Son-registraĵoj

2017 SENPROBLEME EN ESPERANTO 2, Noproblem Kostelec na Hané

2016 Kun Kanto Ĉirkaŭ la Mondo, rldonis ĈEA kaj Sekcio de nevidantoj

1996 Kantoj de l' popolo (kazeto kaj KD), KAVA-PECH, popola muzikensemblo Keĉka
1996
Kantareto de 29 naciaj kantoj, kasedo, tr. Marie Bartovská, kantas Vlado Sládeček, gitaro V. Sládeček, piano prof. Zachoval, preparis EK Ostrava-Poruba
1996 Famaj kantoj por belaj horoj
(kazeto), KAVA-PECH, tr. Joachim Giessner, kantas Kateřina Kudlíková kaj Miroslav Smyčka
1996 DVOŘÁK, Antonín - KVAPIL, Jaroslav
: Najado. Unuigita organizo de blinduloj kaj duonblinduloj (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - SONS, Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8) eldonis sur du kazedoj la radioelsendon Najado de A. Dvořák en Esperanto de la jaro 1956 (en originalo Rusalka). La komenton legas Karel Höger kaj Jindra Holmanová, kantas Maria Tauberová, Beno Blachut, Ludmila Hanzalíková, Karel Kalaš, Bořek Rujan, Štefa Petrová, Karel Leiss, Milada Jirásková, Dagmar Linhartová, Gabriela Najmanová. Prezo inklude de enpoŝtigo 300 Kč.
1983
Barbuloj: Stacidomo, Johny, Ĉielvakeroj, Vespero proksimiĝas (gramofondisko), ĈEA