Ĉeĥa Literaturo en Esperanto

* Česká literatura v esperantu * Czech literature in Esperanto *
ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


 

Otokar BŘEZINA

(1868 - 1929)

Genia poeto de melankolia tristo, poeto de la plej brila lingvaĵo, de impeta koro kaj spirito. En lia verkaro kunfandiĝas strebado de la plej grandaj ĉeĥaj spiritoj. Li estis instruisto dum la lastaj jaroj en Jaroměřice nad Rokytnou, honora doktoro de filozofio en Karol-Universitato de Prago.

Březina vivis solece, flanke de societa vivo, legis kaj studis antikvajn filozofiojn kaj kulturojn, mezepokajn mistikulojn, skolojn de modernaj filozofoj kaj natursciencojn. Březina serĉis sencon kaj sekreton de la vivo, kaj opiniis, ke la komprenon pri la vivo oni povas trovi nur post la morto, kiu estas transiro el unu vivformo en alian. La vivon partoprenas la mortintoj, nuntempuloj kaj ankaŭ naskiĝontoj, senco de la vivo estas reciproka kompreno kaj amo, kunhelpado kaj kunlaboro.

Březina omaĝas fortojn de la vivo penetrantaj la tutan universon, sentas fratan solidarecon kun ĉiuj pensantaj, laborantaj kaj suferantaj estaĵoj. Liaj kvin poemaroj estas himnoj, preĝoj, apoteozoj kaj ditiramboj pri la vivo kaj kosmo.

Březina ege influis evoluon de la ĉeĥa lirika poezio, kiu estas solena kaj majesta kaj alkondukis ĝin al neatingebla supro.

Verkaro:

* Konstruado en altoj (tr. T. Kilian)

 

 Ĉeĥa Esperanto-Asocio