Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

 Slovníky

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy


 

Slovníky esperantské pro Čechy

*Slovníčky k procvičování slovní zásoby

*Internetový slovník Josefa Hrona

*Slovník Josefa Hrona ke stažení

*2017 Malovec, M.: Velký esperantsko-český slovník, KAVA-PECH

*2013 Cink, J.: Česko-esperantská frazeologie

*2011 Pluhař, Z: Ekoturisma vortaro, KAVA-PECH

*2009 Pluhař Z.: Chemický slovník - Ĥemia vortaro, KAVA-PECH

*2003 Bavant M.: Matematika vortaro kaj oklingva leksikono: česky, deutsch, english, esperanta, francais, magyar, polski, russkij, KAVA-PECH

*2000 Werner J.: Terminaro de betono kaj betonistaj laboroj

*1998. Středa, Lubomír: Terminaro de feloj. KAVA-PECH, Esperanto, angla, germana, hispana, rusa, ĉeĥa, slovaka lingvoj. 96 p.

*1998. Kraft, Karel: Česko-esperantský slovník, Ĉeĥa-esperanta vortaro, KAVA-PECH, 490 p.

*1997. Anonimaj aŭtoroj: Fervoja terminaro, Esperanto-český, český-Esperanto, I.F.E.F., Budapest 1997, 328 p.

*1995 Kraft, K.-Malovec, M.: Esperantsko-český slovník - Esperanta-ĉeĥa vortaro, KAVA-PECH, 240 p.

*1992. Vortlisto al "Gerda malaperis!" de Claude Piron, Ĉeĥa Esperanto-Junularo, Esperanta-ĉeĥa vortareto, preparis PhDr. Pavla Dvořáková kaj PhDr. Marie Nýdecká

*1990. Werner J.: Matematika vortaro Esperanta-ĉeĥa-germana, propra eldono, Brno, 184 p., 400 ekz.

*1990. Corsetti R.: Slovník hanlivých výrazů v esperantu, Klavis Praha, 32 p., 2000 ekz.

*1988. Kilian T.: Esperantsko-český a česko-esperantský slovníček, Třebíč, 64 p.

*1987. Filip J.: Velký slovník esperanta-ĉeĥa, Mělník, 445 p., 3000 ekz., reprint

*1986. Traxler K.: Jura vortaro esperanta-ĉeĥa, ĈEA, 168 p., 500 ekz.

*1986. Traxler K.: Jura vortaro ĉeĥa-esperanta, ĈEA, 138 p., 500 ekz.

*1982. Rybář J.: Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj, ĈEA, 52 p., 500 ekz.

*1982. Cabák F.: Komputika vortaro Esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-Esperanta, ĈEA, 30 p.

*1969. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník. 4. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl: 1969. 349, 37, [2] p. 12 x 8,7. = Edice: Kapesní slovníky. - [Kontrauxtitolo:] Esperanta-ĉeĥa, ĉeĥa-esperanta posxvortaro. - [Enestas: ] PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské snluvnice. 37 p. - 2000 ekz. - [Eldonjaro en la indikp.:] 1971.

*1966. KILIAN, Theodor: Seznam 808 nejužívanějšich slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto. Třebíč. Osvětový dům Bedřicha Václavka s. j. [1966]. [1], 31, [1] p. 16,5 x 12. - Vytiska Grafia 31, Jihlava.

*1966. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesni slovník. 3. vyd. Praha, Stát. pedag. nakl. 1966. 349, 37, [2] p. 12 x 8,7. = Edice: Oboustranné kapesní slovníky. + PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské mluvnice. 37 p.

*1964. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník. 2. vyd. Praha. Stát. pedag. nakl. 1964 349, 37, [2] p. 12 x 8,7. + PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské mluvnice. 37 p.

*1961. HROMADA, Rudolf: Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník. Praha, Stát. pedag. nakl. 1961. 349, 37, [2] p. 12,3 x 9.- + PUMPR, Tomáš: Přehled esperantské mluvnice. 37 p.

*1951. PYTLOUN František: Vortareto Esperanto-ĉeĥa. Ĝi estis eldonita pro granda manko de presitaj vortaroj. Enhavo proksimume 3700 vortoj. Kompilis. . . 2-a eldono. Kontrolis membroj de esperantista klubo en Hradec Králové, Jarka Dolansky, Emil Beran. [Hradec Králové, Esperantista Klubo] s. j. [1951]. [5], 54, [1] p. 20 x 14,3.

