Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

Literatura

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce

Vikipedio


Esperante

hlavní strana

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubu

Výbor sdružení

WikipediaLetní jazykový tábor


Lingvo.info
Podíl našeho klubu na Wikipedii

Náš člen Miroslav Malovec založil českou Wikipedii na přelomu roků 2002/2003, v roce 2014 dostal čestné členství Wikimedia Česká republika. V témže roce byl pozván na listopadovou Wikikonferenci v brněnské hvězdárně, kde o založení české Wikipedie vyprávěl. Tomu předcházel článek v časopise Wikimedium a televizní rozhovor v přímém přenose ze Svitav, oboje v roce 2011. Věnuje se však hlavně esperantské Wikipedii, do které vložil tisíce článků.

Marek Blahuš, nejmladší člen Esperantské akademie, se stal rezidentem, tedy styčnou osobou mezi Masarykovou univerzitou a společností Wikimedia Česká republika, které v listopadu 2015 podepsaly smlouvu o spolupráci. Přispívá do Wikipedie české i esperantské, hlavně upravuje, opravuje a doplňuje články již vytvořené, ročně provede tisíce zásahů. Na Wikikonferenci 2013 přednášel o Česko-slovenské Wikipedii, v roce 2014 o stinných stránkách Wikipedie, v roce 2015 o spolupráci s Masarykovou univerzitou, které předcházel seminář Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii s jeho aktivní účastí. V roce 2011 se zúčastnil celosvětové Wikimanie v Izraeli.

Miroslav Hruška přispívá také hlavně doplňováním a opravami již existujících článků, zvláště s tematem železnice. Přispívá především do esperantské Wikipedie, kde vytvořil několik stovek nových článků.

Milan Kolka zatím přispěl do esperantské Wikipedie článkem o Chotěboři.

Václav Zouzalík se věnuje dalším wikipedickým projektům, hlavně Wikizprávám, o kterých přednášel na Wikikonferenci 2014.

Časový přehled

2002: Založení české Wikipedie naším členem: Náš člen Miroslav Malovec začíná v dubnu přispívat do esperantské Wikipedie a je požádán Chuckem Smithem, aby přeložil do češtiny z esperanta nápisy, které uživatel Wikipedie vidí na obrazovce. Bylo to zhruba 20 stránek ve formátu TXT. Správci Wikipedii spustili v květnu českou Wikipedii sami, ovšem v angličtině, protože česky neuměli. Nikdo tam nechtěl přispívat. M. Malovec zaslal překlad na Silvestra 2002 správci B. Wibberovi, také esperantistovi. Od té chvíle je M. Malovec považován za zakladatele české wikipedie. Kromě toho v roce 2002 napsal a vložil řadu článků esperantských. - esperantské články: Josef Čapek, Vlastimil Novobilský, Vladislav Vančura, František Běhounek, Václav Havel, Bohumil Hrabal, Josef Lada, Karel Sabina, Libelo, Mnichovo Hradiště, Jiří Kořínek, Antonín Dvořák, Mirko Hanák, Amálie Kutinová, Max von Sydow, CxEA, AEST, Humuro, Vojtěch Rakous, Olomouc, Moraviaj Esperanto-Pioniroj, Tradukisto, Vítězslav Novák, Josef Bohuslav Foerster, Zdeněk Fibich, Vilém Blodek, Josef Suk (komponisto), Muziko, Kabe, Kde domov můj, Heintje, Karel Gott, Stanislav Kamarýt, Stanislav Schulhof, Esperanta Literaturo, Jaroslav Šustr, Julie Šupichová, Josef Kavka, Francisko Valdomiro Lorenz, František Pytloun a řada dalších.

2003: Wikipedie obecně: Počátkem ledna se objevuje česká Wikipedie v překladu M. Malovce a hned začnou přispívat různí lidé. On se však věnuje hlavně esperantské verzi. Digitalizuje (opět na žádost Ch. Smithe) Esperantskou encyklopedii z roku 1935 (věnovanou pouze esperantskému hnutí), vkládá jednotlivé články do Wikipedie, které jsou poté dalšími přispěvateli aktualizovány (jednalo se o cca 2600 článků). Kromě toho píše a vkládá další články. ■ české články: Pedagogika, Metodika, Literatura, Esperantská literatura, Kazimiez Bein, Josef Vondroušek, Albert Škarvan, Věra Ludíková, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Bratři Grimmové, Carlo Collodi, Jan Karafiát, Alfred Hitchcock, Miloslav Stingl, Vlasta Hilská, Kateřina Hilská, Martin Hilský, Jarmila Hašková, Ilustrace, Eva Hašková, Robert Hliněnský, Bedřich Hrozný, Jiří Vala, Jihočeská Theléma, František Omelka, Seznam finských spisovatelů, Slovensko, Polsko, Svatý Jan Pod Skalou, Aloys Skoumal, Albánie, Andora, Bělorukso, Anglie, Belgie. ■ esperantské články: 925 článků, většinou z Esperantské encyklopedie 1935

2004: Wikipedie obecně: M. Malovec aktualizoval ve Wikipedii některé články z esperantské encyklopedie (zvláště další činnost a úmrtí esperantistů) a vložil několik článků i do nově vzniklé Encyklopedie města Brna, konkrétně o založení klubu v roce 1901, založení Českého esperantského svazu v Brně v roce 1969, o esperantském vysílání stanice Verda Stacio (1932-1938) v brněnském rozhlase a o esperantských překladatelích Josefu Vondrouškovi a Jiřím Kořínkovi a botanikovi Jaromíru Šikulovi. ■ české články: Jaroslav Zaorálek, Literatura Mondo, Moraviaj Esperanto-Pioniroj, esperantské články: 449 článků, většinou z Esperantské encyklopedie 1935

2005: Wikipedie obecně: V tomto roce M. Malovec hlavně přispíval do internetové biologické knihovny BioLib (několik tisíc zoologických a botanických názvů podle největšího esperantského slovníku Plena ilustrita Vortaro a za pomoci Lubomíra Středy z Úpice a Josefa Hrona z Pardubic). Do Wikipedie, české i esperantské, se zapojil student Masarykovy univerzity Marek Blahuš, a to esperantskými články Brno, Žabovřesky, Hantec, Vila Tugendhat, Otakar Klusáček, Johan Gregor Mendel (velmi rozšířil stručný článek), Stanislav Vráz, vylepšil článek o našem klubu. Kromě toho uspořádal v Brně mezinárodní esperantský mládežnický seminář Jazyky na internetu a obnovil esperantskou mládežnickou organizaci. Více než vlastními články přispívá úpravami už článků existujících, ročně až několik tisíc zásahů. ■ esperantské články: Karel Matěj Čapek-Chod, Mikuláš Dačický z Heslova, Zdeněk Mareš, Sofie Podlipská, Ferdinand Schulz, Josef Václav Sládek, Petr z Mladoňovic, Georgo de Poděbrady, Václav Šašek, Sankta Romgermana Imperio, Markgrafo, Ignát Herrmann, Gustav Pflegr Moravský, Singularo, Deklinacio, Ján Kollár, Gelasius Dobner, Jan Drda, Bohuslav Balbín, Metaforo, Suvereno, Cxambelano, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Josef Dobrovský, František Palacký, BioLib, Cxehxa Societo Ornitologia, Birdoj de Svedio, Marie Dolistová, Vejno, Buhxto, Varleto, Magdaléna Dobromila Rettigová, Jan Karafiát, Vehiklo, Bohuslava Pelclová, Josef Hron, Karolína Světlá, Jan z Jenštejna, Jiří Melantrich, Daniel Adam z Veleslavína, Cxehxoslovaka Antologio, Helena Malířová, Ivan Olbracht, Alois Musil, Kosmas, Jan Amos Komenský, Václav Čánský, Plantoj, Veleno, Stan Bubenič, Jaromír Šikula, Milena Hübschmannová, Hadasa, Fontano. Dalších asi tisíc článků, většinou z Esperantské encyklopedie 1935.

2006: esperantské články: Eduard Štorch, Václav Čtvrtek, Václav Zelený, Ondřej Sekora, Ferdinand Schulz, Max Brod, Jindřich Šimon Baar, Jaroslav Foglar, Bohema Revuo Esperantista, Alberto Vojtěch Frič, Miroslav Ivanov, Jan Jakubec, František Martin Pelcl, Arnošt Procházka, Bohumil Říha, Ondřej Sekora, Václav Zelený, Jiří Wolker, Spektaklo, Skaldo, Rapsodo, Rapsodio, Aedo, Araso, Jean Bodel, Menestrelo, Balo, Konflikto, Dante, Balado, Roma Thorsen, Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen, Louis Pergaud, IBBY, Sxafto, Václav Halíř, La hobito aux tien kaj reen, Elasta junto, Risorto, Gluo, Surpremita junto, Kejlo, Pivoto, Tredfiksilo, Sekuriga ringo, Foldo, Stifto, Egon Erwin Kisch, Ludwig Winder, Leo Tolstoj, La tragedio de Regxo Lear, Emanuel Swedenborg, ■ české články: Evžen Wohlgemuth, Kvaropo.

