Klub esperantistů Brno

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

Klub České esperantské mládeže

v Brně

 

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brně

 

program

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Esperante

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES

v Brně

1969

 

Lidská

práva

v esperantu

 

Výbor klubu

 

 

Česká televize natáčela

v Klubu esperantistů v Brně

 

V úterý 19. února 2008 Česká televize v pořadu Dobré ráno z Moravy a Slezska odvysílala i dvouminutovou reportáž z brněnského klubu. Bylo to na ČT1 v 6.40 (pouze na Moravě a ve Slezsku) a na ČT2 v 9.40 (pro celé Česko). Obrázky viz http://www.ipernity.com/group/cxej?lg=eo. Podrobnosti na stránce naší esperantské mládeže

http://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/Raportajxo_en_Cxehxa_Televido

 

Natáčení se konalo 31. ledna 2008 v naší klubovně od 8.30 do 10,15 hod.

 

 

M. Malovec a Z. Hršel otevřeli klubovnu a připravili malou výstavku knih vydaných v poslední době: Malvivaj animoj (Gogol), La senĉesa rakonto (Ende), Cent jaroj da soleco (Márquez), Liberigo (May), Pipi La Ŝtrumpolonga (Lindgren), Hobito a La Mastro de l‘ Ringoj (Tolkien), Ruĝdoma sonĝo (Cao Xueqin), La serĉado de la perfekta lingvo (Eco), La Princo (Machiavelli), La Malemuloj (Verga), La gefianĉoj (Manzoni), Švejk (Hašek), La taglibro de mia frato (Petr Ginz), La heroo de amo (Kraft), Ordeno de Verda Plumo (Pleadin), Interlingvistika: cesty k odborné literatuře (Blanke), Milito kontraŭ Salamandroj (Čapek), Aŭdienco (Havel), Peza vino (Urbanová), Esperanto pro děti 1, 2 (Melichárková). Když přišel Marek Blahuš, přidal ještě nový PIV, Biblio a oba naše slovníky.

 

V 8. hod přišel Marek s Mirkem Hruškou a Honzou Popelkou. Mirek zůstal u dvěří jako vrátný (u nás nutno zvonit), my jsme zatím přestavěli stoly, aby byly jako ve škole. Postupně přišlo několik dalších studentů (celkem tuším osm). Nakonec přišli dva pracovníci televize, redaktorka a kameraman. Nejdříve Marek sehrál malý kurz, od slov „homo, domo“ z letáčku Pakeo přešli rychle na četbu Švejka. Potom paní redaktorka položila čtyřem studentům postupně pár záludných otázek (mně se nejvíc líbily odpovědi Honzy Popelky) a vzala si stranou Marka, aby s ním natočila speciální interview. Pak také ze starší generace vyzpovídala Z. Hršela. Měli jsme na místě bezdrátové internetové připojení, Jan Popelka ukázal komunitu svých esperantských přátel na Ipernity.com a nakonec také velmi stručně zmínka o www.lernu.net. Paní redaktorka dostala DVD „Esperanto elektronike“, letáček Esperanto máš v kapse apod.

 

            Potom kameraman natáčel knihy na stole, např. Pipi la Ŝtrumpolonga, Umberta Eca, PIV, prostě které paní redaktorku nejvíc zaujaly. Nakonec si natočila svůj úvod před kamerou slovy „Por Bona Mateno Alena Šedivá Ĉeĥa Televido Brno“. Řekla nám, kdy bude pořad vysílán, že ho samozřejmě ještě sestříhají, a rozloučili jsme se.

 

Mirek Malovec a Marek Blahuš

Foto Jan Popelka

 

 

 

 

Den před natáčením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník