FAKAJ VERKOJ EN ESPERANTO
(vidu ankaŭ
http://fiziko.org )
Enhavo:

UDK 001 Scienco
UDK 003 Skribo, stenografio
UDK 02 Bibliotekoj
UDK 03 Enciklopedioj
UDK 06 Kongresoj. Muzeoj.
UDK 007 Kibernetiko
UDK 1 Filozofio
UDK 159.9 Psikologio
UDK 2 Teologio
UDK 311 Statistiko
UDK 32 Politiko
UDK 33 Ekonomiko
UDK 339 Komerco
UDK 34 Juro
UDK 355 Armeo
UDK 37 Pedagogio
UDK 39 Etnologio
UDK 5 Naturo
UDK 51 Matematiko
UDK 52 Astronomio
UDK 53 Fiziko
UDK 533 Aeronaŭtiko
UDK 54 Kemio
UDK 548 Kristalografio
UDK 55 Geologio
UDK 551.5 Meteologio
UDK 553 Mineralogio
UDK 556 Hidrologio
UDK 57 Biologio
UDK 574 Ekologio
UDK 577.1 Biokemio
UDK 58 Botaniko
UDK 59 Zoologio
UDK 61 Medicino
UDK 614.84 Brulŝirma fako
UDK 615 Farmakologio
UDK 62 Tekniko
UDK 621 Maŝinfako. Elektrotekniko
UDK 621.395 Telefonio
UDK 621.397 Radiofonio
UDK 625 Trafiko
UDK 625.1 Fervojo
UDK 628.9 Lumigado
UDK 629 Marista fako
UDK 629.114.6 Aŭtomobilismo
UDK 63 Agrikulturo
UDK 636 Genetiko, Heredoscienco
UDK 641 Kuirado
UDK 656.8 Filatelo
UDK 669 Metaloj
UDK 675 Ledoj, peltoj
UDK 677 Tekstilo
UDK 681.7 Mikroskopio
UDK 685 Ŝuindustrio
UDK 69 Konstrutekniko
UDK 7 Arto
UDK 72 Arkitekturo
UDK 77 Fotografado
UDK 78 Muziko
UDK 792 Retoriko
UDK 796 Sporto, skoltismo, turismo
UDK 80 Lingvistiko, terminologio
UDK 902 Arkeologio
UDK 91 Geografio
UDK 930 Historio
Listo laŭ Esperanto-Muzeo VIENO
Listo laŭ Ivan Bujdoso
Listo laŭ Esperanto en Perspektivo de Ivo Lapenna

UDK 001 Scienco

Sciencaj Studoj bazitaj sur originalaj esploroj kaj observoj, red. Paul Neergaard, ISAE, Kopenhago 1958, 239 p. Enhavo:

- VIVIAN, Charles (1962): Amuzo per Scienco, Fotoj de S.A.R. Watts. Trad. el angla D.R.Duncan, London, Daily Mail, 196?, 96 p., 25, bind.
Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. 1988 (Eo, G, It), 1990 (Eo, Ru, Pl)
Ekesto kaj celoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, B. Frank-Böhringer, 1986
La Regularoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, Ines Ute Frank
Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius, 1992
Aktoj de SUS, volumo 1, 1990
Aktoj de SUS, volumo 2, 1992
Antikvaj ĉinaj sciencistoj, Cao Bailong, Zhang Qingzhen, (tr. Dai Sonh'en, Xue Meixian), 1990


- FÖSSMEIER, Reinhard: Aŭtentikeco kaj konfidenceco en moderna komunikado

- VOJÁČEK, Josef: Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto

- QUEDNAU, H. D. - STRECFUSS, M.: Evoluigo de internet-bazitaj instru- kaj lernprogramoj
- LEWANDERSKA-QUEDNAU, Alicja U.: Amasmedioj en la instruado de Esperanto
- WOZNICKA, Josef: Paketradio: nova speco de transsendado de informoj kaj de kokunikado
- KURZ, Rainer: Interreta telefonado, novaj eblecoj ankaŭ por esperantistoj
TERMINOLOGIAJ PROBLEMOJ DE APLIKOJ DE ESPERANTO EN SCIENCO KAJ TEKNIKO

- BLANKE, Detlev: La rolo de la planlingvoj ĉe la evoluo de terminologi-sciencaj konceptoj de Eugen Wüster
- KAVKA, Josef: Natursciencaj terminoj en PIV (statistika sondo pri ties ĝusteco)
- MAITZEN, Hans-Michael: La reprezentiĝo de fako terminologio en enciklopedioj, demonstre de astronomio en Plena Ilustrita Vortaro
- BARANDOVSKÁ-FRANK, V ra: Observata evoluigo de plurlingva terminologio en novaj interdisciplinaj fakoj
- WACHA, Balász: Selekto-principoj de terminoj kaj metaterminoj
- BARTOVSKÁ, Marie: Brodoj
- HAUSER, Peter: La teknologioj de la prilaborado per varmo sub terminologiaj vidpunktoj
- BLANKE, Wera: Terminologia Esperanto-Centro: spertoj, problemoj, perspektivoj
- KARE OVÁ, Lucie: Terminologio en la kampo de sociaj servoj
SCIENCO KAJ TEKNIKO ĜENERALE

- PLUHAŘ, Zden k: Iom da historio de AEST

- CHRDLE, Petr: La aŭtoraj rajtoj internacie
- MALOVEC, Miroslav: Komputiligo de libroj - vojo al savo de nia libra kulturo
- SACHS, Rüdiger: La krabo vivanta en arbo
- WERNER, Helmut: Simetriaj poliedroj ĉirkaŭ ni
- LEONOV, Boĵidar: La informbarieroj en la scienc- kaj patent-teknika informado kaj rimedoj por ilia solvo
- RÖSSLER, Helmut: Pri la teoremo de Pick

Ŭang Zikun (1987): Brilas saĝo
Elektitaj scienc-teknikaj verkoj en Esperanto
, 1985
Kawakita Jiro (1989): Enkonduko al problemsolva originala KJ-metodo, (tr. Josimi Umeda) Internacia Sciencista Dokumentaro. AIS, 1992
Berendt, H. C.. (1989): Paradigmoŝanĝo en sciencoj
Albert Jacquard (1986): Rompoj (tr. D.C. Laroque)
Ye Shuzi (1990): Sciencaj verketoj en Esperanto (tr. Jesuz)
Fernández, Alberto (1971): Senĝenaj dialogoj
Valev, N. - Delceva-Pejkova, J. (1985): Por plialtigo de la scienca nivelo de la kooperativaj agadoj
Halvelik, M. (1993): Internacia terminologia ŝlosilo por sciencoj kaj teknikoj
Konciza Esperanta-ĉina vortaro por scienco-teknikoj,
1985

UDK 003 Skribo, stenografio

Havelik, M.: Universala skribo
Nio (1976): Nova skribo
Dalmau, D. (1961): Esperanta resumo de la stenologio kaj stenografio
Brauns (1899): Per Ahlberg - lernolibro de stenografio
Butler (1914): Pitman-sistemo stenografia
Flageul (1936): Duployé-sistemo stenografia
Kunovski, F. de (1927): Intersteno-sistemo
Schneeberger - Stark (1904, 1906, 1926, 1936): Stolze-Schrey-sistemo
Christoffel-Schramm (1907, 1910, 1922): Gabelsberger-sistemo
Lefebvre (1921): Aimé-paris-sistemo
Schild, A. (1933): Aimé-paris-sistemo
Sturzenegger-Matzinger (1965): Unesteno-sistemo
Barit, Ch. (1908): L'Espero-sistemo
Surotte (1911): Aoro-sistemo
Hamann: Istpografio-sistemo
Mayr: Mondografio-sistemo
Wlton (1927): Rapido
Kökény (1928): Radnai-sistemo

Batěk, A. S. (1933):
Neoglifoj, la monda skribo
Strezov, S. - Donev, N. (1992): Esperanta stenografio
Minell, A. (1973): Internacia Ortografio bazita al la fundamenta Esperanto-literaturo kaj -sonaro
Wingen, H. kaj W. (1980): Ni stenografas

UDK 02 Bibliotekoj

PORTMAN, DOUG; KORALO (1989): Biblioteka terminaro. (Esperanta -angla -ĉina- franca-germana-hispana., Tutmonda Esperanta Bibliotekista Asocio., Pekino, Eldonejo de Akademiaj Revuoj, 1989, 240 p., 19 cm, broŝ.
UDK 03 Enciklopedioj

WÜSTER, Eugen (1923), Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvo, (Enhavo A-Korn), , Leipzig, Hirt, 1923, 642, 17x24, bind., , , 1
WÜSTER, Eugen (1923), Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo,, (enhavo A - ĉerizo) (nur la vortaro, Teil 1) (la unua ekz. de Dro Döhler, enhavas nur la vortaran, parton sen titolpaĝo aŭ enkonduko; la dua ekz. havas titolpaĝojn kaj -23p.), , Leipzig, Hirt, 1923, 136, 22 cm, 1a+2a bind., 3a broŝ., , , 3
WÜSTER, Eugen (1923): Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo A - ĵus), , Leipzig, Hirt, 1923, 498, 17x25, bind., , , 2
WÜSTER, Eugen (1923): Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo ĉerizejo - flirti) (nur la vortaro. Teil 2), , s.l., , s.j., 136, 16x22, bind., , , 1
WÜSTER, Eugen (1923): Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo iracionala - korno) (nur la vortaro, Teil 4)( Inter p. 432 kaj 433: Titolpaĝo A-ĵ kaj, provizora informo 4p, , s.l., s.n., s.j., 161, 16x22, bind., , , 1
WÜSTER, Eugen (1923): Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch, Probedruck A-Ir, , Leipzig, Hirt, 1923, 480, 23, bind., , , 1
WÜSTER, Eugen: Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo flirto - irtransejo) (nur la vortaro; Teil 3), , s.l., , s.j., 141, 16x22, bind., , , 1
WÜSTER, Eugen: Enciklopedia vortaro E-Germana, (enhavo: litero K), , Leipzig, Hirt, s.j., 143, 18x25, broŝ.

 
UDK 06 Kongresoj. Muzeoj.
Glossario dei Congressi, Eo, En, F, D, It
Eri, I.-Vegh, B. (1986): Dictionarium museologicum, Budapest, 20 lingvoj

UDK 007 Kibernetiko

- (1986): Inico al la programado. Apliko al BASIC, Remes
Backus, J- W. (1983): Reviziita raporto pri la Algoritma lingvo Algol, (tr. S.P.)
Behrmann, H.-Ŝtimec, S. (1976): Klarigo kaj prikalkulado
Bertin, C. (1982): La Programlingvo Pascal”
Bertin, C. (1984): Basic: La programad-lingvo
Bertin, C. (1985): Computer Dictionary, English-Esperanto
Brabandere, L. De (1988): Infoduktoj. Nova vorto, nova futuro, (tr. BSO-kolektivo), UEA
Broczko, P. (1986): Ĝenerala kibernetiko, inĝeniera kibernetiko, biokibernetiko
Cabák F. (1982): Komputika vortaro esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta, ĈEA
Eichholz, R. (1985): Esperanto kiel lingvo en maŝina tradukado
Eichholz, R. (1986): Letriks-instrukcioj por Esperantaj komputorantoj
Eichholz, R. (1987): Perkomputora termino-kolekto (Pekoteko), Komputikaj terminoj
Frank, H. (1982): Lingvokibernetiko
Frank, H. (1993): Klerigkibernetiko
Kalckhoff, G.- Pick, A. C. (1985): Komputada baza terminaro
Koutny, I. (1982): Mikrokomputiloj, periferioj kaj aplikoj, Budapest 1982
Koutny, I. (1985): Perkomputila tekstoprilaboro
Koutny, I. (1982): Teoriaj kaj praktikaj problemoj de la programado
Kovacs, M. (1989): Mikrokomputila kaj mikroelektronika fakvortaro angla-germana-hispana-Esperanto-hungara
Maxwell, D. (1992): Perkomputila tradukado: La revo kaj la realo
Maxwell, D.-Schubert, K. (1989): Metataxis in practice
Mi, Lorens (1992): La Komputoro en propra fono, Belfast
Pokrovskij, Sergej: Komputika leksikono
Schubert, K. (1987): Metataxis. Contrastive dependency syntax for machine translation
Wulff, J. (1992): Komputila Rondo. Adresaro 1992/93.
Wulff, J. (1993): Esperantaj literoj&komputoroj, Hamburg

UDK 1 Filozofio

- (1968, 2-a eld. 1970): Viktimoj de la Atombombo (tr. Jui ĉunoŝin)
- (1907): Estonta Milito laŭ la Instruoj de J. de Bloch, F. Passay, B. von Suttner, Nattan-Larrier
- (1952): Hiroŝima
- (1966): La Infanoj en Vento (tr. Ito kuizo)
Aars, K. (1907): Eco de la Logika Pensado
Akegarasu haye (1936): La Japana Spirito
Bing, Harold (1971): Historia kaj Filozofia Fono de la Moderna Pacifismo
Bloch, Joh. de (1907): Estonta Milito (tr. C. Royer, F. Schuck, Alesiano)
Bührer - Saager (1911): La Organizado de la Intelekta laboro, (tr. J. Schmidt)
Cao Bailong, Zhang Qingzhen (1990): Antikvaj ĉinaj sciencistoj
Carnegie, Andrew (1907): Por Arbitracio (tr. W.W. Padfield, H. Maresquelle)
Dambrauskas (1908): Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj
Descartes, René (1906): Parolado pri la Metodo
Ducommun, Elie (1906): Fundamentoj de l' Pacifismo (tr. V. Dufeutrel)
Escrivá-de-Balaguer, J. M. (1968): Vojo
Fersman, A. (1928): La vojo al Scienco de Estonto
Forel, A. (1911): Kulturceladoj de la Nuntempo (tr. Uhlmann)
Hirsch (1963): Sintropoj
Hodler, Hector (1915-1917): Esperanto: La Pacproblemo
Chaudhuri, B. C. (1961): Pri du Filozofoj (Tagore kaj Whitman)
Izgur, E. (1926): Je l' Nomo de l' Vivo
Kahlil Gibran (1962): La Profeto
KAMARŬT, Stanislav (1934): Filozofia Vortaro, Olomouc, ĈSR, 170 p.
Kant, I. (1924): Al Eterna Paco
Kolowrat, N. (1909): Teorio pri la Evolucio de Kono
Krishnamurti, J. (1932): Sperto kaj Konduto
Krishnamurti, J. (1935): La Problemoj de la Vivo
Krisnahmurti, J. (1913): Ĉe la Piedoj de la Majstro
Leibniz, W. (1902): Monadologio

Maistre, Xavier de (1904): Vojař
o Interne de Mia Ĉambro
Mangada-Rosenörn, Julio (1913): Homaro
Martinus (1953): Homaro kaj Mondbildo
Martinus (1954): Pasko
Martinus (1962): Internacia Mondregno Kreiĝanta
Martinus (1962): Logiko
Martinus (1964): La Sorto de la Homaro
Maŭ Zedong (1972): Kvin Filozofia Verkoj
Mazzini, G. (1922): Devoj de la Homo
Moch, Gaston (1905): Historio Resuma de l'Arbitracio Konstanta
Moch, Gaston (1907): Pri Malarmo
Naville, E. (1910): La Devo
Osada arata (1952, 2a eld.): Infanoj de l' Atombombo
Pellico, Silvio (1922): Pri la Devoj de l' Homoj
Penseroj, 1922-23, Salo Kornfeld (Grenkamp)
Reiche, F. (1924): l la Mondbildo de l' Nova Fiziko
Rodó, E. (1950): Ariel
Rohden, Huberto (1963): Imperativoj de la Vivo
Rolland, Romain (1920): Al la Forbuĉataj Popoloj (tr. G. Mahn)
Rostand, Jean (1962): Tio, Kion Mi Kredas
Thirring, H. (1946): La Mondpaco kiel Psikologia Problemo (tr. Hugo Sirk)
Tolstoj, Leo (1911): La Konfeso
Tolstoj, Leo (1912): Unua Ŝtupo
Tolstoj, Lev (1928): Pensoj pri Perforto, Milito kaj Revolucio (tr. V. Bulgakov, Z. Zahariev)
Trobisch, W. (1966): Mi Amis Junulinon
Vaz-Ferreira, Carlos (1959): Fermentario
Vogelmann, Bruno (1989): La Nova Realismo
Wagner, Charles (1912): Estu homo!
Wates, G. F. (1938): De Tutmonda Perforto al Tutmonda Frateco (tr. W. Bailey)
Yamaguti senzi (1962, 3a eld.): La Belan Pacon, (tr. Isiguro)
Zamenhof, L. L. (1901): Hilelismo
Zamenhof, L. L. (1906): Homaranismo
Zamenhof, L. L. (1913): Deklaracio pri Homaranismo

UDK 159.9 Psikologio

- (1978): Enkonduko en la bazajn principojn de la psikodiagnozo miokinetika de d-ro Emilio Mira y Lopez
Adcock, C. J. (1976): Fundamentoj de psikologio
Baudoin, C. (1926): La Arto de memdisciplino. Psikagogio
Baudoin, Ch. (1925): La Arto de Memdisciplino
Bennemann, P. (1934): Terminaro Pedagogia kaj Psikologia, Eo-D-En-F
Bosmans, Fredo (1986): Esperantoterapio. Esperanto por sana vivo. Lieĝo
Bovet, P. (1925): Psikanalizo kaj Edukado

Brzozowski, St. (1910): La Principoj de Psiđologio

Coué, E. - J.Borel, J.: La Regado de Si mem
Coué, E. (1924): La Regado de Si mem per Konscia Aŭtosugestio
Gonzalez, R. Feldman (1985): La Nova paradigmo en psikologio, (tr. N. Kalusky)
Ingenieros, J. (1975): La Triviala Homo, (tr. E.H.Garrote)
Mills, A. (1925): Pensopotenco
Piron, Claude (1978): Kiel personeco sin strukturas
Sakellaropoulos, S. (1968): La Telepatio kaj ĝia Socia Signifo
Thirring, H. (1946): La Mondopaco kiel Psikologia Problemo
Tiŝljar, Zlatko (1991): Duobla spiralo, pri adoleskantoj
Trarbach, P. (1925): Teknika Vortareto de Pedagogio, Logiko kaj Psikologio, Eo-D-F-En
Troward, Thomas (1985): La Edinburgh prelegoj pri mensa scienco, (tr. E. C. Pollock)
Tyblewski, T. (1988): Psikosocia problemaro de internacia turismo
Wagemans, Maurius: Ĉu ne eblus tiel? Por facilaj kontaktoj inter move-handikapitoj
Ziegler, S. (1926): Sekspsikologio

UDK 2 Teologio

- (1893): Libro de Ruth
- (1907): Ordo de Diservo, anglikana, tr. J. C. Rust
- (1911): Kio la Homo estas post la Morto
- (1912): La Nova Testamento, tr. anglikana komitato sub la gvido de pastoro Rust
- (1912): Resumo de la Teozofia Doktrino
- (1920): Kristo kaj Ligo de Nacioj, Papo Benedikto XV

- (1923): La Vortoj de Konfucio, (tr. Osaka kenĺi)

- (1925): Kontraŭ Dio! (ateista krestomatio), SAT
- (1926): La Floretoj de Sankta Francisko, tr. F.Pizzi
- (1927): Kie estas la Mortintoj?, (atestantoj de Johovo)
- (1930, 2-a eld.): La Dek Bildoj de Bovpaŝtado, (tr. Ŝibajama kei)
- (1933): Evangelioj de Belismo
- (1933): Samanta-Mukha-Parivarto, (tr. Nohara) (budhismo)
- (1936, 7-a ĉapitro): Saddharmapundarika-Sutro, (tr. Nohara)
- (1937): La Admono kaj Vivo de Reĝo Aŝoko, (tr. Okazaki reimu)
- (1937): La vivo de Sankta Homen, (tr. Nisida ryoya)
- (1938): La Parolado de la Granda Universala Frataro
- (1942): Bhagavad-Gitá, tr. Francisco Valdomiro Lorenz
- (1948): La Evangelio laŭ Spiritismo, (tr. Gomes Braga)
- (1949): Digha Nikajo, (tr. G. H. Yoxon) (13 ĉapitroj)
- (1952): Enkonduko en la Studadon de la Spiritisma Doktrino
- (1961): Lutera Katekismo, tr. R. Hoppe
- (1962): Neelmezurebla Ni Laŭdegas Vin, Sankta Ĥrisostomo
- (1963): La Surtera Paco, la encikliko de Papo Johano XXIII
- (1964): La libro de la Mediumoj, (tr. L.C. Porto Carreiro-Neto kaj Gomes Braga)
- (1965): La Libro de Teo, (tr. Nakamura tazuo)
- (1965): La Vojoj de la Eklezio, Papo Paŭlo VI (tr. Perrenoud kaj Flammer)
- (1966): Ekumenaj Preĝoj
- (1966): Sankta Meso, katolika, (kun originala muziko de Kurt Schweizer)
- (1967): Populorum Progressio, encikliko de Paŭlo VI (tr. J. A. Tuinder)
- (1969): Kio estas la Bahaa Religio?
- (1969): La Hombildo de Diversaj Religioj, Oomoto
- (1971): Adoru Kantante (KELI)
- (1971): Dogma Konstitucio pri la Eklezio en la Nuntempa Mondo, Dokumentoj el Romo
- Dokumentoj el Romo, Internacia Katolika Infomejo
- La Voĉo de l' Silento, (el tibeta Libro de la Orah Preskriboj”)
- Serio Studoj kaj Klarigoj, Internacia Katolika Informejo
Abdúl Bahá (1932): Parizaj Paroladoj, (tr. Lidja Zamenhof)
Anuruddha, T. T. (1971): Tiel Parolis Budho kaj Liaj Disĉiploj
Baha'u'llah (1915): Kaŝitaj Vortoj de la Superega Plumo, (tr. Eroŝenko kaj Alexander)
Barrio-y-Moraita (1912): Kritika Ekzameno de la Proceso kontraŭ Kristo, (tr. J. Garzón-Ruiz)

Beaufront, L. de (1893): Preřareto por Katolikoj

Bianchini, J. (1907): Hebrea kalendaro
Bianchini, J. (1934): Cursus Completus Esperanti, Eo-L

Bianchini, J. (1937, 1949): Malgranda Katolika Kateđismo
Bossuet (1912): La Unua Kateđismo, (tr. P. Deschamps)

Brüggemann, Karl (1923): El la Mitologio de Antikvaj Popoloj

Buđarin, N. (1930): Financa Kap
italo en la Papa Mantelo
Bunyan, J. (1907): La Progresado de la Pilgrimanto, (tr. J. Rhodes)
Butler, Montagu C. (1966, 5-a eld.): Himnaro Esperanta
Carolfi, M. (1913, 3-a eld. 1948): La Preĝareto
Claramunt, J. M. (1964): Katolika Terminaro, Eo-Sp
CLARAMUNT, Jozefo M. (1964): Katolika terminaro Esperanto - Español, Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1964, 56 p., 20, broŝ., Serio de IKI
Collins, M. (1922): Lumo sur la Vojon kaj Karmo
Deguĉi onisaburo (1926, 2-a eld. 1931): Fundamento de Animo, (tr. Niŝimura koogecu)
Dorp, P. van (1946): Biblio aŭ Instru-Aŭtoritato
Esslemont, J. E. (1930): Baha'u'llah kaj la Nova Epoko, (tr. Lidja Zamenhof)
Evans, Colin (1946): Kiel mi kredas je l'Islamo
Filoj de Dio, Adorantoj de Dio, Haga hideo, (tr. Nakamura tazuo), 1964
Flammer, W. (1963): Katolika Terminaro, D-Eo
FLAMMER, Wilhelm (1962): Katolika terminaro Deutsch - Esperanto, Provizora eldono kompilita de sac. W. Flammer, Urnäsch, Svisa Espero Katoliko, 1962, 60 p., 21, broŝ., 1
FLAMMER, Wilhelm (1963): Katolika Terminaro Deutsch - Esperanto., Urnäsch / Zürchersmühle, IKUE, 1963, 44 p., 17 cm, broŝ., Serio de IKI ; 4, , 2
Fleischer (1914): La Difino de la Dattago (en la Kristana Epoko)
Gasse, E. (1965): Monoteismo kaj Pozitiva Moralo
Gregor, D. B. (1958): La Esperanta Traduko de la Malnova Testamento
Hibbert, Gerald K. (1962): La Esenco de la Kvakerismo, (tr. M. Wajsblum)
Imano Ali: Arabak Maksimoj, tr. (Husen Al-Amili)
Jakob, H. (1928): Religioj, Ordenoj kaj Sektoj: Provo de Internacilingva Nomigado kaj Difinoj
Jaroslavskij, E. (1932): Respondoj al Ekstersovetiaj Ateistoj
Kardec, Allan (1946): La Libro de la Spiritoj, (tr. L. C. Porto Carreiro-Noti)
Kempis, Th. a (1909): La Imitado de Kristo, (tr. Champion)
Kempis, Th. a (1954): La Imitado de Kristo, (tr. Wigbertus van Zon)
Kling-Klang (pseŭdonimo de Z. Marenĉin) (1962): Latentaj Nombrofenomenoj en la Sankta Skribo
Konfucio (1932): Doktrino de Mezeco, (tr. Nohara kiuiĉi)
Konfucio (1932): Granda Lernado, (tr. Nohara kiuiĉi)

Konfucio (1933): La Librokonstantaĺo de Fila Pieco, (tr. Nohara)

Korytkowski, Georgo (1986): Internacia Lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo
Loyola, Ignacio de (1952): Spiritaj ekzercadoj, (tr. E. Maynar)
Lukaĉevskij, A. T. (1933): Marks kaj Engels pri Religio
Lundberg, Gustav (1965): Kredo al Dio en la Atomepoko, (tr. E. Carlén)
Maturaba, A. (1966): Katolika Terminaro por Japanoj
Monsinjoro de Ségur (1925): Respondoj al kontraŭreligiaj Paroloj (tr. A. Halbedl)
Most, Johann (1932): La Dia Pesto, (tr. Seman Tarano)
Muhamad (1969): La Nobla Korano, tr. Prof. D-ro Italo Chiussi
Muhamad Taufiek Ahmad (1929): Islamo Ĉies Religio
Ney, Felix (1958): Laŭdkanto al Sinjora Nom'
Niŝimura (1925): Origino de Oomoto
Papo Pio XI: La Universala Reĝeco de Kristo, (tr. J. Schmidt)
Quentin, E. (1963): Kristana-Evangelia Terminaro
Randag, W. (1937): Ĉu Vi Scias Tion pri la Framasonismo?, (tr. Ostubo)
Reinke, J. (1927): Naturscienco, Mondkoncepto, Religio, (tr. E. Brenken)
Renan, E. (1907): La Vivo de Jesuo, (tr. E. Gasse)
Rosen, H. (1965): Katolika Terminaro, Eo-Nl
Rosen-Wannemakers (1972): Katolika Terminaro, Nl-Eo
Rutherford, J. F. (1920): Milionoj, Kiuj nun Vivas, Neniam Mortos, (atestantoj de Jehovo)
Sadler, V. (1962): Budhisma Terminaro
Sandgren, Karl-Orlof (1970): Religia Literaturo en Esperanto (bibliografio)
Ŝejnman, M. (1932): Nuntempa Socialdemokratio, Religio kaj Ateismo, (tr. L. Kapustin)
Serre, J. (1912): La Hipotezoj pri Lourdes, (tr. Zabilon-d'Her)
Schmidt, Josef (1927): La Origino de la Religio
Soni, R. L. (1956): Ekrigardo al Budhismo
Stephen, Caroline (1916): Fundamentoj de la Kvakerismo, (tr. M. Butler)
Subhandro Bikŝuo (1971): Budhisma Katekismo, (tr. F. Morawetz)
Swedenborg (1908): La Dogmaro
Takenĉi (1933): Budhisma Fakvortareto laŭ la Vortaro de Palilingvo
Tanuma-Tosio, J. (1938): La Origino de l'Protestantismo (el katolika vidpunkto)
Thébault, J. (1921): La formontinta Amiko, (tr. Grosjean-Maupin)
Tolstoj, Leo (1912): Dio unu por ĉiuj (tr. Anna Ŝarapova)
Tolstoj, Leo (1931): Kristanismo kaj Patriotismo (tr. I. Maĉernis)
Tomov, A. (1930): Religio-Filozofia Vivkoncepto
Ursinus-Olevianus (1967): Heidelberga Katekismo, (tr. W. J. Downes)
Vallienne, Henri (1907): Evolucio de la Religia Ideo
Wannemakers (1963): Propraj nomoj en la Nova Testamento, L-Eo
WANNEMAKERS, H. G. - HUBERTENO, P. (1963): Katolika terminaro Esperanto - Latine, Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1963, 53 p., 20, broŝ.
Wannemakers, H. G. kaj Huberteno (1963): Katolika Terminaro, Eo-L
WANNEMAKERS, H.G. (1962): Propraj nomoj de Sanktuloj kaj Sanktulinoj, Latine - Esperanto, Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1962, 33 p., 20, broŝ., Serio de IKI ; 1
Winsch, W. (1914): Pri la Kredo al Mirakloj, (tr. P. William)
Xavier, Francisko Candido (1962): Kristana Agendo, (tr. A. Afonso Costa)
Zamenhof, L. L. (1907-1917): La Malnova Testamento

UDK 311 Statistiko

UDK 32 Politiko

Maul, Stefan (eld., 1994): Deklingva manlibro pri politiko. Esperanto, angla, ĉina, franca, germana, hispana, japana, nederlanda, portugala, rusa. Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo 1994. [Enhavas plurajn ekonomiajn terminojn, foje nove proponitaj de s-ro Yamasaki]

UDK 33 Ekonomiko

- (1983): Modela statuto de konsumkooperativo, tr. G. Dolapĉiev, Sofia
- (1992): Economie - Finance - Monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj
- (1993): Enkonduko en la socialan merkatekonomion
- (1993): Manlibro por agentoj, TEA
Ballamy, Edward (1937): Rigardante Malantaŭen en la Jaro 2000
Bormann, Werner (1991): Entreprenistaj strategioj. Priskribo de la entrepreno.
Bormann, Werner (1992): La Merkato de trafikservoj
Ekstrand, L. - Kovero, M. (1923): La Ekonomiaj Fortoj en Finnlando
Gesell, Silvio (1913): La Reforma Mono, (tr. P. Staniŝiĉ)
Gesell, Silvio (1926): Oro kaj Paco, 1926, (tr. P. Staniŝiĉ)
Gesell, Silvio (1983): La Mirakla insulo Barataro (tr. Klaus Rosenfeld)
Haase, M. (1981): Monda ekonomio, Rotterdam
Hattesley, M. C. (1923): Maŝinoj, Mono kaj Mondpaco
Horrabin (1938): Skizo de Ekonomia Geografio
Marchlewski, J. B. (1912): Ekonomio Socia, (tr. E. Pfeffer)
Rotsaert, Roland/Yamasaki, Seikô (1996): Sindikata Terminaro. [Esperantigo de la sindikata terminaro de la Eŭropa Unio]. IKEF 1996.
Rusinov, S. (1962): En Konkurado kun la Tempo

Tugan-Baranovskij (1922): La Komunumo de Duđoboroj (tr. Ŝidlovskaja)

Weber, Lennart (1989): Kiu posedas Danion? (tr. Betty Larsen)

UDK 339 Komerco

- (1921): Terminoj uzataj en komerco pri peltoj
- (1926): Common Commercial Terms, En-Eo
Eiselin, J. (1925): Handelstermen, Nl-Eo
Fellmann, Ulrich (1966): Probleme des Übersetzens in Esperanto in einer Arbeitsumgebung mit schnell wachsender und verandderlicher Terminologie am Beispiel der Abteilung "Structured Finance" einer internationalen Handelsbank (Fachbereich Corporate Finance). En: Becker (red.): Translation in Plansprachen. Berlin: GIL 1996. [Pri problemoj apliki Esperanton en la praktiko, nome en la moderna bankado].
Kreuz, R.- Schutkowski, O. (1927): Varolisto en Esperanto, Eo-D-F-En-Sp-It
Kreuz, R. (1927): Komerca Vortaro Seslingva, D-En-F-It-Sp-Eo
Kreuz, R.-Mazzolini, A. (1927): Komerca Vortaro en Esperanto
Munniksma, F. (1974): Internacia Komerc-Ekonomika Vortaro, En-Eo-D-Sp-F- It-Nl-Pt-Sv
Wiersch, H. (1989): Proveldono de komerca terminaro.
Wiersch, H. (publikigo en preparo): Borsa terminaro

UDK 34 Juro

 - (1931): Dictionnaire Actuariel, Eo-D-En-F
- (1960): La pozicio de Advokato en Diversaj Landoj, 1960, Internacia Jura Revuo
- (1963): Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj
- (1970): Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj
- (1970): Statuto de la Internacia Kortumo
- (1989): Jura terminaro
Dubravszky, L. (1984): Sugestoj pro kompletigo de la jura-diplomatia terminaro
Hoeg, Tom Arbo (1990): Juraj vortoj kaj esprimoj
Lapenna, Ivo (1952): Aktualaj Problemoj de la Nuntempa Internacia Vivo
Lapenna, Ivo (1958): Jura karaktero de rekomendoj
Lapenna, Ivo (1987): Juraj terminologiaj problemoj
LIEBECH, S. (1931): Juristisches Wörterbuch, 1931
MILDWURF, A. (1946): Leĝa terminaro, En: Jarlibro 1946, 2a parto, IEL p. 44-51, Rickmansworth, Internacia Esperanto-Ligo, 1946, 7 p., 15, broŝ. ,
TRAXLER, Karel: Ĉeĥa-Esperanta jura vortaro, ĈEA, Praha 1986, 138 p.
TRAXLER, Karel: Esperanta-ĉeĥa jura vortaro, ĈEA, Praha 1986, ISBN 80-900014-8-3164 p.
Vámbéry, R. (1919): Kontrakto de la Ligo de Nacioj, Kriminologio
Vavrovskŭ, J. (1930): Krimuloj profesiaj

UDK 355 Armeo

BASTIEN, L. (1955): Militista vortareto. (Esperanta, franca, angla, germana, itala), Paris, Comité Français d'Information Espérantiste, 1955, 56 p., 15, broŝ.
DURRANT, E.D. (1940): Armea terminaro, En Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, p.21-47. 2a partoHeronsgate, Rickmansworth, 1940, 26 p., 15, broŝ.

UDK 37 Pedagogio

- (?): Lerneja Esprimaro Esperanta
- (1969): Instruprogramo de Esperanto por polaj lernejoj
- (1969): Program nauczania Esperanto
- (1969): Vjetnama kaj ĝia utiligo por la supera instruado en V.D.R.
- (1970): Klereco por Hodiaŭ kaj Morgaŭ, GDR
- (1971): Ĝenerala instruado en V.D.R.
- (1984): Iu instruisto: Célestin Freinet.
Barré, Michel (1988): Freinet kaj moderna edukado. (tr. Simone Boniol)
Behrman, H. (1975): Zur Plansprache Esperanto
Bennemann, P. (1934): Terminaro Pedagogia kaj Psikologia, Eo-D-En-F
Bertin, C. (1986): Kurso pri rapida legado
Ferriére, A. (1929): Estonta Eduko
Ferriére, A. (1939): Kiel Eduki Niajn Infanojn?
Frank, H.: Propedeŭtiko de la klerigoscienco prospektiva
Freinet, Célestin (1981): La diroj de Mateo
Kojc, Martin (1962): La Lernolibro de la Vivo
Rakuša, Rudolf (1970): Metodiko de la Esperanta Instruado
Sakaria, Hillar (1932): Enkonduko en la Pedagogion
Samain, C. (1993): Instrui Esperanton por komuniki. Skizo pri komunik-situacia instrumetodo
Schenkel, Jakob (1984): La psikoteknika ekzameno pri taŭgeco de maŝinindustriaj lernantoj
Symoens, E. (1992): La propedeŭtika valoro de Esperanto
Szanser, Irena (1992): Teorio kaj praktiko de lingvo-instruado
Trarbach, P. (1925): Teknika Vortareto de Pedagogio, Logiko kaj Psikologio, Eo-D-F-En
Wieczorek (1952): Kiel aŭtodidakto al pedagogia scienco
Wieczorek, K. (1957): Kiel Aŭtodidakto al la Pedagogia Scienco

UDK 39 Etnologio

- (1927): Aŭstralio, Lando kaj Popolo, Delsudo kaj Lauri Laiho
- (1946): Tipoj kaj Aspektoj de Brazilo
- (1953): Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj
- (1964): Tajĝiĉjuan (ĉina gimanstiko)

- (1974): Etnografiaj donitaĺoj, Hanojo

- (1983): Internacia geedziĝo, Yokohama
- (1986): 100 demandoj kun respondoj pri la bulgara virino, (tr. N. Aleksiev)

Altherr, Anita Periç (1991): Ne facilas esti sloveno en Italio
Backheuser, Ev. (1909): Brazilio
Baur, Arthur (1979): La fenomeno Svislando
Cowling, C. C. (1935): Pri la Iamaj Tasmanianoj
Cujuki kijo (1932): Ŝtala Biblio de Samurajismo

Forster, G. (1976): Sociologio, ři
a historio kaj problemoj
Fradier, G. (1962): Oriento kaj Okcidento al Reciproka Kompreno?
Grulich, R. (1976): Etnaj problemoj en sudorienta Eŭropo
Heyerdahl, Thor (1951): Ekspedicio Kon-Tiki
Honda katuiti (1970): Vilaĝo en Batalkampo
Hori s. (1972): La Vo
jařo al Novzelando
Keith, A. (1928): Pri la Origino de la Homo
Krestanov, Iv. (1919): La Bulgara Lando kaj Popolo
Kristjansson, Alafur (1930): Islando
Lakshmiswar Sinha (1936): Hindo Rigardas Svedlandon
Lansel, Peider (1938): La Retoromancoj
Li Quiang, (1991): Moroj de ĉinaj nacimalplimultoj. (tr. Hang Jun, Nan Youli)
Linton, G. (1960): Kanako el Kananam
Lorenz, F. Valdomiro (1983): La Brazilaj Aruakoj

Mangda-Rosenörn, J. (1926): Pri Hispanio kaj řiaj Popolkantoj

Maritz, U. J. (1971): Problemoj de Etnaj Minoritatoj en Hispanio
Milukov, P. (1898): La Slavoj
Nakamura tazuo (1963): N^o (japana teatro)
Nakamura tazuo (1964): Enciklopedieto Japana
Okakura kakuzo (1965): La Libro de Teo
Privat, E. (1909): Ĉe l' Koro de Eŭropo
Sekelj, Tibor (1959): Nepalo Malfermas la Pordon
Sekelj, Tibor (1970): Tra Lando de Indianoj
Silva, A. da (1947): La Prahistoria Arto
Smirnov, P. A. (1934): La Kirgizoj
Southcombe, H. W. (1905): Tutmondaj Fajrokutimoj
Tian Xing (1989): Geedziĝaj moroj de ĉinaj nacimalplimultoj, (tr. Feng Yi)
Tokieda motojuki (1930): Traktado pri la Origino de Japana Popolo
Unger, H. (1923): Albanio

UDK 5 Naturo

- (1921): La Vendreda klubo
- Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, prelegoj el seminario
Elektitaj prelegoj de ISU 1949-1954, aperis 1955
Fersman (1928): La Vojo al Scienco de Estonto
Pannekoek, A. (1978): Antropogenezo (tr. R. Leereveld)
Somera universitato de la 38-a Japana Kongreso, 1951
Somera Universitato en Malmö, prelegoj 1948, aperis 1949
Tell, Leander (1971): Estiĝo de la tero kaj de la homo

UDK 51 Matematiko

- (?): Probablokalkulo: Elementa Enkonduko
- (1913): Vortaro de Matematiko, ISAE en Scienca Gazeto, Eo-F-En-D-It
Andrews, F. E. (1959): Ekskurso en Nombroj
Arnaudov, P.-Arnaudova, L. (1984): Amuza matematiko por gelernantoj
Barbacetto, A. (1932): Nova Nombrado
Bean, C. M. (1954): Matematika Terminaro
Bricard, R. (1905): Matematika Terminaro kaj Krestomatio
Cattaneo, P. (1923): Determino de Iaj Lokoj Geometriaj Planaj
Dambrauskas (1906): Pri Novaj Trigonometriaj Sistemoj
Dambrauskas (1906): Pri Unu Speco de Kurbaj Linioj Koncernantaj la Kvinan Eŭklidan Postulaton
Deneva, Daniela (1985): Matematika terminaro

Fössmeier, R. (1989): Deskribo de alproksimaĺoj kiel abstraktaj komput
o-strukturoj laŭ la ekzemplo de la reelaj nombroj., München
Fréchet (?): Praanalitikaj funkcioj
Fréchet (1953): Determinado de la plej Ĝeneralaj Planoj
Hilgers, R. (1980): EK-vortaro de matematikaj terminoj
Huntington, Edw. V. (1907): Elementa Teorio de la kontinuo
Jacomo, F. I. (1977): Matematiko translimen
Kieselman, C. O. (1986): Konvekseco en kompleksa analitiko unudimensia
Kiselman, C. (1985): Matematika terminaro Esperanto-angla-franca-sveda
Kiselman, C. (1992): Matematiko translimen, n-ro 7
Kiselman, Christer (1991): Kompleksaj aroj kaj funkcioj.
Koutny, I. (1982): Matematiko, instruado de matematiko kaj komputotekniko
Laisant, Ch. (1914): Inicado Matematika
Maas, H. D. (1972): Matematikaj Metodoj en Lingvistiko
Nakamura kijoo (1932): Verkoj de Nakamura
Orr, W. (1976): Enkonduko al finiaj geometrioj
Orr, W. (1976): Enkonduko al ne-eŭklidaj geometrioj
Orr, W. (1976): Pluredroj kaj plurĉeloj
Reiersol, O. (1963): Kelkaj Konsideroj pri Matematikaj Terminoj en Esperanto
Reiersol, Olav (1985): Principoj por elekto de matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Esperanto
Reiorsol, O. (1963): Plurlingva Matematika Terminaro, Eo-En-D-F-Sp-It
Saussure, René de (1908): Geometrio Folietara
Vörös, Grillo (1910-11): Analitika Geometrio Absoluta
Vörös, Grillo (1911): Elementoj de Geometrio Absoluta

WERNER, Jan (1990): Matematika vortaro Esperanta-ĉeđa-germana, Brno 1990, 184 p.

UDK 52 Astronomio

- (1910): La Kometo de Halley, 1910, S.
Fernandez, Alberto (1970): Senĝenaj Dialogoj

Finot, M. (1911): Vidaĺoj de Senlimo

Halvelik, M. (1968): Kŭasaroj
Heck, A. - Manfred, J. (1978): Astronomia foto-atlaso
Lengyel, P. de (1907): La Kalendaro
Li Quiang (1992): Pri nia universo, (tr. Liu Caisheng)
Ljubic-Divjanovic (1960): Totala Suneklipso 15.2.1961
Nordman (1910): Metamorfozoj de la Steloj
Oterma, Liisi (?): Pri la kometo 1939 IV/P Väisälä; serĉefemerido por 1971-1972
Poljanskij, S. (1903): Sunhorloĝa Konstruo
Sekiguĉi (1952): Astronomia Terminaro

UDK 53 Fiziko

- (1913): Vortaro de Fiziko (ISAE), en Scienca Gazeto, 1913: Eo F En D It
- (1950): Historio de Yukawa-Teorio, 1950
- (1963): Tuboj por Mezuri Premojn de Fluaj Mediumoj, 1963
- (1964): Kvanta Mezuro de Gasoj el Nuklefendigo per Gamaspektrometrio, multaj aŭtoroj
Baroš, Miroslav (?): Terminaro de akustiko, manuskripto
Bisci, Gilli (1964): Aktiveca Mezuro de la 14-Karbone Markita Barikarbonato per Scintilaj Geloj
Cabák (1982): Komputika vortaro esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta
Fernández, Alberto (1971): Senĝenaj dialogoj
Glasstone, S. (1968): Fundamentoj de elektrokemio kaj elektrodeponado
Katsumori, H.-Makino, S.-Yamamori, J. (1987): Esperanta terminaro de fiziko
Nyilazi, János (1984): Molekuloj
Ossaka-Takata (1962): Mekanikaj Terminoj
Ryb
ář, Jan (1982): Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj
Tomanaga sin' itir^o (1953): Fotono ĉe juĝejo

TŮMA, Miroslav (1972): Pri la varmo, ĈEA 1974, 215 p.

Verax, Ch. (1906): Fotografa Optiko
Vetter, Rob (1968): Atoma klarigo pri materialproprecoj, Pekino
Vetter, Rob (1988): Fazodiagramoj. Enkonduko al materialscienco. Schipluiden 1988
Wüster, E. (1921): Fizikaj Grandoj kaj Iliaj Unuoj

UDK 533 Aeronaŭtiko

- (?): Lexique Aéronautique, En-F-D-Sp-It-Eo
DURRANT, E.D. (1941): Aeronaŭtika terminaro, Rickmansworth, Internacia E-Ligo, 1941, 36 p., 15, broŝ.

UDK 54 Kemio

- (1913): Esperanta Nomenklaturo de Kemio, ISAE, Eo-F-En-D-It-Sp
- (1927): Leksikono de ĥemio kaj farmacio, 1927- í, hermesa Rondeto, Ja-Eo
- (1929): Koloidkemia Terminaro, 1929, Maeda t., Eo-D-En-F
Barrocas, Alberto (1965-68): Kemio Internacia
Berthelot, P. (1904): Provo de Khemia Nomigado
Cavanagh, B. M. (1974): Elektrolitoj
Dellian, K. (1948): Kemia Terminaro, D-Eo
Duncan, D.R. (1956): English-Esperanto Chemical Dictionary
Fersman (1925): La Kemio de l' Universo
Gasstone, Samuel (1968): Fundamentoj de elektrokemio kaj elektrodeponado, (tr. John McCarthy)
Kawamura, S. (1974): Fundamentaj konceptoj en kemio
Kawamura, S. (1974): Informado kaj dokumentado pri kemio
Kawamura, S. (1974): Informado kaj dokumentado pri kemio
Kawamura, S. (1974): Kemio kaj biokemio de karbonhidratoj
Klag., R. kaj W. (1991): Sukero nutrado kario
Mendelejev (1904): Provo de Kemia Kompreno de l' Monda Etero
Nylasi, János (1984): Molekuloj, (tr. L. Kovács)
Pioro, J. (1966): Kemiaj Afiksoj Internaciaj
Pioro, J. (1970): Fermentoj

Pioro, J. (1970): Neorganikaj kaj Organikaj Kombinaĺoj

Pioro, J. W. (1992): Historio pri sistemigo de kemiaj elementoj
Pioro, Jan (1986): Fundamento de kemia nomenklaturo
Pioro, Jan W. (1992): Kemiaj afiksoj, nombroj, acidoj
Pioro, Jan W. (1992): Kiu malkovris oksigenon?
Popov, M. T. (1986): Pri karboksilo, karboksaco kaj karboksato
Silva, A. da (1982): La Lumgaso, (tr. J. de Freitas)
Silva, A. da (1982): La Petrolo, (tr. M. de Freitas)
Takase toyokiti (1938): Pri Rilatoj inter Kemiaj Strukturoj kaj Fiziologiaj Agoj
Westermayer, Manfred (1982): International chemical distinary

UDK 548 Kristalografio

SAENZ, I., M. - AMIT, A. (1952): Kristalaj Proprecoj
UDK 55 Geologio

- (1965): Elementoj de Geologio, 1965, 6 lingvoj
- Geologio Internacia, 1972, 1976, 1984, 1987, 1987, 1990
Absolon, K. (1921): Moravia Karsto
Cailleŭ, A. (196 ): Eléments de Géologie en six Langues
Dudich, Endre (1983): Ĉu vi konas la Teron?
Hoeg, Tom Arbo (1989): Geologia vortaro, Oslo
Cherpillod, André (1993): Kaj la suno haltis. Katastrofismo en la folkloro de la popoloj.
Loon, van (1937): Rigardu la Teron
Power, Daniela Deneva (1991): Tertremoj - ĉu enigmo?, Pizo 1991
Rolt, W. F. (1969): Enkonduko en la grundosciencon: El la Polvo de la Tero
Rolt, William F. (1967): El la polvo de la tero, La Laguna
Tell, Leander (1959): La Bela Subtera Mondo
Tell, Leander (1971): Estiĝo de la Tero kaj de la Homo

UDK 551.5 Meteologio

Dalcambe, E.-Rollet de l' Isle, M. (1931): Lexique Méteorologique en 12 Languages, F-Cs-D-Sp-En-Eo-It-Pt-Ru-Pl-Ro
Klag, W. (1986): La Meteologia observatorio sur la monto Sonnblick, Vieno
Lewin, M. (1961): Meteologia Terminaro
Riley, D.-Spolton, L. (1987): Vetero kaj klimato de la mondo, (tr. Kris Long), Rotterdam

UDK 553 Mineralogio

Hoeg, T. A. (1988): Mineralnavn-Kvarts-kvarco-kvarc
UDK 556 Hidrologio

Makkink, G. (?): Kvin Jaroj de Lizimetro-Esplorado
UDK 57 Biologio

De Smet, Wim (1963): Konsideroj pri la Biologia Nomenklaturo, Scienca R. 13
De Smet, Wim (1973): Initiation a la nomenclature biologique nouvelle (NBN)

Egami fuĺio (1971): La serĉado de la vivo

Flint, M. (?): Porfirinoj
Fuijo Egami (1971): La Serĉado de la vivo, (tr. Kikunobu Matuba), 1971

Hori ŝoiĉi (1971): La Vojařo al Sudaj Insuloj

Keith, A. (1928): Pri la Origino de la Homo
Lamarko (1987): Filozofio zoologia, (tr. Valo)
Le Mounier (1909): Evolucio de la Evoluciismo
Mészaros, B. (1976): Enkonduko en la teorian biologion
Mészaros, B. (1976): Nuntempa ĉelkariologio kaj citotaksonomio
Meszáros, Béla (1992): Biologia krestomatio
Neergaard, P. (?): La lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj, Scienca Revuo 13
Pannekoek, A. (1978): Antropogenezo, (tr. R. Leereveld)
Rostand, J. (1950): La Nuna Stato de l' Evoluciismo
Stop-Bowitz , C. (?): Biologiaj nomenklaturoj kaj ilia esperantigo
Stop-Bowitz, C. (?): Kiel nomi la organismojn? Scienca Revuo 13
Tell, Leander (1971): Estiĝo de la Tero kaj de la Homo

UDK 574 Ekologio

- (1975): Media malboniĝo en la mondo kaj rimedoj de civitanoj, Meguro Esperanto-Societo
- (1991): Manifesto por nova Eŭropo, tr. Oswald Haselbauer, 1991
Bookchin, Murray (1983): Por ekologia socio

Erhardo, Henigo (1988): La Vivoplena grundo, (tr. Klieno Kristoforo Joađimo)

Guhde, Edgar (?): Naturo kaj socio. Enkonduko en ekologian pensadon kaj agadon., (tr. W. Gunther)
Harry, R.-Broadribb, D. (1992): Ekologio, la alia movado
Ledon, Gilbert R. (1992): Al la tero returne
Makkink, G. F. (1977): Biopolo: Centro por soci-ekologio
Marinov, Hristo (1984): Ekofuturo.

Marinov, Hristo (1984): La Evoluo de la trafiko kaj de řia polucio

Ojalo, J. (1985): Estona-Esperanta-rusa Naturprotekta vortaro
Stop-Bowitz (1974): Elementa Ekologio
Touchais, Maurice (1989): Kancero kaj ekologio, (tr. R. Laval)
Wit, A.J.F. (1981): Energio, I. de Bruin-Kooij

UDK 577.1 Biokemio

Flint, M. (1974): Porfirinoj - Biokemio de vivnecesaj pigmentoj, ĉefe tiu de la ruĝa ĉelo de la sango
Fuĝio Egami (1971): La Serĉado de la vivo, (tr. Kikunobu Matuba)
Kawamura, S. (1974): Enkonduko en la organikan kaj biologian kemion
Kawamura, S. (1974): Kemio de manĝaĵoj, ĉefe novaj proteinoj
Kawamura, S. (1976): Originoj de la vivo de biokemiaj vidpunktoj

UDK 58 Botaniko

- (?): Likenoj
- (1963): Indekso de Semoj, Bulboj kaj Vivaj Plantoj
Balech, E. (1974): Planktono kaj mara produktado
Clauzade, G.-Diederich, P.-Roŭ, C. (1989): Nelikeniĝintaj fungoj likenloĝaj. Ilustrita determinlibro
Hori ŝoiĉi (1965): La Volvotigo de Amikeco
Kavka, J. (1982): Pri esperantigo de la botanika nomenklaturo, Scienca Revuo 33
Kawamura sin' itir^o (1963): Studoj pri Ameloj de Legumenoj
Makkink, G. F. (?): Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto
Malmanche, L. L. (1935): Botanika Klasifiko
Malte markheden (1982): Svedaj arboj kaj arbedoj
Mario Simondetii (1961, 1986): Kiamaniere Distingi la Fungojn, (tr. G. Barbieri)

Mlynář, F. (manuskr.): Botanika Vortaro, manuskripto

Moll, J. W. (1958): Terminaro pri la Ekstera Morfologio de la Florhavaj Plantoj
Neergaard, P. (1938): Hortikultura Terminaro
Neergaard, P. (1946): Fitopatologia kaj Mikologia Terminaro
Neergaard, P. (1951): Plantpatologiaj kaj Mikologiaj Vortradikoj
Neergaard, P. (1954): Atakoj kontraŭ ĝerdenplantoj kaj kiel prilukti ilin
Neergaard, P. (1957): La Vivo de la Plantoj
Neergaard, P. (1983): Elementa Mikologia Terminaro Eo-L-Da-Germana kun difinoj en Eo
Neergaard, P. (1984): Plantnomoj en la Lingvo Internacia, (manuskr.)
Pilger, W. F. (1982): Provizora privata listo de komunlingvaj nomoj de plantoj de nordokcidenta Eŭropo
Taguĉi tacuo (1935): Studadoj de la ĉerizfloro sub la Fenologia Vidpunkto
Zheng Ding
-zhi (1986): Nomenklaturo de řeneralaj ornamfloraj vegetaĺoj.

UDK 59 Zoologio

- (?): Atlaso de insekta morfologio
- (?): Komunlingva vortaro de aŭstraliaj birdoj
- (1961): Bildlibro pri Bestoj
- (1971): Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj
Ĉen Sjaŭji (1987): Ĉinaj protektataj bestoj.
De Smet, Wim (1959): La polipteroj, strangaj afrikaj fiŝoj, Scienca Revuo 11
De Smet, W. (1971): La nomoj de la cetacoj, Scienca Revuo 22
de Smet, W. M. A. (1976): La Cetacoj
De Smet, Wim (1976): Nocioj pri ornitologio
Fukutani (1926): Eksperimentoj pri Skizostamiaso

Guinio, Petar (1960): Sekretoj de la Marestaĺoj

Io Chou (1986): Ĉinio marŝas en insekta mondo
Jorristma, Rurd (1989): Komunlingva nomaro de la okcidentpalearktaj birdoj
Makkink, G. F. (?): Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto
Markheden, Malte (?): Svedaj birdoj. Vortlisto.
Mészáros, B. (1980): Oklingva nomaro de Eŭropaj birdoj
Odo Bujwid (1912): Kvin Prelegoj pri Bakterioj
Oshima (1927): Piknogonoj
Oshima (1929): Hermafrodita Marstelo Asterina Batheri Goto, 1929, Oshima

Oshima (1935): Pri la Maturiřo, Fekundiĝo ĉe la Ovo de l' Markukumoj

Pilger, W. F. (1992): Provizora privata listo de nomoj de bestoj. Mamuloj.
Sczcepanski, W. (1977): Esperanta-pola nomaro de eŭropaj birdoj
Skjerninge, Ebbe (1967): La Migrantaj Cirkonstancoj de la Danaj Migrantaj Birdoj
Steinman, H.-Zombori, L. (1987): Atlaso de insekta morfologio, Beijing
Stop-Bowitz (?): Zoologia nomenklaturo, Scienca Revuo 22
Stop-Bowitz (1974): Segmentumitaj animalaj grupoj
Stop-Bowitz (1976): Elementa zoogeografio

UDK 61 Medicino

 - (1908-10): Esperanto-gvidlibro por la Ruĝa Kruco, 1908-10, aperis po unu broŝuro por la lingvoj En-F-D-Ru-Da-Sp-It-Pt-Sv
- (1924): Medicina Krestomatio en Esperanto, 1924, La Eskulapida klubo
- (1930): Seslingva Vortareto de Medikamentoj laŭ Japana Farmakopeo, 1930, Hermesa Rondeto, Eo-L-Ja-D-En-F
- (1956): Bibliografio de Medicina Literaturo, Esperanto en Japanujo
- (1964): Akupunkturo kaj Kaŭterizo de Ĉinio, 1964, Ĉinio
- (1970): Atombomba Malsano
- (1976): Protektu vian vivon kaj vivon de aliaj, 1976, Makedonia E-Ligo
- (1981): Sciencaj prelegoj. 3a Internacia Medicina E-Konferenco. 1981
- (1981): Trans la son-izolan muron, (blinduloj)
Abbas, M. (1983): Pasporto vegetarana
Aivanhov, Omraam Mikhael (1992): La Jogo de nutrado
Battaglia, O. Forst de (?): La Mistero de l' sango, (tr. Teo Jung)
Baudoin, C. (1926): Arto de memdisciplino: Psikagogio
Bayol (1906): Esperanto et Croix-Rouge, F-Eo
Bertin, Christin (1989): Sukurado kaj tujaj flegoj.
Blazquez, Felix Garcia (1982): Hidraŭlika sanitara terminaro
Bouchard, Ch. (1906): Anatomia Vortaro Kvarlingva, L-F-En-Eo
Briquet, M. (1932): Esperanta Teknika Medicina Vortaro, Eo-L-En-F-D-It-Sp
Burwinkel, O. (1909): La Kormalsanoj
De Smet, W. (1972): Ĝenerala kaj Homa Histologio
Dza trang (1968-70): Esenco de la Problemo pri la Maljuniĝo

Dza-Trang (1968): Esenco de la problemo pri maljuniřo; la hipotezo pri la vario de la korpa solvaĺo kaj la kolektiřo de la kompleksigaj substancoj

Gaŭ Ŝiĉji (1986): Aŭtobiografio de bakterio
Graversen, C. (1965): La ideala nutraĵo
Hegeler (1961): ABZ de amo ...,
HRADIL, Josef (1979): Esperanta Medicina Terminaro, Universala Medicina Esperanto-Asocio 1979, 63 p.; represo ĈEA 1982
Chaves, Mário M. (1988): Sano. Strategio por ŝanĝo. (tr. P.S.), 1988
Ingenieros-Garrote, J. (1913): La triviala homo

Javal, E. (1907): Inter Blinduloj: Konsiloj por ĺusblindiĝintoj

Kalĉev, Kiril (1978): Hardigado de la korpo: Fonto de sano: Praktikaj konsiloj
Kato (1962): Vortoj uzataj en medicino
Kato (1963): Terminaro oftalmologia, La lernolibro de oftalmologio
Li Kexi (1989): Anatomia nomenklaturo, Pekino
Masayuki Saionji (1989): Orienta speciala Diina masaĝo. Koksostoĝustiga prem-kneda terapio.
Masson, H. (1976): Tabakismo kaj emancipiĝo
Meyboom, F. (1961): Quaestionarium Medicum, 17-lingva
Nishi seiho (1953): Miologio de la Japano
Nishi seiho (1961): Nia Korpo
Nishi seiho (1971): Tagiĝo de la Eŭropa Medicino en Japanio
Oŝida-Sada (1922): Latino-Esperanta-Japana Anatomia Terminaro
PAVLIK, Marián (1992): Dentistry. Stomatologio., Terminology. Terminaro. Manlibro kun diskedo 5,5 cola, Kladno, Terminologia Esperanto-Centro UEA, 1992, 53 p.+disk., 21 cm, broŝ., TEC 0002 Panglottia 0002, 80-901331-1-81
Popov, K. - Apostolov, M. (1981): La Medicino dum 1300-jara historio de Bulgario
Puig, Sergio Docal (1991): Ĉu vi sciis, ke ...
Ramby, Ole (1966): Natura nutrado, (tr. B. Larsen), 1966
Samburo Yamazoe (1987): Esperanta medicina literaturo
Scolnik, J. (1961): Kiel kuracas la Naturista Medicino
Seiho Nishi (1971): Tagiĝo de la eŭropa medicino en Japanio
Servian, J. L. (1963): Provo por Akiro de 1-Tiroksino Markita per I-131
Shinoda (1955): Okabayashi-a Operacio Plenumita de ... Yamagata
Schicke, Harald (1982): La Korpo de la homo. Enkonduko al konstruo kaj funkcio.
Schreuder- Diatlowicki-Tobi (1971): Getriatrio kaj la Ĝenerala Zorgo por Gemultjaruloj, (tr. Faulhaber)
Sica, A. A. - Sica, R. (1963): Limfografio de la Testika Linfunuo
Starck, José (1982): Analizo de interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la eŭropaj industriigitaj landoj
Stolle, R. (1911): Konsiloj pri Higieno
Szilágyi, Vilmos (1988): Kulturo de la amo. Bildlibro pri la seksa vivo. (tr. A. Tot)
Tamura kaj Hayashi (1938): Medicina Bildaro Fotografa: Atlaso pri Elefantizo kaj Filarizo, antaŭ 1938
Ŭeng Ŭejĝjan (1986): Kuracaj manĝoj
Uhlmann, F. (1913): Wörterbuch für das Rote Kreuz, D-Eo
Van Dyck, Herman (1979): Ne tiel sed ĉi tiel, (tr. J. Koning), 1979 (kontakti blindulojn)
Weneger, L. (1953): La Arto Fariĝi Centjara
Winsch, W. (1913): Pri Varmokulturo
Winsch, W. (1918): Pri la Elektra Aktiveco de la Korpo
Yagi hideo (1935): Medicina Krestomatio
Zhen Zhiya (1991): Rakontoj pri la historio de la ĉinaj medicino kaj farmakologio, (tr. Liao Zhigen)

UDK 614.84 Brulŝirma fako

- (1963): Fajrobrigada Teknika vortaro
UDK 615 Farmakologio

- (1922): Nomenclature Pharmaceutique, 1922, L-Eo-F

- (1927): Leksikono de đemio kaj Farmacio, 1927, Hermesa Rondet
o
- (1930): Seslingva Vortareto de Medikamentoj, 1930, Hermesa Rondeto
Rousseau, C. (1911): Poliglota Vade-mecum de Internacia Farmacio
Tamura kaj Hayashi (1939): Farmakologia Praktiko por Studentoj, antaŭ 1939
Todokoro sakutaro (1972): Farmakologio por Malbonuzoj de Medikamentoj

UDK 62 Tekniko

 - (1967): Ĝustigoj al Scienca kaj Teknika Terminaro de Haferkorn, 1967, D-Eo/Eo-D
- (1980): SAEST Ústí/L, ĈEA, prelegaro 1980

- (1981): AEST Žilina, 157 p - unua volumo, 81p. - dua volumo - apliko de ko
mputiloj, 1981
- (1982): SAEST České Budějovice, prelegaro, ĈEA, 1982

- (1984): AEST Brno, prelegaro, ĈEA, 1984

- (1988): AEST Strážnice, ĈEA-IFEF, 1988

- (1988): Ĉina Esperanta vortaro por scienco-tekniko, Beijing, 1988
Dellian, K.-Haferkorn, R.- Belinfante, F. J. (1956): Scienca kaj Teknika terminaro, Eo-D-En-F
Eichholz, R. (1988): Esperanta Bildvortaro
Fructier, P. (1904): Tabelo da Vortoj Fakaj, Sciencaj kaj Teknikaj, Eo-F-En-D
Haferkorn, R. (1967): Technisches Wörterbuch, D-Eo/Eo-D
Rollet-de-l' Isle, M. (1931): Scienca Fundamenta Esperanta Terminaro
Rosher, E. M. (1968): Il-maŝina Nomenklaturo en ses lingvoj
Schenkel, Jakob (1984): La psikoteknika ekzameno pri taŭgeco de maŝinindustriaj lernantoj
VERAX, Ch.: Vocabulaire Technique et Technologique Français-Esperanto, Hachette, Paris 1907, 130 p.
Wüster, E. (1923): Maŝinfaka Esperanto-Vortaro, Prielementa, Eo-D/D-Eo

UDK 621 Maŝinfako. Elektrotekniko

- (1935): International Elektrotechnical Vocabulary, 1935
-
(1936): Meĵdunarodnij Elektroteđniĉeskij Slovar, 1936
- (1939): Vocabulario Electrotécnico International, 1939
Alexandersson, S. (1953): Elektroteknika Terminaro
Glasstone, S. (1968): La Fundamentoj de Elektrokemio kaj Elektrodeponado
Helte (1904): Pri la Teorio de l' Jonoj
Takagi kaj Ooki (1933): Elektroteknika Vortaro
Wüster, E. (?): Maŝin-faka Esperanto-vortaro
Wüster, E. (1923): Elektrotechnische Ausdrücke in Esperanto

UDK 621.395 Telefonio

Behrendt, A. (1911): Provo de Teknika Vortaro por Poŝto kaj Telegrafo
Filliatre, R. (1934): Poŝt-Telekomunika Vortaro
Isbrücker (1928): La Evoluo de la Telefonio
Lugague, G. (1914): Code International Lugague, F-En-Pt-Sp-D-It-Eo
Wirkberg, J. (1924): A Polyglot Collection of Postal Terms

UDK 621.397 Radiofonio

 
- (1924): Radiotechnisches Wörterbuch, 1924, En-F-D-Sp-It-Eo
- (1966): Ham's Interpreter (radio-amatora terminaro), 1966, 10-lingva
- (1984): Radioteknika artikolaro, red. L. Silvási, Scienca Eldona Centro de UEA, Budapest 1984, 85 p.
Adam, M. (1940): Vocabulaire de Radiotechnique en 6 languages
Aisberg, Eugéne (1934): Mi komprenas fine la radion!
Bugge-Paulsen, R. (1926): Radio Ordbook, No-Eo-En
Demidjuk, G. (1926): Radio-Esperanto, Ru-Eo
Epton, H. (1924): English-Esperanto Radio Dictionary, En-Eo
Epton, H. (1925): A Short Dictionary of Radio Terms, en International Radio-Manual
Ginz, O. (1927): Radioamatérskŭ slovník, Cs-eo-D-F-En
Christaller, P. (1924): Radio-Vortaro, Eo-D
Malgorn, G. (1925): Radio-Lexic, F-En-D-It-Sp-Eo
Schattat, W. (1926): Radio-Terminaro, D-Eo
Venture, A. (1943): Radio-Terminaro

UDK 625 Trafiko

- (1987): Rokomendoj X.24, V.24, V.28 kaj V.35 de CCITT, (tr. C. Bertin)
Bormann, Werner (1992): La Merkato de trafikservoj
Manceau, J. (1973):
Manlibro pri transporto de fluidaĺoj
Srediĉ, G. (1973): Ekonomieco de transporto de varoj en konteneroj

UDK 625.1 Fervojo

- (1954): Fakvortaro Fervojista
- (1965): Priruçnik za Konverzaciu, 1965, 6-lingva manlibro konversacia
- (1968): Fervoja terminareto Esperanta-hungara, hungara-Esperanta, 1968
- (1971): Fervoja Terminareto
- (1972): Spoorwegvakwoordenboek, 1972, Eo/Nl/Nl-Eo
- (1976): Fervoja terminaro Esperanta-sveda, 1976,
- (1978): Fervoja leksikono franca/Esperanta, 1978
- (1978): Malagranda pola-Esperanta kaj Esperanta-pola fervojista vortaro. 1978

- (1987): Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de pasařeroj kaj pakaĺoj (CIV), (tr. W. Barnickel), Frankfurto, 1987

- (1989): Fervoja terminaro en Esperanto, IFEF, 1989
- (1990): Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de varoj (CIM), (tr. W. Barnickel), Frankfurto, 1990
- (1997): Fervoja terminaro, Budapest 1997 (plurlingvaj versioj)
Bacskai, I. (1968): Fervoja Terminareto
Blin kaj Blondeaŭ (1955): Fervojteknika Leksikono
Engen, P.-Krogstiel, P. J. (1968): Fervoja Terminaro
Habellok, G. (1923): Eisenbahn-Wörterbuch, D-Eo
Meijnen, W. (1980): Fervojoj en la basaj landoj, (tr. J. Punt), America 1980
Nemoto (1939): Terminaro de Fervojaj Veturiloj
Pollhammer, J. (1929): Prinomado de Vagonoj kaj Vagonpartoj
Rittersprach, G. (1966): Fervoja Terminareto
Rosher, E. M. (1953): Fervoja Terminaro
Rosher, E. M. (1958): Railway Technical Terms

- Fervojfakaj kajeroj, n-ro 2,
red. Ladislav Kovář, IFEF 1993, 28 p. Enhavo:
UDK 628.9 Lumigado

- (1938): Benamingen op het Gebied der Verlichtingskunde, 1938,
Nl-D-En-F-Eo
Velten, W. (1907): Glühlampen und Bogenlampen, D-Eo

UDK 629 Marista fako

CLISSOLD, P. (1950): Marista Terminaro (eo, en, fr, de, sp), 1950
ROLLET-DE-L'ISLE, M. (1908): Provo de Marista Terminaro (eo, en, de, fr, sp, it, nl), 1908,

