ne necesas timi pri ilia sorto, ni kontraktis, ke la libroj ne estos forigitaj.

Následujícího asi půl roku bude knihovna knihy katalogizovat, poté budou přístupné čtenářům knihovny. Dum la sekva duonjaro la biblioteko katalogos la librojn, poste ili estos je dispono de la legantoj.

Klub esperantistů Brno

p/a Miroslav Malovec
Bosonožská 15/10
CZ-625 00 Brno

e-mail: klubakomitato@esperantobrno.cz


Katalog - Katalog v XLSKatalog v PDF - Tematické rozdělení

Dary klubové knihovně

Novinka*Slovníčky k procvičování slovní zásoby


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro