Esperanto na univerzitách v Brně a Olomouci

 

Esperanto ĉe universitatoj en Brno kaj Olomouc

 

Vyučuje / instruas ing. Josef Vojáček

 

V Brně složilo zápočet 49 studentů, v Olomouci 9 studentů.

En Brno plenumis studkontrolon 49 kaj en Olomouc 9 studentojn.

 

 

 

Po složení zápočtu studenti sledují poslední lekci kurzu

„Mazi a záhadná rostlina“.

La studentoj sekvas post plenumo de studkontrolo

la lastan lecionon "Mazi kaj la mistera planto".

 

 

Brněnští studenti řeší úkoly interaktivního testu „Můj přítel se učí“

z internetové stránky Edukado.net (horní i spodní foto)

La studentoj el Brno solvas interagan teston "Mia amiko lernas"

el Edukado.net. (fotoj supre kaj sube)

 

 

Marek Blahuš vysvětluje studentům v Olomouci smysl

organizace mladých esperantistů, kterou vede.

 

 

Marek Blahuš parolas al studentoj en Olomouc je temo
"Esperanto por gejunuloj".

 

zpět na hlavní stranu / reen al la ĉefpaĝo