Rememore al la ĉeĥoslovaka radio-elsendado

Verda Stacio

Brno 1927-1937  -  Praha 1945-1950

Heredaĵo

 

Ĉefpaĝo

 

Historio de la elsendoj

 

Elsenditaj programoj

 

Fotogalerio

 

Konservitaj verkoj

 

Ĉeĥoslovakaj radio-programoj 1927-1950

 

1927

Disaŭdigo de la unua Esperanto-kurso por komencantoj. Represado de la lecionoj en la oficiala radiogazeto.

 

1931

Estas la jaro, en kiu ni dissendis nur unu paroladon, nome: 24.VI. 1931 Marie Strejčková: La Napoleona ekspozicio en Slavkov.

 

1932

Plivigligo de la Esperanto-disaŭdigo kaj ekde la 31-a de majo regula semajna elsendado de posttagmezaj kaj kelkaj vesperaj paroladoj. Provo pri arta programo kaj pri anoncado en Esperanto.

17.4.1932         Marie Strejčková: IX-a tutsokola kongreso en Praha.

31.5. 1932        Prof. Dr. H. Traub (Strejčková): Ĉeĥoslovakio, historia skizo.

 7.6. 1932         Dir. Antonín Humpolík (Strejčková): Ĉeĥoslovakio, geografia skizo.

14.6. 1932        Prof. F. Majda (Fr. Baďura): La ĉeĥoslovaka sporto.

21.6. 1932        Prof. Dr. J. Staněk (Strejčková): La ĉeĥoslovaka literaturo. Evolua skizo.

28.6. 1932        Sv. Ježek-D. Chalupa (J.V. šamla): La nuntempa teatro kaj filmo

                       en Ĉeĥoslovakio.

12.7. 1932        Univ. prof. Dr. Evžen Dostál (J. Bárta): La belartoj en Ĉeĥoslovakio.

19.7. 1932        Prof. Gracian Cernušák (Bárta): La ĉeĥoslovaka muziko.

26.7. 1932        Marie Strejčková-Jiří V. Šamla: La ĉeĥoslovaka industrio kaj komerco.

                       Dialogo.

 2.8. 1932         Božena Němcová: Avineto. Legaĵo el romano (Strejčková).

 9.8. 1932         Jiří V. Šamla: La komponisto Bedřich Smetana.

                       Parolado kun gramofondiskoj.

16.8. 1932        Theodor Kilian: Post la kongreso de la slava Sokolaro.

23.8. 1932        J. Bárta: Pri la Universala Esperanto-kongreso en Parizo.

30. 8. 1932       J. Bárta: Masarykringo, la plej grava nuntempa aŭtomobil-konkurso.

6.9. 1932          Th. Kilian: La ĉeĥoslovaka lernejsistemo.

13.9. 1932        Jan Welzl: Tridek jaroj en la ora nordo. Legado el samnoma libro

                        (Strejčková).

20. 9. 1932       Jiří V. Šamla: Popolaj fabeloj ĉeĥoslovakaj.

27.9. 1932        J.V. Šamla: Ĉeĥaj popolaj kantoj (kantis f-ino Zd.Trdá)

                        a) Ne estas tie ĉi - b) Min prizorgu patrineto - c) Mi aĉetos ĉevaletojn - d)    

                        Ekbruegis montoj - e) Bela flor', bela flor' - f) Brulis, ho, brulis tiliet' -

                         g) Janko, kiu vin vundbatis - h) Fluas akvo, fluas

28.10. 1932       J.V.Šamla: La signifo de la 28-a de oktobro por Ĉeĥoslovakio.

13.12. 1932       Jiří V. Šamla: Ni ekmemoru la kreinton de Esperanto Dron Zamenhof

                        (Sekvis la Espero.)

16.12. 1932       Jiří V. Šamla: La slovaka popola kanto kaj muziko.

 

1933

La unua Esperanto-horeto, la kurso por aktoroj, dua Esperanto-kurso por komencantoj.- - - Oni dissendis jenajn paroladojn:

6. 1. 1933         Jiří Šamla: La vintrosportaj terenoj en Ĉeĥoslovakio.

30. 1. 1933       Jiří Šamla: Supervido de okazintaĵoj dum la j. 1932 en Ĉeĥoslovakio.

6. 3. 1933         Theodor Kilian: La prezidanto T. G. Masaryk. (Citaĵoj el lia verkaro.)

11. 3. 1933       Jiří V. Šamla: Masaryk kaj la junularo.

18. 3. 1933       František Válka: Antonín Dvořák. (Kun gramofondiskoj.)

20. 3. 1933       Marie Strejčková: Internacia Esperanto-libertempejo en  Ĉeĥoslovakio.

25. 3. 1933       Marie Strejčková: Jan Amos Komenský.

1. 4. 1933         Theodor Kilian: Ĉu Welzl estas mistifikaĵo?

8. 4. 1933         Jiří V. Šamla: Jiří Mahen. (Kun legado el liaj verkoj.)

15. 4. 1933       Jiří V. Šamla: La germana literaturo en Ĉeĥoslovakio. (Kun recitado.)

22. 4. 1933       Dro Jan Racek: La muzikkomponisto Leoš Janáček. (Kun gramofondiskoj.)

29. 4. 1933       Theodor Kilian: Cigana lernejo en Ĉeĥoslovakio.

6. 5. 1933         Jiří V. Šamla: Kio okazis nova en Ĉeĥoslovakio?

13. 5. 1933       D. Chalupa-J. V. Šamla: Pri la moderna ĉeĥa poezio. (Kun recitado.)

20. 5. 1933       Dro Pavel Fraenkl: La fratoj Čapek.

27. 5. 1933       Dro Hugo Traub: Al la naskiĝtago de Dro Edvard Beneš.

4. 8. 1933         Univ. prof. Dro František Weyr: Ĉeĥoslovakio kaj la nuntempa Eŭropo.

16. 9. 1933       Intervjuo kun la prezidanto de la Internacia katolika ligo,

                        pastro prof. Font Giralt el Hispanio.

4. 10. 1933       Theodor Kilian: Ni lernu Esperanton.

25. 11. 1933      Dro Boh. Štědron: La muzikkomponisto Josef Suk. (Kun gramofondiskoj.)

2. 12. 1933       Dro Jaroslav Gregor: La memoraĵoj pri Napoleon en Ĉeĥoslovakio.

9. 12. 1933       Marie Strejčková: La praktika uzo de Esperanto.

16. 12. 1933      A. C. Nor: Raimund, la kabanisto. (Legado el romano.)

23. 12. 1933      Jan Filip: Ĉeĥaj koledoj.

 

La programo de la komencaj Esperanto-horetoj: (ni faras la rimarkon, ke ni ĉe neniu horeto indikas la detalan programon, sed nur ĝian ĉefparton, koncize elnombrante la ceteron).

 

1. 3. 1933         La unua esperanta horeto. Komedio de Ignát Herrmann:

                        La pentristo kaj la fiakristo. Recitado, naciaj kantoj, gramofondiskoj,

                        dialogo. Entute dek programnumeroj, daŭro: 60minutojn,

                        elsendis Brno, Bratislava, Mor. Ostrava.

5. 5. 1933         Maja Esperanto-horeto. Felietono, dueto, kantoj, gaja dialogo,

                        gramofondiskoj. Daŭro: 55 minutoj.

                        Dissendis Brno,  Bratislava, Mor. Ostrava.

6. 6. 1933         Jiří V. Šamla: M o r a v i o. Radiofilmo kompilita el dialogoj, sceno,

                        kantoj, muziko. Daŭro: 40 minutoj. Dissendis Brno.

6. 10. 1933       František Šorm: La kerdamo. Drama skizo.

                        Recitado, arioj, gramofondiskoj, leterkesto. Daŭro: 40 minutoj.

                        Disaŭdigis Brno, Praha, Bratislava, Moravská Ostrava.

21. 11. 1933      Karel Mužík: Edison kaj la morto. Drama interludo.

                        Recitado, arioj, kanzonoj, humora sceno, entute 10 numeroj.

                        Daŭro: 45 minutoj. Elsendis Brno.

25. 12. 1933      Kristnaska horeto. Jiří V. Šamla: Ĉeĥoslovakaj naciaj kutimoj kaj koledoj.

                        Daŭro 25 minutoj. Elsendis Brno.

 

1934

En aprilo oni ĉesigis la dissendadon de la posttagmezaj paroladoj kaj enprogramigis kelkajn, ellaboritajn de eminentuloj, kiel programkomencon de la Esperanto-horetoj, kies nivelo senhalte leviĝas.

 

Paroladoj:

13. 1. 1934       Jiří V.Šamla: Amo en la ĉeĥoslovaka popolkanto.

                        (Kun kantoj en Esperanto.)

20. 1. 1934       Ladislav Vladyka: Mi en li. (Legado el romano.)

27. 1. 1934       Jiří V.Šamla: 50 jaroj de fondiĝo de la Nacia teatro en Praha.

10. 2. 1934       František Heikenwalder: Moraviaj Esperanto-Pioniroj, ilia organizo kaj

                        iliaj libroj.

17. 2. 1934       Dro Stanislav Kamaryt, prezidanto de la AEĈSR:

                        La filozofio en la internacia lingvo.

24. 2. 1934       Ignát Herrmann: Fokso Nukso. (Legado el novelo.)

10. 3. 1934       Dro J. Císař: Masaryk el proksimeco.

28. 4. 1934       Marie Strejčková: Esperantaj aktualaĵoj.

12. 5. 1934       Marie Strejčková: La internacia Esperanto-libertempejo en Lázně Bělohrad.

23. 5. 1934       Antonio Schwartz (Francio): La polico kaj Esperanto.

25. 7. 1934       Intervjuo kun estona samideano Walter Loorits.

19. 9. 1934       Theodor Kiltan: La internacia Esperanto-konferenco en Vieno.

28. 9. 1934       Theodar Kilian: La plej klera popoleto.

15. 12. 1934      Marie Strejčková: Ni sekvu la verdan stelon.

                         (Al la 75-a datreveno de la naskiĝtago de L.L.Zamenhof.)

 

Esperanto-horetoj:

23. 1. 1934       František Kožík: Kun kovritaj okuloj. Kantoj, recitado, muziko.

                       Daŭro: 45 minutoj. Elsendis Brno, Praha, Brati­slava, Košice, Mor. Ostrava.

21. 2. 1934       Jaroslav Beran: En kio la juneco estas granda. Radia komedio.

                        Parolado, muziko, leterkesto- Daŭro: 55 minutoj.

                        Elsendis Brno, Praha, Bratislava, Košice.

6. 3. 1934         Dalibor Chalupa: La vero venkas. Radioludo al la naskiĝtago

                       de la prezidanto T. G. Masaryk Daŭro: 40 mi­nutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Moravská Ostrava.

25. 4. 1934       František Kožík: Aprila pluv' - Virina plor'. Kabaredo.

                        Leterkesto, muziko, dialogo. Daŭro: 45 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Mor. Ostrava.

30. 5. 1934       M. K. Robuš: Amo en la Ĉeĥoslovaka popolkanto. Parolado, leterkesto.

                        Daŭro: 55 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Moravská Ostrava.

20. 6. 1934       Dalibor Chalupa: Ho kie hejm'. Radiofilmo Parolado, muziko, leterkesto.

                        Daŭro: 50 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Moravská Ostrava.

3. 10. 1934       Dalibor Chalupa: Ĉu revo aŭ fakto? Priesperanta sceno. Ĝian tekston vidu

                       sur la lastaj paĝoj de tiu-ĉi almanako. Enkonduka deklaracio de direktoro

                       Slavík, parolado, mu­ziko, kantoj. Daŭro 45 minutoj.

                       Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Mor. Ostrava.

7. 11. 1934       F. K. Zeman: Du voĉoj. Radioludo. Sekvis parolado, leterkesto, muziko,

                        naciaj kantoj. Daŭro: 60 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Mor. Ostrava.

5. 12. 1934       Dalibor Chalupa: Blanka momento. Radiofilmo pri belecoj de la vintro.   

                       Daŭro: 45 minutojn.

                       Dissendis Brno, Praha, Bratislava, Košice, Mor. Ostrava.

19. 12. 1934     Dro Hugo Traub: Ho, kie hejm'. Al 100 jara datreveno de la naskiĝo

                       de la ĉeĥoslovaka himno. Parolado kun kantado de la himno.

Krom tio oni elsendis en oktobro kaj novembro kurson de Esperanto por komencantoj.

 

 

1935

Estas jaro de intensiva laboro kaj de serĉado de novaj vojoj. La unua opero. Prelegciklo »Ĉeĥoslovakio laboranta«. Eldono de  muziknotoj al tri kanzonoj el la opereto »Sur rozoj sternite«. La unua esperanta raportado. Oficiala partopreno ĉe la VI-a kongreso de ĉeĥoslovakaj esperantistoj.

