V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brně

program

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

Naše stránky

na Facebooku

Hlavní strana

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na WikipediiVerda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro


Studium a zkoušky esperanta

Po zvládnutí základů esperanta můžete své znalosti přezkoušet před mezinárodní komisí Pedagogické sekce Světového esperantského svazu (tzv. KER-zkoušky).

Na univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani můžete absolvovat tzv. Interlingvistické studium (přednášky v esperantu) a zakončit je i doktorátem.

Existují ovšem i méně oficiální možnosti, jak rozšířit své znalosti esperanta až na literární nebo odbornou úroveň vlastním samostudiem.

■ četbou esperantské literatury - řada knih je dostupná v elektronických knihovnách (eLibrejo, Sakura, Gutenberg, Bitoteko)

■ studiem největšího esperantského výkladového slovníku Plena Ilustrita Vortaro (PIV), je dostupná i jeho internetová verze

■ studiem nejpodrobnější mluvnice esperanta Plena Analiza Gramatiko (PAG), která se dá také stáhnout z internetu

■ poslechem podcastů esperantských rozhlasových stanic (Varšava, Vatikán a další)