Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu


V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brně

program

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

Esperante

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubu

Výbor sdružení

WikipediaLetní jazykový tábor
Naše stránky na Facebooku

Naše klubové programy na webu Program Brněnsko
Vchod do klubovny na Starobrněnské 15 proti Knižnímu klubu

Klubovna prošla v létě 2013 rekonstrukcí

KLUB ESPERANTISTŮ

Schůzky: Klubovna ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, od 18 h. Každou středu kromě třetí středy v měsíci, kdy zajišťuje program Sdružení. Korespondenční adresa: Klub esperantistů v Brně, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, malovec@volny.cz

SDRUŽENÍ PRO MEZINÁRODNÍ JAZYK ESPERANTO V BRNĚ

Schůzky: Centrum volného času, klubovna ÚMČ Brno-Kohoutovice,    Libušina třída 27, od 18 h. Vždy každou třetí středu v měsíci. Korespondenční adresa: Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, p/a Věra Podhradská, Poříčí 1, 602 00 Brno, podhradska@volny.cz

V době letních prázdnin (červenec-srpen) se schůzky nekonají.


Vchod do Centra volného času v Kohoutovicích

Naše cíle  Členská přihláška (PDF, DOC) Pokud chcete být členem Klubu esperantistů v Brně i Českého esperantského svazu a platit tyto příspěvky prostřednictví klubu, pošlete celkovou částku (50 Kč + členství ČES) na klubový účet:

Název účtu: Klub esperantistů v Brně, číslo účtu: 155 770 878 / 0300 Poštovní spořitelna Brno, variabilní symbol: datum narození účastníka (např. 19800213 = 13.2.1980)Kniha návštěv  KONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník


Bez vydavatele


Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado


Infanlibro