 

Jen la Esperanto-programo de la jaro:

2. 1. 1935         Polách-Žalman-Weinberger: Sur rozoj sternite. Opereto en tri aktoj.

                        Ludis kaj kantis anoj de Trakt kaj ĵazorkestro. Daŭro: 60 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

6. 2. 1935         Esperanta horeto. Parolado de univ. prof. Tvrdý. Partoj el dramoj

                       de František Langer, Edmond Konrád kaj el operoj de J. B. Foerster

                       kaj Ot. Jeremiáš. Daŭro: 60 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

6. 3. 1935         Dalibor Chalupa: Radioludo al la 85-a naskiĝtago de la prezidanto

                       T. G. Masaryk. Daŭro: 45 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

3. 4. 1935         Bedřich Smetana: Vendita fianĉino. Komika opero en tri aktoj.

                       Ludis kaj kantis anoj de Trakt, orkestro kaj ĥoro de Radiojournal.

                       Daŭro: 75 minutoj. Dissendis Brno, Praha,  Mor. Ostrava.

1. 5. 1935         Ripeto de la opereto Sur rozoj sternite. Daŭro: 60 minutoj.

                        Dissendis Praha, Brno, Mor. Ostrava.

5. 6. 1935         Jiří V. Šamla: Jen bruetas pinarbaroj - akvo ŝaŭmas sur rokaroj.

                       Radiofilmo pri ĉarmo de la ĉeĥoslovakaj riveroj kaj montoj.

                       Daŭro: 45 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

3. 7. 1935         Marie Strejčková: Ĉu vi konas Ĉeĥoslovakajn banlokojn? 

                        Radiodialogo. Leterkesto. Popolaj kantoj. Daŭro 30 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

23. 9. 1935       Raportado el la »Domo de konsolo« en Brno.

2. 10. 1935       Dalibor Chalupa: La mondo parolas. Proklamo de direktoro Slavík.

                        Leterkesto. Muziko.

30. 10. 1935      Univ. prof. J. B. Kozák: Enkonduko al la ciklo Ĉeĥoslovakio laboranta.

                        Univ. prof. Miloš Weingart: Spiritaj sciencoj.

6. 11. 1935       Karel Čapek: R.U.R. Utopia dramo. Daŭro: 60 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

27. 11. 1935      Dro Zdeněk Wirth, sekcia ministeria ĉefo: La Ĉeĥoslovaka arto.

4. 12. 1935       Theodor Kilian: Momentoj el la vivo de Doktoro Esperanto.

                        Biografia ludo pri L. L. Zamenhof. Daŭro: 45 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

18. 12. 1935      Kristnaska  esperanta horeto. M. Kareš-J. Křička: Ĉeĥa  Betlehemo.

                        Daŭro: 30 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

 

1936

 Daŭrigo de la komencita laboro. La unua publika radio-kabaredo. Disaŭdigo de originala dramo verkita de neĉeha samideano. Porjunulara disaŭdigo.

 

22. 1. 1936       Ĉeĥa klasika muziko. Horeto dediĉita al honorigo de la mortinta angla

                        reĝo, Georgo la V-a. Daŭro: 60 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

29. 1. 1936       Univ. prof. Vlad. Helfert: La ĉeĥoslovaka muziko.

5. 2. 1936         Jiří Mahen: Lunatika. Drama unuakta skizo. Poste kantoj, felietono,

                        leterkesto. Daŭro: 60 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

 17. 2. 1936      J. Svátek-J.V.Šamla: Jozefĉjo lernas Esperanton. I. Humora sceno

                        por ĉeĥaj infanoj.

26. 2. 1936       Univ. prof. Dro Boh. Němec: La scienco en Ĉeĥoslovakio.

11. 3. 1936       Oskar Nedbal-Stein-Šamla: Pola sango. Opereto en tri aktoj. Ludis anoj de                                                

                        Trakt, orkestro kaj ĥoro de Radiojournal. Daŭro: 75 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

25. 3. 1936       Univ. prof. Frant. Smotlacha: Korpa kulturo.

30. 3. 1936       Svátek-Šamla: Jozefĉjo lernas esperanton. II. Ĉeĥa sceno.

1. 4. 1936         Vlad. Konupka-J.V.Šamla: Gaja aprila kabaredo, elsendata el monata

                        kunveno de Brnaj esperantistoj en salono de la sokola stadiono.

                        Daŭro: 60 minutoj. Dissendis Brno,  Praha, Mor. Ostrava.

29. 4. 1936       Teknik. prof. Dro Frant. Zeman: Nia industrio.

3. 5. 1936         Intervjuo kun lektoro Henrik Seppik el Tartu, Estonio.

10. 5. 1936       Henrik Seppik: La popolkantoj de la nordaj nacioj.

15. 4. 1936       František Langer: Grandhotelo Nevada. Komedio. Daŭro: 85 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

27. 5. 1936       Univ. prof. Dro Jos. Šusta: Finvortoj al la ciklo Ĉeĥoslovakio laboranta.

                        Novaĵoj pri la XVIII-a kongreso de katolikaj esperantistoj el Brno.

3. 6. 1936         Jiří V. Šamla: Nia estonta. Radiofilma komedio el la vivo ĉirkaŭ universala

                        kongreso de esperantistoj en futuro. Daŭro: 75 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

 7. 6. 1936        Duonhoro antaŭ la mikrofono kun la Esperanto-klaso de  lernejestro

                        Albín Neužil (Olomouc).

 7. 8. 1936        Intervjuo kun ĉina misiisto P. J. B. Kao.

 14. 9. 1936      Debato pri la temo: Ĉu Esperanto, Occidental, aŭ...

 7.10. 1936       Dalibor Chalupa: La frato de Prometheus. Daŭro: 60 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava

 4. 11. 1936      Mieczislaw Braun (Polio): Okazintaĵo en Magnuŝov. Radio-ludo.

                        Poste: kantoj, leterkesto.

23. 12. 1936      Dalibor Chalupa: Pacon al homoj de bona volo. Kristnaska horeto.

                        Daŭro: 45 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

29. 12. 1936      H.Seppik-J.V.Šamla: Lando sen montoj. Radiofilmo pri Estonio,

                        en kiu parolis ankaŭ Erika kaj Henrik Seppik.

 

1937

7. 1. 1937         Ripeto de la opero Vendita fianĉino de B. Smetana. Daŭro: 75 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

4. 2. 1937         Douglas P. Boatman (Anglio): La decido. Radia komedio.

                        Daŭro: 35 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

 23. 2. 1937      Ĉeĥa disaŭdigo de japana ludo de Uzaki Akita: Nokto sur landlimo,

                        tradukita el Esperanto.

4. 3. 1937         Karel Mužík: La milito ankoraŭ ne finiĝis. Radioludo. Daŭro: 40 minutoj.

                        Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

15. 4. 1937       Fraintišek Langer: Kavaleria patrolo. Legia dramo en tri aktoroj.

                        Daŭro: 100 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor.  Ostrava.

19. 4. 1937       Ĉeĥa disaŭdigo de la komedio, »La decido,« de Boatman.

15. 6. 1937       František Langer: Kavaleria patrolo. Legia dramo en tri  aktoroj.

                        Daŭro 100 minutojn. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

5. 5. 1937         Bohumír Polách: Koro en floro. Gaja kabaredo maja. Leterkesto.

                        Daŭro: 40 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

3. 6. 1937         Nedbal-Stein-Žamla: Pola sango. Ripeto de opereto.

                        Daŭro: 75 minutoj. Dissendis Brno, Praha, Mor. Ostrava.

 

 

1945

 

Praha

17. 9. 1945       Malík: Enkonduko (ĉeĥe kaj-esp.).

20. 9. 1945       Malík: T. G: Masaryk (datreveno 14. 9. 1931).

24. 9. 1945       Hromada: Nia subtera movado.

27. 9. 1945       Benda: Pri Esperanto-kursoj en Radio (ĉeĥe).

l. 10. 1945        Malík: Informoj pri aktualaĵoj.

4. 10. 1945       Echtner: Kotraŭgermana digo en Ĥodujo.

8. 10. 1945       Hromada: Antaŭ sep jaroj.

11.10. 1945       Malík: ÚRO kaj federacio sindikata en Parizo (ĉeĥe). 

15. 10. 1945      Forge-Slanina: Intervjuo kun franco.

18. 10. 1945      Malík: Centra Estraro Sindikata kaj Sindikata federacio en Paris.

22. 10. 1945      Szilágyi: Perfido de demokratio.

25. 10. 1945      Dr. Weirych: Ekonomia konstruado de ĈSR.

29. 10. 1945      Malík: La unua respubliko (28. 10. ). 

 l. 11. 1945       Staněk (Hromada): Revolucia-Sindikata movado (ROH).

5. 11. 1945       Ivone de Petry-Slanina: Intervjuo kun franca dancistino.

8. 11. 1945       Slanina: Filma industrio en ŝtatan posedon.

12. 11. 1945      Mařík: Tragedio de 17. 11. 1939.

15. 11. 1945      Hromada: Argumentoj - por ŝtatigaj dekretoj.

19. 11. 1945      Echtner: Luzacio.

 22. 11. 1945     Malík (Eliášová) : Momentbitdoj el la studenta kongreso.

26. 11. 1945      Šustr: Bonhumoraĵo dum la milito.

29. 11. 1945      Malík: Kongres-finalo.

3. 12. 1945       Dr. Weirych: Ekonomiaj rilatoj kun Svedujo.

4. 12. 1945       Malík: Skandinavia centralo,

6. 12. 1945       Slanina kaj trupo: Sankta Nikolao,

7. 12. 1945       Hromada: Esperanto-Svedujo kaj ni. 

10. 12. 1945      Ing Hons (Malík): Cent jaroj de fervojo Olomouc-Praha.

13. 12. 1945      Hromada: Kio nova en ĈSR I.  

17. 12. 1945      Borovka: Pri L. L. Zamenhof (15. 12.).

20. 12. 1945      Slanina-Eliášová: Interparolo kun partizanino.

27. 12. 1945      Hromada: Kio nova en ĈSR II.  

 

 

 

Moravská Ostrava

18. 9. 1945       Zd. Raška: Proč esperanto? , (ĉeĥe),

25. 9. 1945       Milan Rusínský: Pri poeto Petr Bezruč.

2. 10. 1945       Dr. Miloš Wolf: Pri vintro-industrio en Moravia Valaĥio.

9. 10. 1945       Emil Gebauer: Tankistoj antaŭ urbo Moravská Ostrava.

16. 10. 1945      Milan Rusínský: Pri urbo Mor. Ostrava,

23. 10. 1945      Alois Červenka: Kelkaj notoj el historio de Těšín- lando.

30. 10. 1945      Ing. Frant. Fára: Rivero Odra en kadro de navigacio Ĉeĥoslovaka,

6. 11. 1945       Ing. Frant. Fára: Těšín-lando. (politika prel.)

13. 11. 1945      Ant. Satek: Pri antikva urbo Štramberk en ĈSR.

20. 11. 1945      Ant. Satek: Pri sileziaj arbaroj (polit. prel.)

27. 11. 1945      Zd. Raška: Resumo de agado de ĉeĥosl. Esp. kluboj.

4. 12. 1945       Dr. Václav Renč: Pri kuracado per penicilin.

11. 12. 1945      Otto Sobotka: Kio estas nova en ČSR?

18. 12. 1945      Adolf Staňura: Dr. L. L. Zamenhof,

 

1946

 

Praha

3. 1. 1946         Slanina, Eliášová, Valeš: Novjara sceno

 7. 1. 1946        Paleček: La ĉeĥa metio

10. 1. 1946       Budíková (Nacia opero): Kantoj de Křička en traduko de dro T. Pumpr

14. 1. 1946       Bouška: Esperantistoj en servo de la vero

17. 1. 1946       Hromada; Esperanto-Radiorevuo de Praha I. 

21.1. 1946        Šimon (Mařík): Rilato de Bohemio al la mezepoka Regno

24. 1. 1946       Holcová-Slanina: Intervjuo pri glitkura sporto

28. l. 1946        Malík: Pri la ĉeĥoslovaka kongreso kaj venonta laboro

31. l. 1946        Kaukušová: Pri la Verda stacio

4. 2. 1946         Malík: Kvar ĉeĥaj arteminentuloj

7. 2. 1946         Hromada: Esperanto-Radiorevuo de Praha II. 

