Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky 

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy


 

Kurzy

Esperanto od A do Z - doprovodný internetový kurz ke stejnojmenné učebnici Petra Chrdleho a Stanislavy Chrdlové

uTalkkurz esperanta pro 128 výchozích jazyků pro chytré telefony a tablety schopné použít programy AppStore

Duolingobezplatný interaktivní kurz esperanta pro anglicky mluvící, zájemci si tak mohou procvičit oba jazyky. Během prvních dvou měsíců od 28. května 2015 se do kurzu přihlásilo přes 70 000 lidí. Všechny kurzy Duolingo s počtem studentů lze sledovat zde.

Lernu! - bezplatný interaktivní kurz esperanta pro různé úrovně pokročilosti, nabízející i literaturu a dlší použití esperanta (170 000 registrovaných uživatelů různých národností)

Mazi en Gonolando - esperantská verze známého anglického videokurzu pro děti

Kurso de Esperanto - brazilský kurz v různých jazykových mutacích včetně češtiny, který si můžete stáhnout do počítače

Esperanto elektronike DVD - kurz s literaturou a hudbou

Učebnice esperanta - klasická učebnice Theodora Kiliana převedená do elektronické podoby

Korespondenční kurzy - Český esperantský svaz organizuje tři druhy korespondenčních kurzů

Esperanto máš v kapse - letáček se základy esperanta

Pasporto al la tuta mondo (Pas do celého světa) - mezinárodní videokurz esperanta

Učební pomůcky pro výuku slovní zásoby --