Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


OSOBNOSTI

Slavné brněnské osobnostiOsobnosti brněnského esperantského hnutí

Jaromír Šikula - Josef Vondroušek (1904-1995) - Vilibald Scheiber - Rudolf Krchňák -  Alena Růžičková-Pavlínová - Oldřich Franzl – Zdeněk Hršel (1928-2014)

Významné osobnosti, které účinkovaly v meziválečné esperantské Zelené stanici (Verda Stacio) brněnského rozhlasu:

František Kožík  - Karel Höger - Jarmila Kurandová - Vladimír Leraus

Členové, na které vzpomínáme

Marta Lorková (1924-2005) - Milena Picková (1932-2008) - Marie Malá (1919-2000) - Jarmila Dufková (1919-2002) - RNDr. Evžen Wohlgemut (1947-2002) - Alois Horák (1908-1989) - Oldřich Růžička - Tomáš Borkovec - Marie Adamcová - Arnošt Baláž.


Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro