Rememore al la ĉeĥoslovaka radio-elsendado

Verda Stacio

Brno 1927-1937  -  Praha 1945-1950

Heredaĵo

 

Historio de la elsendoj

 

Elsenditaj programoj

 

Fotogalerio

 

Konservitaj verkoj

 

      Sonregistroj

 

La sonregistroj, kiujn ni prezentas, ne devenas de la Verda Stacio, male ili estis amatore faritaj ekde la 1960-aj jaroj, kiam Verda Stacio ne plu ekzistis.

Sed la registraĵoj konservas la voĉon de niaj karaj, ofte jam forpasintaj samideanoj, aŭ etoson de iamaj esperantistaj kunvenoj. Per tiuj rememoroj ni volas almenaŭ simbole renovigi Verdan Stacion.

 

Por elŝuti necesas tuŝi per muso la dikliteran nomon, klaki unufoje per la dekstra butono kaj elekti Elŝuti kiel celon:

 

Blanke 1 - Komparo de la germana kaj Esperanto 1

Blanke 2 - Komparo de la germana kaj Esperanto 2

Blanke 3 - Pri Bokarev 1 - Pri Esperanto_vortaro

Blanke 4 - Pri Bokarev 2 - Pri Esperanto_vortaro

Howard1 - Pri la angla kiel internacia lingvo

Howard2 - Pri la angla kiel internacia lingvo

Kavka  - Legata prelego laŭ teksto de Josef Kavka

Kilian 1 Esperanto kaj mi 1 (enkonduko P. Sittauer)

Kilian 2 Esperanto kaj mi 2

Kořínek 1 Jiří Kořínek intervjuata de V. Novobilský, enkonduko M. Smyčka

Kořínek 2 Jiří Kořínek intervjuata de V. Novobilský 2

Lančov Intervjuo kun Malovec kaj liaj kursanoj ĉirkaŭ 1980

Lorková Pri Jaroslav Vrchlický (kun klubanoj de EK Brno)

Lukáš 1 (ĉeĥe) Rakontado pri historio de EK Hradec Králové k.a.

Lukáš 2 (ĉeĥe) Rakontado pri historio de EK Hradec Králové k.a.

                 (noto: komence tre malbona kvalito, poste pliboniĝas)

Novobilský 1 Pri vivo de Komenio  

Novobilský 2 Pri verkoj de Komenio

Rumler 1 La lasta ĉevalo 1 (legas la aŭtoro kaj Margit Turková)

Rumler 2 La lasta ĉevalo 2 (legas la aŭtoro kaj Margit Turková)

Růžičková-Pavlínová 1 Pri Karel Čapek en Esperanto

Seemannová 1 Ekskurso de mortaj knabinoj 1 (enkonduko D. Blanke)

Seemannová 2 Ekskurso de mortaj knabinoj 2

Seemannová 3 Verso kaj larmo de Eli Urbanová (kunlabore M. Smyčka)

Seemannová - Vinař 1 Písemný kurz esperanta od Josefa Cinka 1

Seemannová - Vinař 2 Písemný kurz esperanta od Josefa Cinka 2

Vondroušek 1  Kiel traduki

Vondroušek 2 Pri Miroslav Švandrlík

Vondroušek 3 Pri violonisto Josef Slavík

Vondroušek 4  (ĉeĥe) Pri tradukado (kun M. Malovec)

 Ĉeĥa radio 27.8.2009 rememoris Verdan Stacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĈEFPAĜO

 

Aliaj retejoj kun sonregistraĵoj

 

Pola Radio

Ivo Lapenna

Claude Piron

La Ondo de Esperanto