H

 

ha ha, ó, ach

Ha/o

Habakuk/o

habaner/o

habilitaci/o

habitat/o

habsburg/oj

haĉ/i t tech. šrafovat, stínovat =ado šrafování, stínování =aĵo =ilo

haĉek/o

Hades/o

hadit/o

hadji/o = jaĝulo

Hadramaŭt/o

Hadrian/o =a =a muro

hadron/o

Hafiz/o

hafni/o

Hag/o Haag

hagad/o

hagiograf/o

hagiografi/o =a

haĝ/o =ulo

Haiti/o =ano

Hajderabad/o

hajduk/oj

Hajfong/o

hajk/o

hajl/o krupobití <> =o da kugloj déšť kulek =o da ŝtonoj falis sur nin zasypal nás déšť kamení asekuro kontraŭ =o pojištění proti krupobití =as padají kroupy =is batoj rány se jen sypaly =a týkající se krupobití =ero (ledová) kroupa (= grajno de =o) =eto = grajlo =obatado pořádné krupobití

Hajnan/o

Hajti/o Haiti

hak/i t sekat, rubat, zatínat =i arbon porážet strom (sekyrou) =ata stilo úsečný styl <> =i la parolon mluvit úsečně vianda =etaĵo kuch. sekaná =eti t (roz)sekat nadrobno, krájet (cibu li), řezat (slámu) =etilo sekáček =ilo sekera =ita konuso mat. komolý kužel =o sek(nutí)

hakfaligi porážet, podseknout

hakveci/o

hal/o hala, dvorana

haladz/o páry, puch, výpary, kouř =a smrdutý =i n páchnout, ča dit, vydávat puch =iĝi (při)otrávít se kouřem

halanĝ/o šprýmování, šibalství =ulo šibal, šprýmař

halebard/o voj. halapartna

haleluja! aleluja!

half/o sport. záložník, halv

haliaet/o = maraglo

haliĥer/o = griza foko

Halikarnas/o

halimion/o

haliot/o

halm/o

halo!

halo/o

halofit/o

halogen/o chem. halogen

haloid/o

halokromi/o

haloragac/oj

Halovin/o

hals/o

halŝtat/a

halt/i n zastavit se, stanout =u! stůj! =ejo zastávka =igi zasta vit, zarazit =igilo brzda =ilo tech. aretace =o zastavení halthundo stavěcí pes

haltostreko jaz. pomlčka

halter/o 1 sport. činka, zool. kyvadélko (dvoukřídlého hmyzu) =i n cvičit s činkami

halter/o 2

haltron/o

halucin/o lék. halucinace =i t působit halucinace =iĝi podléhat halucinacím, mít halucinace =ato, =iĝanto nemocný halucinacemi

halucinaci/o v. halucino

halucinogen/o

halucinoz/o

haluks/o anat. palec u nohy

halva/o kuch. chalva, turecký med

hamad/o

hamadriad/o 1

hamadriad/o 2

hamak/o hamak, závěsné lůžko, závěsná houpačka

hamam/o

hamamelid/o

hamarbi/o

Hamburg/o

hamburg(e)r/o

Hamilton/o 1

Hamilton/o 2

Hamlet/o

hamond-orgen/o

Hampŝir/o

hamstr/o zool. křeček (Cricetus cricetus) =i n křečkovat

Hamurab/o

hanap/o

handbal/o házená (v. manpilkado)

handikap/o sport. handicap, nevýhoda =i t vyrovnávat podmínky soutěže =ito, =ulo tělesně postižený člověk

handspik/o

hangar/o let. hangár

hani/o

Hanibal/o

Hanoj/o

Hanovr/o

hans/o

hansom/o

hant/i t strašit, děsit

Hanuman/o

haom/o

hapaks/o

hapal/o

haplografi/o

haploid/a

haplologi/o

har/o vlas, chlup radikaj =oj bot. kořenové vlášení =aro vlasy, kštice =ego štětina, žíně =fasketo kštice =aranĝo účes =ĉasaĵo srstnatá zvěř =ĉemizo kajícnická košile =fendado přílišné kritizování, pedantská diskuse, pedantské hodnocení =foliklo anat. vlasový váček =klipo, =pinglo spona do vlasů =preciza navlas stejný, na chlup přesný =splitado pedantství, puntičkářství =tubero drdol

