Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky 

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy


 

Kontakty

Předsedkyně pedagogické komise ČES: Mgr. Jana Melichárková, Melicharkova8@seznam.cz

Člen komise: Miroslav Malovec, malovec@volny.cz