Ĉeĥaj aŭtoroj eksterlande


2011 Rumler, Josef: Renovigitaj bildoj de la kamparana vivado en Ĉeĥio / Vitae rusticae in Bohemia imagines renovatae. Fonto, Chapecó, Brazilo, 97 paĝoj.
2010
Skalická, Jtika: Rolo de literaturo en la Esperanto-movado, Toruń : Esperanto-Societo "Flamo", 14 p.
2008 Skalická, Jitka: La apostolo Paŭlo, Toruń : Publisher’s edition, 2008, 29 p.
2005 Skalická, Jitka: Eli Urbanova' : nuntempa Esperanta poetino kaj fragmentoj el ŝia verko, Toruń : Esperanto-Societo "Flamo", 20 p.
2005
Skalická, Jitka: Rolo de literaturo en la Esperanto-movado, Toruń : Esperanto-Societo "Flamo", 14 p.
2004
Skalická, Jitka: Politikaj kaj religiaj ideoj de Zamenhof, Toruń : Esperanto-Societo "Flamo", 11 p.
2002
Skalická, Jitka: Kongresaj paroladoj de L. L. Zamenhof kiel manifesto de esperantismo, Poznań : Universitata Porstuda Eld, 22 p.
2002
Skalická, Jitka: Jan Amos Komenský (Comenius) : Panglottia, Poznań : Universitato de Adam Mickiewicz, 11 p.
2002
Skalická, Jitka: Eli Urbanová : nuntempa Esperanta poetino ; kaj fragmentoj el ŝia verko, Poznań : Universitato de Adam Mickiewicz, 21 p.
2002
Skalická, Jitka: La konceptoj de universala lingvo kaj rilataj nocioj en ĉeĥaj enciklopedioj kaj vortaroj Interlingvistiko, Poznań : Universitato de Adam Mickiewicz, 32 p.
1999
Schulhof, Stanislav: Plena Poemaro, La Dua Jarcento, Vieno 1/1999, 31 p.
1997
Anonimaj aŭtoroj: Fervoja terminaro, Esperanto-český, český-Esperanto, I.F.E.F., Budapest 1997, 328 p.
1996
Havlíček Borovský, Karel: La bapto de Caro Vladimír, trad. el la ĉeĥa Tomáš Pumpr, Fonto, Chapecó (Brazilo), 127 p., ilustraĵoj de Josef Lada, spegule la ĉeĥa originalo, 3-a eldono
1996
Halas, František: Inoj, el la ĉeĥa Josef Rumler, Fonto, Chapecó, riĉe ilustrice, 64 p.
(en la gazeto ofte aperas pecoj el la ĉeĥa literaturo, plej ofte en traduko de J. Rumler)

1996
Divaldo P. Franco: Šťastný život, el Esperanto tradukis Vlado Sládeček, Livraría Espírita Alvorava Editora, Brazilo, 500 ek.
1995
Urbanová, Eli: Vino, viroj kaj kanto (originala poemaro), Fonto, Chapecó, 60 p.
1995
Urbanová, Eli: Hetajro dancas, Fonto, Chapecó (Brazilo), 37 p.
1995
Píč, Karel: La interna vivo de Esperanto (eseoj), Iltis, Saarbrücken
1994
Píč, Karel: Perspektivoj de la Ilustralo, Iltis, Saarbrücken
1992
Rumler, Josef: La lasta ĉevalo (originala poemo), Fonto, Chapecó, 42 p.
1991
Ŝulco, R.-Malovec, M.: La Analiza Skolo antaŭ la Maloveca Tribunalo, ECP, Paderborno, 36 p.
1991
Fonto: Josef Rumler, speciala numero de la gazeto, Fonto 131, novembro 1991, Chapecó, 34 p.
1989
Schulhof, Stanislav: Per espero al despero, Pro Esperanto, Vieno, 26 p.
1989
Píč, Karel: Urbi et orbi, Iltis, Saarbrücken, 20 p.
1989
Píč, Karel: Frua pledo por la Iltisa Skolo, Iltis, Saarbrücken
1988
Bubeniĉ, Stanov (= Stanislav Bubeníček): Sub cirkotendo, Hago
1987
Píč, Karel: Naturalismo kaj skemismo, Iltis, Saarbrcken
1987
Píč, Karel: Klaĉejo, Iltis, Saarbrücken
1986
Procházková, Markéta: Sur la sojlo de la amo, tr. Jiří Kořínek, Fonto, Chapecó, 96 p.
1986
Urbanová, Eli: Verso kaj larmo (elektitaj poemoj), Iltis, Saarbrücken, 87 p.
1985
Karen, Jiří: Flugilhava ŝtono, tr. Jiří Kořínek, Fonto, Chapecó, 238 p.
1984
Píč, Karel: Obsedo (poemaro), Iltis, Saarbrücken
1983
Píč, Karel: La mortsonorilo de Chamblay (detektiv-romano), Iltis, Saarbrücken
1982
Píč, Karel: Angoro (poemaro), Iltis, Saarbrücken
1981
Píč, Karel: La litomiŝla tombejo (originala romano), Iltis, Saarbrücken, 276 p.