harakir/i n spáchat harakiri =o harakiri

Harar/o

Harc/o

hard/i tech. (za)kalit přen. otužovat, zpevnit <> =ita kontraý intrigoj obrněn proti pletichám =iĝi (za)kalit se, otužit se, zatvrdit se =luti t pájet na tvrdo

hardvar/o

harem/o

haring/o zool. sleď obecný peklita =o kuch. herynek, slaneček

harmon/o

harmoni/o hud. harmonie, souzvuk přen. porozumění =i n harmono vat, být v souladu =igi harmonizovat, uvádět do souladu

harmonik/o hud. nástroj harmonika, nauka harmonie

harmonium/o harmonium

harmoniz/i t harmonizovat

harnes/o text. brdo =ero nitěnka

harp/o harfa =i n hrát na harfu =isto harfeník

harpal/o

harpi/o 1

Harpi/o 2

harpun/o harpuna =i t harpunovat

haruspeks/o

Hasdrubal/o

haspel/o text. navíječka eltech. cívka =aĵo přadeno =i t text. navíjet

hast/i n spěchat, chvátat =a kvapný =ema uspěchaný, ukvapený =o spěch

haŝi/oj = manĝobastonetoj

haŝimid/oj

haŝiŝ/o hašiš

hat/i = malami

haŭbizo voj. houfnice

haŭl/i t vléci, táhnout, napínat =ata kablo napínané, vlečné lano =anta ŝipo vlekoucí loď la =istoj ĉe Volgo burlaci na Volze

haŭs/o 1

haŭs/o 2

haŭser/o nám. poutací lano

haŭsier/o ekon. haussier, haussista, optimista (v obchodě) =i n spekulovat na burze

haŭsmanit/o

haŭt/o kůže, pokožka, pleť, přen. slupka (u brambor aj.) =a kožní =eroj šupiny, lupy =eto sur lakto škraloup na mléce =eto de po mo slupka jablka

haŭterivi/o

hav/i t mít, vlastnit, disponovat =ado vlastnění, držení =(aĵ)o majetek, jmění =ebla dostupný, k dostání =enda nutný, potřebný =igi opatřit, poskytnout =inda potřebný, vhodný

Havaj/o, =aj insuloj Havajské ostrovy

Havan/o Havan(n)a

haven/o přístav, útočiště =urbo přístavní město

Havr/o

hazard/o náhoda, hazard(ní hra) =a ludo, =ludo hazardní hra =e náhodou =i t hazardovat, riskovat, ponechat náhodě

he! hej! = ho! hej hola!, hej hou!

HEA 1 Helena Esperanto-Asocio 2 Hungaria Esperanto-Asocio

hebefreni/o

hebet/a

hebre/o Şid, Hebrejec la =a (lingvo) hebrejština

Hebrid/oj

hedenbergit/o

heder/o břečťan

hedisar/o

hedonism/o

hedonist/o

HEF = Hispana Esperanto-Federacio

Hefest/o

Hegel/o

hegemoni/o hegemonie, nadvláda

heĝ/o živý plot sport. překážka

Heĝaz/o

heĝir/o náb. hidžra

hej!

hejm/o domov =a domácí, domovský =a lando, =lando vlast, domov =a lingvo mateřština =e doma =en domů =igi zdomácnit, ochočit =eniro návrat domů =osida usedlý, zápecní =ulo hanl. pecivál =sopiro touha po domově =veo stesk po domově

HEJS = Hispana Esperantista Junulara Societo

hejt/i t topit, vytápět =i fornon per karbo topit v kamnech uhlím =i ĉambron vytápět místnost =i ŝipon per vaporo pohánět loď pa rou centra =ado ústřední vytápění =aĵo palivo, otop =ilo topi dlo =isto topič =kaldrono kotel ústředního vytápění =oforno pokojová kamna

hekatomb/o

hekelfon/o

Hekl/o

heksaedr/o mat. šestistěn

heksagon/o mat. pravidelný šestiúhelník

heksametr/o

heksan/o

heksod/o

heksoz/o

hekt(o)...

hektar/o

hektik/a

hektograf/o

hektografi/o

hektogram/o

hektolitr/o

hektometr/o

hektopaskal/o

hektovat(t)/o

hel/a světlý, jasný =eco světlost, jasnost =ega oslňující =igi zesvětlit, zjasnit =iĝi zesvětlet, zjasnit se

Helas/o 1 Helenio 2 Grekio

helebor/o

helen/o antický starý Řek hist. Helén

heler/o haléř, halíř

Helespont/o

Helgoland/o

heliant/o bot. slunečnice

heliantem/o

helic/o šroubovice, vrtule, lodní šroub livuma =o levotočivá šroubovice =ero závit šroubovice

helicoid/o

helicoplan/o

helik/o hlemýžď =oforma točitý

Helikon/o

helikopter/o helikoptéra, vrtulník

helikriz/o

helikriz/o

heliks/o

helio-

heliocentr/a

heliograf/o

heliografi/o

heliogravur/o

helioĥemi/o, heliokemi/o

heliometr/o

helioskop/o

heliostat/o

helioterapio

heliotrop/o

heliotropism/o

helium/o chem. hélium

helm/o hist. helmice, přilba

helmint/oj

helmintologi/o

helmintoz/o

helot/o

help/i t pomáhat (iun, al iu někomu) =anto pomocník =e de io po mocí něčeho =ema ochotný, úslužný =ilo pomůcka =isto pomahač =o pomoc

Helsink/o

helvel/o

helvet/oj

Helvetia Konfederacio µvýcarská konfederace

hem/o

hemant/o

hematemez/o

hemati/o anat. červená krvinka

hematin/o

hematioliz/o

hematit/o geol. hematit, krevel

hem(at)o-

hematofobi/o

hematolog/o

hematologi/o

hematom/o

hematop/o

hematopoez/o

hematoz/o

hematuri/o

hemerokal/o

hemi-

hemianopsi/o

hemiceluloz/oj

hemiedr/o

hemikrani/o

hemion/o

hemiplegi/o

hemipter/oj

hemisfer/o hemisféra, polokoule

hemistik/o

hemoblastoz/o

hemodializ/o

hemofili/o

hemoglobin/o

hemoglobinemi/o

hemoglobinuri/o

hemokromatoz/o

hemoliz/o

hemolizin/oj

hemoptiz/o

hemoragi/o

hemoroid/oj lék. hemoroidy, hemeroidy

hemostaz/o

hen/i n řehtat (se), ržát (= ĉevalbleki) =inde! k smíchu =o ržání

hena/o

hendiadin/o

Henegovi/o

henoteism/o

henr/o

heparin/o

hepat/o anat. játra =aĵo kuch. játra =ito lék. zánět jater

hepatik/o bot. podléška, jaterník

hepatit/o

hepatomegali/o

hepatopati/o

hepatoptoz/o

hept-

heptagon/o

heptakord/o

heptan/o

heptod/o

heptoz/o

Herakl/o

herakle/o bot. bolševník

Heraklit/o

heraldik/o heraldika =isto heraldik

herb/o tráva, bylina somera =o letnička =o jardaýra jednoletá by lina =o plurjardaýra víceletá bylina =o perena trvalka =aĉo plevel =aro trávník =ejo louka =obedo, =okovro trávník =okampo louka =oriĉa travnatý =ovora býložravý

herbari/o herbář

herbicid/o

herbivor/a

herc/o fyz. hertz (jednotka kmitočtu)

herd/o stádo (vysoké zvěře)

hered/i t dědit =ita eco zděděná vlastnost =a dědičný, dědický =(aĵ)o dědictví =anto dědic =eco dědičnost

herez/o blud, kacířství =a heretický, kacířský =eco kacířství =i n hlásat bludy =ulo kacíř

Herkul/o Herkules, Heraklés =o silák

Herkulan/o

Herkules/o = Herkulo

herm/o 1

Herm/o 2 = Hermeso

hermafrodit/o 1

Hermafrodit/o 2

hermeneŭtik/o

Hermes/o

hermet(ik)/a hermetický, neprodyšný

hermit/a

Hermon/o

herni/o lék. kýla

herniari/o

hero/o hrdina, bohatýr =a hrdinský =aĵo hrdinství =ino hrdinka

Herod/o

Herodot/o

heroid/o

heroin/o chem. heroin

herold/o hist. herold, hlasatel =i t hlásat, rozhlásit

Herostrat/o

herpest/o = ikneŭmono

herpet/o

herpetolog/o

herpetologi/o

hers/o

hes/oj

Hesperi/o

hesperid/o bot. večernice

Hesperidin/oj

hetajr/o hanl. hetéra

hetangi/o

hetero-

heterocikl/a

heterodin/o

heterodoks/a

heterogami/o

heterogen/a heterogenní, různorodý

heteronim/o

heteronimi/o

heteropod/oj

heteropolar/a

heteropter/oj

heteroseks/a

heterosom/oj

heterotrof/a

heterozigot/o

hetman/o voj. hejtman, kozácký ataman

heŭristik/o

Heziod/o

hezit/i n váhat, otálet, rozpakovat se =(em)a váhavý =igi zvi klat, uvádět v pochybnost

