Eldonita en la jaro 2000 ĉe KAVA-PECH (Ĉeĥio) kaj mendebla ĉe
http://www.kava-pech.cz"

 

Miroslav Malovec

 

GRAMATIKO DE ESPERANTO

 

ENHAVO

 

1. LINGVOEVOLUO

1.1. Komplikeco de Esperanto

1.2. Socia lingvoevoluo

1.3. Internacieco

1.4. Funkcioj de lingvoj

1.5. Facileco de Esperanto

2. FONETIKO

2.1. Fonologio kaj fonetiko

2.2. Fonemo

2.3. Sonsistemo de Esperanto

2.4. Vokaloj

2.5. Duonvokalo kaj diftongo

2.6. Longeco de vokaloj

2.7. Hiato

2.8. Konsonantoj

2.9. Asimilig^o

2.l0. Duoblaj konsonantoj

2.11. Akcento

3. ORTOGRAFIO

3.1. Ortografio

3.2. Grafemo

3.3. Alfabeto

3.4. Literumado

3.5. Mallongigoj

3.6. Majuskloj

3.7. Asimilado de propraj nomoj

3.8. Interpunkcio

4. VORTFARADO

4.1. Vortfarado

4.2. Analizo, sintezo kaj polisintezo

4.3. Morfemoj leksikaj kaj gramatikaj

4.4. Aglutino kaj fleksio

4.5. Vortkategorioj

4.6. Radikkarakteroj

4.7. Samelementeco kaj proprafunkcieco

4.8. Substantivaj radikoj

4.9. Adjektivaj radikoj

4.10. Verbaj radikoj

4.11. Vortkunmetado

4.12. Substantivaj kunmetaj^oj

4.13. Adjektivaj kunmetaj^oj

4.14. Verbaj kunmetaj^oj

4.15. Adverbaj kunmetaj^oj

4.16. Derivado

4.17. Veraj afiksoj

4.18. Afiksoidoj

4.19. Fremdaj afiksoj

4.20. Vortoj uzataj en la funkcio de afiksoj

4.21. Fakaj afiksoj

4.22. Plurelementaj kunmetaj^oj (derivaj^oj)

4.23. Inversa vortefiko

4.24. Vortgrupoj

4.25. Mallongigoj kaj akronimoj

4.26. S^ang^o de la vortsignifo

4.27. Fremdaj vortoj

4.28. Terminologiaj principoj por la fakliteraturo

5. MORFOLOGIO

5.1. VORTSPECOJ

5.2. SUBSTANTIVO

5.2.1. Nomoj komunaj kaj propraj

5.2.2. Genro kaj sekso

5.2.3. Nombro

5.2.4. Deklinacio

5.2.5. Artikolo

5.2.5.1. La artikolo estas uzata

5.2.5.2. La artikolo ne estas uzata

5.3. ADJEKTIVO

5.3.1. Deklinacio

5.3.2. Signifo de la adjektivo

5.3.3. Komparacio

5.3.3.1. Komparacio relativa

5.3.3.2. Komparacio absoluta

5.3.4. Substantiva uzado de adjektivoj

5.4. PRONOMO

5.4.1. Personaloj

5.4.2. Posesivoj

5.4.3. Korelativoj

5.5. NUMERALO

5.5.1. Bazaj numeraloj

5.5.2. Ordaj numeraloj

5.5.3. Multiplikaj numeraloj

5.5.4. Frakcioj

5.5.5. Kolektivaj numeraloj

5.5.6. Distribuo

5.5.7. Kelkaj kaj pluraj

5.5.8. Matematikaj formuloj

5.5.9. Kelkaj matematikaj esprimoj

5.5.10. Kelkaj frazoj kun numeraloj

5.6. VERBO

5.6.1. Divido

5.6.1.1. Lau^ la ago kaj stato

5.6.1.2. Lau^ la transitiveco

5.6.1.3. Lau^ la aspektoj

5.6.2. Konjugacio

5.6.3. Praktika uzo

5.6.3.1. La infinitivo

5.6.3.2. La indikativo

5.6.3.3. La prezenco

5.6.3 4. La preterito

5.6.3.5. La futuro

5.6.3.6. La kondicionalo

