X

 

x n neesperantské písmeno, vyslov ikso, mat. x (simbolo por reala nekonata grado kaj simile); nohy do x X-kruroj, konkavaj gamboj, lék. valgaj genuoj

Xantip/a, -y f  hist. Ksantipa, Ksantipino

xantip/a, -y f  hanl. ksantipo, ksantipino, megero

xantofyl, -u m chem. ksantofilo

xantogenový ksantogenata

xantom, -u m ksantomo

Xaver, -a m Ksaverio

Xe ksenono

xenie f  ksenio

xenofobie f  ksenofobio

Xenofón, -a m histr. Ksenofono

xenomorfní ksenomorfa

xenon, -u m chem. ksenono

xenotim, -u m ksenotimo

xeroderm/a, -y f biol. kserodermo

xerofyt, -u m bot. kserofito, sekeja planto

xerografický kserografia

xerografie f kserografio

xerokopie f kserokopio

xeróz/a, -y f kserozo

Xerx/es, -a m Kserkso

název písmene řecké abecedy ksi

xylen, -u (-y) m chem. ksileno(j), dimetilbenzeno(j)

xylidin, -u m chem.  ksilidino

xylofágní zool. ksilofaga, lignovora

xylofon, -u m ksilofono

xylofonist/a, -y m ksilofonisto

xylograf, -a m ksilografo

xylografický ksilografia

xylografie f  ksilografio

xylotomie f bot. ksilotomio

xylóz/a, -y f chem., lék. ksilozo, ksilono