Klub esperantistů Brno

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

Klub České esperantské mládeže

v Brně

E-lingvo v Brně

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brně

 

program

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Hlavní strana


děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke staženíRennes

Wien

 

Kunlaboro Brno - StutgartoEn Stutgarto estas jena Esperanto-organizo:

Esperanto en StutgartoSpolupráce Brno - StuttgartVe Stuttgartu je tato esperantská organizace

Esperanto ve Stuttgartu


Reciprokaj vizitoj

2005 - Juna klubano de Brno vizitis Stutgarton okaze de 100 jaroj de Esperanto en la urbo

2004 - Du junaj stutgartanoj partoprenas solenon pri 100 jaroj de Verda Duopo de Brno

1997 - Klubano de Brno vizitis Stutgarton okaze Esperanta Kultura SemajnoVzájemné návštěvy

2005 - Mladý esperantista z Brna navštívil Stuttgart při příležitosti oslav 100 let esperanta ve městě

2004 - Dva mladí esperantisté ze Stuttgatu se zúčastnili slavnosti ke 100 letům dvou významných brněnských esperantistů

1997 - Člen brněnského esperantského klubu navštívil Stuttgart při příležitosti Evropského kulturního týdne