5.6.3.7. La volitivo

5.6.3.8. La modaj helpverboj

5.6.3.9. La participo

5.6.3.10. La kompleksaj tempoj

5.6.3.11. La voc^oj

5.6.4 La aspektismo kaj tempismo (ATA/ITA-problemo).

5.7. ADVERBO

5.7.1. Tabel-adverboj

5.7.2. Au^-adverboj

5.7.3. Unusilabaj (nesimetriaj) adverboj

5.7 4. Derivitaj adverboj

5.8. PREPOZICIO

5.9. KONJUNKCIO

5.10. SUBJUNKCIO

5.11. INTERJEKCIO

6. SlNTAKSO

6.1. SINTAKSO

6.2. VORTSINTAKSO

6.2.1. Epiteto

6.2.1.1. Adjektiva epiteto

6.2.1.2. Apozicio

6.2.1.3. Ekvivalentoj

6.2.1.4. Nominacio

6.2.2. Suplemento

6.2.2.1. Suplementoj de aj^-substantivoj

6.2.2.2. Suplementoj de ad-substantivoj

6.3. PROPOZICIO-SINTAKSO

6.3.1. Subjektoj

6.3.1.1. Akordo al la subjekto

6.3.1.2. Sensubjektaj propozicioj

6.3.2. Predikato

6.3.2.1. Atribua predikativo

6.3.3. Objekto

6.3.4. Adjekto

6.3.4.1. Lokaj adjektoj

6.3 4.2. Tempaj adjektoj

6.3.4.3. Stataj adjektoj

6.3.4.4. Modalaj adjektoj

6.3.4.5. Koncern-adjektoj

6.3.5. Plurfunkcieco de frazelementoj

6.3.6. Specoj de la propozicioj

6.3.7. Vortordo

6.3.7.1. Ordinara vortordo

6.3.7.2. Ligita vortordo

6.3.7.3. Reliefiga vortordo

6.4. FRAZ-SINTAKSO

6.4.1. Kunorditaj propozicioj

6.4.1.1. Kopulaj propozicioj

6.4.1.2. Alternativaj propozicioj

6.4.1.3. Adversaj propozicioj

6.4.1.4. Konkludaj propozicioj

6.4.1.5. Klarigaj propozicioj

6.4.1.6. Pseu^do-subpropozicioj

6.4.1.7. Rekta parolo

6.4.2. Suborditaj propozicioj

6.4.2.1. Subjektaj propozicioj

6.4.2.2. Objektaj propozicioj

6.4.2.3. Nerekt-objektaj propozicioj

6.4.2.4. Predikativaj propozicioj

6.4.2.5. Epitetaj propozicioj

6.4.2.6. Adjektaj propozicioj

6.4.2.7. Verboformoj en subpropozicioj

7. VORTPROVIZO

7.1. Leksika bazo

7.2. Sh^emismo kaj naturalismo

7.3. Fontoj de Esperanto

8. STILISTIKO

8.1. Stilaj ebenoj

8.2. Stiligadoj neu^trala kaj sent-esprima

8.3. Vortfiguroj kaj pensofiguroj

8.4. Frazeologiaj esprimoj

8.5. Kelkaj stilaj apartaj^oj de Esperanto

8.6. Principoj de beletra tradukado

9. TRADUKADO

9.1. Specoj de tradukoj

9.2. Teorio de bildo

9.3. Kontrau^aj opinioj pri la manieroj de tradukado

9.4. Evoluo de la tradukmetodoj en la historio.

9.5. Tri etapoj de tradukista laboro

9.5.1 Kompreni la originalon

9.5.2. Interpreti la originalon

9.5.3. Reverkado de la teksto

9.6. Procedo de la tradukado

9.7. Studoj pri la au^toro

9.8. Libereco de tradukanto

9.9. Kvin tipoj de ekvivalenteco c^e tradukado

9.10. Dang^ero de troa banaleco kaj logikeco en traduko

9.11. Kulturaj diferencoj

9.12. Kompensoj

9.13. La preparo de la tradukonto

 

LITERATURO