11. 2. 1946       Paleček: La čs. metio apud la ŝtatigita industrio

14. 2. 1946       Malík: Politika karnavalo

18. 2. 1946       Bartošíková-Woudstra: La dummilitaj spertoj en Anglio

21. 2. 1946       Valeš: La ĉeĥa vitro-industrio

25. 2. 1946       Hromada: Pri la ĉeĥa poeto Svatopluk Čech

28. 2. 1946       Malík: Pri malamikaj tendencoj en la eksterlando

4. 3. 1946         Slanina (kaj aliaj): Karnavala sceno

7. 3. 1946         Hromada: T. G. Masaryk, Esperanto-Radiorevuo III.   (50-a elsendo)

11. 3. 1946       Malík: Resumo de la ĝisnuna laboro en Radio-Praha

14. 3. 1946       Echtner: Ne sole germanaj infanoj malsatas

18, 3. 1946       Jurak-Slanina: Intervjuo pri la slovaka militrezisto

21. 3. 1946       Hrnčířová (Nacia Opero): Arioj el operoj „La vendita fianĉino“

                        kaj la „Najado“, Trad. Dr. Pumpr

25. 3. 1946       Hromada: Pri kelkaj novaj libroj esperantaj

28. 3. 1946       Šupichová: Jan Amos Komenský - Comenius

1. 4. 1946         Slanina-Valeš: Gaja sceno aprila

4. 4. 1946         Hromada; Radio-Revuo IV.

8. 4. 1946         Ing Krajíc: Tabor - nia programo

11. 4. 1946       Malík: Proceso kontraŭ K. H. Frank

15. 4. 1946       Hromada: Ĉu kunagi a perei (Privat). - Informoj

18. 4. 1946       Malík - Sládková: Paska programo

22. 4. 1946       Malík: Paska paco de la Ĉs. ruĝa kruco

25. 4. 1946       Paleček: Eksportataj produktoj de ĉs. metio

29. 4. 1946       Hromada: Muzika vivo en Praha

2. 5. 1946         Hromada; Radio-Revuo V,

6. 5. 1946         - Escepte neniu elsendo.

9. 5. 1946         Malík: Revolucio de Praha (20min.).

13. 5. 1946       Nesměráková-Vítová: Virina movado en Ĉeĥoslovakio.

16. 5. 1946       Dr. Kamarýt: Esperantistaj viktimoj de la nazismo en ĈSR.

20. 5. 1946       Dr. Pitlík: Praha, urbo de l' tutmonda turismo.

23. 5. 1946       Malík: La ĉeĥa muziko. 

27. 5. 1946       Kaukušová: La muzikfestoj en Praha 1946.

30. 5. 1946       Šimon (legis Mařík): Historia evoluo de l' ĉeĥa metio.

3. 6. 1946         Hromada: Metalurgio kaj maŝinfabrikado en Ĉeĥoslovakio (laŭ la peto de l'

                       industrio).

6. 6. 1946         Hromada: Radio-Revuo VI.  

10. 6. 1946       Malík: Tragedio de Lidice en vortoj de la prezidento Beneš.

13. 6. 1946       Slanina-trupo: Majo 1945 en Ĉeĥoslovakio. Reĝisoris Bezdíček.

 17. 6. 1946      Slanina-Šolc: Intervjuo pri la someraj kursoj en Doksy.

 20. 6. 1946      Omelka (legis Bartošík): Kiel esperantistoj havigis al mi la materialon

                       por mia libro Stafeto.

 24. 6. 1946      Malík: La 22. 6. 41- atako kontraŭ Sovetunio.

 27. 6. 1946      Vítek: Mia vojaĝo en Svedio.

1. 7. 1946         Jechout: Jan Hus kaj lia epoko

4. 7. 1946         Hromada: Radio-revuo julia

8. 7. 1946         Malík: La nova registaro ĉekoslovaka

11. 7. 1946       Vítek: Svedio kiel mi ĝin vidis

15. 7. 1946       Malík: La dujara rekonstrua plano

18. 7. 1946       Glud-Kopenhago: Impresoj de dano en ĈSR

22. 7. 1946       Echtner: Somera agado de niaj grupoj

25. 7. 1946       Hromada: Bikini kaj Karel Čapek

29. 7. 1946       Hromada: Rememoroj pri la 13. Universala Kongreso 1921 en Praha 

1. 8. 1946         Hromada: Radio-revuo aŭgusta

5. 8. 1946         Špůr: Filmo de teruro (Lidice)

8. 8. 1946         Malík: Somera kursaro en Doksy

12. 8. 1946.      Šimon (Mařík): Iom el la historio de la universitato de Praha

15. 8. 1946       Hromada: Esperanto en la eŭropa radio Ledo kaj gumo - industrio

                        ĉekoslovaka

19. 8. 1946       Malík: La II.  int. studenta kongreso en Praha

21. 8. 1946       Praha II.  21,35: Hromada: La naciigita industrio sin prezentas

23.8. 1946        neniu elsendo

26.8. 1946        Jong-Slanina: Intervjuo kun nederlanda redaktoro

29.8. 1946        Malík: Datreveno de la slovaka revolucio

2. 9. 1946         Šimon (Mařík): Terposedaj reformoj en ĈSR

5. 9. 1946         Hromada (Mařík): Radio-revuo septembra

9. 9. 1946         Malík: Ekspozicio de ĉs. pentristoj en Svislando

12. 9. 1946       Mastná (Malík): Natur- kaj best-protekto

16. 9. 1946       Paleček: Ĉs. metio en la Foiro de Praha

19. 9. 1946       Malík: Unu jaro de nia radio-laboro

21. 9. 1946       Praha II.: Hromada: Mi vidis la Foiron en Praha

23. 9. 1946       Episkopo Dr. Novák: Pri la ĉeĥoslovaka eklezio

26. 9. 1946       Slanina: Kio estas URO-labor-lernejoj

30. 9. 1946       Hromada: Esperanto-ekzamenoj en Praha

3. 10. 1946       Hromada: Radio-revuo oktobra

7. 10. 1946       Šimon (Slanina): Ĉekoslovakaj lernejoj

10. 10. 1946      Malík: Smetana en Svedio antaŭ 90 jaroj

14. 10. 1946      Hromada: Ĉu vi scias kio estas SOKOL

17. 10. 1946      Malík: Jubileaj koncertoj de la ĉs. radio

21. 10. 1946      Baďura (Malík): Travivaĵoj de ĉs. esperantisto-soldato en la oriento dum la

                        milito

24. 10. 1946      Malík: La signifo de la nunjara 28. X,

27.10. 1946       Solena artoprograma duonhoro okaze de la Ĉeĥoslovaka Tago

                        de la Sendependeco. Preparis, tekstojn kaj versojn tradukis Dr Tomáš

                        Pumpr (vidu specialan artikolon)

31. 10. 1946      Rabochová-Hromada: Intervjuo pri la ĉs. partopreno en la Internacia

