Ĉeĥa Literaturo en Esperanto

* Česká literatura v esperantu * Czech literature in Esperanto *
ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


 

Tomáš Pumpr

(1906-1972)

doktoro de juro, eminenta tradukanto, akademiano. Liaj ĉeftradukoj: Bukedo de K. J. Erben, Bapto de caro Vladimir de K. Havlíček Borovský, Majo de K. H. Mácha, Sileziaj kantoj de P. Bezruč (kune kun R. Hromada kaj J. Kořínek), Kantoj de sklavo de S. Čech, operoj Vendita fianĉino, Najado, En la puto, Sekreto. En la ĉeĥan li tradukis faman teatraĵon de M. Dekker La Mondo ne havas atendejon. Kontribuis al Ĉeĥoslovaka Antologio (1935), tradukis el multaj ĉeĥaj poetoj kaj popolaj kantoj, aŭtoro de pluaj recenzoj kaj filologiaj eseoj (ampleksa studo por Simpozio pri -ata/-ita). Originalaj gajaj poemoj Viperoj, Foirfesta Kanto de Esperanto-Instruisto kaj rakonto Inter du kruĉoj de biero. Kunlaborinto super Poŝatlaso de la mondo (kun Josef Kavka).

Tradukoj:

 

 Ĉeĥa Esperanto-Asocio