Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

W

warpcops v. potáč osnovní

watt ŭato, vato

watthodina vathoro, vatthoro

wattmetr vattmetro

wattsekunda vatsekundo, vattsekundo

weber (EL) vebero

- na metr čtvereční vebero je kvadratmetro

wolfram volframo - W

wolframan volframato, (duminusa) kvaroksovolframato

- kademnatý kadmia kvaroksovolframato

- sodný dunatria kvaroksovolframato

- vápenatý kalcia kvaroksovolframato