Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

 

Ž

žábra branko

žádost o náhradu škody kompens(pag)-postulo

- o návratek repagpostulo

- o vydání liverpostulo

žakár (TEX) ĵakardo

žaket (TEX) ĵaketo

žalud pyje (anat.) glano

žaluzie ŝutro, persieno

žárovka (EL, AUT) ampolo

- inkandeska ampolo

-, asymetrická (AUT, EL) nesimetria ampolo

-, dvojvláknová (AUT, EL) dufadena ampolo

- s kovovým vláknem (EL) metalfadena lampo (metalfilamenta lampo)

- s uhlíkovým vláknem (EL) karbfilamenta lampo

-, s trubičkovým vláknem (EL) karbfilamenta lampo

-, trubičková (EL, AUT) tuba ampolo, tubforma ampolo

-, žlábková (sufitová) (EL) kanela lampo

-, vypálená forbrulinta ampolo

ždímačka vringilo

ždímat vringi

žebro (anat., techn. i přenes.) ripo

- (válce), chladící malvarmiga ripo (de cilindro)

- (gotické) ogivo

-, klenební ogivo

- náboje (kola) (STROJ) aksinga ripo

- věnce (kola) (STROJ) krona ripo (de rado)

-, výztužné flanĝo

žebroví (gotické) ogivkruciĝo

žebříček (TEX) eskaleto

žebřík eskalo, ŝtupetaro

- (k vylezení vzhůru) (TECH) eskalo

-, dvojitý duobla eskalo

-, jednoduchý simpla eskalo

-, malířský (TECH) duobla eskalo

-, obchodní (skladnický) (TECH) magazena eskalo

-, opěrný (STROJ) apogeskalo

-, poličkový (TECH) piedbreta eskalo

-, provazový ŝnureskalo, ŝnurŝtupetaro

-, skládací faldebla eskalo

-, stojatý s podpěrou (TECH) strebeskalo

-, výsuvný (TECH) glitfolda eskalo

žebříková žerď (bočnice, tyč) (TECH) eskala trabo

žebřina (TECH) rako

žehlička (TEX) gladilo

žehlírna (TEX) gladejo

žehlírna (TEX)gladejo

žehlířka (TEX) gladistino

žehlit (TEX) gladi

želatina gelateno

železan (duminusa) kvaroksoferato

- draselný dukalia kvaroksoferato

železitan (minusa) duoksoferato

železnice, dráha fervojo

- určení destinfervojo

železničář fervojisto

železo fero- Fe

- (materiál) (STROJ) fero

-, čtvercové (čtyřhran) (STROJ) kvadratfero

- hoblíka (želízko) (STROJ) rabotklingo

-, kruhové (kulatina) (STROJ) rondfero

-, kujné (STROJ) forĝofero, molfero

-, kusové (blokové) (STROJ) blokfero

-, lité (ocelolitina) (AUT) fandfero

-, měkké (STROJ) molfero

-, pásové (STROJ) ŝtalbendo

-, ploché (neohýbané) (STROJ) ŝtallato

-, profilové ferlato

-, sochorové (sochor) (STROJ) roklevilo

-, surové (STROJ) krudfero, gisfero, giso

-, surové bessemerovo (STROJ) bessemerkrudfero

-, šestihranné (STROJ) stangofero

-, úhelníkové (STROJ) angulŝtalo

- válcované (STROJ) laminitatita fero

železobeton v. vyztužený beton

ženista pioniro

ženisté inĝenieraj trupoj

žhavit do červena ardigi, ruĝardigi

- do bíla inkandeskigi, blankardigi

žhavý inkandeska, varmega

žhnout inkandeski

žhavení (AUT) inkandesko

žíhání (např. sraženiny) (CHEM) kalcinado (ekz. de precipitado)

žíhat kalcini

žíla vejno

-, ocelová (EL) armita kondukilo

žíně (TEX) ĉevalharoj, krinoj

žíněnka (TEX) harŝtofo

- (TEX) matraco

- (SPORT) gimnastika matraco

žíněný (TEX) krina, ĉevalhara

žínka (TEX) lavmufo

žinylka (TEX) ĉenilo, ĉeniljo

žito sekalo

živec feldspato

živice bitumo

životnost vivdaŭro

- (trvání uživatelnosti) (STROJ) daŭro de uzeblo, uzdaŭreco, daŭro de uzebleco, servotempo, servodaŭro, vivdaŭreco

§ životu nebezpečné vivdanĝera

živit nutri

životodárný vivodona

živůtek (TEX) korsaĵo

živý (plný života) vivoplena

žíznit soifi

žížala lumbriko, tervermo

žlab brusného kotouče (STROJ) trogeto de akriga disko

-, příčný (odváděcí na cestě) (STAV) transversa sulko

žlábek kanelo

- pro okolek (v kolejnici) radflanĝa relsulko

-, srdcovkový froga kanelo

žluklý ranca

žluť, chromová kromia flavo

-, naftolová naftola flavo

-, železitá feroksida flavo

žně rikolto