hiacint/o hyacint

hiat/o jaz. hiát, průzev

hibisk/o bot. ibišek

hibrid/o hibrid, kříženec, míšenec, bastard

hid/a ohyzdný, ohavný

hidalg/o

hidatid/o

hidatidoz/o

hidn/o

hidr/o mytol., i přen. hydra

Hidr/o

hidracin/o

hidrant/o tech. hydrant

hidrarg/o chem. rtuť <> li estas vera =o přen. je (čilý) jako rtuť

hidrargilit/o

hidrast/o

hidrat/o chem. hydrát

hidraŭl/a hydraulický =iko hydraulika

hidrid/o

hidro-

hidrobat/o

hidrobiologi/o

hidrocefal/o

hidrodinamik/o

hidroelektr/o

hidrofil/a

hidrofit/oj

hidrofobi/o

hidrofon/o

hidrogen/o chem. vodík =bombo vodíková puma

hidrografi/o

hidroĥer/o

hidrokarbid/o

hidrokarid/o

hidrokinon/o

hidrokorak/o

hidrokotil/o

hidroksid/o chem. hydroxid

hidroksil/o

hidroliz/i t chem. hydrolyzovat, provádět hydrolýzu

hidrometr/o

hidrometri/o

hidronefroz/o

hidroni/o

hidroplan/o let. hydroplán, vodní letoun

hidrops/o

hidrore/o

hidrosfer/o

hidrostatik/o

hidrosulfit/o

hidroteknik/o

hidroterapi/o

hidroterm/a

hidrotropism/o

hien/o hyena

hieraci/o

hierarĥi/o, hierarki/o hierarchie

hieratik/a

hieraŭ včera =a včerejší =o včerejšek

hierodul/o

hierofant/o

hierogami/o

hieroglif/o hieroglyf přen. nečitelné písmo

hierokl/o

hif/oj

hifomicet/oj

higien/o hygiena, zdravověda

higro-

higrofit/oj

higrograf/o

higrometr/o vlhkoměr

higrometri/o

higroskop/o hygroskop =a hygroskopický, pohlcující vlhkost

higrostat/o

hik/o

hikori/o

hiksos/oj

hil/o 1 zool. rosnička zeměp. kopec 2 anat.

Hilel/o

hilozoim/o

hilum/o

Himaĉal/o

Himalaj/oj, =a montaro Himálaj

himantoglos/o

himantop/o

himati/o

himen/o anat. panenská blána lit. sňatek

Himen/o

himene/o

Himene/o

himeni/o

himenomicet/oj

himenopter/oj

himn/o hymna, hymnus, chvalozpěv

hin/o 1 zool. mezek 2

hinajan/o

hind/o Ind =(i)a indický H=a duoninsulo Indický poloostrov H=a oceano Indický oceán la =ia (lingvo) hindština H=io, H=ujo In die =eýropa indoevropský

Hindo-ĉinio, =ujo hist. Indočína

hindi/a

hindu/o náb. hinduista =ismo hinduismus

Hindukuŝ/o

Hindustan/o

hinĝ/o

hioglos/o

hioid/o

hiosciamin/o

hip/o

hipalag/o

hiparion/o

hiper-

hiperbat/o

hiperbol/o mat. hyperbola lit. nadsázka

hiperboloid/o

hiperbore/oj

hiperemi/o

hiperestezi/o

hiperglikemi/o

hipergonar/o

hiperik/o bot. třezalka

hipermetrop/a dalekozraký =eco dalekozrakost

hiperon/o

hipormi/o

hiperostoz/o

hiperostoz/o

hiperplazi/o

hipertensi/o lék. hypertenze

hipertermi/o

hipertrofi/o biol. hypertrofie

hipi/o

hipn/o

hipnot/o hypnóza =i n být v hypnotickém spánku =igi, =izi t hyp notizovat

hipnoz/o lék. uspání hypnotikem

hipo-

hipocentr/o

hipocikloid/o

hipoderm/o 1 anat. podkoží 2 zool. střeček hovězí

hipodrom/o sport. hipodrom, dostihové závodiště

hipofagi/o

hipofe/o

hipofiz/o anat. hypofýza, podvěšek mozkový

hipogastr/o

hipoge/o

hipogin/a

hipoglos/o 1 2

hipogrif/o

hipoĥondri/o = hipokondri/o

hipokamp/o 1 zool. koníček mořský 2

hipokaŝtan/o bot. kaštan (koňský), jírovec

hipokaŭst/o

hipoker/o

hipokondr/o

hipokondri/o lék. hypochondrie =a hypochondrický =ulo hypochondr

hipokotilendon/o

Hipokrat/o

Hipokren/o

hipokrit/i t předstírat, přetvařovat se, simulovat =(ad)o přetvařování =aĵo pokrytecký čin =eco pokrytectví, přetvářka =ulo pokrytec

hipol/a

hipoplazi/o

hipopotam/o hroch

hipospadi/o

hipostaz/o 1 2 3

hipostil/o

hipotaks/o

hipotalam/o

hipotek/o ekon. hypotéka, zastavení (nemovitostí) =i t zatížit hypotékou, zastavit (nemovitost)

hipotenar/o

hipotensi/o lék. hypotenzo

hipotenuz/o mat. přepona

hipotermi/o

hipotez/o hypotéza, domněnka =i t předpokládat

hipsogram/o

hipsokrom/a

hipsometr/o

hipsometri/o

hipurat/o

hipurid/o

hipurit/oj

hirakl/o

Hirkan/o

Hiroŝim/o Hirošima

hirsutism/o

hirt/a ježatý, (ro)zježený, kostrbatý =igi (z)ježit =iĝi (na)je žit se

hirud/o zool. pijavice, pijavka

hirund/o vlaštovka

his/i t vztyčovat vlajku, plachtu =ilo stožárové lanko

hiskiam/o bot. blín

hisop/o

hispan/o Španěl H=io, H=ujo Španělsko

hist/o biol. tkáň

histiam/o

histerez/o

histeri/o lék. hysterie =ulino hysterička

histerotomi/o

histidin/o

histogram/o

histolog/o

histologi/o

histon/oj

histori/o historie, dějiny, příběh, historka, smyšlenka =a histo rický =eto historka, anekdota =isto historik, dějepisec

historiograf/o dějepisec, kronikář =io dějepisectví

historiografi/o

histrik/o zool. dikobraz

histrion/o šašek, kejklíř =ado šaškování

hitit/oj

Hitler/o

hm!

ho! ach! hola! = ruk! hej rup! = ve! ach, běda!

Hoan(g)ho Hoang-ho, Chuang-che, Žlutá řeka

hobal/o

Hobart/o

hobi/o hobby, záliba, koníček =ulo nadšenec, fanda

hoboj/o hud. hoboj

Ho-Ĉi-Min-urbo

hodiaŭ dnes =a dnešní =o dnešek

hodometr/o

Hohencolern/oj

Hohenstaŭf/oj

hoj! hoj! zvl. nám. pokřik hola =! hola hoj! =i t volat z dálky

hoj/o motyka

hojl/i n výt

hok/o hák, skoba, háček na ryby sport. úder hák stav. stěžej =a zahnutý, opatřený hákem =fadeno rybářský vlasec s háčkem =(fiŝ)i t chytat na háček =kruco hákový kříž, svastika

Hokajd/o

hoke/o (pozemní) hokej =ilo hokejka =isto hokejista

hol/i

hola! hola! hoj!

Holand/o kraj v Nizozemí Holandsko Nova =o zast. Nové Holandsko (Austrálie)

hold/o nám. podpalubí

holding/o

Holivud/o

holk/o

holm/o kopec

homi/o

holocefal/oj

holocen/o geol. holocén, aluvium

holoedr/o

Holofern/o

holograf/o

holografi/o tech. holografie

hologram/o opt. hologram

holokaŭst/o

holomorf/a

holoste/o

holoturi/o

Holstini/o

hom/o člověk =a lidský =ama lidumilný =aro lidstvo =eco lidskost, lidství =eto človíček =ido lidské mládě, človíček =ino žena, ženská

