Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

E-knihy

Den esperantské knihy

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Dotazy ohledně esperanta nebo brněnského klubu esperantistů:

klubakomitato@esperantobrno.cz

Kurzy esperanta:


Duolingo

Dosud nejúspěšnější kurz esperanta dostupný bezplatně na internetu v anglické verzi (od 28.5.2015) a španělské verzi (26.8.2016)

1 000 000 kurzistů v anglické verzi

200 000 kurzistů ve španělské verziLernu


Android
Mazi


Písemný kurz
Letní jazykový tábor Lančov
Mezinárodní škola esperanta Bartošovice


Penzion Espero SkokovyLetní škola esperanta na SlovenskuMateriály ke stažení:


Objevte esperanto, fascinující jazyk


Esperanto máš v kapse


Esperantští spisovatelé


Esperantské romány


Nejvýznamnější překlady do esperantaOdkazy


Esperantská encyklopedie


Podkasty polského RetRadia


Český esperantský svaz
Světový esperantský svaz
Světový svaz esperantské mládeže
Mnohojazyčná stránka o L. L. Zamenhofovi, autoru esperanta

Další verze
Kulturně-politický časopis v esperantuČasopis esperantské mládežeKlubové publikacePublikace ing. Jana Wernera
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro