Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky 

Čítanky

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy


 

Esperantské čítankyPro studenta, který zvládl základy jazyka, je důležitá snadná četba, na které by mohl procvičit probrané učivo. K tomu účelu jsou vydávány čítanky pro mírně pokročilé.

Pro mírně pokročilé:

Kabe: Unua legolibro (První čítanka) - obsahuje anekdoty, pohádky, povídky

Julie Šupichová: Legu kaj parolu (Čti a mluv) - čítanka české autorky z první republiky

Wiliam Auld: Paŝoj al plena posedo (Kroky k úplnému ovládnutí) - učebnice ve formě čítanky, každá z třiceti lekcí (kroků) obsahuje literární text (povídku, báseň) a řadu cvičení

Theodor Kilian: La mondo rakontas (Svět vypravuje) - soubor krátkých povídek ze všech světadílů, původně součástí učebnic Th. Kilian, později vyšlo i samostatně

Jindřiška Drahotová: Legolibreto (Čítanka) - brožurky vydávané klubem esperantistů v Mladé Boleslavi

Pro vyspělé čtenáře:

L. L. Zamenhof: Fundamenta Krestomatio (Základní krestomatie) - základní vzorová čítanka literárních textů

Kabe: Internacia krestomatio (Mezinárodní krestomatie) - klasické povídky přeložené nejlepším esperantským stylistou

Hungara antologio, Ĉeĥoslovaka entologio, Angla antologio, Slovaka antologio apod. - v esperantu vycházejí antologie národních literatur, jejichž hlavním účelem už není procvičování jazyka, nýbrž propagace literatury určitého národa