                        konkurso de muziko kaj kanto en Ĝenevo

4. 11. 1946       Jechout: La signifo de la batalo sur Blanka Monto

7. 11. 1946       Hromada: Radio-revuo novembra

11. 11. 1946      Malík: Mikrofotografio

14. 11. 1946      Hromada: Pri la eĥo de niaj disaŭdigoj

19. 11. 1946      Raymond Schwartz Parizo intervjuata de Malík. Recitas sian novan

                        poemon Gastejo ĉe la vojo

21. 11. 1946      Malík: Pri la ĉefministro Klement Gottwald (50jara)

25. 11. 1946      Dr Unger Zürich: Impresoj de svisa ĵurnalisto  en ĈSR

28. 11. 1946      Rabochová recitis Maryčka Magdonová kaj Ruĝa floro de Petr Bezruč,

                        Enkondukaj vortoj: Hromada

2. 12. 1946       Malík: Semajno en Ĉeĥoslovakio

5. 12. 1946       Hromada: Radio-revuo decembra

9. 12. 1946       Malík: Semajno en ĈSR

12. 12. 1946      Šimon: Kristnaskaj kutimoj en ĈSR

16. 12. 1946      Malík: Semajno en ĈSR

19. 12. 1946      Nývlt: Juna studento-kvincenta membro kluba parolas

23. 12. 1946      Dr M. Novák, episkopo de la ĉekoslovaka eklezio: Pacon al vi!

26. 12. 1946      Malík: Respondo al radio Budapest

30. 12. 1946      Eliášová-Valeš: Intervjuo kun Sta Silvestro (verkis. A. Slanina) 

 

Radio-Praha - arta programo

24. 12. 1946      Pri kristnaskaj kutimoj en ĈSR kun muziko kaj kantoj. Partoprenis:

                        Hromada, Malík, Mařík, Nývlt M., Nývltová Eva kaj Rabochová Ema.

25. 12. 1946      Dro Mir. Novák, ĉefepiskopo de la ĉeĥoslovaka eklezio: Pacon al vi!

                        Membro de la Verda stacio s-ino Zdenka Švábíková-Kožíková recitis

                        la faman ĉeĥan baladon: Kristnaska vespero de K. J. Erben. Parto II.

                        kaj III. tr. Hromada, IV. tr. dro Pumpr. - Plie Hromada legis

                        Kristnaskan rezonadon de Karel Čapek. Orgenludo,  muziko,

                        kristnaskaj kantoj.

26. 12. 1946      Vivo kaj verko de Karel Čapek (mortinta je kristnasko 1938).

 

Moravská Ostrava

8. l. 1946          Dr. J. Šmolka: Nova Ĉeĥoslovakujo (la parto).

15. 1. 1946       Dr. J. Šmolka: Nova Ĉeĥoslovakujo (IIa parto),

22. 1. 1946       Ing, Dr. Romuald Drlík: Pordego en mondon M. Ostrava,

29. 1. 1946       Otto Sobotka: Kio estas nova en ĈSR?

5. 2. 1946         Jaroslav Richtar: Pri silezia eksporto.

12. 2. 1946       Ing. Josef Hlisnikovský: Mekanikigo en ekspluato de karbo,

26. 2. 1946       Otto Sobotka: Kio estas nova en ĈSR?

5. 3. 1946         Otto Sobotka: Kio estas nova en ĈSR?

12. 3. 1946       Vilém Nový: Tutslava ideo kaj ĝia evoluo.

19. 3. 1946       Václav Veselý: Sindikata movado iame kaj nuntempe.

26. 3. 1946       Ing. Jos. Teindl: Scienco en popola demokratio.

2. 4. 1946         Otto Sobotka: Kio estas nova en ĈSR?

9. 4. 1946         Dr. Vlad. Bartovský: La vojoj de nazista justeco.

16. 4. 1946       Jan Zborovský: Kion vidigas librovendistaj montrofenestroj.

23. 4. 1946       Oto Sobotka: Superrigardo de okazintaĵoj, kaj laboro en ĈSR.

30. 4. 1946       Milan Rusínský: Denove liberaj!

7. 5. 1946         Otto Sobotka (Zdeněk Raška): Kio estas nova en Ĉeĥoslovakio.

 14. 5. 1946      Jindřich Šajnar: (Vladimír Slaný): Ni konstruas  Silezion. 

 21. 5. 1946      Jarmila Kobělková (Zdeněk Raška): Ruĝ-armeanoj.

 28. 5. 1946      Josef Teindl (Vladimír Slaný, Zdeněk Raška): Pri prezidento Edvard Beneš.

 4. 6. 1946        Otto Sobotka (Zdeněk Raška): Kio estas nova en Ĉeĥoslovakio.

 11. 6. 1946      Doktoro Karel Strejček (V. Slaný): Transporto en Ĉeĥoslovaka respubliko.

 18. 6. 1946      Josef Linhart (Zdeněk Raška): Konstruado de Ĉeĥoslovaka respubliko kaj

                        sindikata movado.

 25. 6. 1946      Karel Strejček (V. Slaný): Pri Ĉeĥoslovakaj banlokoj.

 2. 7. 1946        Otto Sobotka (Zdeněk Raška): Kio estas nova en Ĉeĥoslovakio.

 9. 7. 1946        Otto Sobotka (V. Slaný): Elekto de doktoro Ed. Beneš, prezidento de

                        Ĉeĥoslovaka respubliko.

12. 7. 1946       Lubomir Šubrt (Zdeněk Raška): La kulturo de ĉiutaga vivo.

16. 7. 1946       Jaroslava Raŝkova (V, Slaný): La gepatroj kaj infanoj.

19. 7. 1946       Vladimir Šmíd (V. Slaný): La planado en industria entrepreno. 

 23. 7. 1946      Dro Vladimír Bartovský (Zdeněk Raška): Kiel  juĝistoj observas krimecon

                        de nuntempo.

 26. 7. 1946      Karel Čapek kaj Hofmeister (Zdeněk Raška): Du rememoroj

                        pri Bernard Shaw.

 30. 7. 1946      Otto Sobotka (V. Slaný): Ĉeĥoslovakio havas novan registraron.

 

Verda Stacio

27. 10. 1946 Fragmento pri 1a efektiva amo al la nacio, el Interparoloj kun Tomáš Garrigue Masaryk (legis Bobek), la poemo de Jan Neruda: Plue, nur plue (Švábíková-Pech), fragmento el la Raportaĵo skribita en 1a maŝo de pendigilo de Julius Fučík (Höger), ario pri alaŭdo el la opero La kiso, de Bedřich Smetana (Budíková), kaj la poemo „Ni estis kaj estos“ de J. V. Sládek (Höger). La programo estis malfermita per la himno La Espero (disko de Infanĥoro Bakule 1927) kaj finita per la ĉekoslovaka himno. Inter la tekstojn oni metis: Fragmenton el la opero La vendita fianĉino de Bedřich Smetana (Kial ni ne ĝoju, se sanon donas Di'), marŝo En la novan vivon de Josef Suk, kaj finparton de la nova verko de Otakar Jeremiáš, komponita laŭ vortoj del poemo: Kanto al la patrolando de Josef Hora.

 

1947

 

Praha

2. 1. 1947         Hromada: Radio-revuo kun informoj el nia movado,

6. 1. 1947         Malík: Semajno en Ĉeĥoslovakio.

9. 1. 1947         Král: Novjara saluto.

13. 1. 1947       Malík: Semajno en ĈSR.

16. 1. 1947       Šimon (Mařík): Skolta movado en ĈSR.

20. 1. 1947       Malík: Semajno en ĈSR,

23. 1. 1947       Raportaĵo pri teatraĵo: Amo, spito kaj morto, de E. F. Burian,

                        el teatro D 47 en Praha (Hromada),

 27. 1. 1947      Mařík: Studentaj informoj.

30. 1. 1947       Šupichová: Virinaj en la Esperanto-movado.

3. 2. 1947         Malík: Semajno en ĈSR,

6. 2. 1947         Hromada: Radio-revuo de Praha: Kio nova en la  movado,

10. 2. 1947       Malík: Semajno en ĈSR.

13. 2. 1947       Hromada: Letero al Petro de Julius Fučík.

11. 2. 1947       Malík: Semajno en ĈSR,

20. 2. 1947       Hromada: Pri le ĉeĥa sukero.

24. 2. 1947       Mařík: Informoj por studentoj kaj junularo.

27. 2. 1947       Šupichová: Ĉeĥoslovakaj patrinoj vokas!

3. 3. 1947         Malík: Semajno en ĈSR,

6. 3. 1947         Hromada: Radio-revuo de Praha (infonmoj el nia movado).

10. 3. 1947       Malík: Semajno en ĈSR,

10. 3. 1947       Stacio Praha II. ondo 270 m elsendis specialan programon

                        pri la Printempa foiro de Praha, je la 21,45 h (Hromada).

13. 3. 1947       Hromada: Ĉeĥoslovaka industrio kontribuas al la civilizigo.

17. 3. 1947       Malík: Semajno en ĈSR.

20. 3. 1947       Mařík: Intervjuo kun bulgara studento Ĉiĉanov.

24. 3. 1947       Neniu elsendo.

27. 3. 1947       Hromada:. Muzika festivalo en Praha 1947.

31. 3. 1947       Mařík: Internacia junulara festivalo en Praha.

 

7. 5. 1947         Dro A. Pitlík: Turismaj allogaĵoj de ĈSR.

14. 5. 1947       Dro A. Pitlík: Praha antikva kaj moderna.

21. 5. 1947       Dro A. Pitlík: Ĉs. banlokoj.

28. 5. 1947       Dro A. Pitlík: Altaj Tatroj kaj aliaj klimataj lokoj de ĈSR.

4. 6. 1947         Dro A. Pitlík: Subteraj mirindaĵoj de ĈSR,

11. 6. 1947       Dro A. Pitlík: Kasteloj en ĈSR,

18. 6. 1947       Dro A. Pitlík: Naciaj kostumoj kaj folkloro de ĈSR.

 

Radio-stacio Hradec Králové

28. 8. 1947       Tia estas la vivo („Sklavidoj“),

4. 9. 1947         Postlibertempa meditado (Jiří Otčenášek).

11.  9. 1947      Slovaka kaj internacia kongresoj nunjaraj (Jos. Vítek). 

17. 9. 1947       Novaĵoj el la movado (M. Otčenášková, Stan. Váňa).

24. 9. 1947       Pri mallongonda disaŭdigo (Jiří Otčenášek).

30. 9. 1947       Raportoj por P. T. T (Mir. Hromas).

14. 10. 1947      Vítek raportas el Danujo (M. Otčenášková),

21. 10. 1947      Enlanda movado (M. Otčenášková, Stan. Váňa).

28. 10. 1947      Ĉeĥoslovakio kaj ĝia porlibereca batalo (Frant.  Pytloun).

11. 11. 1947      Ĉina horeto (M. Otčenášková, M. Patzaková, S. Váňa),

18. 11. 1947      Nunjara skandinava prelegado  (Jos. Vítek),

25. 11.  1947     Letero el Belga Kongo (B. M. Vosáhlo, Leopoldville).

9. 12. 1947       Rememoroj flugas - 15. XII. (Jos. Vítek).

16. 12. 1947      Regiona jara laboro (Frant. Pytloun)

23. 12. 1947      Kristnasko - festotagoj de l'paco (Václav Knoulich M. Štěpánková).

30. 12. 1947      Unu jaro de tutmonda movado (M. Patzaková, L. Rejthárková,  M. Štěpánková).

 

Verda Stacio

6. 12. 1947        „La plej eta postsigno“, detektivkomedio de Ed. Fikar en traduko de

                        Slanina kaj Nývlt, reĝisoris Dal. Chalupa.

 

1948

 

Verda Stacio

Ĉeĥoslovaka Radio metis en sian programon de la jaro 1948-a ĉiumonatan tridekminutan artoprogramon en Esperanto, laŭ la modelo de la antaŭmilita Verda stacio. La elsendoj de la Verda stacio okazos ĉiun unuan lundon en la monato de la 23,30 ­24 horo MET sur ondoj 269 m (60 KW stacio Praha II.), 325 m (100 KW nova stacio Morava). La unua elsendo la 5-an de januaro 1948. - La ĝisnunaj programoj restas senŝanĝe. Ili estas nun: ĉiutage 1. je la 17,30, ondo 49,92 m kaj 1935 m. 2. je la 23-, ondo 49,92 m; lunde kaj ĵaŭde je la 22,50 sur ondo 470m (Praha I.).

 

7. 3. 1948 Originalaj poemoj esperantaj, reĝisoris Dal. Chalupa, deklamis Leraus, Švábíková, Bobek, Holmanová, Nývlt kaj aliaj, kantis Bartoš, pianoludis Letfus, anoncadis Slanina. La poemoj estis prezentitaj en kadro de dialogo inter Švábíková kaj Leraus.

