Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

Literatura

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce

Vikipedio


Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubu

Výbor sdružení

WikipediaLetní jazykový tábor


Lingvo.info
Esperantologia kaj Literatura Forumo (ELFO)

2006 – 2007

V roce 2006 z podnětu ing. Jana Wernera SILE založilo Esperantologické a literární forum (ELFO), jako společenství, které si kladlo za cíl „propojit stávající osobnosti českého esperantského hnutí, případně i neesperantisty zajímající se o problematiku mezinárodní komunikace, do souboru osob, který by kooperativně vytvářel hodnoty potřebné pro zvýšení vážnosti naší práce u české veřejnosti. To znamená vědomě zvyšovat vlastní kvalifikaci, tvořit literárně a formulovat racionální postoje k problémům evropské i globální komunikace občanů při zachování přirozené různosti jazyků a kultur, a to bez jazykové diskriminace.“

Organizace se ujal J. Werner, vydával dopisy Leteroj de ELFO, ve kterých členy seznamoval s návrhy i výsledky práce jednotlivých členů a sekcí, názory a reakce členů, informace, na čem pracují apod.

Sekce ELFO:

Sekce INTL (interlingvistika)
Sekce ELOG (esperantologie)
Sekce ESPO (teorie esperanta)
Sekce PEDG (pedagogika)
Sekce LITE (literatura)
Sekce POET (poezie, poetika)
Sekce TERM (terminologie)
Sekce HIST (historie)
Sekce VORT (slovníky, lexikografie)
Sekce AEST (esperanto ve vědě a technice)

Každý člen se mohl přihlásit do několika sekcí, které ho zajímaly, jeden člen byl zvolen jako koordinátor.

Dopisy ELFO, redigované J. Wernerem (kromě dvou posledních), vycházely:

N-ro 1 – 24.1.2006
N-ro 2 – 12.2.2006
N-ro 3 – 20.3.2006
N-ro 4 – 25.4.2006
N-ro 5 – 18.5.2006
N-ro 6 – 29.6.2006
N-ro 7 – 7.9.2006
N-ro 8 – 10.10.2006
N-ro 9 – 5.11.2006
N-ro 10 – 19.12.2006
N-ro 11 – 21.1.2007
N-ro 12 – 4.3.2007
N-ro 13 – 28.3.2007
N-ro 14 – 9.5.2007
N-ro 15 – 2.6.2007
N-ro 16 – 7.7.2007
N-ro 17 – 24.9.2007
N-ro 18 – 19.11.2007
N-ro 19 – 30.12.2007
N-ro 20 – 27.3.2008

N-ro 21 – 7.6.2008 (M. Malovec)
N-ro 22 - 6.12.2008 (M. Malovec)


KONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník


Bez vydavatele


Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado


Infanlibro