UDK 629.114.6 Aŭtomobilismo

- (1967): Aŭta Terminaro, 1967, Eyama
UDK 63 Agrikulturo

Neergaard, P. (?): La lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj, Scienca Revuo 13
Rolt, W. F. (1967): El la polvo de la tero

UDK 636 Genetiko, Heredoscienco

Battaglia, Fotrst de (1933): La Mistero de l'Sango
Neergaard, P. (1937): Scienco kaj Pseŭdoscienco pri Heredo kaj Raso
Nordenstreng, R. (1935): La Homaj Rasoj de la Mondo: Scienco kontraŭ superstiĉo

UDK 641 Kuirado

- (1986): Ĉinaj familiaj pladoj, tr. Liü Cajŝeng
- (1993): Kukobakado. Terminoj, receptoj, enigmoj, ludoj, taksoj
Becker-Meisberger, Maria (1990): Internacie kuiri
I.Pospíšilová, I. (1979): Supoj: Receptaro de elektitaj sudbohemiaj manĝoj
Luigne, Aunin de (1990): Gustumu vinojn! Kiel oni parolas pri vinoj, terminareto
Papírníková, I. (1980): Receptaro de fiŝaj manĝoj
Shorter-Eyck, J. (1971): La Internacia Kuirlibro
Tejchfeld, I. (1911): Manĝokarto
Urban, E. (1958): Gastronomia Terminaro

UDK 656.8 Filatelo

- (1914): Alfabeta Tabelo de Filateliaj Fakesprimoj, 1914
- (1959): Poŝtmarkoj de la ĉina Popola Respubliko

- (1962): Cizojazyčná korespondence pro f
ilatelisty, Kucharsk
Artemjev, P. A. (1913): Tausch-Code
Lemaire, R. (1903): Vocabulaire Francais-Esperanto contenant les mots spécieaŭ á la philatélie
Scott, H. M. (1928): Filatela Terminaro

Váňa, Vladimír (1967): Katalogo pri Esperanto-Poŝtmarkoj

UDK 669 Metaloj

McCarthy (1964): Galvanizado de Bismuto sur ŝtalon el Alkalaj Elektrolitoj
McCarthy (1964): Metodo pri la Produktiĝo de Belaspektaj Brunaj Oksidoj - Kovraĺoj sur ŝtalo

McCarthy (1964): Taksado pri Modifita Feniciada provo Kiel Indiko pri la Poraro en Stanita Ferlado
McCarthy, J. A. (1964): Terminaro pri la Kovrado de Metaloj
Villareal, F. (1904): Rezisteco de la Ferkolonoj

UDK 675 Ledoj, peltoj

STŘEDA, Lubomír (1980): Názvosloví kožešnických strojů, zařízení a nářadí (Terminaro de pelt-industriaj maŝinoj, ekipaĵoj kaj ilaro). ON 79 8001 (Cs, Sk, Ru, En, De, Fr, Sp, Eo). VÚNM Praha 1980, 51 p.
STŘEDA, Lubomír (1982): Názvosloví operací v kožešnické vŭrobě (Terminaro de pelt-industriaj operacioj). ON 79 7103 (
Cs, Sk, Ru, En, De, Fr, Sp, Eo). VÚNM Praha 1982, 50 p.
STŘEDA, Lubomír (1998): Terminaro de feloj / Názvosloví kůží (
eo, en, de, es, ru, cs, sk). KAVA-PECH, Dobřichovice 1998, 93 p.
UDK 677 Tekstilo

VERDA, M kaj V. (1947): Kudra kaj Trika Terminaro, - UEA, Heronsgate, Rickmansworth (Herts.), Anglujo,. - En: Jarlibro de UEA 1947, dua parto, p. 45-63
VERDA, M. kaj V. (1960): Kudra kaj Trika Terminaro, dua eldono, Esperanto Press, Oakville, Ontario, Kanado, 21 p.

UDK 681.7 Mikroskopio

Balech, E. (1966): Terminaro pri Mikroskopio kun Krestomatio. Eo-En-D-F-Sp
UDK 685 Ŝuindustrio

Yelland, E. E. (1951): Vortaro pri Botoj kaj ŝuoj, 6-lingva
Wright (1962): The Shoeman s Foreign Terms, En-F-D-Sp-It-Sv-Nl-Eo

UDK 69 Konstrutekniko

Broise, A. (1959): Teknika Terminaro pri ŝoseoj kaj Pontoj, UEA (en Jarlibro 1959, Dua Parto), Rotterdam
Moberg, K. J. (1958): Byggnadsteknisk Ordlista svenska-esperanto. Konstruteknika Terminaro sveda-esperanta kaj, alilingva., , , Malmö, Förlagsföreningen Esperanto
Plehn, H.J. (1934): Sägen-Wörterbuch. Erklärungswörterbuch der Handsägen für Holzbearbeitung., Deutsch-Englisch-Französisch-Italienisch-Esperanto. Mit deutschen Begriffsbestimmungen.,Wien, Internationaler Holzmarkt
Rosher (1959): Ĉarpentiloj Ilustritaj
Rosher (1952): Lignaj Juntoj Ilustritaj

UDK 7 Arto

- (1950): Helsinki: Lumo kaj Ombro, 1950, fotolibro
- (1962): Varsovio Rekonstruita, 1962, fotolibro
- (1963): Moderna Pekino, 1963, fotolibro
- (1968): Argila Statuaro, 1968, Ĉinio
Azoún, F. (1933): Universala Terminologio de la Arkitekturo
Genthon, István (1932): La Pentroarto en la Malnova Hungario
Hekler, Antono (1934): Arthistorio
Kornfeld kaj Brzekowski (1933): Pri l' Moderna Arto
Muller, M. (1937): Rembrandt, la Magiisto
Silva, A. da (1947): La Prahistoria Arto

Simon (1913): La Vitraĺoj de la Katedralo de Reims

Skaer, Karl (1952): Skulptaĵoj sur la Vigelandponto
Tran van can (1966): Nordvjetnamaj Krokizoj
van Wijk-Elias, E. (1955): Nederlando, Miraklo el Akvo
Waagenaar, Sam (1961): Infanoj ne Konas Limojn

UDK 72 Arkitekturo

Azoún, F. (1933): Universala Terminologio de la Arkitekturo
UDK 77 Fotografado

- (1963): El ĉina Fotografia Arto, 1963, fotolibro
Verax, Ch. (1906): Elementa Fotografa Optiko
Verax, Ch. (1907): Vocabulaire Francais-Esperanto technologique des termes les plus employés en photographie

UDK 78 Muziko

Briano, J.-B. (1972): Esperanto-lingva Muzika Leksikono, Eo-It/It-Eo, IEF-CEKIT, Milano
Butler, M.C. - Merrick, F. (1944): Muzika Terminaro, Eo-En-D-F, Internacia Esperanto-Ligo, Heronsgate
Harlow, D. (1980): Alfabeta indekso al la muzika terminaro
Ménil, F. de (1908): Muzika Terminaro
Paruzel, H. (1964): Lernolibro de Muzilo (nova muzikskribsistemo)
Praet, W. (1989): Orgelwoordenboek Organ Dictionary/Orgelwörterbuch ktp./Orgena Vortaro. (nederlanda, angla,, germana, dana, norvega, sveda, franca, hispana, kataluna, itala), Zwijndrecht, Belgio, CEOS
Wójcik - Zelwski (1963): Principoj de la Racia Muzikskribo

UDK 792 Retoriko

Lapenna, I. (1950): Retoriko, Paris
UDK 796 Sporto, skoltismo, turismo

- (?): Malgranda vortero aŭto-turisma, FIAT, It-Eo-F-En-D-Sp
- (1942): Terminaro por Infanludoj
- (1964): Tajĝiĉjuan (ĉina gimnastiko), 1964
- (1976): Esperanto, internacia lingvo de amikeco, 1976, Kanada E-Asocio
- (1988): Sporta Terminaro por Olimpikoj en Calgary, 1988, Kanada E-Asocio
Hammer, J. K. (1963): Skolta kaj Tenduma Terminaro
Harry, R. (1972): Esperanto: Lingvo de la Sporto, D-Eo-En
Huat-Sordot, Léon (1913): Alpinisma fakterminaro kvinlingva
L.-Carles (1909): Teknika Leksikono de Toromakio (Taŭrobatalo)
Merckens, Cart, Fructier (1903-4): Esperanta Frazlibro de l' Turisto
Minosuke Emori (1979): Invito al go-ludo
Pechan, A. (1968): Turista Vortaro, Eo-Hu/Hu-Eo
ULJAKY-NAGY, Tibor (1972): La Sporta Lingvo en Esperanto, HEA, Budapest 1972, 303 p.

UDK 80 Lingvistiko, terminologio

 
- (1971): Plena Vortaro de Esperanto
- (1971): Seminario "Lingvo kaj Kulturo", TEJO
- (1975): Lingvistika Simpozio, Kumrovec
- (1976): Problemy interlingvistiky, Sovetia Akademio de Sciencoj
- (1983): Acta Interlinguistica, 11-a Scienca Interlingvistika Simpozio, Varsovio
- (1987): Problémy interlingvistiky, Slovakia E-Asocio, Ĉeĥa E-Asocio
Andreev (1929): Revolucio en la Lingvoscienco (teorioj de Marr)
Auld, W. (1988): La Skota Lingvo. Hodiaŭ kaj hieraŭ.
Bastien, L. (1951): Naŭlingva Etimologia Leksikono
Bianchini, J. (1909): Gramatiketo de Frinlana Lingvo
Blanke, Detlev (1985): Internationale Plansprachen
Boulet (1907): Franca Gramatiko por Esperantistoj
Cart, Th. (1910): Pri la Indo-Eŭropaj Lingvoj kaj Esperanto
Collinson (1927): La Homa Lingvo
Dalmau, Delfi (1956): Dialekto, Dialektiko
Dimitrovski, T. (1982): Por la makedona lingvo, (tr. Nikola Raŝiĉ)
Duc Gonigaz, M. (1974): Lingvoj, gentoj kaj lingva politiko
Eco, Umberto (1994): La Serĉado de la Perfekta Lingvo
Eichholz, R. (1968): Slipara Vortaro
Eichholz, R. (1988): Esperanta Bildvortaro
Halvelik, M. (1966): Universala Skribo
Harig, L. (?): La Harmonio en la kontraŭdiroj. Eta sarlanda dialektologio. (tr. R. Haupenthal)
Hrynkiewicz, A. (1971): Laŭtema Vortaro
Isajev, M. I. (1981): Jazik Esperanto.

Junger, Judith-Maul, Stefan (1989): Manlibro pri ĺurnalismo

Kalocsay-Waringhien (1935, 1980): Plena (Analiza) Gramatiko de Esperanto
Kawasaki (1948): Enciklopedieto de Kulturaj Vortoj
Kuznecov, S. N. (1987): Teoreticeskije osnovi interlingvistiki
Lambert, Ch. (?): Bukedo
Lapenna, Ivo (1971): Retoriko
Maas, H. D. (1972): Matematikaj Metodoj en Lingvistiko
MacAoidh, Garbhan (1991): La Gaela lingvo en Skotlando. Hodiaŭ kaj hieraŭ
Myatake seido (1939): Japana Gramatiko por Esperantistoj
Pilger, F. (1998): Slango kaj argono en Esperanto. Debrecen: Debrecena Esperanto-Societo.
Sätälä, V. (1949): Lingva Esprimkapablo kiel Funkcio de la Vorttrezoro
Sätälä. V. (1967): Fortoj de l Vivo
Schlüter, K. (1972): Inversa Vortaro
SUONUUTI, Heidi: Terminologia gvidilo, tr. Sabine Fiedler, red. Wera Blanke, UEA, Rotterdam 1998, 37 p.
Sutton, Geoffrey H. (?): Konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo
Sutton, Geoffrey H. (1969): Konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo
Tellini (1919-20): Trezoro de l Lingvo Frinlana, (duvoluma)
Waringhien, G. (1954): Suplemento al Plena Vortaro
Waringhien, G. (1970): Plena Ilustrita Vortaro
WERNER, Jan: Antinomio de terminara hejmeco kaj internacieco.
WERNER, Jan: Esperanta terminaro de terminologia fako, ĈEA, Praha 1982
WERNER, Jan: Terminologia kurso, Roudnice nad Labem 1986, 88 p.
Wüster, E. (1923): Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana
Wüster, E. (1931): Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko
WÜSTER, Eugen: Esperantologiaj studoj. Editoris R. Haupenthal. Stafeto, Antverpeno - La laguna 1978
WÜSTER, Eugen: Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko. Literatura Mondo, Budapest 1936, 123 p.; represo Dnask Esperanto-Forlag, Aabyhøj 1975

UDK 902 Arkeologio

Givoje, M. (1974): Interesa Arkeologio
Cherpillod, André (1991): Glozel kaj la prahistoria skribo
Wettstät, G. (1974): Elfo
sadaj trovaĺoj el la distrikto Wedding de Berlin
UDK 91 Geografio

- (1919): Aktoj de la 9-a Internacia Geografia Kongreso en Ĝenevo
- (1968): Mondmapo
- (1971): Poŝatlaso de la mondo, 1971, Praha
- (1971): Resumo pri Vjetnamio
- Ĵen Ĵudi (1964): Konciza Geografio de Ĉinio
Albaut, A. (1968): Nia Geografia Terminaro
Bacquer, J. (1962): La Kun-princlando Andoro
Bergman, Sten (1932): Tra Sovaĝa Kamĉatko
Bradatsch (1985): Ĉiam malnova kaj ĉiam nova (pri Prago)
Delaire, Pierre (1972): La Dolĉa Franclando
Gorov, G. (1962): Nigramara Bordregiono de Burgas
Haudebine, H. (1967): Utila Manlibro pri Hindujo
Hori ŝoiĉi (1971): La Vojaĝo al Sudaj Insuloj
Julieta (1965): Gvidlibro tra Paris
Kavka-Pumpr (1972): Kontribuo al Geografia Nomenklaturo en Esperanto
Krestanov, I. (1919): El la Proksima Oriento
Lemaire, Ch. (1906): Tra Mezafriko
Lewesdon, John (1971): Jen Londono!
Loon, H. van (1937): Rigardu la Teron
Mee, L. (1992): Toponimia Terminaro
Mihályfi, Ernö (1965): Hungario sur Bildoj
Misak, Stjepan (1936): Tra Mistera Oriento
Nekrasov (1926): Tra USSR per Esperanto
Németh, Gyula (1965): Vojaĝlibro de Hungario
Richard, J. (1904): Scienca Krozado de la ŝipo "Princesse Alice"
Romijn, Jaap-Scherer, Kees (1964): Nederlando
Saussure, H. B. de (1918): Ascendo al Monto Blanka
Sekelj, Tibor (1959): Tempesto super Akonkagvo
Silva, A. da (1942): Lasta vojaĝo de Scott
Silva, A. da (1943): Piccard en la Stratosfero,
Strindberg, A. kaj Frankel (1930): Per Balono al Norda Poluso
Welzl, Jan (1931): Tridek jaroj en la Ora Nordo
Wijk, van (1955): Nederlando
Wisnowsky kaj Almássy (1966): La Akvo kaj la Homo en Hungarlando

UDK 930 Historio

- (1970): Unu Jarcento de Naciaj Luktoj, 1970, Vjetnamio
Dunant, Henri (1906): Rememoroj pri Solferino
G. F. (1936): Progresado kaj la Pasinteco (tr. W. Bailey)
Haefker, H. (1930): Jarmiloj Pasas
Kobylinski, Hanna (1956): La Revolucio de Ĉinio 1800-1949

Miđajlo đruŝevski (1922): Resumo de Ukraina Historio

Mussolini, Benito (1928): La Antikva Romo Surmare (tr. Paolet)
Nguyen huy tuong (1962): La Kampanjo Kao Lang
Nguyen kha vien (1970): La tradicia Vjetnamio
Nohara kiuĉi (1941): La Historio de la Japana Imperiestra Trono
Pendorf, Julius (1927): Grekaj Papirusoj el la Nila Valo
Silva, A. da (1947): Historio de Usono
Smolen, Kazimerz (1967): Auschwitz 1940-45
Theobald, H. (1948): Dokumentoj de la Rezistado
Tran do (1962): Djen Bjen Fu
Vo nguyen giap (1971): Neforgeseblaj Tagoj, 1971
Wagner, Herman (1947): Ni Devas Diri ĝin

LAŬ ESPERANTO MUZEO VIENO

TERMINARETO, Fervoja. 1968, István Bácskai
TERMINARETO, Fervoja, 1966, Gernot Ritterspach
TERMINARO, Aeronaŭtika, Ernest Donald Durrant
TERMINARO, Armea, Ernest Donald Durrant
TERMINARO, Aŭta, 1967, Tokiziro EYAMA
TERMINARO, Budhisma, Victor Sadler
TERMINARO de kemiaj afiksoj, Jan Pioro
TERMINARO esperanta-sveda, elektroteknika, Sven Alexandersson
TERMINARO fervoja. Fervoja terminaro. Germana-Esperanta.
(maŝinskr. multobl.)
TERMINARO, Fervoja, Edward M. Rosher
TERMINARO, Filatela, Herbert M. Scott
TERMINARO, Fitopatologia, Paul Neergaard
TERMINARO, GASTRONOMIA, Erhard Urban
TERMINARO grafika. - Grafika terminaro kompare al la terminaro en
angla, franca, Rudolf Hostettler
TERMINARO hortikultura seslingva, Paul Neergaard
TERMINARO, Kemia, Kurt Dellian
TERMINARO, Klasigita, Eĉeno S. Cian
TERMINARO, Koloidkemia, Tutomu Maeda
TERMINARO, Kristana-Evangelia, Erich Quentin
TERMINARO, Kudra kaj trika, Myrtle Verda
TERMINARO, Leĝa, 1946, Adolf Mildwurf
TERMINARO, Marista, 1950, Peter Clissold
TERMINARO, Matematika, C.M.Bean
TERMINARO, Matematika, Raoul Bricard
TERMINARO, Matematika Slanga, A. Broise
TERMINARO, Meteologia, Maurice Lewin
TERMINARO, Muzika, Montague Christie Butler
TERMINARO, Muzika, F. de Menil
TERMINARO, Plurlingva matematika, Olav Reiorsol
TERMINARO por infan-ludoj, 2a eld. Represo de la unua eld. kun
permeso de UEA (Ilustr.) - Oakville, Ont.: Esperanto Press
1960. 28 p. 8°
TERMINARO pri ŝosekonstruo, Inĝeniera, A. Broise: Glossary of
highway engineering terms
TERMINARO pri ŝoseoj kaj pontoj, Teknika, A.Broise
TERMINARO, Scienca fundamenta esperanta, Maurice Rollet de l'
Isle
TERMINARO, Scienca fundamenta esperanta. Internacia Scienca
Asocio Esperantista. Sekcio de teknikaj vortaroj (T.V.).
Tabeloj. Eraroj. - Paris: Centra Presejo E-ista 1931, 24 p.

TERMINARO, Scienca kaj teknika, Rudolf Haferkorn
TERMINARO, Skolta kaj tenduma, 1963, J.K.Hammer
TERMINARO sveda-esperanta, Konstruteknika. 1958, K.J. Moberg
TERMINAROJ en Esperanto, Teknikaj kaj sciencaj, 1954, Rudolf
Haferkorn
TERMINOJ branĉaj - Branĉaj terminoj - Warszawa: Polski Zwiazek
Esperantystow 1970

TERMINOJ de neorganikaj kaj organikaj kombinaĺoj, ĝeneralaj,

1966, Jan Pioro
TERMINOJ "esperantologio" kaj "interlingvistiko", La, 1955, Eugen
W"uster
TERMINOJ kemiaj. - Kemiaj terminoj - Piastow: Pioro 1966
TERMINOJ uzataj en la fabrikado de ombreloj - (s.l.): Brita
Literatura kaj Debata Societo (s.j.), 4 p.8o (Faka
Vortareto)
TERMINOJ uzataj en la komerco pri peltoj - (s.l.): Brita
Literatura kaj Debata Societo (s.j.) (4 p.) 8o (Faka
Vortareto 2)
TERMINOLOGIO de la Arkitekturo, Universala, Francesco Azorin
TERMINOLOGISCHE Sprachbehandlung, Die 1953, Eugen W"uster
TERO? Al kiu apartenu la, Bela Balk'anyii
TERO, Interne de la, E.C. Buliard
TERO kaj etero, El, Julia Pioro
------------------------------------------------------------------

Listo laŭ Ivan Bujdoso

TARIFO, Komuna Internacia, 1977, IFEF
FAKVORTARO, seslingva geodezia, I., II.
MEDIVORTLISTO (manuskripto)
VORTARO, hungara-esperanta komunikadteknika, Szilvási (manuskr.)
VORTARO, hungara-esperanta matematika (manuskr.)
VORTARO, 5-lingva industria kooperativa + hu ekvivalentoj
(manuskr.)

W"ORTERBUCH, Jurisdisches do-eo 1931 (kopiaĺo)

TERMINARO-rekomendo, radioteknika (Szilvasi, manuskripto)
TERMINARO, parazitologia (Goncarov, Baev; manuskripto)
DICTIONAIRE fr-eo 1961 (Leger-Albaut)
VORTARO, Jura, de Dubravszky (manuskr. 2 ekz.)
BILDVORTARO, Esperanta. R.Eichholz, 1988
BIBLIOGRAFIO de Scienca Revuo (Bednarz)
AFIKSOJ, Kemiaj (Pioro)
TERMINARO, Dentista (Pavlik, manuskripto)
TREMINARO, Elektroteknika, Gádor (manuskripto)
KURSO, Terminologia (Werner)
STUDOJ, Akademiaj 1983, 1984, 1985, 1986, 1988
PIV: fakaj vortoj laŭ etikedoj , Fiatal (kom
putilaĺo)
KONSEKVENCO... Kiselman (manuskripto)
NOMOJ de matematikaj operacioj, Kiselman (manuskr.)
TERMINARO, Matematika, Kiselman (manuskr.)
VORTARO de elektrotekniko, Multnorma (tajpita, 1933)
VORTLISTO de matematiko, Eo-hu (manuskr.)
VORTLISTO de matematiko, Hu-eo (manuskr.)
TERMINARO, Esperanta stancila, Mizeruha
VORTARO, Terminologia, Eichholz
VORTARO de terminologia fako, Esperanta, Jan Werner
Infoterm Series
BIBLIOGRAFIO de vortaroj, Ockey
SKIZOJ pri teorio de Eo, Drezen
TERMINARO, Provo de marista

TERMINARO de hidraŭlaj međanismoj, Rybá

W"ORTERBUCH math., EG. Hilgers-Y

En la mirinda mondo de la kino, đitrov

STUDOJ, Esperantologiaj, W"uster
TERMINARO, Tajpada, Hukuta
VORTARO, Kvinlingva komputika, M"unnich
DICT., Int. Chemie, Westermayer (en, eo, de)
LINGVONORMIGO, Konturoj de la, Eugen W"uster
NOMARO de eŭropaj birdoj, Komunlingva
VOCABULAIRE Tech et Technol, Verax, (fr, eo)
RESUMO de stelologio, Esperanta (1961)
TERMINARO, Hidraŭlika-sanitara (1982)
VORTARO prielementa, Maŝinfaka esperanta, 1923
POŜATLASO de la mondo
VORTARO, Aŭtista, FIAT

VORTARO, Komputista, Cabák, (eo-ĉeđa, ĉeđa-eo)

VORTARO, Telekomunika, Bertin
NOMARO de aŭstraliaj birdoj, Komunlingva
TERMINARO, Alfabeta indekso al muzika
TERMINARO gimnazinivela, Propono de geometria
TERMINARO, Esperanta, medicina, Hradil
-------------------------------------------------------------------------------------

KATALOGO DE ĈEFAJ TERMINAROJ

(laŭ Esperanto en Perspektivo de Ivo Lapenna)
Ĝenerala Fakterminologio

- Enciklopedia Vortareto Esperanta (Ch. Verax), 1910: Eo F
- Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana, A-Kor (E. Wüster), 1923: Eo D
- Plena Vortaro de Esperanto (E. Grosjean-Maupin k.a.), 1930; 2-a eld. 1934, 8-a eld. 1971
- Enciklopedieto de Kulturaj Vortoj (Kawasaki n.), 2 vol.,1948: Eo Ja
- Suplemento al Plena Vortaro (G. Waringhien), 1954
- Slipara Vortaro (R. Eichholz k.a.), 1968- : Eo En F D
- Plena Ilustrita Vortaro (G. Waringhien), 1970
- Laŭtema Vortaro (A. Hrynkiewicz), 1971: Eo En F Sp
- Inversa Vortaro (K. Schlüter), 1972
Aeronaŭtiko

- Lexique Aéronautique (R. d'Armon), 1913: En F D Sp It Eo
- Aeronaŭtika Terminaro (E. D. Durrant), 1941
- Aeronaŭtika Terminaro (E. D. Durrant, F. Turner),1948: Sv Eo
Aktuaristiko

- Dictionnaire Actuariel (E. Sos), 1931: Eo D En F
Alpinismo

- Alpinisma fakterminaro kvinlingva, en: Léon Huot-Sordot, En la Lando de la Blanka Monto (tr. Noël), 1913: Eo F En D It
Arkitekturo

- Universala Terminologio de la Arkitekturo (F. Azorin), 1933: Eo En F D Sp It Pt
Armeo kaj Militista Fako

- Armea Terminaro (E. D. Durrant), 1940
- Militista Vortareto (L. Bastien),1955: Eo F En D It
Astronomio

- Astronomia Terminaro (Sekiguĉi n.), 1956: Eo Ja En D F
Aŭtomobilismo

- Aŭta Terminaro (Eyama t.), 1967; 2-a eld. 1969: Eo Ja En / Ja Eo En
Botaniko kaj Parencaj Sciencoj

- Botanika Klasifiko (L. L. Malmanche), 1935
- Hortikultura Terminaro (P. Neergaard), 1938
- Fitopatologia kaj Mikologia Terminaro (P. Neergaard), 1946: Eo En Da
- Arboj de la Arbaro kaj Kampo (F. Booth), 1947
- Plantpatologiaj kaj Mikologiaj Vortradikoj (P. Neergaard), 1951: Eo En
- Terminaro pri la Ekstera Morfologio de la Florhavaj Plantoj (J. W. Moll), en Scienca Revuo, 1958: Eo L
Brulŝirma Fako

- Fajrobrigada Teknika Vortaro (Brulŝirm-Vorlaro), 1963: En D F Eo Ni No Sv It Sp Ru PI Cs Tu
Elektrotekniko

- Elektrotechnische Ausdrŭcke in Esperanto (E. Wüster), 1923: D Eo
- Elektroteknika Vortaro (Takagi kaj Ooki), 1933: En Eo Ja
- International Electrotechnical Vocabulary. Fundamental Difinitions, 1935: F En D It Sp Eo

- Meĺ
dunarodnij Elektrotekniĉeskij Slovar', 1936: F Ru En D It Sp Eo
- International Electrotechnical Vocabulary, 1938: F En D It Sp Eo
- Vocabulario EIectrotécnico Internacional, 1939: Sp F En D It Eo
La kvar supraj vortaroj estis eldonitaj de Internacia Elektroteknika Komisiono (IEC).
Kiel aneksoj al la 2-a eld. (1954, sen Eo) de la IEC-Vortaro de 1938 aperis :
- Grupo 05 = Fundamentaj nocioj (ISAE), 1962 (K. Siwicki), 1963: Eo Pl / Pl Eo
- Grupoj 07 kaj 08 = Elektroniko kaj elektroakustiko (Siwickij, 1965: PI Eo / Eo PI En F D It Sv
- Grupo 10 = Maŝinoj kaj transformiloj (ISAE), 1962 (Siwicki), 1963: Eo Pl / Pl Eo
- Grupo 12 = Magnetaj transduktoroj (ISAE), 1961
- Elektroteknika Terminaro (S. Alexandersson), 1953: Eo Sv
Etimologio

- Naŭlingva Etimologia Leksikono (L. Bastien), 1907; 2-a eld. 1951: Eo L F It Sp Pt D En Ru
Fervoja Fako