2007: české články: Povinný výtisk, Ferdinand Hodler ■ esperantské články: Miroslav Zikmund, František Tenčík, Václav Erben, Jiří Hanzelka, Břetislav Hodek, Zdeněk Jirotka, Václav Kaplický, Rudolf Medek, Stanislav Rudolf, František Tenčík, Rudolf Franzl (ingeniero), Teatro Polárka, Apiso, Serapis, Mastabo, Hxedivo, Jaroslav Suchánek (esperantisto), Cxehxa turismo, Arnošt Lamprecht, Jaroslav Krolupper, Josef Kremláček, Donald W. Munns, Josef Hora, Jiří Zahajský, Miroslav Verner, Logoreo, Jan Miroslav Balakař, Rudolf Medek, Levi Wiener, Archlebov, Putim, Oldřich Franzl, Karel Svoboda. ■ Wikipedie obecně: začal přispívat Miroslav Hruška, provádí především úpravy a doplňky existujících článků, zvláště týkajících se železnice

2008: české články: Antonín Polách - esperantské články: Antonín Polách, Zdeněk Pluhař (esperantisto), Carl von Rokitansky, Hynek Karel Bouška, Portugala Eldona Rondo, B.M. Slösser-Bresler, Egoo, Gene Brewer, Europeana, Miroslav Fišmeister, Paracelsus, Karl Shuker, Josef Xaver Kobza, Ludmila Klegová, Esperanto-Muzeo en Svitavy, Internacia Kultura Festivalo, Věra Novobilská, Sub la signo de la verda stelo, Bildolibro sen bildoj, Jiří Harcuba, Placo de Libereco (Brno), Iraklij Luarsabovič Andronikov, Siegfried Obermeier, Alexander Sommer Batěk, Václav Křístek, Václav Lamr, Vizito el prahistorio, Sano (bulteno), Ateliero, Norda literaturo, Valentin Oswald Ottendorfer, Karel Vorovka,

2009: české články: Schodolez - esperantské články: Miloslav Švandrlík, Vilém Werner, Otakar Dorazil, Max Kašparů, E-Lingvo, Ceha Fervojista Esperanto-Asocio, Hejma biciklado, Sanfortiga trotado, Aerobia, Diskogurdo, Situacia komedio, Sáva Heřman, Vladimír Adamík, Gustav Žďárský, Ka (antikva Egiptujo), Jindřiška Drahotová, Mangonelo, Fototauxgeco, Artistelekto, Sxtuparlifto, Fornoganto, Egalismo, Razkapulo, Mondparado, Dormomato, Lekbombono, Radblokilo, Magnetofono, Majxoreto, František Baďura, Kemia mezlernejo (Brno),

2010: české články: Božena Studničková, Pavel Rak ■ esperantské články: Jiří Brabenec, Vladimír Slaný, Marie Hartmannová-Havránková, Zdeněk Polák, Por nova afero nova maniero, Cxina antologio, Rudolf Jiří Zvěřina, Vilém Mathesius, Ivan Markovič Lojko, Jaromír Babička, Eduard Felix, Louis Slotin, Ladislav Špína, Armand Caumont, Henri Perruchot, Bohema Unio Esperantista, Unua Virina Grupo Esperantista, Internacia Krestomatio, Vladimír Sládeček, Sozio, Jiří Brabenec, František Vymazal, Eda Jitzovský, Robert Musil, Sidonie Dlouhá, Viktor Dvořák, Ljubov Vondroušková, Miroslav Krleža.

2011: Wikipedie obecně: V českém wikipedistickém časopise Wikimedium se objevil interview s Miroslavem Malovcem o založení české Wikipedie a na totéž téma krátký rozhovor v přímém přenose České televize na wikimánii ve Svitavách. české články: Josef Schreier, Josef Cink (básník). ■ esperantské články: Senioro, Junioro, Marek Čejka, Mirek Čejka, Valentin Bilík, Jiří Kratochvíl, Stando, Retbutiko, Subtegmenta vendejo, Premonstratoj, Josef Schreier, Matrikulo, Karl von Reichenbach, Jaromír Hoffner, Placerado, Marsiaso, Josef Cink (poeto), Pregxejo Sankta Jozefo (Malgranda Kvartalo), Drahomíra Hlínková, Antonín Přidal, Angry Birds, Talent de Bombardier, "Sapsan" de RZD, RegioSwinger, Vogtlandbahn, Festival of Lights, Brno - urbo meze de Eŭropo, Fakultato de regiona evoluo kaj internaciaj studoj de Mendel-universitato en Brno

2012: esperantské články: Jaroslav Flegr, Emilie Wildmannová, , Brian Clegg, Li Laojon, Efraim Israel, Ĵorĵeta Ĉolakova, Jan Šprincl, Muzeo de Škoda Auto, Slavnostní jízda veteránů Škoda, Hrad Mladá Boleslav, Městský palác Templ v Mladé Boleslavi, Divadlo DOMA, Mirko Jelusich, Kofolao, Fritita fromaĝo (Smažený sýr) Fervoja linio Havlíčkův Brod-Kúty, Altrapida fervojlinio Nurenbergo-Munkeno, Trenitalia, LEO Express, OpenTTD, Hořice, Slovenske železnice, Železničná spoločnosť Slovensko, S-Bahn, InterRaill, Sciencific American, Poluscirkla fervojo, Geografia Informsistemo ■ české články: Knihy odvahy a dobrodružství, Norbert Schreier, Jevgenij Leopoldivič Nedzelskij, Jan Špincl, Žoržeta Čolakova, Efraim Istrael.

2013: Wikipedie obecně: začal přispívat další náš člen Milan Kolka. Marek Blahuš se stal členem Esperantské akademie, nejvyššího jazykového orgánu esperanta. Vedl kurz překládání z anglické Wikipedie do esperantské v Partizánském, zúčastnili se i M. Malovec, M. Hruška a V. Zouzalík. ■ esperantské články: Chotěboř, Poŝta tutaĵo (Poštovní celina), časopis Esperantista, překladatel Centezimala, časopis Ondo de Daugava, Čeložnice, Ratíškovice, Chaplinovy filmy The Kid, A King in New York, A Countess from Hong Kong, Laughing Gas, Mabel's Married Life, Pay Day, Police, Recreation, Shanghaied, Osip Mandelštamp, dále Stephen Allen Andrew, Stanislaus von Prowazek, Mahen-biblioteko en Brno, Transporta entrepreno de la urbo Brno, Forsta panteono. Duolingo, Swiss Travel System, Stožec, Fervoja Limpasejo Stožec-Haidmühle, Kačerov, Skalka (Praga metroo), Rajská zahrada (Praga metroo), Prosek, Pankrác, Nové Butovice, Hůrka, Lužice, Vltavská, Astronomia horloĝo de Brno, Digolago de Brno, Operaciaj programoj, Regiona politiko, Regiona politiko de la Europa Unio, Europaj Strukturaj Fondusoj, Transeuropatransporta reto, Teorio de centraj lokoj, Georgi Lozanov, Serio 480 de LEO Express. ■ české články: Jiří Harcuba, Oleg Malevič, Viktorija Kamenská, Jovan Kršič, Helena Voldan, Václav Netušil.

2014: esperantské články: Gimnazio Třebíč, Josef Morawetz, Viktor Trast, Alice Sergeant, Clément Tholet, Irena Papírníková, Jan Duda, Biblioteka Apogo Bachrich, Sporta gimnazio de Ludvík Daněk, Episkopa gimnazio Brno, Cirila-Metoda gimnazio kaj pedagogia mezlernejo Brno, Gimnazio Křenová en Brno, Gimnazio Brno-Řečkovice, Gimnazio Brno kpt. Jaroše, Gimnazio INTEGRA Brno, Gimnazio Nitra Golianova, Integra katolika lernejo en Nitra, Slovaka agrikultura universitato en Nitra, Univerzitato de Konstantino Filozofo en Nitra, Slovaka Esperanto-Instituto, Ján Lamačka, Slovaka Esperanto-Societo, Stelobservejo kaj planetario Brno, Urba muzeo kaj galerio Svitavy, Vlastimil Vondruška, Andrej Kiska, Tvořihráz, Senetářov, Starý Podvorov, Konferenco de Messino, Rohatec, Dambořice,. české články: Václav Křístek, Vuk Echtner, Alfons Bohumil Šťastný, Encyklopedie města Brna, Jaroslav Pulda, Léon Clifton, Světová knihovna (Ottova), Viktor Trast, Další cizí jazyk. ■ Wikipedie obecně: Miroslav Malovec obdržel čestné členství Wikimedia Česká republika a byl pozván na Wikikonferenci, kde o založení české Wikipedie byl vyzpovídán. Spoluorganizátory konference byli Marek Blahuš a student Václav Zouzalík, kteří také přednášeli.

