Ĉeĥa Literaturo en Esperanto

* Česká literatura v esperantu * Czech literature in Esperanto *

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


 En Esperanto-klubo de Brno aktivis gravaj tradukistoj (Theodor Kilian, Jiří Kořínek, Josef Vondroušek, Jiří Šamla), en la 30-aj jaroj elsendis de Brno fama "Verda Stacio", post kiu restis eminentaj tradukoj (ankaŭ de Tomáš Pumpr) kaj sonbendo ("Najado" de Antonín Dvořák). En 1991 la klubo fondis Esperantan Literaturan Fondaĵon, kiun ĝi devis en 1998 nuligi pro manko de kapitalo, tamen literaturaj laboroj restis kaj estas daŭrigataj (enkomputiligado de manuskriptoj aŭ de malnovaj eldonaĵoj). Niajn rezultojn ni prezentas sube:

Ĝemelurboj de Brno: Dallas (Usono), Kaunas (Latvio), Leeds (Britio), Leipzig (Germanio), Rennes (Francio), Stuttgart (Germanio), St. Poelten (Aŭstrio), Utrecht (Nederlando), Wien (Aŭstrio) 

Sonregistraĵoj

Verda Stacio

Historio

* Publikaĵoj * Historio de Esperanto-movado tutmonda * Historio de Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio * 81-a UK 1996 * Verda Stacio *  Historio de Brno * Historio de Esperantista klubo en Brno

BELETRO 

Aŭtoroj

* Václav Beneš Třebízský * Karel Čapek * Josef Čapek * František Hrubín * Josef Svatopluk Machar * Božena Němcová * Stanislav Kostka Neumann * Karel Toman * Karel Jaromír Erben * Otokar Březina * Karel Sabina * Julius Fučík *  Miloš Horanský * Karlo la IV-a * Jiří Mahen * Jan Welzl * Jan Amos Komenský (Komenio) * Zdenka Bergrová * Jaroslav Hašek * Věra Ludíková * František Kožík * Eli Urbanová * Josef Rumler * Jiří Karen * Čestmír Vidman * František Omelka

 Tradukistoj

* Rudolf Fridrich * Josef Vondroušek * Jaroslav Mráz * Tomáš Pumpr * Theodor Kilian * Stanislav KamarýtRudolf Hromada * Jana Cíchová * Valda Vinař * Moraviaj Esperanto Pioniroj (MEP)

FAKA LITERATURO

* faka literaturo en Esperanto * Gramatiko de Esperanto * Josef Kavka * Terminologia Esperanto-Centro * Radikaro de Esperanto * jura vortaro * zoologio (mamuloj) *

GAZETOJ

 STARTO

prizorgas Miroslav Malovec de Esperanto-klubo en Brno, Ĉeĥio, malovec@volny.cz - malovec@bucek.name

   

 Ĉeĥa Esperanto-Asocio


Bez vydavatele