- Eisenbahn-Wörterbuch (G. Habellok), 1923: D Eo
- Prinomado de Vagonoj kaj Vagonpartoj (J. Pollhammer), 1929
- Terminaro de Fervojaj Veturiloj (Nemoto k.),1939: Ja Eo
- Fervoja Terminaro (E. M. Rosher), 1953
- Fervojteknika Leksikono (Blin kaj Blondeaŭ), 1955
- Fakvortaro Fervojista, 1954: Eo D / D Eo
- Railway Technical Terms (E. M. Rosher),1958: En Eo
- Priruĉnik za Konverzaciju, 1965: 6-lingva
- Fervoja Terminareto (G. Ritterspach),1966: D Eo / Eo D
- Fervoja Terminareto (I. Bácskai), 1968: Eo Hu / Hu Eo
- Fervoja Terminaro (P. Engen, P. J. Krogstie),1968: No Eo / Eo No
- Fervoja Terminareto, 1971: Eo Sh / Sh Eo
- Spoorwegvakwoordenboek,1972: Eo N1 / N1 Eo
Filatelo

- Vocabulaire Frangais-Esperanto, contenant les mots spéciaŭ ŕ la philatelie (R. Lemaire), 1903: F Eo

- Tausch-Code (P. A. Artemjew),1913: D F En Ru Eo
- Alfabeta Tabelo de Filateliaj Fakesprimoj,1914: D F Sp Eo
- Filatela Terminaro lH. M. Scott),1928; 2-a eld.1945: Eo En F D

- Cizojazyčná Korespondence pro Filatelisty (Kucharskŭ), 1962: Eo Cs Ru D F En It Sp Hu

Filozofio

- Filozofia Vortaro (St. Kamarŭt),1934: Eo En Cs F D
Fiziko

- Vortaro de Fiziko (ISAE), en Scienca Gazeto, 1913: Eo F En D It
- Mekanikaj Terminoj (Ossaka kaj Takata),1962: Ja En Eo
Fotografado kaj Optiko

- Elementa Fotografa Optiko (Ch. Verax), 1906
- Vocabulaire Fran Gais-Esperanto technologique des termes les plus employes en photographie (Ch. Verax),1907: F Eo
Gastronomio

- Manĝokarto (I. Tejchfeld),1911: Eo En F D P1 Ru
- Gastronomia Terminaro (E. Urban),1958: Eo En Cs F
Geografio

- Mondmapo (IOE), 1968
- Nia Geografia Terminaro (A. Albault), en Scienca Revuo, 1968
- Poŝatlaso de la Mondo (Kartografie, Praha), 1971
- Kontribuo al Geografia Nomenklaturo en Esperanto (.I. Kavka, T. Pumpr), en Scienca Revuo,1972
Geologio

- Eléments de Geologie en six langues (A. Cailleŭ k.a.), 1965: D Ru Sp Eo F En
Grundoscienco

- Terminaro, en El la Polvo de fa Tero lW. F. Rolt),1969
Infanaj Ludoj

- Terminaro por Infanludoj, 1942; repr. 1961

Juro

- Juristisches Wörterbuch (S. Liebeck), 1931: D Eo
- Leĝa Terminaro (A. Mildwurf), 1946

- Esperanta-ĉeđa jura vortaro (K. Traxler), 1986: Eo Cs / Cs Eo


Kemio kaj Farmacio

- Provo de Khemia Nomigado (P. Berthelot), 1904
- Poliglota Vade-mecum de Internacia Farmacio (C. Rousseau), 1911: L En F D Sp Nl It Ru Sv Eo
- Esperanta Nomenklaturo de Kemio (ISAE), 1913: Eo F En D It Sp
- Nomenelature Pharmaceutique, 1922: L Eo F
- Leks
ikono de Đemio kaj Farmacio (Hermesa Rondeto), 3 vol., 1927- 29: Ja Eo
- Koloidkemia Terminaro (Maeda t.),1929: Eo D En F
- Seslingva Vortareto de Medikamentoj (Hermesa Rondeto), 1930: Eo La Ja D En F
- Kemia Terminaro (K. Dellian), 1948: D Eo
- English-Esperanto Chemical Dictionary (D. R. Duncan), 1956: En Eo
- Kemiaj Afiksoj Internaciaj (J. Pioro), 1966

- Neorganikaj kaj Organikaj Kombinaĺoj (J. Pioro), 1970

- Fermentoj (J. Pidro), 1970
Komerco

- Terminoj uzataj en komerco pri peltoj, 1921
- Handelstermen (J. Eiselin), 1925: N1 Eo
- Common Commercial Terms, 1926: En Eo
- Komerca Vortaro Seslingva (R. Kreuz),1927: D En F It Sp Eo
- Komerca Vortaro en Esperanto (R. Kreuz, A. Mazzolini),1927
- Varolisto en Esperanto (R. Kreuz, O. Schutkowski), 1927: Eo D F Rn Sp It
- Internacia Komerc-Ekonomika Vortaro (F. Munniksma), 1974: En Eo D Sp F It N1 Pt Sv
Komunikado

- Provo de Teknika Vortaro por Poŝto kaj Telegrafo (A. Behrendt), 1911: D F En Eo
- Code International Lugagne (G. Lugagne), 1914: F En Pt Sp D It En
- A Polyglot Collection of Postal Terms (J. Wirkberg), 1924
- Poŝt-Telekomunika Vortaro (R. Filliatre), 1934
Kongresa Fako

- Glossario dei Congressi: Eo En F D It
Konstrutekniko

- Sagenworterbuch (H. J. Plehn), 1934:D En F It Eo
- Ĉarpentiloj (E. M. Rosher), 1950
- Lignaj Juntoj Ilustritaj (Rosher), 1952; 2-a eld. 1959
- Konstruteknika Terminaro (K. J. Moberg),1958: Sv Eo
- Ĉarpentiloj Ilustritaj (Rosher), 1959
- Teknika Terminaro pri Ŝoseoj kaj Pontoj (A. Broise),1959
Kudra kaj Trika Fakoj

- Kudra kaj Trika Terminaro (M. kaj V. Verda), 1947; 2-a eld. 1961
Lumigado

- Glühlampen und Bogenlampen (W. Velten),1907: D Eo
- Benamingen op het Gebied der Verlichtingskunde, 1938; 2-a eld. 1941: Nl D En F Eo
Marista Fako

- Provo de Marista Terminaro (M. Rollet-de-l'Isle), 1908: Eo En D F Sp It Nl
- Marista Terminaro (P. Clissold), 1950: Eo En F D Sp
Matematiko

- Matematika Terminaro kaj Krestomatio (R. Hricard),1905
- Vortaro de Matematiko (ISAE), en Scienca Gazeto, 1913: Eo F En D It
- Matematika Terminaro (C. M. Hean), 1954
- Kelkaj Konsideroj pri Matematikaj Terminoj en Esperanto (O. Reiersel),1963
- Plurlingva Matematika Terminaro (O. Reiersol), 1963: Eo En D F Sp It

- Matematika vortaro Esperanta-ĉeđa-germana (J. Werner), 1990: Eo Cs D


Medicino kaj Parencaj Sciencoj

- Anatomia Vortaro Kvarlingva (Ch. Bouchard k.a.), 1906: L F En Eo
- Latino-Esperanta-Japana Anatomia Terminaro (Oŝida kaj Sata), 1922; 2-a eld. 1924
- Seslingva Vortareto de Medikamentoj laŭ Japana Farmakopeo (Hermesa Rondeto),1930: Eo L Ja D En F
- Esperanta Teknika Medicina Vortaro (M. Briquet), 1932: Eo L En F D It Sp
- Quaestionarium Medicum (F. Mcyboom), 1961: 17-lingva
- Vortoj Uzataj en Medicino (Kato s.), 1962
- Terminaro oftalmologia, en Lernolibro de Oftalmologio (Kato s.) 2-a eld.1963
Esperanta medicina terminaro (J. Hradil), 1979: Eo
Metalologio

- Terminaro pri la Kovrado de Metaloj (J. A. McCarthy), 1964: Eo En / En Eo
Meteologio

- Lexique Meteorologique en 12 Langues (E. Delcambre, M. Rollet-del'Isle),1931: F Cs D Sp En Eo It Pt Ru P1 Ro ?
- Meteologia Terminaro (M. Lewin), 1961
Mikroskopio

- Terminaro pri Mikroskopio kun Krestcmatio (E. Balech), 1966: Eo En D F Sp
Muziko

- Muzika Terminaro (F. de Menil), 1908
- Muzika Terminaro (M. C. Butler kaj F. Merrick), 1944; 2-a eld. 1961: Eo (En D F)
- Esperanto-lingva Muzika Leksikono (J. B. Briano), 1972: Eo It i It Eo
Pacifismo

- Teknika pacisma terminaro, en Historio Resuma de l'Arbitracio Konstanta (G. Moch),1905
Pedagogio kaj Psikologio

- Teknika Vortareto de Pedagogio, Logiko kaj Psikologio (P.Trarbach),1925: Eo D F En
- Terminaro Pedagogia kaj Psikologia [P.Bennemann),1934: Eo P En F
- Lerneja Esprimaro Esperanta (I.Nagy),1966: Eo Hu
Radio

- English-Esperanto Radio Dictionary (H.Epton),1924: En Eo
- Radiotechnisches Worterbuch,1924: En F D Sp It Eo
- Radio-Vortaro (P.Christaller),1924: Eo D
- A Short Dictionary of Radio Terms (H.Epton),en International Radio-Manual.1925: Eo En
- Radio-Lexic (G.Malgorn),1925: F En D It Sp Eo
- Radio Ordbok lR.Bugge-Paulsen),1926: No Eo En
- Radio-Esperanto (G.Demidjuk),1926: Ru Eo
- Radio-Terminaro (W.Schattat),1926: D Eo
- Radio Amatersky Slovnik (O.Ginz),1927: Cs Eo D F En
- Vocabulaire de Radiotechnique en 6langues (M.Adam),1940
- Radio-Terminaro (A.Venture),1943; 2-a eld.1960
- Ham's Interpreter (radio-amatora terminaro),1966: 10-lingva
Religio, Teologio

- Religioj, Ordenoj kaj Sektoj.Provo de Internacilingva Nomigado kaj Difino (H.Jakob),1928
- Budhisma Fakvortareto laŭ la Vortaro de Palilingvo (Takeuĉi t.), 1933
- Cursus Completus Esperanti lJ.Bianchini),1934: Eo L
- Propraj Nomoj de Sanktuloj kaj Sanktulinoj (katolika),1962: L Eo
- Budhisma Terminaro (V.Sadler),1962
- Katolika Terminaro (W.Flammer),1963: D Eo
- Kristana-Evangelia Terminaro (E.Quentin),1963
- Propraj Nomoj en la Nova Testamento (H.G.Wannemakers),1963: L Eo
- Katolika Terminaro (H.G.Wannemaker; kaj Huberteno),19fi3: Eo L
- Katolika Terminaro (d.M.Claramunt),1964: Eo Sp
- Katolika Terminaro (H.Roosen),1965: Eo N1
- Katolika Terminaro por Japanoj (A.Matubara),1966
- Katolika Terminaro (Roosen kaj Wannemakers),1972: N1Eo
Rotario

- A Rotary Phrasebook,1970: En F D Sp It N1Pt Eo
Ruĝa Kruco

- Esperanto et Croix-Rouge (Bayol), 1906: F Eo
(aperis ankaŭ eldonoj por Germanoj, 1908, kaj Rusoj, 1909)
- Esperanto-Gvidilo por la Ruĝa Kruco, 1908-10: aperis po unu broŝuro por la lingvoj En F D Ru Da Sp It Pt Sv
- Wörterbuch fŭr das Rote Kreuz (F. Uhlmann),1913: D Eo
Scienco (ĝenerala), Teknika kaj Teknologia Terminologio

- Tabelo da Vortoj Fakaj, Sciencaj kaj Teknikaj (P. Fruictier), 1904: Eo F En D
- Vocabulaire Technique et Technologique (Ch. Verax), 1907: F Eo
- Maŝinfaka Esperanto-Vortaro Prielementa (E. Wŭster), 1923: Eo D ' D Eo
- Scienca Fundamenta Esperanta Terminaro (M. Rollet-de-1'Isle), 1931: Eo F "
- Scienca kaj Teknika Terminaro (K. Dellian, R. Haferkorn, F. ,T. Belinfante), 1956: Eo D En F
- Ĝustigoj al STT (R. Haferkorn), 1961
- Technisches Worterbuch (R, Haferkorn),1967: D Eo (Eo D)
- Il-maŝina Nomenklaturo en ses Lingvoj (E. ZVI. Rosher). 1968 Skoltismo kaj Tendumado
- Skolta kaj Tenduma Terminaro lJ. K. Hammer), 1963
Sporto

- La Sporta Lingvo en Esperanto (T. Ujlaky-Nagy), 1972
- Esperanto: Lingvo de la Sporto (R. Harry),1972: D Eo En Statistiko
- Terminaro, en Sinopse Estatistica do Brasil,1547: Pt Eo
Ŝuindustrio

- Vortaro pri Botoj kaj ŝuoj (E. E. Yelland),1951: 6-lingva
- The Shoeman's Foreign Terms lWright), 3-a eld. 1962: En F D Sp It Sv N1 Eo
Taŭrobatalo

- Teknika Leksikono de Toromakio (L. Carles), 1909
Turismo

- Esperanta Frazlibro de l' Turisto (Merekens, Cart, Fruictier),1903-04: En F D Sp It Eo
- Turista Vortaro (A. Pechan), 1968: Eo Hu ! Hu Eo
Zoologio

- Provo de Esperanta Nomigado por la Zoologio (De Givry, Ch. Veraa;), en Internacaa Sciertca Revuo, 1908: L Eo
- Ornitologia Vortaro Oklingva de Birdoj Eŭropaj (P. E. Stojan), 1911: L D En Eo F It Pl Ru
- Tiernamen (A. Macho), 1931: D Eo % Eo D
- Nomaro de Svedaj Birdoj (B. Gerdman),1953: Sv L Eo
- Bildlibro pri Besto,j (W, A. Gething), 1961
- Komunlingva Nomaro de Eŭropaj Birdoj (ORE),1971: L Eo