 

Ĉiutage:

16.30-16.45 Praha 31,41m a 1935m. Informoj kaj komentoj.

22.00-22.15 Praha 49.92m. Informoj kaj komentoj. Dimanĉe radio-filmo.

 

Lunde:

22.50-23.00 Praha I. 410.2m. Prelegoj kaj alia programo.

23.00-23.30 Verda Stacio Praha (II.) 269.5m, 325.4m, 259,1m a 2196m. (Nur la unuan lundon en la monato) Arto-programoj.

 

Marde:

21.45-22.00 Hradec Králové 238m, Pri Esperanto-movado (Ne velsendas la unuan mardon en la monato)

23.00-23.10 Ostrava 259,1m. (Ne velsendas la unuan mardon en la monato.)

 

Ĵaŭde

22.50-23.00 Praha I 470.2m. „Semajno en ĈSR.“

23.00-23.10 Ostrava 259.1m.

 

 

 

1949

 

Verda Stacio

14. 4. 1949 Konversacio kun la aŭskultintoj respondante al iliaj demandoj kaj deziroj. Estis prezentita de f-ino Vlasta Zvědělíková la Lulil-kanto el opero Kiso kaj rusa popolkanto Najtingalo, krom klasika ĉeĥa muziko kaj japana poemo. La tekstaron verkis kaj aranĝis Ant. Slanina kaj Miloš Nývlt. 

 

2. 5. 1949 Populara ĉeĥa unuakta komika opero de Blodek „En la puto", kies versojn tradukis Dr T. Pumpr kaj Dr J. Fousek. Klarigajn tekstojn verse verkis T. Pumpr, deklamis ilin K. Höger, Lída Klimešová, Zd. Procházková. Kantis elstaraj membroj de la Nacia Teatro Lidunjon Marie Tauberová, Verunkan Lidmila Hanzalíková, Adalberton Antonín Votava, Jankon Karel Kalaš. Kantis ĉs. Radio-ĥoro, kies kondukisto estas Jiří Pinkas, muzikis Radio-orkestro, kondukata de Frant. Dyk. Enkondukajn vortojn parolis Ant. Slanina, reĝisoris Dalibor Chalupa. La programo daŭris 80 minutojn.

 

5.10. 1949 V. Blodek: En la puto (ripetado)

 

2. 11. 1949 „Epizodo komencas“, radio-dramo de Olga Horáková,  tradukita de Ant. Slanina, kun reĝisoro Dalibor Chalupa.

 

1950

 

Esperanto elsendoj de Ĉeĥoslovakio

dum la vintra sezono 1949-1950. Nova listo valida de la 2-a Oktobro 1949 (Atentu la ŝanĝojn!)

 

Ĉiutage:            I. 15.45-16.00 h MET, 31,41 m (9550 kc), kaj 1535 m (14.45-15.00 h GMT)

                        II. 22.00-22.15 h MET, 49.92 m (6010 kc) (21.00-21.15 GMT)

 

Lundon:            22.45- 00 h MET, 470 m (Praha I), 325 m (Brno I), 259 m Ostrava) - (21,45-                        22.00 h GMT).

 

Merkredon:       Kiel lundon. (La mezonda progr.plitarĝigita je 5min.)

Unua merkredo de ĉiu monato: VERDA STACIO: 3.00-23.30 (24.00) MET, 269 m (Praha II), 325m, 259m 219 m - (22,00-22.30 aŭ ĝis 23,00 h GMT). Inaŭguro 5. X. 1949 per ripeto de l‘opero de V. Bkodek: „En la puto“.

 

Ostrava ne elsendas memstare en Esperanto.

 

Verda Stacio

1. 2. 1950         „Vendita Fianĉino“ - estis elsendataj ĉefaj partoj de la glora opero kunigitaj de klarigaj versoj, verkitaj por tiu celo de Tom. Pumpr, kiu estas ankaŭ aŭtoro de la traduko, ĉe kiu muzike kunlaboris Dr J. Fousek. Orkestron kondukis Jan Peška, reĝisoris Dalibor Chalupa, kantis Věra Strelcová Marinjon, Josef Válka Janon, R. Aszhos Kecal-on, M. Pelcl Vaŝkon kaj Komedianton, Soňa Spurná Esmeraldan. La klarigajn versojn deklamis Höger, Procházková, Bobek. La kantistoj estas membroj de la Nacia teatro de Brno, la ĥoro kaj la orkestro tiuj de la Radio-stacio Brno.

 

3. 5. 1950         Maja Fabelo de Vil. Mrštík (1892). Dalibor Chalupa dramigis la romanon por disaŭdigaj celoj kaj Verda Stacio disaŭdigis ĝin en traduko de dro Pumpr. Helenjon diradis s-ano Švábíková, la studenton Riŝa parolis s-o Höger. Krom tiuj ĉefroluloj parolis multaj aliaj voĉoj, precipe tiuj de Bolek, Piskáček, Stambolieva, Holmanová, Procházková. La sonkuliso de prezentado estis sonriĉa, pri kio respondecas reĝisoro Chalupa, teknika helpanto Semerad kaj Junularo de E. K.

7. 5. 1950         estis ripetita La Vendita Fianĉino

5. 7. 1950         Programeroj de la kongresa koncerto en Brno konservitajn sur bendo.

2. 8. 1950         estis ripetata de sur bendo „La maja fabelo“

6. 9. 1950         radio-filmo „Ĉeĥoslovaka junularo“. En la komenco s-o Slanina salutis la aŭskŭltintojn ĉe la komenco de la aŭtuna sezono kaj respondis al diversaj korespondintoj. Poste eksonis VIII-a slava danco de Dvořák kaj post ĝi voĉoj de s-oj Slanina, Nývlt, Bobek, Neuman, Mařík skizis sintenon de ĉeĥoslovaka junularo al samtempaj problemoj kulturaj kaj politikaj.

17. 9. 1950       La lasta Esperanto-elsendo en Ĉeĥoslovakio

 

Radio-Ostrava

24. 10. 1950 Radio-Ostrava elsendadis ĉeĥlingve en traduko de Adolf Staňura el „El Popola Ĉinio“ artikolon „Virinaj laborantoj en popola Ĉinio“

19.12. 1950 Radio-Ostrava elsendadis ĉeĥlingve en traduko de Adolf Staňura el „El Popola Ĉinio“ artikolon „La unua virina traktorista trupo en Ĉinio“

 

             

 

1951

En 1951 estis likvidita ankaŭ la esperantista asocio en Ĉeĥoslovakio.

 

 

  

Novaj kontribuoj