1965
Otčenášek, Jan: Romeo, Julieta kaj la tenebro. Romano. Tradukis Vladimír Vá a, prologo de Luois Aragon, lingve kontrolis Miloš Lukáš kaj Henri Vatré, kovrilo de Jan Schaar Jr., eldonis J. Régulo eldonisto La Laguno MCMLXV [1965], 176 p. fot. 12 x 18,5
1964
FILIP, Jan - FILIP, Karel: La turo inter nuboj. Dramo pri sankta Barbara en prologo kaj kvin aktoj. Verkita de. . . S. 1. [Romo?], Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista 1964. 96 p. 18,5 x 12,5 1 fot. = Kristana kulturo. IKUE-kajero. N-ro 4. - [Sur la kovrilo: ) Jan Filip.
1962
VINAŘ, Valda: Ĉeĥaj fabeloj kun bildoj de Josef Lada. Laŭ popolaj temoj en Esperanto libere rakontas. . . Tenmori, Kôzôji, Aiĉiken, Amo-Akademio 1962. 74 p., 5 kol. il. 18,5 x 13.
1961
URBAN, Ŝtefo: Nova Ezopo. Versaĵoj. Antaŭparolo de Poul Thorsen. Ilustraĵoj de Jaromír Skřivánek. La Laguna, J. Régulo Perez 1961. 128 p. 19 x 12. = Stafeto. Beletraj Kajeroj. N-o 9.
1960
URBANOVÁ, Eli: Nur tri kolorojn. Prezento de Julio Baghy. Ilustraĵoj de Karel Oberthor. La Laguna, J. Régulo 1960. 140 p. 19 x 12. = Stafeto, Beletraj Kajeroj. N-ro 3.
1960
SEIFERT, Jaroslav: Panjo. El la ĉeńa tradukis Jiří Kořínek. Ljub ljana. Eldona Sekcio de Slovenia Esperanto-Ligo 1960. 77 [3] p., 1 fot. 19 x 13. - Presis: Tiskarna Toneta Tomšiča” Ljubljana. Orig.: Maminka (1955).
1958
URBAN, Erhard: Gastronomia terminaro kun fakterminaro por kelneroj kaj kuiristoj. Esperanta, angla, ĉeĥa, franca. Universala Esperanto-Asocio 1958, Nederlando, aldono Jarlibro 1958, dua parto. 127 p.
1953
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: La bapto de caro Vladimir. Legendo el la rusa historio. El la ĉeĥa esperantigis Tomáš Pumpr. il. ĉeĥa Nacia Artisto Josef Lada. La Laguna [Kanariaj Insuloj], J. Régulo 1953. 141 p. = Stafeto. Bel-literatura eldon-serio. 2. Orig.: Křest svatého Vladimíra (libroforme 1886).
1952
OMELKA, F[rantišek]: La alaska stafeto kaj Kaptitoj de 1a glacirokoj. Originale verkitaj en Esperanto de ... . Rickmansworth, Esperanto Publ. Co. 1952. 96 p. 22 x 14.
1948
ČAPEK, Karel: Skizoj pri Nederlando. Kun desegnaĵoj de l'aŭtoro. El la ĉeĥa lingvo tradukis G.J. Degenkamp. Reviziis laŭ la originalo E. Faulhaber-Ĉiŝkovská. Amsterdam, Libroservo, F. L. E. [1948]. 96 p. 19,5 x 12. Orig.: Obrázky z Holandska [1932]. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-05, n-o 5, p. 39.
1944
Voĉoj de Poetoj el la Spirita Mondo. Rio de Janeiro, Livraria Editora da Federaçâo E. Brasileira 1944. 144 p. 19 x 14. - Enkonduko de Ismael Gomes Braga. Versoj peritaj de mediumo Francisco Candido Xavier: originalaj (Grabowski, Zamenhof, Schulhof, Teodoro A. Dolejš k. a.) tradukitaj [el 8 portugal-lingvaj aŭtoroj] de F. V. Lorenz. Rec.: Esp-ista, 4,1949-09, n-o 7, p. 55.
1942
Bhagavad-Gîtâ, tio estas, Sublima Kanto pri la Senmorteco. El la sankskrita originalo verse tradukis Francisco Valdomiro Lorenz. Rio de Janeiro, Livraria da Federaçao E. Brasileira 1942. 95, [1] p. 18 x 13,5.
1941
LORENZ, Francisco Valdomiro: Diverskolora bukedeto. Poemoj kaj poemetoj tradukitaj el 40 lingvoj. Rio de Janeiro, Livraria editora da Federaçao E[sp]. Brasileira 1941. 159 p. 18 x 13. - [Kun antaŭparoIo pri la aŭtoro.]
1935
Ĉeĥoslovaka antologio. Redaktis O. Ginz kaj Stan. Kamarýt. Kunlaboris V. Čech, J. V. Dolinský, V. Echtner, J. Fousek, R. Fridrich, M. Ginzová, R. Hromada, J. Hladký, J. Ježek, V. Jukl, J. Kožený, M. Lukáš, V. Kowariková, Moraviaj Esperanto-Pioniroj, 0. Sklenčka, B. Sklenčková, T. Pumpr, J. Rosa, P. Rosa, Fr. Stanek, O. Štech, B. Vlčková, E. Wanitsek, A. Weiner. Budapest, Literatura Mondo 1935. 465, [3] p., 32 il.-p. 23,3 x 15. - Készitette a Pestvidéki Nyomda Vácon.
1934
HAŠEK, Jaroslavo: La travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito. La dek unuaj ĉapitroj de la granda verko tradukitaj en esperanton. La tradukon el la ĉeĥa lingvo prizorgis Jozefo Ŝtadler. Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda kaj Asocio por disvastigo de Laborist-Tendenca Esperanto-Literaturo [1934]. 152 p. 18 5 x 13. Orig.: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války ( 1921-).