Karel Kraft - Miroslav Malovec

Esperantsko-český slovník

Esperanta-ĉeĥa vortaro

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J  Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z

Slovník je postupně doplňován a obohacován o nové výrazy. U některých písmen jsou pouze doplněna esperantská slova bez českých ekvivalentů, jinde už byly doplněny až na malé vyjímky. Kde zatím chybí český ekvivalent, je místo označeno XXX. Později i tato nejasná místa budou mizet.

La vortaro estas iom post iom kompletigata kaj riĉigata per novaj esprimoj. Kelkaj literoj estas kompletigitaj per Esperantaj vortoj sen ĉeĥa ekvivalento, aliloke ili jam estis aldonitaj krom nemultaj esceptoj. Kie mankas la ĉeĥa ekvivalento, aperas XXX. Future ankaŭ ĉi tiuj neklaraj lokoj malaperos.