Rememore al la ĉeĥoslovaka radio-elsendado

Verda Stacio

Brno 1927-1937  -  Praha 1945-1950Ĉefpaĝo

Heredaĵo

 

Historio de la elsendoj

 

Elsenditaj programoj

 

Fotogalerio

 

Radio Praha 1962-1967 kaj Radio Bratislava 1968

 

Studioj

 

Konservitaj verkoj


 

 Konserviĝis jenaj materialoj pri Verda Stacio

Inter la militoj

 • Verda Stacio - Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka Radio (1937)

 • Josef Bednář: Esperanto v 10 hodinách a 500 slovech (uzita por la unua radio-kurso en 1927 / použito pro první rozhlasový kurs v roce 1927)

 • Praktická učebnice esperanta (Praktika lernolibro de Esperanto), kiun eldonis Nový lid en 1930 / Praktická učebnice esperanta vydaná Novým lidem 1930

 • Radio-kurso de Theodor Kilian 1930 laŭ la lernolibro Praktická učebnice esperanta / Rozhlasový kurs esperanta od Theodora Kiliana 1930 podle Praktické učebnice esperanta

 • Radio-kurso de Theodor Kilian en 1936 / Rozhlasový kurs esperanta od Theodora Kiliana 1936

 • Ignát Herrmann: La pentristo kaj la fiakristo, tr. Th. Kilian (manuskripto, elsendo 1.3.1933)

 • Jiří Mahen: Lunatika, tr. J. V. Šamla (1934, stencilita)

 • Polách-Žalman (= Kožík): Sur rozoj sternite, tr. J. V. Šamla (1935, stencilita)

 • Dalibor Calupa: Frato de Prometeo (pri Edison), tr. Th. Kilian (manuskripto, elsendo 7.10.1936)

 • Arkadij T. Averĉenko: Forta karaktero - Silentema najbaro, tr. J. V. Šamla (1938)

 • Eduard Bass: Forlasita, tr. J. V. Šamla (1938)

 • Radiojournal Brno (diversaj numeroj, stencilita)

 • Karel Čapek: Blanka malsano, tr. T. Kilian (1938)

  Prelegoj

* 1933-03-01 Amuza esperanta vespero

* Th. Kilian: Lavango da aprobantaj kaj dankaj leteroj

* 1933-03-06 Dalibor Chalupa: Masaryk-filozofo

* 1933-04-01 Th. Kilian: Jan Welz mistifiko?

* 1933-04-28 D. Chalupa: Li kaj ŝi

* 1933-04-29 Th. Kilian: Pri la sola cigana lernejo

* 1933-05-05 D. Chalupa: Maja vespero

* 1934-02-21 Arn. Bláha: La fundamentoj de l' demokratio

* 1934-05-30 František Weyr: La naciaj malplimultoj en Ĉeĥoslovakio

* 1934-06-20 Karel Čapek: Letero el Ĉeĥoslovakio

* 1934-09-17 Th. Kilian: Esperanto v brněnské rozhlasové stanici

* 1934-09-19 Th. Kilian: Internacia Esperanto-Konferenco en Vieno

* 1934-10-03 Arnošt Bláha: Ĉeĥoslovaka kultura idealo

* 1934-11-07 Jar. Kallab: Porpacaj klopodoj

* 1934-12-19 H. Traub: La centjara datreveno de nia nacia himno

* 1935-03-03 Vl. Helfert: La Vendita fiancxino

* 1935-06-17 Th. Kilian: Aleksandro la Unuiginto

* 1935-09-26 Th. Kilian: Ĉu estas esperanto nur lingvo?

* 1935-10-30 Miloš Weingart: La spiritaj sciencoj

* 1935-11-09 Th. Kilian: Momentoj el la vivo de d-ro Esperanto

* 1935-11.19 Th. Kilian: 85-a naskiĝtago de T.G.Masaryk

* 1935-12-15 Th. Kilian: Pensoj je la naskiĝtago de L. L. Zamenhof

* 1936-01-29 Vlad. Helfert: Ĉeĥoslovakio laboranta: La muziko

* 1936-04-01 Th. Kilian: Enkondukaj vortoj por la "Aprila Vespero"

* 1936-05-03 J. Vondroušek: Intervjuo kun H. Seppik

* Konstantin Mátl: Malsovaĝigado de bestoj utilaj kaj malutilaj

* František Weyr: Ĉeĥoslovakio kaj la nuntempa Europo

* Th. Kilian: Lernejoj en ĈSR

* Th. Kilian: Postrigardo al la IX. tutsokola kongreso en Praha

* Th. Kilian: Vidindajoj en Ĉeĥoslovakujo

* Smetana: Rusa lulkanto el la opero Kiso

* Co nového v Československu?Post la milito

 • Karel Toman: Septembro, tr. T. Pumpr (1946)

 • Karel Havlíček Borovský: Sturno, poeto kaj azeno sub tilio, tr. T. Pumpr (1946)

 • Pavel Kohout: Invado, tr. T. Pumpr (1946)

 • Jaroslav Křička: La unuaj sopiroj, tr. T. Pumpr (1946)

 • Josef Václas Sládek: Estis ni kaj estos, tr. T. Pumpr (1946)

 • Jaroslav Seifert: Barikado el florantaj kaŝtan–arboj, T. Pumpr (1946) .

 • Vítězslav Nezval: Edison, tr. T. Pumpr (1946)

 • Bedřich Smetana: Kanto pri alaŭdo el la opero La Kiso, tr. T. Pumpr (1946)

 • Kohout kaj Kaplan: Kanto de Ĉeĥoslovaka radio, tr. T. Pumpr (1947)

 • Karel Sabina - Vilém Blodek: En la puto, tr. T. Pumpr (1948, stencilita)

 • Miloš Šrámek: Gasto en noktomezo, tr. T. Pumpr (1948)

 • Dr. Maštálko: Ĝis la plej alta celo!, Tr. T. Pumpr (1948)

 • Karel Hynek Mácha: Kial krii, tr. T. Pumpr (1948)

 • František Kožík: Gracoplena Jesu-infano de Praha, tr. T. Pumpr (1948)

 • Olga Horáková: La epizodo komencas, tr. A. Slanina (1949, stencilita)

 • Jiří Wolker: Fabelo pri milionulo, kiu forŝtelis la sunon, tr. T. Pumpr (1949)

 • Miloš Kareš: Ĉeĥa Betlehemo, tr. T. Pumpr (1949)

 • Zdeněk Jirotka: Steloj super maljuna gardanto, tr. T. Pumpr (1949)

 • Karel Sabina - Bedřich Smetana: Vendita fianĉino, tr. T. Pumpr (1950, stenclita)

 • Jaroslav Kvapil - Antonín Dvořák: Najado, tr. T. Pumpr (1950)

 • Pablo Neruda: Tial gardu vin, soldato, tr. T. Pumpr (1950)

 • Vilém Mrštík: Maja fabelo, tr. T. Pumpr (1950)

 • Antonín Dvořák: El Bibliaj kantoj, tr. T. Pumpr (1950)

 • Antonín Fencl: La enigmo en la verko de Ŝekspir – Bohemio sur bordo de maro, tr. T. Pumpr (1953)

 • sonkazedo: Najado, kantas M. Tauberová, B. Blachut, K. Kalaš, komenton legas Karel Höger

Interesan informon alportas la retejo pri la historio de Ĉeha Radio, nome ke konserviĝis ankaŭ sonregistraĵo de la opero Caro kaj ĉarpentisto de Gustav Albert Lortzing (1801-1851).


Novaj kontribuoj

 

Sonregistroj

 

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro