Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI

Esperanto jako druhý cizí jazyk na školách


Hlavní stránka

Učebnice

Slovníky 

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Filmy

Kontakty


Odkazysvazove zkousky


asociaj ekzamenoj


mezinárodní zkoušky ILEI/UEA


Tisíc slov pro snadnou četbu začátečníků


Pravopisná cvičení v češtině


 

Internetový slovník Josefa Hrona - ke stažení - online

Nová iniciativa České esperantské mládeže: Nejlepší metody vyučování

Miroslav Malovec: Velký esperantsko-český slovník (i v knihkupectvích)

Jan Werner: Tvorba slov v esperantu (u autora též k zakoupení jako kniha)

Ćeský esperantský svaz, založený v roce 1969 v Brně, vyvíjí pedagogickou činnost při výuce mezinárodního jazyka esperanto, při tvorbě učebních pomůcek a také při vzdělávání svých členů např. pro práci na počítači, při seznamování s různými projekty apod. Tyto činnosti vykonávají členové našich klubů a kroužků podle zájmů a místních možností. Svazový výbor proto ustanovil dvoučlennou pedagogickou komisi, jejímž úkolem je zaznamenávat tyto činnosti a pomáhat dalšímu rozvoji.ILEI - Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (Mezinárodní liga esperantských učitelů) je mezinárodní organizace učitelů esperanta, profesionálních i amatérských, jejíž českou sekce tvoří lidé, kteří si zaplatili členství, které je zároveň předplatným časopisu Internacia Pegagogia Revuo. Pro děti a začátečníky navíc vydává časopis Juna Amiko (Mladý přítel).

Bezplatné internetové kurzy esperanta:

Lernu!        Duolingo        uTalk
Esperantská literatura – Pěkný přehled uvádí německá esperantská knihovna v Aelen (asi 11500 titulů)
 

 Esperantská kultura


Esperantští spisovatelé


Rromány

Novely

Poezie

Drama

Překlady


Hudba

Pola RetRadio

Radio Vatikana

Ĉina Radio

Esperanta Retradio