2015: esperantské články: Mielcentrifugilo (= medomet), Adalbert Liebus, Vlastislav Zázvorka, Laumenda haltejo (= zastávka na znamení), Jaroslav Svojše, Boyan Slat, Laktokoktelejo, Alois Bradáč, Mikuláš Nevan, Cehoslovaka Esperanto-Komitato, Esperanto-Asocio en Cehoslovaka Respubliko, Staremulo (= panáček vstaváček), Jezuita universitato de Nagyszombat, Universitato de Trnava, Fakultato pri filozofio de la universitato de Trnava, Fakultato pri juro de la universitato de Trnava, Fakultato pri teologio de la universitato de Trnava, Esperanto kaj Libera Scio ■ české články: Karel Kraft, Rudolf Zanáška, Josef Pospíšil (překladatel), Gerta Pospíšilová, Juliana Bendová, Alois Bradáč, Světová knihovna (KLU), Hnutí Brontosaurus, Gornergrato, Hostěnín. ■ Wikipedie obecně: Marek Blahuš se stal rezidentem čili jakýmsi styčníkem Masarykovou universitou a společností Wikimedia Česká republika, které v listopadu podepsaly smlouvu o spolupráci. Marek na Wikipedii české i esperantské provádí tisíce zásahů ročně, přednáší o Wikipedii na Wikikonferencích.

2016: české články: Joachim Giessner, Karel Hais, Jan Cahaesperantské články: VIDA! science centrum ■ Docela Malé Divadlo ■ Miroslav Hruška ■ Divadlo Andreje Bagara ■ Gimnazio Přírodní škola ■ Wikipedie obecně: Časopis Instinkt zveřejnil 11.8. článek Wikipedie není vševědoucí se zmínkou o vzniku české Wikipedie překladem z esperanta ■

2017: české články (Malovec): Michel Léon Hirsch, Věra Kramářová, František Emanuel Velc, Emil Saudek, (Blahuš:) Stanislav Kotačka, Monika Babišová, Genetická genealogie, Shoda, Petr Blahuš, Miloslav Druckmüller, Svobodná licence

2018: české články: (Malovec) Ivan Acher, Jaroslav Hornát, Alexandru Iacobescu, Verda Stacio, Jaroslava Černá, (Blahuš) René de Saussure, Zvolenov, Národní pouť na Velehradě, Výšina sv. Metoděje, Art protis, Zuzana Beňušková, Šaštínská kartounka

2019: české články M. Malovce: František Spitzer, Josef Kavka, české články M. Blahuše: Mezinárodní československá genealogická společnost, Family Tree DNA, esperantské články M.Malovce: Oldřich Arnošt Fischer, Bohuslav Fuchs, Cajka, Cagano, Caba kolbaso, Gerald C. Jervis, František Spitzer.

2020: české články M. Blahuše: Práce na dálku, Záhorská kronika, Problém prvního světa, František Přikryl. Esperantské články M. Malovce: Antonie Mrázková, Smeŝo, Jaromír Pavlacký, Jakub Ondra, ,

2021: esperantské články M. Malovce: Karel Vala, Leontýna Mašínová, Fajrero (bulteno), Taras Michal Bohun, Milan Kolka, Arne Novák, František Jakubec, Adolf Veselý, František Frýbert, Jiří Rada

2022: české články: Historie esperanta na Mladoboleslavsku, esperantské články: Fervojfakaj kajeroj, Jaroslav Polenský, Nižbor, Jean-Luc Tortel, Ŝliĥto, Sku-raslilo.

Celkově M. Malovec založil 3040 článků, většinou z Esperantské encyklopedie 1935. Marek Blahuš jako rezident provádí několik editací denně, i když většinou jde o opravy a doplňky článků jiných autorů.


KONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník


Bez vydavatele


Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado


Infanlibro