*1951. HROMADA, Rudolf: Česko-esperantský slovníček. [Praha, EA, ČSR) 1951. 32 p. 14,5 x 10,3. = Parto de la gaz. Esp-ista 1951, p. 141- 148.. - [Brosxurita de la eldoninto.]

*1951. HROMADA, Rudolf: Česko-esperantský slovníček, - Esperantsko-český slovníček. [Praha, EA; ČSR] 1951. 32. 32 p. 14,5 x 10:,3. Parto de la gaz. Esp-ista 1951, p. 141--148, 53-60. - [Brosxurita de la eldoninto.] [Surkovrila titolo:] Slovníček česko-esperantský a esperantsko-český.

*1949. MAŘÍK, J[aroslav]: Dodatek novodobých vyrazů k Velkému slovníku česko-esperantskému J. a K. Filipových. S. 1., s. e., s. j. [1949). 4 p. 16 x 11. Inf.: Esp-ista, 5, č 1950-02, n-o 1/2, p. 14.

*1949. HROMADA, Rudolf: Slovník česko-esperantský. [Praha], Svaz esperantistů v ČSR 1949. 188 p. 16 x 12. - Tiskl Cíl, Karlovy Vary. Parto de la eldonkvanto aperis poparte en gaz. Esp-ista 1947 - 1949). Rec.: Esp-ista, 4, 1949-09, n-o 7, p. 54-55, Inf.: Esp-ista, .5, 1950-02, n-o 1/2, p. 14.

*1949. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Velký slovník česko-esperantský. Napsali .... Přerov Společenské podniky 1949. 654 [2] p. 17 x 11. -[Kontrauxtitolo:) Granda vortaro ĉeĥa-Esperanta. Verkita de... - Tiskárna Jaroslav Oma v Hradci Králové. [Almete]: Dodatek novodobých výrazů. J[aroslav] Mařík. 4. p. Rec.: Esp-ista, 6, 1951-O1, n-o 1, p. 5.

*1947. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Velký slovník esperantsko-český. Napsali. .. 2: vyd Přerov, Společenské podniky 1947 [1948-02]. 44G, [1] p. 17 x 11. - [Kontrauxtitolo:] Granda vortaro Esperanta-ĉeĥa. 2-a eld. - Tiskl Jaroslav Oma v Hradci Králové. Rec.: Esp-ista, 6, 1951-O1, n-o l, p. 5.

*1938. ŠAMLA, Jiří Vítězslav: Slovník k moderní učebnici mezinárodniho jazyka. [Brno, Moravské nakl. 1938]. 36 p. - [Sur la kovrilo:] Šamlův lidový slovník esperantsko-český a česko-esperantský.

*1936. BERKA, A[leš]: Slovník esperantsko-český. (10.000 slov). Sestavil... Brno, nákl. vl. 1936. 84 p. 15 x 10. = 2-a libro de E. M. L. Brno. - Tisk A. Pražák, Jablonné n. Orlicí.

*1936. BERKA, A[leš]: Slovník česko-esperantský (10.000 slov). Sestavil... Brno nákl vl. s. j. [1936]. 99 [1] p. 14 5 x 10. = 1-a libro de: Eldonejo de malkaraj libroj, Brno - V, Jirchářích 8. - Tiskem A. Pražáka, Jablonné n. O.

*1936. BERKA, A[leš]: Slovník česko-esperantský a esperantsko-český. Sestavil..: Brno, nákl. vl. 1936. 184 p. 15 x 10. = 3-a libro de EML Brno. - Tisk A. Pražák, Jablonné n. Orlicí.

*1930. HROMADA, Rudolf - PETR, O[tto]: Slovník esperantsko-český. Sestavili. . . V Brně, Nový lid 1930. 107 p. 14,5 x 9,5.

*1930. FILIP, Jan: Velký slovnik esperantsko-český. Sestavil. . . V Přerově, Nový národ" 1930. 410, [4] p. 17 x 11. - [Sur la kovrilo:] Velký esperantsko-český slovník. Granda vortaro esperanta-ĉeĥa. - Vytiskla Společenská knihtiskárna v Přerově. Rec.: Esp-ista, 6, 1951, 1951-O1, n-o 1, p. 5.

*1927. GINZ, Otto: Radioamatérský slovník pětijazyčný. Český - esperantský - německý - francouzský - anglický. . . Sestavil - kompilis - . Praha, Radiokonstrukce" 1927. 217 p. 15 x 11,5. - [Apudaj titolo]: Radio-amatora vortaro kvinlingva. - Fünfsprachiges Wörterbuch für Radioamateure. - Vocabulaire pour radio-amateurs en 5 langues. - Amateur radio vocabulary in 5 languages. - [Kovrila titolo:] Pětijazyčný radioamatérský slovník....

*1926. HROMADA, Rudolf - PETR, O[tto]: Slovnik esperantsko-český. Sestavili... V Brné, nákl. Nového lidu 1926. 107, [5] p. 13,8 x 9,8. - Tiskl Pokorný a spol. v Brně.

*1925. RIEDL, L[adislav] - ČÁNSKÝ, V[ác:av]: Frazeologický slovník česko-esperantský. Haida, Marto” 1925. 41, [3] p. 15 x 11. = Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 8.

*1924. ČÁNSKÝ, V[áclav] - RIEDL, L[adislav]: Slovnik esperantsko-český. Vortaro esperanta-ĉeĥa. Sestavili. . . V Praze, Jindř. Bačkovský 1924. 308, [4] p. 15,5 x 11.

*'192?'. TITTL, B[edřich]: Slovník esperantsko-český. Vortaro Esperanto-bohema. Plzeň, časopis La Progreso” s, j. 10, 67 p. 16,5 x 10,5. = Kolekto de La Progreso. - Tiskla tiskárna Dělnického družstva v Plzni.

*1914. KÜHNL, E[duard] - PROCHÁZKA, K[arel]: Slovnik česko-esperantský. [25.000 slov.] Praha, Ed. Kühnl 1914. 284 p. 17 x 12. Biblioteko de Časopis Českých Esperantistů”. 1914. Č. 6. - [Norma eld. 3,60 K, kun enmetitaj senpresaj folioj 4,60, kun margxena alfabeta indekso 4,60, kun ambaux specialajxoj 5,60.]

*1909. ČEJKA, Theodor: Slovníček česko-esperantský. Sestavil. . . 2. vyd. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1909. [1], 52, [1] p. I6,5 x 10,2. Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. sv. 3. - Tiskem Družst. knihtiskárny v Hranicích.

*1908. ČEJKA, Theodor: Slovník esperantsko-český. Sestavil... Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1908. [3]; 24, 169, [4] p. 17,5 x 11,5. Almet. [2) p. [aldono k. korekto]. = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Velkého vyd. sv. 2. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

*1908. ČEJKA, Theodor: Slovníček esperantsko-český. Sestavil... 2. vyd. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1908. 31, [1] p. 16 x 10,5. = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. sv. 2. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

*1908. ČEJKA, Theodor: Slovníček česko-esperantský. Sestavil... Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1908. [2], 52, 2 p. 16 x 7.0,5. = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učební pomůcky pro samouky i kursy. Malého vydání sv. 3.

*1908?. ČEJKA, Theodor: Slovníčky esperantsko-český a česko-esperantský. 99 p. [Aldone al:] VYMAZAL, Fr.: Mezinárodni řeč esperanto pro samouky. 3. vyd. Praha-Karlín, Emil Šolc s. j. [1908?]. 38, 99, [5] p. = Malá knihovna spisů poučných. 77-82.

*1906. ČEJKA, Theodor: Slovník česko-esperantský. Sestavil... Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1906. [2], 123, [3), [2] p. 15,8 x 10,2. [Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učební pomůcky pro samouky i kursy. Velkého vydání sv.] Č. 3. [Prezo] 90 h. - [Sur la kovrilo de brosx. eld.: ] Esperanto. Slovník česko-esperantský. Sestavil a vydal Theodor Čejka, Bystřice-Hostýn, Morava. 90 h. Č. 3. - [Fine de la teksto, p. 123:] 20. VI. 1906.

*1906?. ČEJKA, Theodor: Slovníček esperantsko-český a česko-esperantský. 149 p. [Aldone al: ] VYMAZAL, Fr.: Mezinárodní řeč esperanto pro samouky. 2. vyd. V Telči, Emil Šolc s. j. [1906?]. 59, 149, [6] p. = Malá knihovna spisů poučných. 77-82.

*1906 ČEJKA, Theodor: Esperanto. Slovník esperantsko-český. Sestavil... Bystřrice-Hostýn, Theodor Čejka 1906. [2], 31, [3] p. 16 x 10.2 [Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. sv. 2]. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.*Bibliografie esperantských slovníků