Z výroční schůze Sdružení a Klubu 3.2.2016


Nejdříve schůze Sdružení svou organizaci zrušila a schválila přestup do Klubu, poté schůze Klubu schválila přijetí členů Sdružení do svých řad a nakonec společná schůze výsledné organizace po fúzi schválila nový název Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu. Před fúzí ovšem oba spolky seznámili přítomné se svou prací v roce 2015 a nakonec poděkovali odstupujícím členům výborů za jejich práci. Zároveň byl zvolen výbor nový: Miroslav Malovec (předseda), Milan Kolka (místopředseda), Oldřich Arnošt Fischer (jednatel) a Bohumila Trzosová (pokladní a správkyně edičního fondu).

Z činnosti brněnských esperantistů v roce 2015


Jan Werner vydal Terminaro de kanalizacio a překlad knihy Věry Noskové Proměny v esperantském překladu Metamorfozoj (přel. Jan Werner a Věra Muchnová), Oldřich Arnošt Fischer přeložil satirickou komedii Rakevtour Blanky Fišerové, vydalo Sdružení pod názvem Ĉerkoturneo. Miroslav Malovec digitalizoval bulletin klubu z let 1952-1989 a přeložil do esperanta stránku o terezínských dětech 1942-1945 VEDEM. Marek Blahuš se stal rezidentem spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a společností Wikimedia Česká republika, která se stará o českou Wikipedii a odvozené programy. Klub zakoupil novou doménu a postupně ji buduje. O. A. Fischer měl rozhovor v Radio Brno. Josef Vojáček spolupracoval na nové učebnici Esperanto od A do Z, kterou vydalo nakladatelství KAVA-PECH. Malovec pomohl vyklidit dům po Theodoru Kilianovi v Třebíči, převést část knih do Svitav a Lančova, 110 publikací dostal pro naši klubovou knihovnu. Věra Podhradská pomohla s vedením dvou etap na letním jazykovém táboře v Lančově v hospodářské funkci.