homamaso dav, zástup

homarano kosmopolita, světoobčan

homevitulo mizantrop

homlaŭso zool. veš dětská

hommalamo mizantropie, (chorobná) nenávist k lidem hommanĝulo lidožrout, kanibal

hommulto dav

homeopat/o

homeopati/o

Homer/o

homespun/o

homili/o

homo-

homofon/o

homogen/a homogenní, stejnorodý =igi homogenizovat

homogin/o

homograf/o

homolog/a

homonim/o

homonimi/o

homopolar/a

homopter/oj

homoseksual/a

homoteti/a

homozigot/o

homspun/o

humunkul/o

Honduras/o Honduras

honest/a poctivý, čestný, ctnostný =(ec)o poctivost, čestnost =ulo poctivec

Hon(g)kong/o Honkong, Siang-kang

Honiar/o

honkeni/o

Honolul(u)/o

honor/i t (po)ctít, uctí(va)t, vyznamen(áv)at =ata per ies ĉeesto poctěn něčí přítomností =a ctěný, vážený, důstojný =a konduto důstojné chování =a membro čestný člen =aĵo odznak, vyznamenání =igo vyznamenání, uctění =inda ctihodný =o čest vorton de =o! čestné slovo! =damo dvorní dáma =doktoro čestný doktor

honorari/o honorář =i t honorovat, (vy)platit honorář

Honŝu/o

hont/i n stydět se =(em)a, =oplena stydlivý =eti n ostýchat se =igi zahanbit =inda ostudný =o stud, hanba, ostuda

hop! hop! =i n poskakovat na jedné noze

hoplit/oj

hor/o hodina kioma =o estas? kolik je hodin? =aj zonoj časová pásma =aro časový řád fervoja =aro vlakový jízdní řád =aro de lernejo školní rozvrh hodin =montrilo ručička hodin

Horaci/o

hord/o horda, banda, (kočovný) kmen

horde/o ječmen perligita =o kuch. kroupy

hordeol/o lék. ječné zrno

horizont/o horizont, obzor spirita =o duševní obzor

horizontal/a vodorovný =o horizontála

horloĝ/o hodiny =a hodinový =eto hodinky =isto hodinář =ujo plášť hodin(ek)

hordirekte ve směru hodinových ručiček

hormin/o

hormon/o hormon

Horn-kab/o

hornungi/o

horor/o hrůza, (ú)děs =a hrůzostrašný =i n (z)děsit se =igi (po)děsit, nahánět hrůzu

horoskop/o

hort/o zahr. ovocný sad

hortensi/o bot. hortensie

hortikultur/o zahradnictví

hortulan/o strnad (zahradní)

Horus/o

hos/o tech. hadice

hosana!

hospic/o

hospital/o nemocnice

hosti/o náb. hostie

hot! hoto! jeď!, hyjé!, jedeš! popohnání nebo zahnání zvířete

hotel/o hotel

hotentot/o

hotoni/o

hu! hu ha! hu-u-u! hu, hú! výkřik děsu, soví houkání hui n houkat, děsit se

Huaskaran/o

hub/o zeměd. lán =ulo láník

Hudson/o

huf/o kopyto =umo podkova =uloj kopytníci

hufobati t kopnout kopytem

hufofero podkova

hugenot/o

Huil/o

huj!

hul/o vlnění, čeření, trup lodi letadla =a=o tanec hula-hula =i n vlnit se, tančit hula-hula

hulahul/o

huligan/o chuligán

hum/o humus, prsť

human/a humánní, lidský =eco humanita =ismo humanismus

humer/o

humid/a vlhký =eco vlhkost

humil/a pokorný =eco pokora =ego podlézavost, patolízalství, lo kajství =igi pokořit =ulo pokorný skromný člověk

humor/o nálada lék. tělesná tekutina bona furioza morna =o do brá zuřivá chmurná nálada =isto v. humuristo

humoresk/o hud. humoreska

humtero humusová půda

humur/o humor =aĵo lit. humoreska =isto humorista

hun/oj

hund/o pes =ejo psinec =ido štěně =ino fenka =ujo psí bouda

Hund/o

hungar/o Maďar H=io, H=ujo, H=lando Maďarsko

huntun/o

hup/o 1 zool. chocholka, chomáč, 2 tech. houkačka, polnice =i n hou kat

hupalaŭdo zool. chcholouš

huperci/o

hura! hurá! =i n volat hurá

hurd/o ošatka, košatina, sport. proutěná překážka

hurdis/o

hurdokurado sport. dostihy s překážkami

huri/o huriska

hurl/i n výt

huron/o Huron H=a Lago Huronské jezero

Hus/(o) Hus h=ano husita

husar/o husar

husit/o = husano

Huston/o

huŝ! kšá! jedeš!

hutkinsi/o

hu-u-u!

huz/o zool. vyza