Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

E-knihy

Den esperantské knihy

Mezinárodní akce


SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení

ČES v Brně 1969

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


Nová klubová publikace

Lernu! * Duolingo * Android * Mazi * Písemný kurz

27.10.1901 založení klubu

115 let učíme mezinárodní jazyk esperanto a jeho kulturu

Esperanto je mezinárodní jazyk sestavený z mezinárodních slov a zveřejněný v roce 1887 ve Varšavě Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917).

Principy esperanta

Jazyk je utvořen tak aby se dobře učil jako jazyk cizí, to znamená:

mezinárodní slova * snadná a zřetelná výslovnost díky použití jen základních samohlásek bez přehlásek * fonetický pravopis podle zásady "piš, jak slyšíš" * charakteristické koncovky pro čtyři základní slovní druhy * pravidelné odvozování slov pomocí předpon a přípon * skloňování pomocí předložek * u sloves je v každém čase jediný tvar pro všechny osoby * rozsah slovní zásoby srovnatelný s národními jazyky, jen lépe uspořádaný * dělí se na konverzační úroveň a literární úroveň * snadnost jazyka je dána jeho pravidelností, nikoliv zjednodušeným vyjadřováním * významnou součástí jazyka a jeho vývoje je literatura, původní i přeložená, umělecká i odborná.

Objevte esperanto - Esperanto máš v kapse.Víte, že …..

slovník esperantských spisovatelů (Chorvatsko 2006) obsahuje více než 800 autorů (od roku 1887 dodnes) píšících v esperantu?

Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam) má ve světě 71 národních členských organizací a 40 tematických organizací (mládež, učitelé, nevidomí, katolíci apod.)?

každý rok se koná Světový kongres esperanta, vlastně festival esperantské kultury, vždy v jiném státě a světadíle, za účasti 600 – 3000 lidí?

největší muzeum esperanta s esperantskou knihovnou je ve Vídni jako součást Rakouské národní knihovny?

... každý druhý den vyjde ve světě esperantská kniha?

... přeloženy do esperanta jsou i jazykově velmi náročná díla jako Bible, Božská komedie, Hamlet, Don Quijote, Zločin a trest, Hrabě Monte Christo, Sen v červeném domě, Švejk, Pán prstenů, Sto roků samoty, Plechový bubínek a mnoho dalších?

esperantská Wikipedie již překročila 200 000 článků?

... do kurzu esperanta Duolingo pro anglicky hovořící se již přihlásilo 300 000 lidí za 10 měsíců?

Jak se naučit esperanto?

Korespondenční kurzy Českého esperantského svazu (Ceník - Přihláška) * Mezinárodní internetový kurz esperanta LERNU! * Mezinárodní dětský kurz esperanta Mazi en Gondolando * Brazilský kurz esperanta v české verzi * On-line učebnice Theodora KilianaPobytové kurzy esperanta

Zámek Bartošovice * Pension Espero ve Skokovech * Letní jazykový tábor Lančov * Letní esperantské studium na SlovenskuUčebnice a slovníky

Esperanto od A do Z

Esperantem za tři měsíce

Esperanto přímou metodou

Esperanto pro děti 1 - Esperanto pro děti 2

Esperantsko-český slovník

Česko-esperantský slovníkEsperantská kultura

Esperantské organizace, instituce a kongresy

Esperantská literatura

Esperantská encyklopedie

Rozhlasová stanice Verda Stacio

Podkasty polského RetRadia
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro