Fakaj Aplikoj de Esperanto

en Ĉeĥio 

ĉefpaĝo

birdoj1

birdoj2

birdoj3

birdoj4
Provo pri sistemo de birdoj en Esperanto

 

Supervido pri la sistemo

 

klaso: birdoj - Aves - ptáci

infraklaso: † prabirdoj - Archaeornithes - praptáci

ordo: † arĥeopterigoformaj, arkeopterigoformaj - Archaeopterygiformes - archeopteryxové

subklaso: ornituroj - Ornithurae - praví ptáci

superordo: dentbirdoj - Odontognathae - ptáci ozubení

ordo: † hesperornitoformaj - Hesperornithiformes - hesperornisové

infraklaso: neornitoj - Neornithes - létaví prvoptáci, ptáci praví

ordo: † ambiortoformaj - Ambiortiformes - ambiortové

ordo: † iĥtiornitoformaj, iktiornitoformaj - Ichthyornithiformes - ichthyornisové

ordo: † apatornitoformaj - Apatornithiformes - apatornisové

superordo: senkarinuloj - Ratitae - běžci

ordo: † litornitoformaj - Lithornithiformes - lithornisové

ordo: † remiornitoformaj - Remiornithiformes - remiornisové

ordo: † epiornitoformaj - Aepyornithiformes - aepyornisové, pštrosi madagaskarští

ordo: † dinornitformaj - Dinornithiformes - dinornisové, moaové

ordo: strutoformaj - Struthioniformes - pštrosi, pštrosi afričtí

ordo: reaformaj - Rheiformes - nanduové

ordo: kazuarformaj - Casuariiformes - kasuáři

ordo: apterigoformaj - Apteragiformes - kiviové

ordo: sfeniskoformaj, pingvenoj - Sphenisciformes - tučňáci

ordo: gaviformaj - Gaviiformes - potáplice

ordo: podicipoformaj - Podicipediformes - potápky

ordo: procelariformaj, ventbirdoj - Procellariiformes - trubkonosí

ordo: pelikanoformaj, pelikanbirdoj - Pelecaniformes - veslonozí

ordo: cikonioformaj, cikoniformaj - Ciconiiformes - brodiví

ordo: fenikopterformaj - Phoenicopteriformes - plameňáci

ordo: anseroformaj, naĝbirdoj - Anseriformes - vrubozobí

ordo: akcipitroformaj - Accipitriformes - dravci

subordo: predbirdoj - Falcones - lovci

subordo: kondoroj - Cathartae - kondoři

ordo: tinamoformaj - Tinamiformes - tinamy

ordo: galinoformaj, kokobirdoj - Galliformes - hrabaví

ordo: opistokomformaj - Opisthocomiformes - hoacinové

subordo: opistokomoj - Opisthocomi - hoacinové

ordo: gruformaj - Gruiformes - krátkokřídlí

subordo: turnicoj - Turnices - perepelové

subordo: paŝantaj - Grues - kráčiví

subordo: heliornitoj - Heliornithes - chřástalovci

subordo: eŭripigoj - Eurypygae - slunatci

subordo: kariamoj - Cariamae - běhavci

subordo: otidoj - Otides - dropi

subordo: ĥaradrioj, karadrioj - Charadrii - kulíci

subordo: jakanoj - Jacanae - ostnáci

subordo: glareoloj - Glareolae - ouhorlíci

subordo: dromadoj - Dromadoidea - pobřežníci

subordo: tinokoroj - Thinocoroidea - písečníci

subordo: ĥionidoj - Chionidoidea - štítonosi

ordo: larformaj - Lariformes - dlouhokřídlí

ordo: aŭkformaj - Alciformes - alky

ordo: pterokloformaj - Pteroclidiformes - stepokurové, stepokuři

ordo: kolomboformaj - Columbiformes - měkkozobí

ordo: psitakoformaj, papaguloj - Psittaciformes - papoušci

ordo: kukoloformaj - Cuculiformes - kukačky

ordo: turakoformaj - Musophagiformes - turakové

ordo: strigoformaj, noktaj rabobirdoj - Strigiformes - sovy

ordo: kaprimulgoformaj - Caprimulgiformes - lelkové

ordo: apodoformaj - Apodiformes - svišťouni

subordo: kolibroj - Trochili - kolibříci

subordo: apodoj - Apodi - rorýsi

ordo: trogonoformaj - Trogoniformes - trogoni

ordo: koraciformaj, koracioformaj - Coraciiformes - srostloprstí

subordo: koracioj - Coraci - mandelíci

subordo: abelmanĝuloj - Meropes - vlhy

subordo: alcedoj - Alcedines - ledňáčkové

ordo: pegoformaj, pegoformaj birdoj - Piciformes - šplhavci

subordo: galbuloj - Galbulae - leskovci

ordo: paseroformaj, paseroformaj birdoj - Passeriformes - pěvci

subordo: larĝbekuloj - Anizomyodi - širozobí

subordo: grakbirdoj - Clamatores - křikaví

subordo: kantbirdoj - Oscines - zpěvní

 

klaso: birdoj - Aves - ptáci

infraklaso: † prabirdoj - Archaeornithes - praptáci

ordo: † arĥeopterigoformaj, arkeopterigoformaj - Archaeopterygiformes - archeopteryxové

genro: † arĥeopterigo - Archaeopteryx - archeopteryx

specio: arĥeopterigo  fosilia - Archaeopteryx lithografica - archeopteryx fosilní

subklaso: ornituroj - Ornithurae - praví ptáci

superordo: dentbirdoj - Odontognathae - ptáci ozubení

ordo: † hesperornitoformaj - Hesperornithiformes - hesperornisové

genro: † hesperornito  reĝa, hesperornito - Hesperornis - hesperornis královský

infraklaso: neornitoj - Neornithes - létaví prvoptáci, ptáci praví

ordo: † ambiortoformaj - Ambiortiformes - ambiortové

ordo: † iĥtiornitoformaj, iktiornitoformaj - Ichthyornithiformes - ichthyornisové

genro: † iĥtiornito - Ichthyornis - ichthyornis

specio: † iĥtiornito  paradoksa - Ichthyornis dispar - ichthyornis podivný

ordo: † apatornitoformaj - Apatornithiformes - apatornisové

superordo: senkarinuloj - Ratitae - běžci

ordo: † litornitoformaj - Lithornithiformes - lithornisové

familio: † litornitedoj - Lithornithidae - lithornisovití

genro: † litornito - Lithornis - lithornis

ordo: † remiornitoformaj - Remiornithiformes - remiornisové

ordo: † epiornitoformaj - Aepyornithiformes - aepyornisové, pštrosi madagaskarští

familio: † epiornitedoj - Aepyornithidae - aepyornisovití

genro: † epiornito - Aepyornis - aepyornis, pštros

specio: † epiornito  hildebrandta - Aepyornis hildebrandti - pštros Hildebrandtův

specio: † epiornito  giganta - Aepyornis maximus - pštros obrovský

specio: † epiornito  meza - Aepyornis medius - pštros střední

ordo: † dinornitformaj - Dinornithiformes - dinornisové, moaové

familio: † anomalopterigedoj - Anomalopterygidae - anomalopteryxovití

genro: † anomalopterigo - Anomalopteryx - anomalopteryx

specio: † anomalopterigo  didoforma - Anomalopteryx didiformis - anomalopteryx drontovitý

genro: † megalapterigo - Megalapteryx - megalapteryx

familio: † dinornitedoj - Dinornithidae - moovití

genro: † dinornito - Dinornis - moa

specio: dinornito  giganta - Dinornis giganteus - moa obrovský

specio: dinornito  plejgranda - Dinornis maximus - moa největší

specio: † dinornito  dikmuskola - Dinornis torosus - moa svalnatý

genro: † eŭriapterigo - Euryapteryx - moa

specio: eŭriapterigo  larĝbeka - Euryapteryx gravis - moa širokozobý

genro: megalopterigo - Megalopteryx - moa

specio: megalopterigo  suda - Megalopteryx didinus - moa jižní

genro: † paĥiornito - Pachyornis - pachyornis

familio: † emeedoj - Emeidae - emeovití

subfamilio: † emeenoj - Emeinae - emeové

genro: † emeo - Emeus - emeus

specio: † emeo  dika - Emeus crassus - emeus tlustý

ordo: strutoformaj - Struthioniformes - pštrosi, pštrosi afričtí

familio: strutedoj - Struthionidae - pštrosovití

genro: struto - Struthio - pštros

specio: struto  ruĝkrura - Struthio australis - pštros rudonohý

specio: struto  dufingra - Struthio camelus - pštros dvouprstý

specio: struto  somalia - Struthio molybdophanes - pštros somálský

ordo: reaformaj - Rheiformes - nanduové

familio: reaedoj - Rheidae - nanduovití

genro: nanduo - Pterocnemia - nandu

specio: nanduo  minora - Pterocnemia pennata - nandu menší

genro: reao, nanduo - Rhea - nandu

specio: reao pampa, nanduo pampa - Rhea americana - nandu pampový

ordo: kazuarformaj - Casuariiformes - kasuáři

familio: kazuaredoj - Casuariidae - kasuárovití

genro: kazuaro, kasuaro - Casuarius - kasuár

specio: kazuaro  blukola - Casuarius bennetti - kasuár menší, kazuár Benettův

specio: kazuaro  ruĝkola - Casuarius casuarius - kasuár přilbový

specio: kazuaro  pendola - Casuarius unappendiculatus - kasuár jednolaločný, kazuár kyvadlový

familio: dromiceedoj - Dromaiidae - emuovití

genro: dromajo, dromiceo, emuo - Dromaius - emu

specio: dromiceo  malgranda - Dromaius ater - emu malý

specio: dromiceo  insula - Dromaius baudinianus - emu ostrovní

specio: dromiceo  aŭstralia - Dromaius novaehollandiae - emu australský, emu hnědý

genro: emuario - Emuarius - emuarius

ordo: apterigoformaj - Apteragiformes - kiviové

familio: apterigedoj - Apteryidae - kiviovití

genro: apterigo, kivio - Apteryx - kivi

specio: apterigo  bruna - Apteryx australis - kivi hnědý

specio: apterigo  makula - Apteryx haastii - kivi Haastův, kivi skvrnitý

specio: apterigo  malgranda - Apteryx owenii - kivi Owenův, kivi malý

familio: naĝilbirdoj - Impennes - plavci

ordo: sfeniskoformaj, pingvenoj - Sphenisciformes - tučňáci

familio: sfeniskedoj - Spheniscidae - tučňákovití

genro: aptenodito - Aptenodytes - tučňák

specio: pingveno  imperiestra, aptenodito  plejgranda - Aptenodytes forsteri - tučňák císařský

specio: pingveno reĝa, aptenodito patagonia - Aptenodytes patagonicus - tučňák patagonský

genro: pingveno - Eudyptes - tučňák

specio: pingveno  roka - Eudyptes chrysocome - tučňák skalní

specio: pingveno  flavkorna - Eudyptes chrysolophus - tučňák žlutorohý

specio: pingveno  novzelanda - Eudyptes pachyrhynchus - tučňák novozélandský

specio: pingveno  fortika - Eudyptes robustus - tučňák snarský

specio: pingveno  ŝlegela - Eudyptes schlegeli - tučňák královský

specio: pingveno  sklatera - Eudyptes sclateri - tučňák Sclaterův

genro: pingveno - Eudyptula - tučňák

specio: pingveno  blankstria - Eudyptula albosignata - tučňák bělopásý

specio: pigveno fea / malgranda - Eudyptula minor - tučňák nejmenší

specio: pingveno  flavokula - Megadyptes antipodes - tučňák žlutooký

genro: pingveno - Pygoscelis - tučňák

specio: pingveno adelia - Pygoscelis adeliae - tučňák kroužkový

specio: pingveno  antarkta - Pygoscelis antarctica - tučňák uzdičkový

specio: pingveno  papua - Pygoscelis papua - tučňák oslí

genro: sfenisko - Spheniscus - tučňák

specio: sfenisko  okulvitra - Spheniscus demersus - tučňák brýlový

specio: sfenisko  humboldta - Spheniscus humboldti - tučňák Humboldtův

specio: sfenisko  magelana - Spheniscus magellanicus - tučňák magellanský

specio: sfenisko galapaga - Spheniscus mendiculus - tučňák galapážský

genro: karinuloj - Neognathae - letci

ordo: gaviformaj - Gaviiformes - potáplice

familio: gaviedoj - Gaviidae - potáplicovití

genro: gavio - Gavia - potáplice

specio: gavio  blankbeka, kolimbo - Gavia adamsii - potáplice žlutozobá, potáplice bělozobá

specio: gavio  arkta, kolimbo  arkta - Gavia arctica - potáplice severní

specio: gavio  granda, kolimbo  granda - Gavia immer - potáplice lední

specio: gavio  ruĝgorĝa, kolimbo - Gavia stellata - potáplice malá

ordo: podicipoformaj - Podicipediformes - potápky

familio: podicipedoj - Podicipedidae - potápkovití

genro: grebo - Aechmophorus - potápka

specio: grebo  klarka - Aechmophorus clarkii - potápka Clarkova

specio: grebo  okcidenta - Aechmophorus occidentalis - potápka západní

genro: grebo, podicipo - Podiceps - potápka

specio: grebo  anda - Podiceps andinus - potápka andská

specio: orelgrebo - Podiceps auritus - potápka žlutorohá, roháč žlutorohý

specio: tufgrebo, grebo kresta - Podiceps cristatus - potápka roháč, roháč velký

specio: grebo  argentina - Podiceps gallardoi - potápka argentinská

specio: grebo grizvanga - Podiceps grisegena - potápka rudokrká, roháč rudokrký

specio: grebo  granda - Podiceps major - potápka velká

specio: grebo nigrakola - Podiceps nigricollis - potápka černokrká, roháč černokrký

specio: grebo  arĝenteta - Podiceps occipitalis - potápka stříbřitá

specio: grebo  taczanovskia - Podiceps taczanowskii - potápka Taczanowského

genro: grebo - Podilymbus - potápka

specio: † grebo  giganta - Podilymbus gigas - potápka obrovská

specio: grebo dikbeka - Podilymbus podiceps - potápka americká

genro: grebo - Poliocephalus - potápka

specio: grebo  grizkapa - Poliocephalus poliocephalus - potápka šedohlavá

specio: grebo  novzelanda - Poliocephalus rufopectus - potápka novozélandská

genro: grebo - Rollandia - potápka

specio: grebo  kurtflugila - Rollandia microptera - potápka krátkokřídlá

specio: grebo  rolanda - Rollandia rolland - potápka Rollandova

genro: grebo - Tachybaptus - potápka

specio: grebo  plejmalgranda - Tachybaptus dominicus - potápka nejmenší

specio: grebo  aŭstralia - Tachybaptus novaehollandiae - potápka australská

specio: grebo  madagaskara - Tachybaptus pelzelnii - potápka madagaskarská

specio: grebo  malgranda - Tachybaptus ruficollis - potápka malá

specio: grebo  cinamgorĝa - Tachybaptus rufolavatus - potápka skořicovohrdlá

ordo: procelariformaj, ventbirdoj - Procellariiformes - trubkonosí

familio: diomedeedoj, albatrosedoj, albatroj - Diomedeidae - albatrosovití

genro: diomedeo, albatroso - Diomedea - albatros

specio: albatroso  amsterdama - Diomedea amsterdamensis - albatros amsterdamský

specio: albatroso  antipoda - Diomedea antipodensis - albatros jižní

specio: albatroso  blankĉapa - Diomedea cauta - albatros bělohlavý

specio: albatroso  tristandakunja - Diomedea dabbenena - albatros tristanský

specio: albatroso reĝa - Diomedea epomophora - albatros královský

specio: vagalbatroso, diomedeo, vagalbatro - Diomedea exulans - albatros stěhovavý

specio: albatroso  griza - Diomedea fuliginosa - albatros šedý

specio: albatroso  sanforda - Diomedea sanfordi - albatros Sanfordův

genro: albatroso - Phoebastria - albatros

specio: albatroso blankdorsa - Phoebastria albatrus - albatros bělohřbetý

specio: albatroso  lajsana - Phoebastria immutabilis - albatros laysanský

specio: albatroso  galapaga - Phoebastria irrorata - albatros galapážský

specio: albatroso  nigrapieda - Phoebastria nigripes - albatros černonohý

genro: albatroso - Phoebetria - albatros

specio: albatroso  bruna - Phoebetria fusca - albatros hnědý

specio: albatroso fulga - Phoebetria palpebrata - albatros světlohřbetý

genro: albatroso - Thalassarche - albatros

specio: albatroso  bulera - Thalassarche bulleri - albatros Bullerův

specio: albatroso  ŝelfa - Thalassarche cauta - albatros šelfový

specio: albatroso  flavbeka - Thalassarche chlororhynchos - albatros pestrozobý

specio: albatroso  grizkapa - Thalassarche chrysostoma - albatros šedohlavý

specio: albatroso  ĉathama - Thalassarche eremita - albatros chathamský

specio: albatroso  kampbela - Thalassarche impavida - albatros campbellský

specio: albatroso  nigrabrova - Thalassarche melanophris - albatros černobrvý

specio: albatroso  snara - Thalassarche salvini - albatros snarský

specio: albatroso  kartera - Thalassarche carteri - albatros Carterův

familio: procelariedoj - Procellariidae - buřňákovití

genro: petrelo - Aphrodroma - buřňák

specio: petrelo  kurtbeka - Aphrodroma brevirostris - buřňák krátkozobý

genro: petrelo - Bulweria - buřňák

specio: petrelo pintvosta - Bulweria bulwerii - buřňák Bulwerův

specio: petrelo dikbeka - Bulweria fallax - buřňák arabský

genro: pufino - Calonectris - buřňák

specio: pufino  edvardsa - Calonectris edwardsii - buřňák Edwardsův

specio: pufino helfrunta - Calonectris leucomelas - buřňák světlečelý

genro: petrelo - Daption - buřňák

specio: petrelo kaba - Daption capense - buřňák kapský

genro: fulmaro - Fulmarus - buřňák

specio: fulmaro  glacia - Fulmarus glacialis - buřňák lední

specio: fulmaro  suda - Fulmarus glacialoides - buřňák jižní

genro: petrelo - Halobaena - buřňák

specio: petrelo  blueta - Halobaena caerulea - buřňák modravý

genro: petrelo - Macronectes - buřňák

specio: petrelo granda - Macronectes giganteus - buřňák obrovský

specio: anserpetrelo - Macronectes halli - buřňák husí

genro: petrelo - Pachyptila - buřňák

specio: petrelo  gracilbeka - Pachyptila belcheri - buřňák útlozobý

specio: petrelo  dikbeka - Pachyptila crassirostris - buřňák hrubozobý

specio: petrelo  kolomba - Pachyptila desolata - buřňák holubí

specio: petrelo  salvina - Pachyptila salvini - buřňák Salvinův

specio: petrelo  turta - Pachyptila turtur - buřňák hrdliččí

specio: petrelo  larĝbeka - Pachyptila vittata - buřňák širokozobý

genro: petrelo - Pagodroma - buřňák

specio: petrelo  neĝa - Pagodroma nivea - buřňák sněžní

genro: procelario - Procellaria - buřňák

specio: procelario  blankmentona - Procellaria aequinoctialis - buřňák bělobradý

specio: procelario  cindrokolora - Procellaria cinerea - buřňák popelavý

specio: procelario  tristandakunja - Procellaria conspicillata - buřňák tristanský

specio: procelario  parkinsona - Procellaria parkinsoni - buřňák Parkinsonův

specio: procelario  novzelanda - Procellaria westlandica - buřňák novozélandský

genro: petrelo - Pterodroma - buřňák

specio: petrelo  pacifika - Pterodroma alba - buřňák tichomořský

specio: petrelo  trinidada - Pterodroma arminjoniana - buřňák trinidadský

specio: petrelo  nigra - Pterodroma aterrima - buřňák černý

specio: petrelo  hendersona - Pterodroma atrata - buřňák hendersonský

specio: petrelo  ĉathama - Pterodroma axillaris - buřňák chathamský

specio: petrelo  reunia - Pterodroma baraui - buřňák réunionský

specio: petrelo  salomona - Pterodroma becki - buřňák šalomounský

specio: petrelo  kurtkrura - Pterodroma brevipes - buřňák krátkonohý

specio: petrelo bermuda - Pterodroma cahow - buřňák bermudský

specio: petrelo  jamajka - Pterodroma caribbaea - buřňák jamajský

specio: petrelo  kermadeka - Pterodroma cervicalis - buřňák kermadecký

specio: petrelo  kuka - Pterodroma cookii - buřňák Cookův

specio: petrelo  fernandeza - Pterodroma defilippiana - buřňák fernandezský

specio: petrelo  fremda - Pterodroma externa - buřňák cizí

specio: petrelo verdakaba - Pterodroma feae - buřňák kapverdský

specio: petrelo nigrakapa - Pterodroma hasitata - buřňák černotemenný

specio: petrelo bonina - Pterodroma hypoleuca - buřňák boninský

specio: petrelo  blankventra - Pterodroma incerta - buřňák bělobřichý

specio: petrelo striflugila - Pterodroma inexpectata - buřňák pruhokřídlý

specio: petrelo  blankakapa - Pterodroma lessonii - buřňák bělohlavý

specio: petrelo blankflugila - Pterodroma leucoptera - buřňák bělokřídlý

specio: petrelo longbeka - Pterodroma longirostris - buřňák dlouhozobý

specio: petrelo  macgilivraja - Pterodroma macgillivrayi - buřňák Macgillivrayův

specio: petrelo  longflugila - Pterodroma macroptera - buřňák dlouhokřídlý

specio: petrelo  madejra - Pterodroma madeira - buřňák madeirský

specio: petrelo  taiko - Pterodroma magentae - buřňák taiko

specio: petrelo molpluma - Pterodroma mollis - buřňák kerguelenský, buřňák kadeřavý

specio: petrelo polinezia - Pterodroma neglecta - buřňák proměnlivý

specio: petrelo nigraflugila - Pterodroma nigripennis - buřňák černokřídlý

specio: petrelo  vanuata - Pterodroma occulta - buřňák vanuatský

specio: petrelo malheldorsa - Pterodroma phaeopygia - buřňák havajský, buřňák tmavohřbetý

specio: petrelo  pikrofta - Pterodroma pycrofti - buřňák Pycroftův

specio: petrelo  tahitia - Pterodroma rostrata - buřňák tahitský

specio: petrelo  havaja - Pterodroma sandwichensis - buřňák havajský

specio: petrelo brunkapa - Pterodroma solandri - buřňák hnědohlavý

specio: petrelo  murfia - Pterodroma ultima - buřňák Murphyův

genro: pufino, ŝtormobirdo - Puffinus - buřňák

specio: pufino malgranda - Puffinus assimilis - buřňák menší

specio: pufino  nigradorsa - Puffinus atrodorsalis - buřňák africký

specio: pufino  oreleta - Puffinus auricularis - buřňák ouškatý

specio: pufino  banermana - Puffinus bannermani - buřňák Bannermanův

specio: pufino insula - Puffinus baroli - buřňák ostrovní

specio: pufino grizdorsa - Puffinus bulleri - buřňák šedohřbetý

specio: pufino karnpieda - Puffinus carneipes - buřňák světlenohý

specio: pufino  rozkolorkrura - Puffinus creatopus - buřňák růžovonohý

specio: pufino flavbeka - Puffinus diomedea - buřňák žlutozobý

specio: pufino  gavia - Puffinus gavia - buřňák třepetavý

specio: pufino granda - Puffinus gravis - buřňák velký

specio: pufino griza - Puffinus griseus - buřňák temný, buřňák tmavý

specio: pufino  heinrota - Puffinus heinrothi - buřňák Heinrothův

specio: pufino  hutona - Puffinus huttoni - buřňák Huttonův

specio: makulpufino - Puffinus lherminieri - buřňák šedivý

specio: pufino  baleara - Puffinus mauretanicus - buřňák baleárský

specio: pufino tropika - Puffinus nativitatis - buřňák tropický

specio: pufino  nevela - Puffinus newelli - buřňák Newellův

specio: pufino  malhelpuga - Puffinus opisthomelas - buřňák tmavořitý

specio: pufino kojnvosta - Puffinus pacificus - buřňák klínoocasý

specio: pufino  persa - Puffinus persicus - buřňák perský

specio: pufino norda - Puffinus puffinus - buřňák severní

specio: pufino maldikbeka - Puffinus tenuirostris - buřňák tenkozobý

specio: pufino mediteranea - Puffinus yelkouan - buřňák středomořský

genro: petrelo - Thalassoica - buřňák

specio: petrelo  antarkta - Thalassoica antarctica - buřňák antarktický

familio: hidrobatedoj, ŝtormpetreledoj - Hydrobatidae - buřňáčkovití

genro: ŝtormpetrelo - Fregetta - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  blankventra - Fregetta grallaria - buřňáček bělobřichý

specio: ŝtormpetrelo  nigraventra - Fregetta tropica - buřňáček černobřichý

genro: ŝtormpetrelo - Garrodia - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  grizdorsa - Garrodia nereis - buřňáček šedohřbetý

genro: ŝtormpetrelo - Halocyptena - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  plejmalgranda - Halocyptena microsoma - buřňáček nejmenší

genro: hidrobato, ŝtormpetrelo - Hydrobates - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  malgranda - Hydrobates pelagicus - buřňáček malý

genro: ŝtormpetrelo - Nesofregetta - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  blankagorĝa - Nesofregetta fuliginosa - buřňáček bělohrdlý

genro: ŝtormpetrelo - Oceanites - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  gracila - Oceanites gracilis - buřňáček štíhlý

specio: ŝtormpetrelo  maoria - Oceanites maorianus - buřňáček novozélandský

specio: ŝtormpetrelo buntpieda - Oceanites oceanicus - buřňáček americký

genro: ŝtormpetrelo - Oceanodroma - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo madejra - Oceanodroma castro - buřňáček madeirský

specio: ŝtormpetrelo griza - Oceanodroma furcata - buřňáček šedý

specio: ŝtormpetrelo  cindrokolora - Oceanodroma homochroa - buřňáček popelavý

specio: ŝtormpetrelo  koluma - Oceanodroma hornbyi - buřňáček límcový

specio: ŝtormpetrelo forkvosta - Oceanodroma leucorhoa - buřňáček dlouhokřídlý, buřňáček bělavý

specio: ŝtormpetrelo  gvadalupa - Oceanodroma macrodactyla - buřňáček guadalupský

specio: ŝtormpetrelo  markhama - Oceanodroma markhami - buřňáček Markhamův

specio: ŝtormpetrelo matsudaira - Oceanodroma matsudairae - buřňáček Matsudairův

specio: ŝtormpetrelo  malhela - Oceanodroma melania - buřňáček tmavý

specio: ŝtormpetrelo ĉina - Oceanodroma monorhis - buřňáček vlaštovčí

specio: ŝtormpetrelo  galapaga - Oceanodroma tethys - buřňáček galapážský

specio: ŝtormpetrelo tristrama - Oceanodroma tristrami - buřňáček Tristramův

genro: ŝtormpetrelo - Pelagodroma - buřňáček

specio: ŝtormpetrelo  fregata - Pelagodroma marina - buřňáček běločelý

familio: pseŭdopelikanedoj - Pelecanoididae - buřníkovití

genro: pseŭdopelikano - Pelecanoides - buřník

specio: pseŭdopelikano  perua - Pelecanoides garnotii - buřník peruánský

specio: pseŭdopelikano  georgia - Pelecanoides georgicus - buřník georgijský

specio: pseŭdopelikano  magelana - Pelecanoides magellani - buřník magellanský

specio: pseŭdopelikano  mergiĝa - Pelecanoides urinatrix - buřník obecný

ordo: pelikanoformaj, pelikanbirdoj - Pelecaniformes - veslonozí

familio: fajtonedoj - Phaethontidae - faetonovití

genro: fajtono - Phaethon - faeton

specio: fajtono ruĝbeka - Phaethon aethereus - faeton červenozobý

specio: fajtono flavbeka - Phaethon lepturus - faeton žlutozobý

specio: fajtono ruĝvosta - Phaethon rubricauda - faeton červenoocasý

familio: pelikanedoj - Pelecanidae - pelikánovití

genro: pelikano - Pelecanus - pelikán

specio: pelikano  aŭstralia - Pelecanus conspicillatus - pelikán australský

specio: pelikano krispa - Pelecanus crispus - pelikán kadeřavý

specio: pelikano  ruĝbeka - Pelecanus erythrorhynchos - pelikán severoamerický

specio: pelikano  bruna - Pelecanus occidentalis - pelikán hnědý

specio: pelikano blanka - Pelecanus onocrotalus - pelikán bílý, pelikán obecný

specio: pelikano makulbeka - Pelecanus philippensis - pelikán skvrnozobý

specio: pelikano rozdorsa - Pelecanus rufescens - pelikán africký, pelikán černokřídlý

specio: pelikano  ĉilia - Pelecanus thagus - pelikán chilský

familio: suledoj - Sulidae - terejovití

genro: sulo - Morus - terej

specio: sulo  blanka - Morus bassanus - terej bílý

specio: sulo  kaba - Morus capensis - terej jihoafrický

specio: sulo  aŭstralia - Morus serrator - terej australský

genro: sulo - Papasula - terej

specio: sulo  abota - Papasula abbotti - terej Abbottův

genro: sulo - Sula - terej

specio: masksulo - Sula dactylatra - terej maskový

specio: sulo  pacifika - Sula granti - terej tichomořský

specio: sulo bruna - Sula leucogaster - terej žlutonohý

specio: sulo  blupieda - Sula nebouxii - terej modronohý

specio: sulo ruĝpieda - Sula sula - terej červenonohý

specio: sulo  guana - Sula variegata - terej guánový

familio: kormoranedoj - Phalacrocoracidae - kormoránovití

genro: kormorano, markorvo - Phalacrocorax - kormorán

specio: kormorano longvosta - Phalacrocorax africanus - kormorán dlouhoocasý

specio: tufkormorano - Phalacrocorax aristotelis - kormorán chocholatý

specio: kormorano  bluokula - Phalacrocorax atriceps - kormorán modrooký

specio: orelkormorano - Phalacrocorax auritus - kormorán ušatý

specio: kormorano  guana - Phalacrocorax bougainvillii - kormorán guánový

specio: kormorano  antarkta - Phalacrocorax bransfieldensis - kormorán antarktický

specio: kormorano  brazila - Phalacrocorax brasilianus -

specio: kormorano  kampbela - Phalacrocorax campbelli - kormorán campbellský

specio: kormorano  sudafrika - Phalacrocorax capensis - kormorán jihoafrický

specio: kormorano japania - Phalacrocorax capillatus - kormorán japonský

specio: kormorano granda - Phalacrocorax carbo - kormorán velký

specio: kormorano  verukoza - Phalacrocorax carunculatus - kormorán bradavičnatý

specio: kormorano  stevarta - Phalacrocorax chalconotus - kormorán Stewartův

specio: kormorano  aŭklanda - Phalacrocorax colensoi - kormorán aucklandský

specio: kormorano  nigra - Phalacrocorax coronatus - kormorán černý

specio: kormorano  flavakrura - Phalacrocorax featherstoni - kormorán žlutonohý

specio: kormorano  tasmania - Phalacrocorax fuscescens - kormorán tasmánský

specio: kormorano  hindmalaja - Phalacrocorax fuscicollis - kormorán indomalajský

specio: kormorano  ruĝkrura - Phalacrocorax gaimardi - kormorán rudonohý

specio: kormorano  georgia - Phalacrocorax georgianus - kormorán jižní

specio: kormorano  galapaga - Phalacrocorax harrisi - kormorán galapážský

specio: kormorano  roka - Phalacrocorax magellanicus - kormorán skalní

specio: kormorano  krozeta - Phalacrocorax melanogenis - kormorán crozetský

specio: kormorano blanknigra - Phalacrocorax melanoleucos - kormorán černobílý

specio: kormorano  borda - Phalacrocorax neglectus - kormorán pobřežní

specio: kormorano  minora - Phalacrocorax niger - kormorán menší

specio: kormorano  bronza - Phalacrocorax nigrogularis - kormorán arabský, kormorán bronzový

specio: kormorano  hearda - Phalacrocorax nivalis - kormorán heardský

specio: kormorano  subtropika - Phalacrocorax olivaceus - kormorán subtropický

specio: kormorano  ĉathama - Phalacrocorax onslowi - kormorán chathamský

specio: kormorano mara - Phalacrocorax pelagicus - kormorán mořský

specio: kormorano  okcidenta - Phalacrocorax penicillatus - kormorán západní

specio: kormorano  stelera - Phalacrocorax perspicillatus - kormorán Stellerův

specio: kormorano  novzelanda - Phalacrocorax punctatus - kormorán novozélandský

specio: kormorano  makaria - Phalacrocorax purpurascens - kormorán macquarijský

specio: kormorano pigmea - Phalacrocorax pygmaeus - kormorán malý

specio: kormorano  boŭnta - Phalacrocorax ranfurlyi - kormorán bountský

specio: kormorano  aŭstralia - Phalacrocorax sulcirostris - kormorán australský

specio: kormorano ruĝvanga - Phalacrocorax urile - kormorán červenolící

specio: kormorano  piga - Phalacrocorax varius - kormorán strakatý

specio: kormorano  kergelena - Phalacrocorax verrucosus - kormorán kerguelenský

familio: anhingedoj - Anhingidae - anhingovití

genro: anhingo - Anhinga - anhinga

specio: anhingo  insula - Anhinga madagascariensis - anhinga malgašská

specio: anhingo  amerika - Anhinga anhinga - anhinga americká

specio: anhingo  nigraventra - Anhinga melanogaster - anhinga indická

specio: anhingo  aŭstralia - Anhinga novaehollandiae - anhinga australská

specio: anhingo  rufa - Anhinga rufa - anhinga africká, anhinga rezavá

familio: fregatedoj - Fregatidae - fregatkovití

genro: fregato, takipeto - Fregata - fregatka

specio: fregato andrevsa - Fregata andrewsi - fregatka Andrewsova

specio: fregato  granda - Fregata aquila - fregatka ascensionská, fregatka velká

specio: fregato malgranda - Fregata ariel - fregatka malá

specio: fregato majesta - Fregata magnificens - fregatka vznešená

specio: fregato ordinara - Fregata minor - fregatka páskovaná, fregatka obecná

ordo: cikonioformaj, cikoniformaj - Ciconiiformes - brodiví

familio: ardeedoj - Ardeidae - volavkovití

subfamilio: ardeenoj - Ardeinae - volavky

genro: ardeo - Agamia - volavka

specio: ardeo  agamio - Agamia agami - volavka agami

genro: ardeo - Ardea - volavka

specio: ardeo griza - Ardea cinerea - volavka popelavá

specio: ardeo  sudamerika - Ardea cocoi - volavka jihoamerická

specio: ardeo giganta - Ardea goliath - volavka obrovská

specio: ardeo  griza  amerika - Ardea herodias - volavka velká, volavka popelavá americká

specio: ardeo  madagaskara - Ardea humbloti - volavka madagaskarská

specio: ardeo  imperiestra - Ardea insignis - volavka císařská

specio: ardeo  nigrakapa - Ardea melanocephala - volavka černohlavá, volavka černokrká

specio: ardeo  blankakola - Ardea pacifica - volavka bělokrká

specio: ardeo  piga - Ardea picata - volavka černobílá

specio: ardeo purpura - Ardea purpurea - volavka červená

specio: ardeo  grizabruna - Ardea sumatrana - volavka šedohnědá

genro: ardeo - Ardeola - volavka

specio: marĉardeo - Ardeola bacchus - volavka čínská

specio: rizejardeo - Ardeola grayii - volavka hnědohřbetá, volavka rýžová

specio: ardeo  blubeka - Ardeola idae - volavka modrozobá

specio: ralardeo - Ardeola ralloides - volavka vlasatá

specio: ardeo  brunventra - Ardeola rufiventris - volavka hnědobřichá

specio: ardeo  superba - Ardeola speciosa - volavka nádherná

genro: ardeo - Bubulcus - volavka

specio: bovardeo - Bubulcus ibis - volavka rusohlavá

genro: ardeo - Butorides - volavka

specio: ardeo stria - Butorides striatus - volavka proměnlivá

specio: ardeo  galapaga - Butorides sundevalli - volavka galapážská

specio: ardeo verda - Butorides virescens - volavka zelená

genro: egretardeo - Egretta - volavka

specio: egretardeo granda - Egretta alba - volavka bílá

specio: egretardeo  nigra - Egretta ardesiaca - volavka černá

specio: egretardeo  blugriza - Egretta caerulea - volavka modrošedá

specio: egretardeo  duforma - Egretta dimorpha - volavka dvoutvará

specio: egretardeo flavbeka - Egretta eulophotes - volavka žlutozobá

specio: egretardeo eta, egretardeo malgranda - Egretta garzetta - volavka stříbřitá

specio: egretardeo marborda - Egretta gularis - volavka západní, volavka mořská

specio: egretardeo mezgranda - Egretta intermedia - volavka prostřední

specio: egretardeo  blankvanga - Egretta novaehollandiae - volavka bělolící

specio: egretardeo  ruĝeta - Egretta rufescens - volavka červenavá

specio: egretardeo rifa - Egretta sacra - volavka pobřežní

specio: egretardeo  neĝa - Egretta thula - volavka bělostná, volavka sněžná

specio: egretardeo  trikolora - Egretta tricolor - volavka tříbarvá

specio: egretardeo  ruĝgorĝa - Egretta vinaceigula - volavka rudohrdlá

genro: noktardeo - Gorsachius - kvakoš

specio: noktardeo japana - Gorsachius goisagi - kvakoš japonský

specio: noktardeo  afrika - Gorsachius leuconotus - kvakoš africký

specio: noktardeo  bunta - Gorsachius magnificus - kvakoš pestrý

specio: noktardeo hindmalaja - Gorsachius melanolophus - kvakoš indomalajský

genro: noktardeo - Nyctanassa - kvakoš

specio: noktardeo  flavafrunta - Nyctanassa violacea - kvakoš žlutočelý

genro: noktardeo - Nycticorax - kvakoš

specio: noktardeo rusta - Nycticorax caledonicus - kvakoš rezavý

specio: noktardeo  duboisa - Nycticorax duboisi - kvakoš Duboisův

specio: noktardeo  maŭricia - Nycticorax mauritianus - kvakoš mauricijský

specio: noktardeo  rodriga - Nycticorax megacephalus - kvakoš rodrigueský

specio: noktardeo kvaka - Nycticorax nycticorax - kvakoš noční

genro: ardeo - Pilherodius - volavka

specio: ardeo  kapuĉa - Pilherodius pileatus - volavka kápovitá

genro: ardeo - Syrigma - volavka

specio: ardeo  fajfa - Syrigma sibilatrix - volavka hvízdavá

familio: botaŭrenoj - Botaurinae - bukači

genro: botaŭro - Botaurus - bukač

specio: botaŭro amerika - Botaurus lentiginosus - bukač severoamerický , bukač americký, bukač bahenní

specio: botaŭro  sudamerika - Botaurus pinnatus - bukač jihoamerický

specio: botaŭro  aŭstralia - Botaurus poiciloptilus - bukač australský

specio: botaŭro  granda - Botaurus stellaris - bukač velký

genro: botaŭreto - Ixobrychus - bukáček

specio: botaŭreto cinamkolora - Ixobrychus cinnamomeus - bukáček skořicový

specio: botaŭreto orienta - Ixobrychus eurhythmus - bukáček východní

specio: botaŭreto marĉeja - Ixobrychus exilis - bukáček bažinný

specio: botaŭreto nigra - Ixobrychus flavicollis - bukáček černý

specio: botaŭreto  stridorsa - Ixobrychus involucris - bukáček pruhohřbetý

specio: botaŭreto  malgranda - Ixobrychus minutus - bukáček malý

specio: botaŭreto  novzelanda - Ixobrychus novaezelandiae - bukáček novozélandský

specio: botaŭreto flavkrura - Ixobrychus sinensis - bukáček žlutonohý

specio: botaŭreto  pigmea - Ixobrychus sturmii - bukáček zakrslý

genro: tigriornito - Tigriornis - bukač

specio: tigriornito  okcidentafrika - Tigriornis leucolophus - bukač západoafrický

genro: tigrisomo - Tigrisoma - bukač

specio: tigrisomo  ruĝeta - Tigrisoma fasciatum - bukač červenavý

specio: tigrisomo  strietita - Tigrisoma lineatum - bukač proužkovaný

specio: tigrisomo  mezamerika - Tigrisoma mexicanum - bukač středoamerický

genro: zebrilo - Zebrilus - bukáček

specio: zebrilo  ondetita - Zebrilus undulatus - bukáček vlnkovaný

genro: zonerodio - Zonerodius - bukač

specio: zonerodio  novgvinea - Zonerodius heliosylus - bukač novoguinejský

familio: koĥleariedoj - Cochleariidae - volavčíkovití

genro: koĥleario - Cochlearius - volavčík

specio: koĥleario  boatbeka - Cochlearius cochlearius - volavčík člunozobý

familio: skopedoj - Scopidae - kladivoušovití

genro: skopo - Scopus - kladivouš

specio: skopo - Scopus umbretta - kladivouš takatra

familio: balenicepedoj - Balaenicipitidae - člunozobcovití

genro: balenicepo - Balaeniceps - člunozobec

specio: balenicepo  granda - Balaeniceps rex - člunozobec africký, člunozobec velký

familio: cikoniedoj - Ciconiidae - čápovití

genro: anastomo - Anastomus - zejozob, zevel, zivel

specio: anastomo  afrika - Anastomus lamelligerus - zejozob africký

specio: anastomo  hindia - Anastomus oscitans - zejozob asijský, zejozob indický

genro: cikonio - Ciconia - čáp

specio: cikonio  blankpuga - Ciconia abdimii - čáp simbil

specio: cikonio orienta - Ciconia boyciana - čáp východní

specio: cikonio blanka, cikonio vulgara - Ciconia ciconia - čáp bílý

specio: cikonio  episkopa - Ciconia episcopus - čáp bělokrký

specio: cikonio  sudamerika - Ciconia maguari - čáp jihoamerický

specio: cikonio nigra - Ciconia nigra - čáp černý

specio: cikonio  bunta - Ciconia stormi - čáp pestrý

genro: cikonio - Ephippiorhynchus - čáp

specio: cikonio  nigrakola - Ephippiorhynchus asiaticus - čáp černokrký

specio: cikonio  sela - Ephippiorhynchus senegalensis - čáp sedlatý

genro: jabiruo - Jabiru - čáp

specio: jabiruo amerika - Jabiru mycteria - čáp jabiru, jabiru americký

genro: marabuo - Leptoptilos - marabu

specio: marabuo  afrika - Leptoptilos crumeniferus - marabu africký

specio: marabuo  hindia - Leptoptilos dubius - marabu argala, marabu indický, čáp argala

specio: marabuo  java - Leptoptilos javanicus - marabu indomalajský, marabu javánský, čáp adjutant

genro: mikterio - Mycteria - nesyt

specio: arbarmikterio - Mycteria americana - nesyt lesní

specio: mikterio  blanka - Mycteria cinerea - nesyt bílý

specio: mikterio  afrika - Mycteria ibis - nesyt africký

specio: mikterio  blankakapa - Mycteria leucocephala - nesyt indomalajský

familio: ibisedoj, plataleedoj - Threskiornithidae - ibisovití

familio: ibisenoj - Threskiornithinae - ibisové

specio: ibiso  santomea - Bostrychia bocagei - ibis svatotomášský

specio: ibiso  etiopia - Bostrychia carunculata - ibis etiopský

specio: ibiso  hagedaŝo - Bostrychia hagedash - ibis hagedaš

specio: ibiso  minora - Bostrychia olivacea - ibis menší

specio: ibiso  ŝprucmakulita - Bostrychia rara - ibis kropenatý

genro: ibiso - Cercibis - ibis

specio: ibiso  longvosta - Cercibis oxycerca - ibis dlouhoocasý

genro: ibiso - Eudocimus - ibis

specio: ibiso  blanka - Eudocimus albus - ibis bílý

specio: ibiso  ruĝa - Eudocimus ruber - ibis nachový, ibis rudý

genro: ibiso - Geronticus - ibis

specio: ibiso  sudafrika - Geronticus calvus - ibis jihoafrický

specio: ermitibiso - Geronticus eremita - ibis skalní

genro: ibiso - Lophotibis - ibis

specio: ibiso  madagaskara - Lophotibis cristata - ibis madagaskarský

genro: ibiso - Mesembrinibis - ibis

specio: ibiso  arbara - Mesembrinibis cayennensis - ibis lesní

genro: ibiso - Nipponia - ibis

specio: ibiso ĉina - Nipponia nippon - ibis čínský

genro: ibiso - Phimosus - ibis

specio: ibiso  malhela - Phimosus infuscatus - ibis tmavý

genro: ibiso - Plegadis - ibis, srpoš

specio: ibiso  amerika - Plegadis chihi - ibis americký

specio: ibiso bruna - Plegadis falcinellus - ibis hnědý

specio: ibiso  anda - Plegadis ridgwayi - ibis andský

genro: ibiso - Pseudibis - ibis

specio: ibiso  blankŝultra - Pseudibis davisoni - ibis běloramenný

specio: ibiso  giganta - Pseudibis gigantea - ibis obrovský

specio: ibiso  verukoza - Pseudibis papillosa - ibis bradavičnatý

genro: ibiso - Theristicus - ibis

specio: ibiso  branickia - Theristicus branickii - ibis Branického

specio: ibiso  blankafrunta - Theristicus caerulescens - ibis běločelý

specio: ibiso  blankaflugila - Theristicus caudatus - ibis bělokřídlý

specio: ibiso  grizaflugila - Theristicus melanopis - ibis šedokřídlý

genro: ibiso - Threskiornis - ibis

specio: ibiso sakra - Threskiornis aethiopicus - ibis posvátný

specio: ibiso nigrakapa - Threskiornis melanocephalus - ibis černohlavý

specio: ibiso  moluka - Threskiornis molucca - ibis australský

specio: † ibiso  reunia - Threskiornis solitarius - ibis réunionský

specio: ibiso  pajlokola - Threskiornis spinicollis - ibis žlutokrký, ibis slámokrký

familio: plataleenoj - Plataleinae - kolpíci

genro: plataleo - Platalea - kolpík

specio: plataleo  afrika - Platalea alba - kolpík africký

specio: plataleo  flavabeka - Platalea flavipes - kolpík žlutozobý

specio: plataleo blanka - Platalea leucorodia - kolpík bílý

specio: plataleo malgranda - Platalea minor - kolpík malý

specio: plataleo  reĝa - Platalea regia - kolpík královský

genro: plataleo - Ajaia - kolpík

specio: plataleo  rozkolora - Ajaia ajaja - kolpík růžový

ordo: fenikopterformaj - Phoenicopteriformes - plameňáci

familio: fenikopteredoj - Phoenicopteridae - plameňákovití

genro: flamengo - Phoeniconaias - plameňák

specio: flamengo malgranda - Phoeniconaias minor - plameňák malý

genro: flamengo - Phoenicoparrus - plameňák

specio: flamengo  anda - Phoenicoparrus andinus - plameňák andský

genro: fenikoptero, flamengo - Phoenicopterus - plameňák

specio: fenikoptero  punca - Phoenicopterus ignipalliatus - plameňák ohnivý

specio: fenikoptero  roza - Phoenicopterus ruber - plameňák růžový

specio: fenikoptero roza ĉilia - Phoenicopterus ruber chilensis - plameňák růžový chilský

specio: fenikoptero roza malnovmonda - Phoenicopterus ruber roseus - plameňák růžový starosvětský

specio: fenikoptero  roza  malhela - Phoenicopterus ruber ruber - plameňák růžový tmavý, plameňák nachový

ordo: anseroformaj, naĝbirdoj - Anseriformes - vrubozobí

familio: anasedoj - Anatidae - kachnovití

familio: anserenoj - Anserinae - husy (a labutě)

genro: cigno  nigra - Cygnus - labuť

specio: cigno malgranda - Cygnus bewickii - labuť malá

specio: cigno  nigra - Cygnus atratus - labuť černá

specio: cigno  trumpetisto - Cygnus buccinator - labuť trubač

specio: cigno  nana, cigno  malgranda - Cygnus columbianus - labuť malá, labuť zakrslá

specio: kantocigno - Cygnus cygnus - labuť zpěvná

specio: cigno  nigrakola - Cygnus melanocorypha - labuť černokrká

specio: cigno muta - Cygnus olor - labuť velká

specio: † cigno  ĉathama - Cygnus sumnerensis - labuť chathamská

genro: duoncigno - Coscoroba - labuť

specio: duoncigno  koskorobo - Coscoroba coscoroba - labuť koskoroba, pololabuť koskoroba

genro: ansero - Branta - berneška

specio: berniklo, ansero kolringa - Branta bernicla - berneška tmavá

specio: ansero kanada - Branta canadensis - berneška velká, berneška kanadská, husa kanadská

specio: ansero blankvanga - Branta leucopsis - berneška bělolící

specio: ansero ruĝkola - Branta ruficollis - berneška rudokrká

specio: ansero  havaja - Branta sandvicensis - berneška havajská

genro: ansero - Anser - husa

specio: ansero blankfrunta - Anser albifrons - husa běločelá, turkyně velká

specio: ansero griza - Anser anser - husa velká

specio: ansero  mallongbeka - Anser brachyrhynchus - husa krátkozobá

specio: neĝansero - Anser caerulescens - husa sněžní

specio: ansero imperiestra - Anser canagica - husa císařská

specio: ansero cigna - Anser cygnoides - husa labutí

specio: ansero malgranda - Anser erythropus - husa malá, turkyně malá

specio: fabansero - Anser fabalis - husa polní

specio: ansero hinda - Anser indicus - husa indická

specio: glaciansero - Anser rossii - husa bělostná

genro: ansero - Anseranas - husovec

specio: ansero  piga - Anseranas semipalmata - husovec strakatý, husa strakatá

genro: arbanaso - Dendrocygna - husička

specio: arbanaso  migra - Dendrocygna arcuata - husička stěhovavá

specio: arbanaso  aŭtuna - Dendrocygna autumnalis - husička podzimní

specio: arbanaso rufa - Dendrocygna bicolor - husička dvoubarvá

specio: arbanaso  aŭstralia - Dendrocygna eytoni - husička australská

specio: arbanaso  punktita - Dendrocygna guttata - husička tečkovaná

specio: arbanaso malgranda - Dendrocygna javanica - husička malá

specio: arbanaso blankvizaĝa - Dendrocygna viduata - husička vdovka

familio: anasenoj - Anatinae - kachny

genro: mandarenanaso - Aix - kachnička

specio: mandarenanaso orienta - Aix galericulata - kachnička mandarinská

specio: mandarenanaso amerika - Aix sponsa - kachnička karolínská

genro: ansero - Alopochen - husice

specio: ansero egiptia - Alopochen aegyptiacus - husice nilská

specio: ansero  maŭricia - Alopochen mauritianus - husice mauricijská

genro: anaseto - Amazonetta - kachnička

specio: anaseto  amazona - Amazonetta brasiliensis - kachnička amazonská

genro: anaso - Anas - kachna

specio: pintvostanaso - Anas acuta - ostralka štíhlá

specio: fajfanaso amerika - Anas americana - hvízdák americký

specio: marmoranaso - Anas angustirostris - čírka úzkozobá

specio: anaso  bruna - Anas aucklandica - čírka hnědá

specio: anaso  bahama - Anas bahamensis - kachna bahamská

specio: anaso  nigramakula - Anas bernieri - čírka černoskvrnná

specio: anaso  afrika - Anas capensis - čírka popelavá

specio: anaso  karolina - Anas carolinensis - čírka karolinská

specio: anaso  kaŝtana - Anas castanea - čírka kaštanová

specio: anaso  novzelanda - Anas chlorotis - čírka novozélandská

specio: kuleranaso  blankbrusta, spatulo - Anas clypeata - lžičák pestrý

specio: kreko - Anas crecca - čírka obecná

specio: cinamanaso - Anas cyanoptera - čírka skořicová

specio: anaso  bluflugila - Anas discors - čírka modrokřídlá

specio: anaso  kergelena - Anas eatoni - ostralka kerguelenská

specio: anaso  ruĝbeka - Anas erythrorhyncha - ostralka rudozobá

specio: falĉilanaso - Anas falcata - čírka srpoperá

specio: anaso  ŝprucmakulita - Anas flavirostris - čírka kropenatá

specio: anaso  bajkala - Anas formosa - čírka sibiřská

specio: anaso  flavbeka - Anas georgica - ostralka žlutozobá

specio: anaso  aŭstralazia - Anas gibberifrons - čírka australasijská

specio: anaso  hotentota - Anas hottentota - čírka hottentotská

specio: anaso  lajsana - Anas laysanensis - kachna laysanská

specio: anaso luzona - Anas luzonica - kachna filipínská

specio: anaso  amsterdama - Anas marecula - kachna amsterdamská

specio: anaso  madagaskara - Anas melleri - kachna madagaskarská

specio: anaso  kampbela - Anas nesiotis - čírka campbellská

specio: fajfanaso, fajfanaso eŭrazia - Anas penelope - hvízdák euroasijský

specio: kuleranaso  punktita - Anas platalea - lžičák tečkovaný

specio: anaso doma, anaso hejma - Anas platyrhynchos domestica - kachna domácí

specio: anaso platbeka, anaso sovaĝa - Anas platyrhynchos - kachna divoká

specio: anaso makulbeka - Anas poecilorhyncha - kachna skvrnozobá

specio: marĉanaso, kerkedulo - Anas querquedula - čírka modrá

specio: anaso malhela - Anas rubripes - kachna tmavá

specio: fajfanaso  ĉilia - Anas sibilatrix - hvízdák chilský

specio: kuleranaso  sudafrika - Anas smithii - lžičák kapský

specio: anaso  tenebra - Anas sparsa - kachna temná

specio: anaso  haroza - Anas specularioides - kachna vlasatá

specio: anaso  bronzflugila - Anas specularis - kachna bronzovokřídlá

specio: knaranaso - Anas strepera - kopřivka obecná

specio: anaso  strietita - Anas superciliosa - kachna proužkovaná

specio: anaso  maŭricia - Anas theodori - kachna mauricijská

specio: ondetanaso - Anas undulata - kachna žlutozobá

specio: anaso  blubeka - Anas versicolor - čírka modrozobá

specio: anaso  havaja - Anas wyvilliana - kachna havajská

genro: merganaso - Aythya - polák

specio: merganaso krispa - Aythya affinis - polák vlnkovaný

specio: merganaso  malheldorsa - Aythya americana - polák americký

specio: merganaso  bruneta - Aythya australis - polák hnědavý

specio: merganaso nigrakapa - Aythya baeri - polák černohlavý

specio: merganaso  bekringa, kolĉenanaso - Aythya collaris - polák proužkozobý

specio: merganaso  brunkapa - Aythya ferina - polák velký

specio: tufanaso, fuligulo - Aythya fuligula - polák chocholačka, kachna chocholatá

specio: merganaso  madagaskara - Aythya innotata - polák madagaskarský

specio: rokanaso - Aythya marila - polák kaholka

specio: merganaso  malhela - Aythya novaeseelandiae - polák tmavý

specio: merganaso  blankokula - Aythya nyroca - polák malý

specio: merganaso  heldorsa - Aythya valisineria - polák dlouhozobý

genro: biziuro - Biziura - kachnice

specio: biziuro  loba - Biziura lobata - kachnice laločnatá

genro: klangulo - Bucephala - hohol

specio: klangulo grandkapa - Bucephala albeola - hohol bělavý

specio: klangulo orokula - Bucephala clangula - hohol severní, hohol obecný

specio: klangulo islanda - Bucephala islandica - hohol islandský

genro: kairino - Cairina - pižmovka

specio: stiktoneto - Cairina moschata - pižmovka velká

specio: kairino  blankflugila - Cairina scutulata - pižmovka bělokřídlá

genro: anaseto - Callonetta - kachnička

specio: anaseto  grizflanka - Callonetta leucophrys - kachnička šedoboká

genro: anaso - Camptorhynchus - kachna

specio: anaso  labradora - Camptorhynchus labradorius - kachna labradorská

genro: ansero - Cereopsis - husice

specio: ansero  aŭstralia - Cereopsis novaehollandiae - husice kuří

genro: anaseto - Chenonetta - kachnička

specio: anaseto  koluma - Chenonetta jubata - kachnička hřívnatá

genro: ansero - Chloephaga - husice

specio: ansero  patagonia - Chloephaga hybrida - husice patagonská

specio: ansero  orinoka - Chenalopex jubatus - husice orinocká

specio: ansero  anda - Chloephaga melanoptera - husice andská

specio: ansero  magelana - Chloephaga picta - husice magellanská

specio: ansero  grizkapa - Chloephaga poliocephala - husice rudoprsá, husa šedohlavá

specio: ansero  ruĝkapa - Chloephaga rubidiceps - husice rudohlavá

genro: klangulo - Clangula - hoholka

specio: klangulo longvosta, glacianaso - Clangula hyemalis - hoholka lední, kachna lední

genro: duonansero - Cyanochen - husice

specio: duonansero  bluflugila - Cyanochen cyanopterus - husice modrokřídlá

genro: duonanaso - Heteronetta - kachnice

specio: duonanaso  nigrakapa - Heteronetta atricapilla - kachnice černohlavá

genro: arlekenanaso - Histrionicus - kačka

specio: arlekenanaso  bunta - Histrionicus histrionicus - kačka strakatá, kačka pestrá

genro: anaso - Hymenolaimus - kachna

specio: anaso  molbeka - Hymenolaimus malacorhynchos - kachna měkkozobá

genro: kuleranaso - Malacorhynchus - lžičák

specio: kuleranaso  aŭstralia - Malacorhynchus membranaceus - lžičák širokozobý, lžičák australský

genro: marmoranaso - Marmaronetta - čírka

specio: marmoranaso  stretbeka - Marmaronetta angustirostris - čírka úzkozobá

genro: maranaso - Melanitta - turpan

specio: akcipitro  ĉilia - Melanitta fusca - turpan hnědý, kachna hnědá

specio: maranaso nigra - Melanitta nigra - turpan černý, kachna černá

specio: maranaso  nigra  amerika - Melanitta nigra americana - turpan černý americký

specio: maranaso  nigra  eŭropa - Melanitta nigra nigra - turpan černý evropský

specio: maranaso okulvitra - Melanitta perspicillata - turpan pestrozobý, kachna brýlatá

genro: anaso - Merganetta - kachna

specio: anaso  torenta - Merganetta armata - kachna bystřinná

genro: merĝo - Mergus - morčák

specio: merĝo blanka - Mergus albellus - morčák bílý, morčák malý

specio: † merĝo  aŭklanda - Mergus australis - morčák aucklandský

specio: kapuĉmerĝo - Mergus cucullatus - morčák chocholatý

specio: merĝo granda - Mergus merganser - morčák velký

specio: merĝo  parana - Mergus octosetaceus - morčák paranský

specio: merĝo  mezgranda - Mergus serrator - morčák prostřední

specio: merĝo skvama - Mergus squamatus - morčák šupinatý, morčák kapratý

genro: neoĥemo - Neochen - husice

specio: neoĥemo  orinoka - Neochen jubata - husice orinocká

genro: neto - Netta - zrzohlávka

specio: neto  ruĝokula - Netta erythrophthalma - zrzohlávka rudooká

specio: neto  peposako - Netta peposaca - zrzohlávka peposaka

specio: anaso ruĝkapa - Netta rufina - zrzohlávka rudozobá, kachna zrzohlavá

genro: anaseto - Nettapus - kachnička

specio: anaseto  bunta - Nettapus auritus - kachnička pestrá

specio: anaseto kolringa - Nettapus coromandelianus - kachnička obojková

specio: anaseto  ondeta - Nettapus pulchellus - kachnička vlnkovaná

genro: klapvostanaso - Oxyura - kachnice

specio: klapvostanaso  aŭstralia - Oxyura australis - kachnice australská

specio: klapvostanaso  maska - Oxyura dominica - kachnice škrabošková

specio: klapvostanaso  rusta - Oxyura ferruginea - kachnice rezavá

specio: klapvostanaso  ruĝbruna, anaso  jamajka - Oxyura jamaicensis - kachnice kaštanová

specio: klapvostanaso blankkapa - Oxyura leucocephala - kachnice bělohlavá

specio: klapvostanaso  afrika - Oxyura maccoa - kachnice africká

specio: klapvostanaso  argentina - Oxyura vittata - kachnice argentinská

genro: ansero - Plectropterus - pižmovka

specio: ansero  spronflugila - Plectropterus gambensis - pižmovka ostruhatá, kachna ostruhatá

genro: molanaso - Polysticta - kajka

specio: molanaso  siberia - Polysticta stelleri - kachna Stellerova, kajka bělohlavá

genro: pteroneto - Pteronetta - pižmovka

specio: pteroneto  konga - Pteronetta hartlaubii - pižmovka konžská

genro: † rodoneso - Rhodonessa - kachna

specio: † rodoneso  rozakapa - Rhodonessa caryophyllacea - kachna růžovohlavá

genro: salvadorino - Salvadorina - kachna

specio: salvadorino  akcipitreta - Salvadorina waigiuensis - kachna krahujková

genro: sarkidiornito - Sarkidiornis - pižmovka

specio: sarkidiornito  blanknigra - Sarkidiornis melanotos - pižmovka hřebenatá, kachna hřebenatá

genro: molanaso, somaterio - Somateria - kajka

specio: molanaso okulvitra - Somateria fischeri - kajka brýlatá

specio: molanaso mara - Somateria mollissima - kajka mořská

specio: molanaso reĝa - Somateria spectabilis - kajka královská

specio: stiktoneto  makulita - Stictonetta naevosa - husice vlnkovaná

genro: anaso - Tachyeres - kachyně

specio: anaso  larĝflugila - Tachyeres brachypterus - kachyně krátkokřídlá

specio: anaso  blankakapa - Tachyeres leucocephalus - kachyně bělohlavá

specio: anaso  patagonia - Tachyeres patachonicus - parníkovka létavá

specio: anaso  neflugipova - Tachyeres pteneres - kachyně parníková, kachna nelétavá

genro: tadorno - Tadorna - husice

specio: tadorno  grizakapa - Tadorna cana - husice šedohlavá

specio: tuftadorno - Tadorna cristata - husice chocholatá

specio: tadorno rusta - Tadorna ferruginea - husice rezavá

specio: tadorno  reĝa - Tadorna radjah - husice královská

specio: tadorno vulpa - Tadorna tadorna - husice liščí

specio: tadorno  aŭstralia - Tadorna tadornoides - husice australská

specio: tadorno  paradiza - Tadorna variegata - husice rajská

genro: talasornito - Thalassornis - husička

specio: talasornito  kurtvosta - Thalassornis leuconotus - husička krátkoocasá

familio: palamedeedoj - Anhimidae - kamišovití

genro: kamiĉo, palamedeo - Anhima - kamiš

specio: kornkamiĉo - Anhima cornuta - kamiš růžkatý

genro: ĥaŭno - Chauna - čája

specio: tufĥaŭno - Chauna cristata - čája chocholatá

specio: ĥaŭno  blankvanga - Chauna chavaria - čája bělolící

ordo: akcipitroformaj - Accipitriformes - dravci

subordo: predbirdoj - Falcones - lovci

familio: akcipitredoj - Accipitridae - jestřábovití

subfamilio: elanienoj - Elaninae - luňci

genro: milvo - Elanoides - luněc

specio: milvo  hirundvosta - Elanoides forficatus - luněc vlaštovčí

genro: elanio - Elanus - luněc

specio: elanio  aŭstralia - Elanus axillaris - luněc australský

specio: elanio nigraflugila - Elanus caeruleus - luněc šedý

specio: elanio  amerika - Elanus leucurus - luněc americký

specio: elanio  nigraŝultra - Elanus scriptus - luněc černoramenný

genro: milvo - Chelictinia - luněc

specio: milvo  afrika - Chelictinia riocourii - luněc vidloocasý, luňák africký

genro: harpago - Harpagus - luněc

specio: harpago  rufbrusta - Harpagus bidentatus - luněc rezavoprsý

specio: harpago  grizbrusta - Harpagus diodon - luněc šedoprsý

genro: elanio - Macheiramphus - luněc

specio: elanio  vesperta - Macheiramphus alcinus - luněc netopýří

familio: milvenoj - Milvinae - luňáci

genro: milvo - Milvus - luňák

specio: milvo  suda - Milvus aegyptius - luňák jižní

specio: milvo  aŭstralia - Milvus affinis - luňák australský

specio: milvo  pario - Milvus govinda - luňák pária

specio: milvo  nigraorela - Milvus melanotis - luňák černouchý

specio: milvo nigra - Milvus migrans - luňák hnědý

specio: milvo ruĝa, milvo rufa - Milvus milvus - luňák červený, luňák královský

genro: gampsonigo - Gampsonyx - luňák

specio: gampsonigo  eta - Gampsonyx swainsonii - luňák drobný

genro: milvo - Haliastur - luňák

specio: milvo  hinda - Haliastur indus - luňák brahmínský

specio: milvo  muta - Haliastur sphenurus - luňák hvízdavý, luňák němý

genro: hamirostro - Hamirostra - luňák

specio: hamirostro  nigrabrusta - Hamirostra melanosternon - luňák černoprsý

genro: iktinio - Ictinia - luňák

specio: iktinio  misisipia - Ictinia mississippiensis - luňák mississippský

specio: iktinio  griza - Ictinia plumbea - luňák šedivý

genro: milvo - Lophoictinia - luňák

specio: tufmilvo - Lophoictinia isura - luňák australský, luňák chocholatý

genro: rostramo - Rostrhamus - luňák

specio: rostramo  blankokula - Rostrhamus hamatus - luňák bělooký

specio: rostramo  marĉa - Rostrhamus sociabilis - luňák bažinný

genro: avicedo - Aviceda - luňákovec

specio: avicedo  kukoleska - Aviceda cuculoides - luňákovec kukačkovitý

specio: avicedo  jerdona - Aviceda jerdoni - luňákovec Jerdonův

specio: avicedo  nigra - Aviceda leuphotes - luňákovec černý

specio: avicedo  madagaskara - Aviceda madagascariensis - luňákovec madagaskarský

specio: avicedo  arbara - Aviceda subcristata - luňákovec lesní

genro: ĥondrohierako - Chondrohierax - luňákovec

specio: ĥondrohierako  hokbeka - Chondrohierax uncinatus - luňákovec hákozobý

specio: ĥondrohierako  kuba - Chondrohierax wilsonii - luňákovec kubánský

genro: leptodono - Leptodon - luňákovec

specio: leptodono  grizkapa - Leptodon cayanensis - luňákovec šedohlavý

specio: leptodono  blankakola - Leptodon forbesi - luňákovec bělokrký

subfamilio: haliaetenoj - Halcyoninae - Haliaeetinae

genro: haliaeto, maraglo - Haliaeetus - orel

specio: maraglo blankvosta - Haliaeetus albicilla - orel mořský

specio: maraglo blankkapa - Haliaeetus leucocephalus - orel bělohlavý

specio: maraglo  blankventra - Haliaeetus leucogaster - orel bělobřichý

specio: maraglo blankkola - Haliaeetus leucoryphus - orel páskovaný

specio: maraglo orienta - Haliaeetus pelagicus - orel východní

specio: maraglo  sanforda - Haliaeetus sanfordi - orel Sanfordův

specio: maraglo  afrika - Haliaeetus vocifer - orel jasnohlasý

familio: pernisenoj, vespobuteenoj - Perninae - včelojedi

genro: perniso - Pernis - včelojed

specio: vespobuteo - Pernis apivorus - včelojed lesní

specio: perniso  striita - Pernis celebensis - včelojed pruhovaný

specio: tufperniso - Pernis ptilorhyncus - včelojed chocholatý

genro: henikoperniso - Henicopernis - včelojed

specio: henikoperniso  malhela - Henicopernis infuscatus - včelojed tmavý

specio: henikoperniso  longvosta - Henicopernis longicauda - včelojed dlouhoocasý

familio: akcipitrenoj - Accipitrinae - krahujci

specio: ŝikro - Accipiter badius - krahujec šikra

specio: akcipitro  dukolora - Accipiter bicolor - krahujec dvoubarevný

specio: akcipitro  grizdorsa - Accipiter brachyurus - krahujec šedohřbetý

specio: akcipitro  nikobara - Accipiter butleri - krahujec nikobarský

specio: akcipitro  kaŝtanbrusta - Accipiter castanilius - krahujec kaštanovoprsý

specio: akcipitro  blankabrusta - Accipiter chionogaster - krahujec běloprsý

specio: akcipitro  ruĝkoluma - Accipiter cirrocephalus - krahujec rudolímcový

specio: akcipitro  anda - Accipiter collaris - krahujec andský

specio: akcipitro  ruĝa - Accipiter erythrauchen - krahujec rudý

specio: akcipitro  ruĝkrura - Accipiter erythropus - krahujec rudonohý

specio: akcipitro  francesa - Accipiter francesii - krahujec Francesův

specio: akcipitro  makulita - Accipiter griseiceps - krahujec skvrnitý

specio: akcipitro minora - Accipiter gularis - krahujec menší

specio: akcipitro  blanknigra - Accipiter imitator - krahujec černobílý

specio: akcipitro  malheldorsa - Accipiter luteoschistaceus - krahujec tmavohřbetý

specio: akcipitro  madagaskara - Accipiter madagascariensis - krahujec madagaskarský

specio: akcipitro  plejmalgranda - Accipiter minullus - krahujec nejmenší

specio: akcipitro  celebesa - Accipiter nanus - krahujec celebeský

specio: nizo - Accipiter nisus - krahujec obecný

specio: akcipitro  ovampa - Accipiter ovampensis - krahujec ovampský

specio: akcipitro  grizblanka - Accipiter poliocephalus - krahujec šedobílý

specio: akcipitro  vinbrusta - Accipiter rhodogaster - krahujec vínoprsý

specio: akcipitro  ruĝbrusta - Accipiter rufiventris - krahujec rudoprsý

specio: akcipitro ĉinia - Accipiter soloensis - krahujec čínský

specio: akcipitro  amerika - Accipiter striatus - krahujec americký

specio: akcipitro  malgranda - Accipiter superciliosus - krahujec malý

specio: akcipitro  trimakula - Accipiter trinotatus - krahujec třískvrnný

specio: akcipitro  kolombia - Accipiter ventralis - krahujec kolumbijský

specio: akcipitro  hindia - Accipiter virgatus - krahujec besra

genro: akcipitro - Accipiter - jestřáb

specio: akcipitro  salomona - Accipiter albogularis - jestřáb šalomounský

specio: akcipitro mallongkrura - Accipiter brevipes - jestřáb krátkoprstý, krahujec krátkoprstý

specio:  - Accipiter chilensis - jestřáb chilský

specio: akcipitro  kupera - Accipiter cooperii - jestřáb Cooperův

specio: akcipitro  ruĝkrurpluma - Accipiter erythronemius - jestřáb rudorousý

specio: akcipitro  aŭstralia - Accipiter fasciatus - jestřáb australský

specio: akcipitro ĝentila, akcipitro, aksipitro - Accipiter gentilis - jestřáb lesní, jestřáb obecný

specio: akcipitro  kuba - Accipiter gundlachi - jestřáb kubánský

specio: akcipitro  novkaledonia - Accipiter haplochrous - jestřáb novokaledonský

specio: akcipitro  halmahera - Accipiter henicogrammus - jestřáb halmaherský

specio: akcipitro  malagasa - Accipiter henstii - jestřáb madagaskarský

specio: akcipitro  nigramantela - Accipiter melanochlamys - jestřáb černopláštíkový

specio: akcipitro  nigra - Accipiter melanoleucus - jestřáb černohřbetý

specio: akcipitro  moluka - Accipiter meyerianus - jestřáb molucký

specio: akcipitro  varia - Accipiter novaehollandiae - jestřáb proměnlivý

specio: akcipitro  sudamerika - Accipiter poliogaster - jestřáb jihoamerický

specio: akcipitro  majesta - Accipiter princeps - jestřáb šedobílý

specio: akcipitro  rufkoluma - Accipiter rufitorques - jestřáb rudolímcový

specio: akcipitro  taĥiro - Accipiter tachiro - jestřáb tachiro

specio: akcipitro  okcidentafrika - Accipiter toussenelii - jestřáb západoafrický

specio: tufakcipitro - Accipiter trivirgatus - jestřáb chocholatý

genro: eritrotriorko - Erythrotriorchis - jestřáb

specio: eritrotriorko  kaŝtandorsa - Erythrotriorchis buergersi - jestřáb kaštanovohřbetý

specio: eritrotriorko  helkapa - Erythrotriorchis radiatus - jestřáb světlehlavý

genro: megatriorko - Megatriorchis - jestřáb

specio: megatriorko  novgvinea - Megatriorchis doriae - jestřáb novoguinejský

genro: kantakcipitro - Melierax - jestřáb

specio: kantakcipitro  hela - Melierax canorus - jestřáb kukačkovitý, jestřáb zpěvný

specio: kantakcipitro malhela - Melierax metabates - jestřáb volavý

specio: kantakcipitro  orientafrika - Melierax poliopterus - jestřáb východoafrický

genro: kantakcipitro - Micronisus - jestřáb

specio: kantakcipitro  malgranda - Micronisus gabar - jestřáb gabar, jestřáb malý

genro: urotriorko - Urotriorchis - jestřáb

specio: urotriorko  longvosta - Urotriorchis macrourus - jestřáb dlouhoocasý

genro: butasturo - Butastur - jestřábec

specio: butasturo  orienta - Butastur indicus - jestřábec východní

specio: butasturo  helventra - Butastur liventer - jestřábec světlebřichý

specio: butasturo  akrida - Butastur rufipennis - jestřábec sarančí

specio: butasturo  blankokula - Butastur teesa - jestřábec bělooký, jestřábovec východní

genro: poliboroido - Polyboroides - jestřábec

specio: poliboroido  madagaskara - Polyboroides radiatus - jestřábec madagaskarský

specio: poliboroido  marĉcirkueska - Polyboroides typus - jestřábec pochopovitý

familio: buteenoj - Buteoninae - káně

genro: buteo - Buteo - káně

specio: buteo  bunta - Buteo albicaudatus - káně pestrá

specio: buteo  anda - Buteo albigula - káně andská

specio: buteo  nigra - Buteo albonotatus - káně černá

specio: buteo  arĥera - Buteo archeri - káně Archerova

specio: buteo  nigradorsa - Buteo augur - káně černohřbetá

specio: buteo  rufkola - Buteo auguralis - káně rezavokrká

specio: buteo  madagaskara - Buteo brachypterus - káně madagaskarská

specio: buteo  kurtvosta - Buteo brachyurus - káně krátkoocasá

specio: buteo ordinara, buteo - Buteo buteo - káně lesní

specio: buteo  galapaga - Buteo galapagoensis - káně galapážská

specio: buteo mongola - Buteo hemilasius - káně stepní

specio: buteo  ruĝvosta - Buteo jamaicensis - káně rudochvostá

specio: buteo vilkrura - Buteo lagopus - káně rousná

specio: buteo  blankpuga - Buteo leucorrhous - káně bělokostřecová

specio: buteo  striita - Buteo lineatus - káně páskovaná

specio: buteo  grandbeka - Buteo magnirostris - káně krahujová

specio: buteo  griza - Buteo nitidus - káně šedá

specio: buteo  montara - Buteo oreophilus - káně horská

specio: buteo  nana - Buteo pennsylvanicus - káně zakrslá

specio: buteo  larĝflugila - Buteo platypterus - káně širokokřídlá

specio: buteo  variema - Buteo poecilochrous - káně proměnlivá

specio: buteo  ruĝdorsa - Buteo polyosoma - káně rudohřbetá

specio: buteo  reĝa - Buteo regalis - káně královská

specio: buteo  dominga - Buteo ridgwayi - káně dominikánská

specio: aglobuteo - Buteo rufinus - káně bělochvostá

specio: buteo  ŝakala - Buteo rufofuscus - káně šakalí

specio: buteo  havaja - Buteo solitarius - káně havajská

specio: buteo blankgorĝa - Buteo swainsoni - káně bělohrdlá

specio: buteo  patagonia - Buteo ventralis - káně patagonská

genro: buteogalo - Buteogallus - káně

specio: buteogalo  kraba - Buteogallus aequinoctialis - káně krabí

specio: buteogalo  malhela - Buteogallus anthracinus - káně tmavá

specio: buteogalo  savana - Buteogallus meridionalis - káně savanová

specio: buteogalo  mangrova - Buteogallus subtilis - káně mangrovová

specio: buteogalo  granda - Buteogallus urubitinga - káně velká

genro: geranoeto - Geranoaetus - káně

specio: geranoeto  griza - Geranoaetus melanoleucus - káně aguja, aguja šedá

genro: geranospizo - Geranospiza - káně

specio: geranospizo  longakrura - Geranospiza caerulescens - káně dlouhonohá

genro: busarelo - Busarellus - káně

specio: busarelo  nigragorĝa - Busarellus nigricollis - káně černohrdlá

genro: leŭkopterno - Leucopternis - káně

specio: leŭkopterno  praarbara - Leucopternis albicollis - káně pralesní

specio: leŭkopterno  minora - Leucopternis kuhli - káně menší

specio: leŭkopterno  brazila - Leucopternis lacernulata - káně brazilská

specio: leŭkopterno  maska - Leucopternis melanops - káně škrabošková

specio: leŭkopterno  okcidenta - Leucopternis occidentalis - káně západní

specio: leŭkopterno  plumbokolora - Leucopternis plumbea - káně olověnobarvá

specio: leŭkopterno  mantela - Leucopternis polionota - káně pláštíková

specio: leŭkopterno  strietita - Leucopternis princeps - káně proužkovaná

specio: leŭkopterno  dukolora - Leucopternis semiplumbea - káně dvoubarvá

genro: parabuteo - Parabuteo - káně

specio: parabuteo  harisa - Parabuteo unicinctus - káně Harrisova

genro: kaŭpifalko - Kaupifalco - káněc

specio: kaŭpifalko  bunta - Kaupifalco monogrammicus - káněc pestrý

genro: aglo - Aquila - orel

specio: aglo  princa - Aquila adalberti - orel iberský, orel Adalbertův

specio: aglo  kojnvosta - Aquila audax - orel klínoocasý

specio: aglo  makulita - Aquila ayresii - orel skvrnitý

specio: aglo reĝa, aglo ora - Aquila chrysaetos - orel skalní, orel zlatý

specio: kriaglo granda - Aquila clanga - orel volavý

specio: nizaglo - Aquila fasciata - orel jestřábí

specio: aglo  bruna - Aquila gurneyi - orel hnědý

specio: aglo  hindia - Aquila hastata - orel indický

specio: aglo imperia - Aquila heliaca - orel královský

specio: aglo  kaŝtanventra - Aquila kienerii - orel kaštanovobřichý

specio: aglo  malgranda - Aquila morphnoides - orel malý

specio: stepaglo - Aquila nipalensis - orel stepní

specio: botaglo - Aquila pennata - orel nejmenší

specio: kriaglo malgranda, kriaglo eta - Aquila pomarina - orel křiklavý

specio: rabaglo - Aquila rapax - orel okrový

specio: aglo  nigra - Aquila verreauxii - orel damaní

specio: aglo  valberga - Aquila wahlbergi - orel Wahlbergův

genro: iĥtiofago - Ichthyophaga - orel

specio: iĥtiofago  fiŝvora - Ichthyophaga humilis - orel rybožravý

specio: iĥtiofago  grizkapa - Ichthyophaga ichthyaetus - orel šedohlavý

genro: iktineto - Ictinaetus - orel

specio: iktineto  malaja - Ictinaetus malayensis - orel indomalajský

genro: lofaeto - Lophaetus - orel

specio: tuflofaeto - Lophaetus occipitalis - orel chocholatý

genro: oroeto - Oroaetus - orel

specio: oroeto  anda - Oroaetus isidori - orel andský

genro: simiaglo - Pithecophaga - orel

specio: simiaglo  filipina - Pithecophaga jefferyi - orel opičí

genro: polemeto - Polemaetus - orel

specio: polemeto  batalema - Polemaetus bellicosus - orel bojovný

genro: spizaeto - Spizaetus - orel

specio: spizaeto  afrika - Spizaetus africanus - orel africký

specio: spizaeto  arbara - Spizaetus alboniger - orel pralesní

specio: spizaeto  java - Spizaetus bartelsi - orel jávský

specio: spizaeto  variema - Spizaetus cirrhatus - orel proměnlivý

specio: spizaeto  celebesa - Spizaetus lanceolatus - orel celebeský

specio: spizaeto  nana - Spizaetus nanus - orel malajský

specio: spizaeto  montara - Spizaetus nipalensis - orel horský

specio: spizaeto  ornama - Spizaetus ornatus - orel ozdobný

specio: spizaeto  filipina - Spizaetus philippensis - orel filipínský

specio: spizaeto  nigra - Spizaetus tyrannus - orel černý

genro: spizasturo - Spizastur - orel

specio: spizasturo  blanknigra - Spizastur melanoleucus - orel černobílý

genro: stefanoeto - Stephanoaetus - orel

specio: stefanoeto  krona - Stephanoaetus coronatus - orel korunkatý

genro: morfno - Morphnus - harpyje

specio: akcipitaglo - Morphnus guianensis - harpyje krahujová, orel krahujový

genro: harpio - Harpia - harpyje

specio: harpio  pereiga - Harpia harpyja - harpyje pralesní

genro: harpihalieto - Harpyhaliaetus - orlokáně

specio: harpihalieto  krona - Harpyhaliaetus coronatus - orlokáně korunkatá

specio: harpihalieto  nigra - Harpyhaliaetus solitarius - harpyjovec černý

genro: harpiopso - Harpyopsis - orel

specio: harpiopso  novgvinea - Harpyopsis novaeguineae - orel harpyjovitý

familio: vulturenoj - Aegypiinae - supové

genro: vulturo - Aegypius - sup

specio: monaĥvulturo - Aegypius monachus - sup hnědý

genro: gipo, ansergrifo - Gyps - sup

specio: gipo  blankdorsa  hindia - Gyps bengalensis - sup bengálský

specio: gipo  blankdorsa  afrika - Gyps bengalensis africanus - sup africký

specio: gipo  kablanda - Gyps coprotheres - sup kapský

specio: gipo, ansergrifo, vulturo grifona  - Gyps fulvus - sup bělohlavý

specio: gipo  himalaja - Gyps himalayensis - sup himálajský

specio: gipo  hindia - Gyps indicus - sup indický

specio: gipo  sudafrika - Gyps kolbi - sup jihoafrický

specio: nizogrifo - Gyps rueppellii - sup krahujový, sup nádherný

specio: gipo  maldikbeka - Gyps tenuirostris - sup tenkozobý

genro: nekrosirto - Necrosyrtes - sup

specio: kapuĉgrifo - Necrosyrtes monachus - sup kapucín

genro: neofrono - Neophron - sup

specio: neofrono, kadavrogrifo - Neophron percnopterus - sup mrchožravý

genro: sarkogipo - Sarcogyps - sup

specio: sarkogipo  kalva - Sarcogyps calvus - sup holohlavý

genro: vulturo - Torgos - sup

specio: orelvulturo - Torgos tracheliotus - sup ušatý

genro: trigonocepo - Trigonoceps - sup

specio: trigonocepo  tufa - Trigonoceps occipitalis - sup chocholatý

genro: gipaeto - Gypaetus - orlosup

specio: gipaeto, ŝafgrifo - Gypaetus barbatus - orlosup bradatý

genro: gipaglo - Gypohierax - orlosup

specio: gipaglo  palma - Gypohierax angolensis - orlosup palmový

familio: cirkuenoj - Circinae - motáci

genro: cirkuo, kirko - Circus - moták

specio: cirkuo marĉa - Circus aeruginosus - moták pochop, pochop rákosní

specio: cirkuo  pacifika - Circus approximans - moták tichomořský

specio: cirkuo  ŝprucmakulita - Circus assimilis - moták kropenatý

specio: cirkuo  longflugila - Circus buffoni - moták dlouhokřídlý

specio: cirkuo  cindrokolora - Circus cinereus - moták popelavý

specio: cirkuo blua - Circus cyaneus - moták pilich, pilich šedý

specio: cirkuo  madagaskara - Circus macrosceles - moták madagaskaský

specio: cirkuo stepa, stepcirkuo - Circus macrourus - moták stepní

specio: cirkuo  reunia - Circus maillardi - moták réunionský

specio: cirkuo  nigra - Circus maurus - moták černý

specio: cirkuo blanknigra - Circus melanoleucos - moták černobílý

specio: cirkuo griza, pigargo - Circus pygargus - moták lužní, moták obecný

specio: cirkuo  afrika - Circus ranivorus - moták africký

specio: cirkuo orienta - Circus spilonotus - moták východní

genro: cirkaeto - Circaetus - orlík

specio: cirkaeto  savana - Circaetus beaudouini - orlík savanový

specio: cirkaeto  minora - Circaetus cinerascens - orlík menší

specio: cirkaeto  bruna - Circaetus cinereus - orlík hnědý

specio: cirkaeto  suda - Circaetus fasciolatus - orlík jižní

specio: serpentaglo, cirkaeto  kurtfingra - Circaetus gallicus - orlík krátkoprstý, káně hadí

specio: cirkaeto  malhelbrusta - Circaetus pectoralis - orlík tmavoprsý

genro: driotriorko - Dryotriorchis - orlík

specio: driotriorko  akcipitreska - Dryotriorchis spectabilis - orlík jestřábovitý

genro: eŭtriorko - Eutriorchis - orlík

specio: eŭtriorko  madagaskara - Eutriorchis astur - orlík madagaskarský

genro: spilornito - Spilornis - orlík

specio: spilornito  ruĝbrusta - Spilornis cheela - orlík rudoprsý

specio: spilornito  andamana - Spilornis elgini - orlík andamanský

specio: spilornito  filipina - Spilornis holospilus - orlík filipínský

specio: spilornito  kinabalua - Spilornis kinabaluensis - orlík kinabalský

specio: spilornito  klosa8 - Spilornis klossi - orlík Klossův

specio: spilornito  nikobara - Spilornis minimus - orlík nikobarský

specio: spilornito  rufbrusta - Spilornis rufipectus - orlík rezavoprsý

genro: teratopio - Terathopius - orlík

specio: aglo  mallongvosta - Terathopius ecaudatus - orlík kejklíř

familio: falkedoj - Falconidae - sokolovití

genro: falko - Falco - sokol

specio: falko migra, falko pilgrima - Falco peregrinus - sokol stěhovavý

specio: falko berbera - Falco pelegrinoides - sokol šahin

specio: falko  ruĝvanga - Falco melanogenys - sokol červenolící

specio: falko  minora - Falco minor - sokol menší

specio: falko  malgranda - Falco fasciinucha - sokol malý

specio: falko  variema - Falco berigora - raroh proměnlivý

specio: balkanfalko - Falco biarmicus - raroh jižní

specio: tartarfalko - Falco cherrug - raroh velký

specio:  - Falco hypoleucos - raroh šedý

specio: falko  hindia - Falco jugger - raroh lagar, sokol indický

specio: falko  preria - Falco mexicanus - raroh prériový

specio: ĉasfalko, girfalko - Falco rusticolus - raroh lovecký

specio: ĉasfalko blanka - Falco rusticolus candicans - raroh lovecký bílý

specio: falko nigra - Falco subniger - raroh černý

kříženec: ĉasfalko  x  tartarfalko - Falco rusticulus - raroh lovecký x velký

specio: alaŭdfalko, subuteo - Falco subbuteo - ostříž lesní

specio: falko  rufventra - Falco severus - ostříž rezavobřichý

specio: falko  ruĝventra - Falco rufigularis - ostříž rudobřichý

specio: falko novzelanda - Falco novaeseelandiae - ostříž novozélandský

specio: falko  longflugila - Falco longipennis - ostříž australský

specio: falko  aplomado - Falco femoralis - ostříž aplomado

specio: kliffalko - Falco eleonorae - ostříž jižní, sokol jižní

specio: falko fulga - Falco concolor - ostříž arabský, ostříž popelavý

specio: falko  afrika - Falco cuvierii - ostříž africký

specio: falko  ruĝbrusta - Falco deiroleucus - ostříž rudoprsý

podgenro: esalono - Aesalon - dřemlík

specio: falko  ruĝkapa - Falco chicquera - dřemlík rudohlavý, sokol rudokrký

specio: kolombfalko - Falco columbarius - dřemlík tundrový

specio: falko  rufa - Falco alopex - poštolka rezavá

specio: turfalko amura - Falco amurensis - poštolka amurská

specio: falko  sejŝela - Falco araea - poštolka seychelská

specio: falko  griza - Falco ardosiaceus - poštolka šedá

specio: falko  aŭstralia - Falco cenchroides - poštolka australská

specio: falko  dikinsona - Falco dickinsoni - poštolka Dickinsonova

specio: falko  moluka - Falco moluccensis - poštolka molucká

specio: turfalko malgranda - Falco naumanni - poštolka jižní, poštolka Naumannova

specio: falko  madagaskara - Falco newtoni - poštolka madagaskarská

specio: falko  maŭricia - Falco punctatus - poštolka mauricijská

specio:  - Falco rupicoloides - poštolka bělooká

specio: turfalko amerika - Falco sparverius - poštolka pestrá

specio: turfalko, tinunkulo, tinunkolo, kestrelo - Falco tinnunculus - poštolka obecná

specio: falko ruĝpieda, vesperfalko - Falco vespertinus - poštolka rudonohá

specio: falko  strietita - Falco zoniventris - poštolka proužkovaná

genro: herpetotero - Herpetotheres - sokolec

specio: herpetotero  kriema - Herpetotheres cachinnans - sokolec volavý

genro: mikrasturo - Micrastur - sokolec

specio: mikrasturo  kolringa - Micrastur buckleyi - sokolec obojkový

specio: mikrasturo  amazonia - Micrastur gilvicollis - sokolec amazonský

specio: mikrasturo  tropika - Micrastur mintoni - sokolec tropický

specio: mikrasturo  malheldorsa - Micrastur mirandollei - sokolec tmavohřbetý

specio: mikrasturo  malhela - Micrastur plumbeus - sokolec tmavý

specio: mikrasturo  praarbara - Micrastur ruficollis - sokolec pralesní

specio: mikrasturo  arbara - Micrastur semitorquatus - sokolec lesní

genro: mikrofalko - Microhierax - sokolík

specio: mikrofalko  kolringa - Microhierax caerulescens - sokolík obojkový

specio: mikrofalko  filipina - Microhierax erythrogenys - sokolík filipínský

specio: mikrofalko  nana - Microhierax fringillarius - sokolík zakrslý

specio: mikrofalko  bornea - Microhierax latifrons - sokolík bornejský

specio: mikrofalko  blanknigra - Microhierax melanoleucus - sokolík černobílý

genro: falketo - Polihierax - sokolík

specio: falketo  blankpuga - Polihierax insignis - sokolík bělokostřecový

specio: falketo  malgranda - Polihierax semitorquatus - sokolík malý

genro: spiziapterigo - Spiziapteryx - sokolík

specio: spiziapterigo  ŝprucmakulita - Spiziapteryx circumcinctus - sokolík kropenatý

genro: daptrio - Daptrius - čimango

specio: daptrio  tenebra - Daptrius ater - čimango temný

genro: ĉimango - Ibycter - čimango

specio: ĉimango  suda - Ibyoter australis - čimango jižní

specio: ĉimango  ruĝgorĝa - Ibycter americanus - čimango rudohrdlý

genro: milvago - Milvago - čimango

specio: milvago  ĉimaĉimo - Milvago chimachima - čimango žlutavý, káně čimačima

specio: milvago  grizakrura - Milvago chimango - čimango šedonohý

genro: falkobeno - Phalcoboenus - čimango

specio: falkobeno  argentina - Phalcoboenus albogularis - čimango argentinský

specio: falkobeno  falklanda - Phalcoboenus australis - čimango falklandský

specio: falkobeno  anda - Phalcoboenus carunculatus - čimango andský

specio: falkobeno  momtara - Phalcoboenus megalopterus - čimango horský

familio: poliborenoj - Polyborinae - karančové

genro: karakaro - Caracara - karančo

specio: tufkarakaro - Caracara cheriway - karančo chocholatý

specio: karakaro  gvadelupa - Caracara lutosa - karančo guadeloupský

specio: karakaro  suda - Caracara plancus - karančo jižní

familio: pandionedoj - Pandionidae - orlovcovití

genro: pandiono - Pandion - orlovec

specio: pandiono, fiŝaglo - Pandion haliaetus - orlovec říční

familio: serpentariedoj - Sagittariidae - hadilovovití

genro: serpentario - Sagittarius - hadilov

specio: serpentario - Sagittarius serpentarius - hadilov písař

subordo: kondoroj - Cathartae - kondoři

familio: katartedoj - Cathartidae - kondorovití

genro: katarto - Cathartes - kondor

specio: katarto  meleagreska - Cathartes aura - kondor krocanovitý

specio: katarto  minora - Cathartes burrovianus - kondor menší

specio: katarto  maĺora - Cathartes melambrotus - kondor větší

genro: kondoro - Coragyps - kondor

specio: kondoro  nigra - Coragyps atratus - kondor havranovitý

genro: katarto - Gymnogyps - kondor

specio: kondoro  kalifornia - Gymnogyps californianus - kondor kalifornský

genro: sarkoramfo - Sarcoramphus - kondor

specio: sarkoramfo reĝa - Sarcoramphus papa - kondor královský

genro: vulturo, grifo - Vultur - kondor, sup

specio: kondoro  granda - Vultur gryphus - kondor andský, kondor velký

ordo: tinamoformaj - Tinamiformes - tinamy

familio: tinamedoj - Tinamoidae - tinamovití

genro: tinamo - Crypturellus - tinama

specio: tinamo  nigraverta - Crypturellus atrocapillus - tinama černotemenná

specio: tinamo  bartleta - Crypturellus bartletti - tinama Bartlettova

specio: tinamo  berlepŝa - Crypturellus berlepschi - tinama Berlepschova

specio: tinamo  mezamerika - Crypturellus boucardi - tinama středoamerická

specio: tinamo  kurtbeka - Crypturellus brevirostris - tinama pralesní

specio: tinamo  stria - Crypturellus casiquiare - tinama páskovaná

specio: tinamo  griza - Crypturellus cinereus - tinama podrostní

specio: tinamo  cinamkolora - Crypturellus cinnamomeus - tinama skořicová

specio: tinamo  nordkolombia - Crypturellus columbianus - tinama severokolumbijská

specio: tinamo  grizkrura - Crypturellus duidae - tinama šedonohá

specio: tinamo  ruĝkrura - Crypturellus erythropus - tinama rudonohá

specio: tinamo  kolombia - Crypturellus kerriae - tinama kolumbijská

specio: tinamo  flavkrura - Crypturellus noctivagus - tinama žlutonohá

specio: tinamo  bruna - Crypturellus obsoletus - tinama hnědá

specio: tinamo  malgrandbeka - Crypturellus parvirostris - tinama malozobá

specio: tinamo  magdalena - Crypturellus saltuarius - tinama magdalenská

specio: tinamo  malgranda - Crypturellus soui - tinama malá

specio: tinamo  brazila - Crypturellus strigulosus - tinama brazilská

specio: tinamo  tataŭpo - Crypturellus tataupa - tinama tataupa

specio: tinamo  helbrova - Crypturellus transfasciatus - tinama světlebrvá

specio: tinamo  ondeta - Crypturellus undulatus - tinama vlnkovaná

specio: tinamo  bunta - Crypturellus variegatus - tinama pestrobarvá

specio: tinamo  granda - Crypturus obsoletus - tinama velká

genro: tinamo - Eudromia - tinama

specio: tinamo  argentina - Eudromia elegans - tinama argentinská

specio: tuftinamo - Eudromia formosa - tinama chocholatá

genro: tinamo - Nothocercus - tinama

specio: tinamo  montara - Nothocercus bonapartei - tinama horská

specio: tinamo  bronzbrusta - Nothocercus julius - tinama bronzovoprsá

specio: tinamo  malhelkapa - Nothocercus nigrocapillus - tinama tmavohlavá

genro: tinamo - Nothoprocta - tinama

specio: tinamo  arbusta - Nothoprocta cinerascens - tinama pokřovní

specio: tinamo  kurbabeka - Nothoprocta curvirostris - tinama křivozobá

specio: tinamo  kalinovskia - Nothoprocta kalinowskii - tinama Kalinowského

specio: tinamo  ornama - Nothoprocta ornata - tinama ozdobná

specio: tinamo  anda - Nothoprocta pentlandii - tinama andská

specio: tinamo  ĉilia - Nothoprocta perdicaria - tinama koroptví, tinama chilská

specio: tinamo  taczanovskia - Nothoprocta taczanowskii - tinama Taczanowského

genro: tinamo - Nothura - tinama

specio: tinamo  paŝteja - Nothura boraquira - tinama pastvinná

specio: tinamo  pampa - Nothura chacoensis - tinama pampová

specio: tinamo  darvina - Nothura darwinii - tinama Darwinova

specio: tinamo  makulita - Nothura maculosa - tinama skvrnitá

specio: tinamo  minora - Nothura minor - tinama menší

genro: tinamo - Rhynchotus - tinama

specio: tinamo  inambo - Rhynchotus rufescens - tinama inambu

genro: tinamo - Taoniscus - tinama

specio: tinamo  eta - Taoniscus nanus - tinama drobná

genro: tinamo - Tinamotis - tinama

specio: tinamo  patagonia - Tinamotis ingoufi - tinama patagonská

specio: tinamo  altlanda - Tinamotis pentlandii - tinama náhorní

genro: tinamo - Tinamus - tinama

specio: tinamo  punktita - Tinamus guttatus - tinama tečkovaná

specio: tinamo  maĺora - Tinamus major - tinama větší

specio: tinamo  nigra - Tinamus osgoodi - tinama černá

specio: tinamo  solema - Tinamus solitarius - tinama samotářská

specio: tinamo  tao - Tinamus tao - tinama tao

ordo: galinoformaj, kokobirdoj - Galliformes - hrabaví

familio: tetraonedoj - Tetraonidae - tetřevovití

genro: tetraono - Tetrao - tetřev; tetřívek

specio: urogalo - Tetrao urogallus - tetřev hlušec

specio: urogalo  orientsiberia - Tetrao urogallus parvirostris - tetřev hlušec východosibiřský

specio: urogalo  urala - Tetrao urogallus uralensis - tetřev hlušec uralský

specio: tetraono  nigrabeka - Tetrao parvirostris - tetřev černozobý

specio: tetro - Tetrao tetrix - tetřívek obecný

specio: tetro kaŭkazia - Tetrao mlokosiewiczi - tetřívek kavkazský

genro: centrocerko - Centrocercus - tetřívek

specio: centrocerko  malgranda - Centrocercus minimus - tetřívek malý

specio: centrocerko  artemizia - Centrocercus urophasianus - tetřívek pelyňkový

genro: dendragapo - Dendragapus - tetřívek

specio: dendragapo  obskura - Dendragapus obscurus - tetřívek douglaskový

genro: krescentflugilulo - Falcipennis - tetřívek

specio: krescentflugilulo  kanada - Falcipennis canadensis - tetřívek kanadský

specio: krescentflugilulo  siberia, koko  saĥalina - Falcipennis falcipennis - tetřívek sibiřský, kur sachalinský

genro: timpanuko - Tympanuchus - tetřívek

specio: timpanuko  preria - Tympanuchus cupido - tetřívek prériový, kur prériový

specio: timpanuko  minora - Tympanuchus pallidicinctus - tetřívek menší

specio: timpanuko  akravosta - Tympanuchus phasianellus - tetřívek ostroocasý

genro: bonazio - Bonasa - jeřábek

specio: bonazio  arbara, tetrao (evi) - Bonasa bonasia - jeřábek lesní

specio: bonazio  ĉinia - Bonasa sewerzowi - tetřívek čínský

specio: bonazio  kanada - Bonasa umbellus - jeřábek kanadský

genro: lagopo, lagopodo - Lagopus - bělokur

specio: lagopo ordinara - Lagopus lagopus - bělokur rousný

specio: lagopo  gronlanda - Lagopus lagopus reinhardi - bělokur grónský

specio: lagopo  blankvosta - Lagopus leucurus - bělokur běloocasý

specio: lagopo monta - Lagopus mutus - bělokur horský

specio: lagopo skota - Lagopus scoticus - bělokur skotský

familio: fazanedoj - Phasianidae - bažantovití

familio: perdrikenoj - Perdicinae - koroptve

genro: perdriko - Perdix - koroptev

specio: barboperdriko - Perdix dauurica - koroptev vousatá

specio: perdriko  himalaja - Perdix hodgsoniae - koroptev himálajská

specio: perdriko  tibeta - Perdix sifanica - koroptev tibetská

specio: perdriko  kampa - Perdix perdix - koroptev polní

genro: perdriko - Ammoperdix - koroptev

specio: fajfperdriko - Ammoperdix griseogularis - koroptev pouštní

specio: sabloperdriko - Ammoperdix heyi - koroptev arabská

genro: arboŝatulo - Arborophila - koroptev

specio: arboŝatulo  hajnana - Arborophila ardens - koroptev hainanská

specio: arboŝatulo  blankvanga - Arborophila atrogularis - koroptev bělolící

specio: arboŝatulo  striflugila - Arborophila brunneopectus - koroptev pruhokřídlá

specio: arboŝatulo  rufkapa - Arborophila cambodiana - koroptev rezavohlavá

specio: arboŝatulo  malaja - Arborophila charltonii - koroptev malajská

specio: arboŝatulo  verdkrura - Arborophila chloropus - koroptev zelenonohá

specio: arboŝatulo  tajvana - Arborophila crudigularis - koroptev tchaiwanská

specio: arboŝatulo  davida - Arborophila davidi - koroptev Davidova

specio: arboŝatulo  koluma - Arborophila gingica - koroptev límcová

specio: arboŝatulo  bornea - Arborophila hyperythra - koroptev bornejská

specio: arboŝatulo  java - Arborophila javanica - koroptev jávská

specio: arboŝatulo  kaŝtanbrusta - Arborophila mandellii - koroptev kaštanovoprsá

specio: arboŝatulo  flavakrura - Arborophila merlini - koroptev žlutonohá

specio: arboŝatulo  sumatra - Arborophila orientalis - koroptev sumaterská

specio: arboŝatulo  ruĝbeka - Arborophila rubrirostris - koroptev červenozobá

specio: arboŝatulo  brunbrusta - Arborophila rufipectus - koroptev hnědoprsá

specio: arboŝatulo  oranĝgorĝa - Arborophila rufogularis - koroptev oranžovohrdlá

specio: arboŝatulo  ruĝkapa - Arborophila torqueola - koroptev rudohlavá

genro: koturno - Haematortyx - koroptev

specio: koturno  ruĝkapa - Haematortyx sanguiniceps - koroptev karmínovohlavá, křepelka rudohlavá

genro: perdriko - Lerwa - koroptev

specio: neĝperdriko - Lerwa lerwa - koroptev sněžní, lerva himálajská

genro: margaroperdriko - Margaroperdix - koroptev

specio: margaroperdriko  madagaskara - Margaroperdix madagarensis - koroptev madagaskarská

genro: melanoperdriko - Melanoperdix - koroptev

specio: melanoperdriko  nigra - Melanoperdix nigra - koroptev černá

genro: rizotero - Rhizothera - koroptev

specio: rizotero  longbeka - Rhizothera longirostris - koroptev dlouhozobá

genro: koturno - Rollulus - koroptev

specio: kronkoturno - Rollulus rouloul - koroptev korunkatá

genro: ksenoperdriko - Xenoperdix - koroptev

specio: ksenoperdriko  tanzania - Xenoperdix udzungwensis - koroptev tanzanská

genro: frankolino - Francolinus - frankolín

specio: frankolino  ruĝbeka - Francolinus adspersus - frankolín červenozobý

specio: frankolino  ruĝgorĝa - Francolinus afer - frankolín rudohrdlý

specio: frankolino  afrika - Francolinus africanus - frankolín africký

specio: frankolino  ahanta - Francolinus ahantensis - frankolín ahantský

specio: frankolino  blankagorĝa - Francolinus albogularis - frankolín bělohrdlý

specio: frankolino  dusprona - Francolinus bicalcaratus - frankolín dvouostruhý

specio: frankolino  kamerunia - Francolinus camerunensis - frankolín kamerunský

specio: frankolino  kablanda - Francolinus capensis - frankolín kapský

specio: frankolino  rufkola - Francolinus castaneicollis - frankolín rezavokrký

specio: frankolino  klapertona - Francolinus clappertoni - frankolín Clappertonův

specio: frankolino  rufkapa - Francolinus coqui - frankolín rezavohlavý

specio: frankolino  sudana - Francolinus erckelii - frankolín Erckelův

specio: frankolino  finŝa - Francolinus finschi - frankolín Finschův

specio: frankolino  nigra - Francolinus francolinus - frankolín obecný

specio: frankolino  grizastria - Francolinus griseostriatus - frankolín páskovaný

specio: frankolino  marĉa - Francolinus gularis - frankolín bažinný

specio: frankolino  malgranda - Francolinus hartlaubi - frankolín malý

specio: frankolino  harvuda - Francolinus harwoodi - frankolín Harwoodův

specio: frankolino  hildebrandta - Francolinus hildebrandti - frankolín Hildebrandtův

specio: frankolino  flavakrura - Francolinus icterorhynchus - frankolín žlutonohý

specio: frankolino  bambua - Francolinus jacksoni - frankolín bambusový

specio: frankolino  arbara - Francolinus lathami - frankolín lesní

specio: frankolino  flavgorĝa - Francolinus leucoscepus - frankolín žlutohrdlý

specio: frankolino  rufaflugila - Francolinus levaillantii - frankolín rezavokřídlý

specio: frankolino  perdrika - Francolinus levalliantoides - frankolín koroptví

specio: frankolino  itura - Francolinus nahani - frankolín iturský

specio: frankolino  natala - Francolinus natalensis - frankolín natalský

specio: frankolino  uganda - Francolinus nobilis - frankolín ugandský

specio: frankolino  ĝibutia - Francolinus ochropectus - frankolín džibutský

specio: frankolino  hindia - Francolinus pictus - frankolín indický

specio: frankolino  perleta - Francolinus pintadeanus - frankolín perličkový

specio: frankolino  griza - Francolinus pondicerianus - frankolín křepelčí

specio: frankolino  altmontara - Francolinus psilolaemus - frankolín vysokohorský

specio: frankolino  grizbrusta - Francolinus rufopictus - frankolín šedoprsý

specio: frankolino  stribrusta - Francolinus schlegelii - frankolín proužkoprsý

specio: frankolino  tufa - Francolinus sephaena - frankolín chocholatý

specio: frankolino  ŝeleja - Francolinus shelleyi - frankolín Shelleyův

specio: frankolino  skvameta - Francolinus squamatus - frankolín šupinkatý

specio: frankolino  kolringa - Francolinus streptophorus - frankolín obojkový

specio: frankolino  svainsona - Francolinus swainsonii - frankolín Swainsonův

specio: frankolino  angola - Francolinus swierstrai - frankolín angolský

genro: koturno - Coturnix - křepelka

specio: koturno  adansona - Coturnix adansonii - křepelka Adansonova

specio: koturno  ĉinia - Coturnix chinensis - křepelka čínská

specio: koturno  pluva - Coturnix coromandelica - křepelka černoprsá, křepelka dešťová

specio: koturno ordinara - Coturnix coturnix - křepelka polní, křepelka obecná

specio: arlekenkoturno - Coturnix delegorguei - křepelka harlekýn

specio: koturno japana - Coturnix japonica - křepelka japonská

specio: † koturno  novzelanda - Coturnix novaezelandiae - křepelka novozélandská

specio: koturno  nigrabrusta - Coturnix pectoralis - křepelka rezavohrdlá, křepelka černoprsá

specio: koturno  variema - Coturnix ypsilophora - křepelka proměnlivá

genro: anurofazo - Anurophasis - křepelka

specio: anurofazo  novgvinea - Anurophasis monorthonyx - křepelka novoguinejská

genro: vokperdriko - Caloperdix - křepelka

specio: vokperdriko  arbara - Caloperdix oculea - křepelka lesní

genro: ofrisio - Ophrysia - křepelka

specio: ofrisio  himalaja - Ophrysia superciliosa - křepelka himálajská

genro: perdrikulo - Perdicula - křepelka

specio: perdrikulo  madrasa - Perdicula argoondah - křepelka madraská

specio: perdrikulo  vepra - Perdicula asiatica - křepelka křovinná

specio: perdrikulo  bunta - Perdicula erythrorhyncha - křepelka pestrá

specio: perdrikulo  asamia - Perdicula manipurensis - křepelka ásamská

genro: alektoro - Alectoris - orebice

specio: alektoro berbera - Alectoris barbara - orebice berberská, orebice skalní, orebice pouštní

specio: alektoro  azia, rokperdriko - Alectoris chukar - orebice čukar

specio: alektoro roka, rokperdriko eŭropa - Alectoris graeca - orebice horská

specio: alektoro  granda - Alectoris magna - orebice čínská

specio: alektoro  nigraverta - Alectoris melanocephala - orebice černohlavá

specio: alektoro  nigragorĝa - Alectoris philbyi - orebice černohrdlá

specio: alektoro ruĝa - Alectoris rufa - orebice rudá

specio: alektoro  greka - Alectoris saxatilis - orebice řecká

genro: neĝkoko - Tetraogallus - velekur

specio: neĝkoko  altaja - Tetraogallus altaicus - velekur altajský

specio: neĝkoko kaspia - Tetraogallus caspius - velekur kaspický

specio: neĝkoko  kaŭkaza - Tetraogallus caucasicus - velekur kavkazský

specio: neĝkoko  himalaja - Tetraogallus himalayensis - velekur himálajský

specio: neĝkoko  tibeta - Tetraogallus tibetanus - velekur tibetský

genro: tetraofazo - Tetraophasis - velekur

specio: tetraofazo  brungorĝa - Tetraophasis obscurus - velekur hnědohrdlý

specio:  - Tetraophasis szechenyii - velekur plavohrdlý

familio: fazanenoj - Phasianinae - bažanti

genro: fazano - Phasianus - bažant

specio: fazano ordinara - Phasianus colchicus - bažant obecný

specio: fazano ordinara kolringa - Phasianus colchicus torquatus - bažant obecný obojkový

specio: fazano  ornama - Phasianus elegans - bažant ozdobný

specio: fazano verda - Phasianus versicolor - bažant zelený, bažant pestrý

genro: poliplektro - Polyplectron - bažant

specio: pavofazano - Polyplectron bicalcaratum - bažant paví

specio: poliplektro  bronza - Polyplectron chalcurum - bažant bronzový

specio: poliplektro  spegula - Polyplectron chinquis - páv zrcadlový

specio: poliplektro  blankvanga - Polyplectron germaini - bažant bělolící

specio: poliplektro  montara - Polyplectron inopinatum - bažant horský

specio: poliplektro  malaka - Polyplectron malacense - bažant malajský

specio: poliplektro  palavana - Polyplectron napoleonis - bažant palawanský

specio: poliplektro  bornea - Polyplectron schleiermacheri - bažant bornejský

specio: fazano brila - Lephophorus impeyanus - bažant lesklý

genro: katreo - Catreus - bažant

specio: katreo  valiĥa - Catreus wallichii - bažant Wallichův

genro: fazano - Chrysolophus - bažant

specio: diamantfazano - Chrysolophus amherstiae - bažant diamantový

specio: orfazano - Chrysolophus pictus - bažant zlatý

specio: orfazano  nigrakapa - Chrysolophus pictus obscurus - bažant zlatý černohlavý

genro: orelfazano - Crossoptilon - bažant

specio: orelfazano  blua - Crossoptilon auritum - bažant ušatý

specio: orelfazano  blanka - Crossoptilon crossoptilon - bažant tibetský, bažant bílý

specio: orelfazano  hindia - Crossoptilon harmani - bažant pradéšský

specio: orelfazano  bruna - Crossoptilon mantchuricum - bažant mandžuský

genro: fazano - Ithaginis - bažant

specio: sangofazano - Ithaginis cruentus - bažant krvavý

genro: fazano - Lophophorus - bažant

specio: fazano  brila - Lophophorus impejanus - Lophophorus impeyanus …

specio: fazano  metala - Lophophorus l’huysii - bažant zelenoocasý, bažant kovový

specio: fazano  radia - Lophophorus refulgens - bažant zářivý

specio: fazano  stria - Lophophorus sclateri - bažant Sclaterův, bažant páskovaný

genro: fazano - Lophura - bažant

specio: fazano  bulvera - Lophura bulweri - bažant Bulwerův

specio: fazano  cindrokolora - Lophura diardi - bažant prelát, bažant popelavý

specio: fazano  edvardsa - Lophura edwardsi - bažant Edwardsův

specio: fazano  ruĝvanga - Lophura erythrophthalma - bažant červenolící

specio: fazano  vjetnama - Lophura hatinhensis - bažant vietnamský

specio: fazano  sumatra - Lophura hoogerwerfi - bažant sumaterský

specio: fazano  puncdorsa - Lophura ignita - bažant ohnivohřbetý

specio: fazano  imperiestra - Lophura imperialis - bažant císařský

specio: fazano  nigra - Lophura inornata - bažant černý

specio: fazano  blanknigra - Lophura leucomelanos - bažant kalij

specio: arĝentfazano - Lophura nycthemera - bažant stříbrný

specio: fazano  tajvana - Lophura swinhoii - bažant Swinhoeův

specio: fazano  grizvosta - Gennaeus andersoni - bažant šedorepý

specio: fazano  blanktufa - Gennaeus albocristatus - bažant bělochocholatý

genro: pukrasio - Pucrasia - bažant

specio: tufpukrasio - Pucrasia macrolopha - bažant chocholatý

genro: reinardio - Rheinardia - bažant

specio: reinardio  perla - Rheinardia ocellata - bažant perlový

genro: fazano - Syrmaticus - bažant

specio: fazano  eliota - Syrmaticus ellioti - bažant Elliotův

specio: fazano  humea - Syrmaticus humiae - bažant Humeové

specio: fazano  mikado - Syrmaticus mikado - bažant mikado

specio: reĝofazano - Syrmaticus reevesii - bažant královský

specio: fazano bronza - Syrmaticus soemmerringii - bažant měděný

genro: satiruso, tragopano - Tragopan - satyr

specio: satiruso  hela - Tragopan blythii - satyr světlý

specio: satiruso  bruna - Tragopan caboti - satyr hnědý

specio: satiruso  nepala - Tragopan melanocephalus - satyr černohlavý, satyr jevar

specio: satiruso  himalaja, fazano  satiruso - Tragopan satyra - satyr himálajský, bažant satyr

specio: satiruso  teminka - Tragopan temminckii - satyr Temminckův

genro: arguso - Argusianus - argus

specio: arguso  ĝangala - Argusianus argus - argus okatý

specio: arguso  tiomana - Argusianus bipunctatus - argus tiomanský

genro: pavo - Pavo - páv

specio: pavo blua - Pavo cristatus - páv korunkatý

specio: pavo  java - Pavo muticus - páv zelený, páv jávský

specio: pavo  nigraflugila - Pavo nigripennis - páv černokřídlý

genro: pavo - Afropavo - páv

specio: pavo  konga - Afropavo congensis - páv konžský

genro: galino - Gallus - kur

specio: galino bengala, ĝangalkoko ruĝa - Gallus gallus - kur bankivský

specio: galino  ĝangala - Gallus lafayetii - kur šrílanský, kur džunglový

specio: galino  sonerata - Gallus sonneratii - kur Sonneratův

specio: galino  bunta - Gallus varius - kur zelený, kur gangegar

genro: galinperdriko - Galloperdix - kur

specio: galinperdriko  dusprona - Galloperdix bicalcarata - kur dvouostruhý

specio: galinperdriko  hindia - Galloperdix lunulata - kur indický

specio: galinperdriko  vepra - Galloperdix spadicea - kur křovinný

genro: galino - Bambusicola - kur

specio: galino  makulflanka - Bambusicola fytchii - kur skvrnitoboký

specio: galino bambua - Bambusicola thoracica - kur bambusový

genro: ptilopaĥo - Ptilopachus - kur

specio: rokptilopaĥo - Ptilopachus petrosus - kur skalní

familio: arbokoturnedoj - Odontophoridae - křepelovití

genro: arbokoturno - Callipepla - křepel

specio: arbokoturno kalifornia - Callipepla californica - křepel kalifornský

specio: arbokoturno  doŭglasa - Callipepla douglasii - křepel Douglasův

specio: arbokoturno  kaska - Callipepla gambelii - křepel přilbový

specio: arbokoturno  skvamita - Callipepla squamata - křepel šupinkatý

genro: arbokoturno - Colinus - křepel

specio: tufarbokoturno - Colinus cristatus - křepel chocholatý

specio: arbokoturno  nigragorĝa - Colinus nigrogularis - křepel černohrdlý

specio: arbokoturno virginia - Colinus virginianus - křepel virginský

genro: arbokoturno - Cyrtonyx - křepel

specio: arbokoturno  arlekeno - Cyrtonyx montezumae - křepel harlekýn

specio: arbokoturno  perleta - Cyrtonyx ocellatus - křepel perličkový

genro: arbokoturno - Dactylortyx - křepel

specio: kantarbokoturno - Dactylortyx thoracicus - křepel zpěvavý

genro: arbokoturno - Dendrortyx - křepel

specio: arbokoturno  barba - Dendrortyx barbatus - křepel vousatý

specio: arbokoturno  gvatemala - Dendrortyx leucophrys - křepel vysokohorský, křepel guatemalský

specio: arbokoturno  longvosta - Dendrortyx macroura - křepel dlouhoocasý

genro: arbokoturno - Odontophorus - křepel

specio: arbokoturno  nigrafrunta - Odontophorus atrifrons - křepel černočelý

specio: arbokoturno  strivanga - Odontophorus balliviani - křepel pruholící

specio: arbokoturno  punktita - Odontophorus capueira - křepel tečkovaný

specio: arbokoturno  venezuela - Odontophorus columbianus - křepel venezuelský

specio: arbokoturno  mezapanamia - Odontophorus dialeucos - křepel dariénský

specio: arbokoturno  rufafrunta - Odontophorus erythrops - křepel rezavočelý

specio: arbokoturno  gujana - Odontophorus gujanensis - křepel lesní, křepel guyanský

specio: arbokoturno  makulita - Odontophorus guttatus - křepel skvrnitý

specio: arbokoturno  kaŝtana - Odontophorus hyperythrus - křepel kaštanový

specio: arbokoturno  blankagorĝa - Odontophorus leucolaemus - křepel bělohrdlý

specio: arbokoturno  brundorsa - Odontophorus melanonotus - křepel hnědohřbetý

specio: arbokoturno  mezamerika - Odontophorus melanotis - křepel středoamerický

specio: arbokoturno  rufbrusta - Odontophorus speciosus - křepel rezavoprsý

specio: arbokoturno  steleta - Odontophorus stellatus - křepel hvězdičkový

specio: arbokoturno  koluma - Odontophorus strophium - křepel límcový

genro: arbokoturno - Oreortyx - křepel

specio: arbokoturno  montara - Oreortyx pictus - křepel horský

genro: arbokoturno - Philortyx - křepel

specio: arbokoturno  striita - Philortyx fasciatus - křepel pruhovaný

genro: arbokoturno - Rhynchortyx - křepel

specio: arbokoturno  rufvanga - Rhynchortyx cinctus - křepel rezavolící

familio: meleagredoj - Meleagrididae - krocanovití

familio: meleagrenoj - Meleagrinae - krocani

genro: meleagro - Meleagris - krocan

specio: meleagro  doma - Meleagris gallopavo f. do- - krocan, ťopan, ťopák

specio: meleagro  sovaĝa - Meleagris gallopavo - krocan divoký

specio: meleagro  pava - Meleagris ocellata - krocan paví

specio: meleagro  bronza - Meleagris americana - krocan bronzový

specio: meleagro  florida - Meleagris asceola - krocan floridský

specio: meleagro  teksasa - Meleagris ellioti - krocan texaský

familio: numidedoj - Numididae - perličkovití

genro: numido - Acryllium - perlička

specio: numido  vultura - Acryllium vulturinum - perlička supí

genro: numido - Agelastes - perlička

specio: numido  ruĝkapa - Agelastes meleagrides - perlička červenohlavá

specio: numido  nigra - Agelastes niger - perlička černá

genro: numido - Guttera - perlička

specio: numido  blueta - Guttera plumifera - perlička modravá

specio: numido  flavkapa - Phasidus niger - perlička žlutohlavá

specio: tufnumido - Guttera pucherani - perlička chocholatá

genro: numido - Numida - perlička

specio: numido punktita - Numida meleagris - perlička kropenatá

familio: kraksedoj - Cracidae - hokovití

genro: krakso - Crax - hoko

specio: krakso  blubeka - Crax alberti - hoko modrozobý

specio: tufkrakso - Crax alector - hoko pospolitý, pospolitý Crax

specio: krakso  ruĝloba - Crax blumenbachii - hoko červenolaločnatý

specio: krakso  flavloba - Crax daubentoni - hoko žlutolaločnatý

specio: krakso  flavbeka - Crax fasciolata - hoko žlutozobý

specio: krakso  krona - Crax globulosa - hoko korunkatý

specio: krakso granda - Crax rubra - hoko proměnlivý, hoko velký

genro: mituo - Mitu - hoko

specio: mituo  mito - Mitu mitu - hoko mitu

specio: mituo  salvina - Mitu salvini - hoko Salvinův

specio: mituo  strivosta - Mitu tomentosa - hoko pruhoocasý

specio: mituo  amazonia - Mitu tuberosa - hoko amazonský

genro: notokrakso - Nothocrax - hoko

specio: notokrakso  nokta - Nothocrax urumutum - hoko noční

genro: paŭksio - Pauxi - hoko

specio: paŭksio  kaska - Pauxi pauxi - hoko přilbový

specio: paŭksio  bolivia - Pauxi unicornis - hoko bolivijský

genro: aburio - Aburria - guan

specio: aburio  aburo - Aburria aburri - guan aburri

genro: ĥamepeto - Chamaepetes - guan

specio: ĥamepeto  bluvanga - Chamaepetes goudotii - guan modrolící

specio: ĥamepeto  nigra - Chamaepetes unicolor - guan černý

genro: oreofazo - Oreophasis - guan

specio: oreofazo  montara - Oreophasis derbianus - guan horský

genro: penelopo - Penelope - guan

specio: penelopo  blankflugila - Penelope albipennis - guan bělokřídlý

specio: penelopo  strivosta - Penelope argyrotis - guan pruhoocasý

specio: penelopo  barba - Penelope barbata - guan vousatý

specio: penelopo  ruĝvanga - Penelope dabbenei - guan červenolící

specio: penelopo  rufventra - Penelope jacquacu - guan rezavobřichý

specio: penelopo  jakukako - Penelope jacucaca - guan jakukaka

specio: penelopo  gujana - Penelope marail - guan guyanský

specio: penelopo  anda - Penelope montagnii - guan andský

specio: penelopo  malhelkrura - Penelope obscura - guan tmavonohý

specio: penelopo  mezbrazila - Penelope ochrogaster - guan středobrazilský

specio: penelopo  ortona - Penelope ortoni - guan Ortonův

specio: penelopo  kolombia - Penelope perspicax - guan caucský

specio: penelopo  bunta - Penelope pileata - guan pestrý

specio: tufpenelopo - Penelope purpurascens - guan chocholatý

specio: penelopo  brazila - Penelope superciliaris - guan čárkovaný, jakura brazilská

genro: penelopeto - Penelopina - guan

specio: penelopeto  malgranda - Penelopina nigra - guan malý

genro: pipilo - Pipile - guan

specio: pipilo  ruĝgorĝa - Pipile cujubi - guan červenohrdlý

specio: pipilo  blugorĝa - Pipile cumanensis - guan modrohrdlý

specio: pipilo  nigrafrunta - Pipile jacutinga - guan černočelý

specio: pipilo  trinidada - Pipile pipile - guan trinidadský

genro: ortalo - Ortalis - čačalaka

specio: ortalo  grizakola - Ortalis canicollis - čačalaka šedokrká

specio: ortalo  grizakapa - Ortalis cinereiceps - čačalaka šedohlavá

specio: ortalo  rufkapa - Ortalis erythroptera - čačalaka rezavohlavá

specio: ortalo  brunflugila - Ortalis garrula - čačalaka hnědokřídlá

specio: ortalo  skvamita - Ortalis guttata - čačalaka šupinatá

specio: ortalo  blankventra - Ortalis leucogastra - čačalaka bělobřichá

specio: ortalo  gujana - Ortalis motmot - čačalaka guyanská

specio: ortalo  okcidentmeksikia - Ortalis poliocephala - čačalaka západomexická

specio: ortalo  rufvosta - Ortalis ruficauda - čačalaka rudořitá

specio: ortalo  helbrova - Ortalis superciliaris - čačalaka světlebrvá

specio: ortalo  brunflugila - Ortalis vetula - čačalaka obecná, guan hnědokřídlý

specio: ortalo  vaglera - Ortalis wagleri - čačalaka Waglerova

familio: megapodiedoj - Megapodiidae - tabonovití

genro: epipodio - Aepypodius - tabon

specio: epipodio  kresta - Aepypodius arfakianus - tabon hřebenatý

specio: epipodio  brunbrusta - Aepypodius bruijnii - tabon hnědoprsý

genro: alekturo - Alectura - tabon

specio: alekturo  arbara - Alectura lathami - tabon lesní

genro: eŭlipo - Eulipoa - tabon

specio: eŭlipo  moluka - Eulipoa wallacei - tabon molucký

genro: lovano - Leipoa - tabon

specio: lovano kolomba - Leipoa ocellata - tabon holubí

genro: makrocefalo - Macrocephalon - tabon

specio: makrocefalo  kaska - Macrocephalon maleo - tabon přilbový

genro: megapodio - Megapodius - tabon

specio: megapodio  novgvinea - Megapodius affinis - tabon novoguinejský

specio: megapodio  bernsteina - Megapodius bernsteinii - tabon Bernsteinův

specio: megapodio  filipina - Megapodius cumingii - tabon filipínský

specio: megapodio  bismarka - Megapodius eremita - tabon bismarcký

specio: megapodio  forstena - Megapodius forstenii - tabon Forstenův

specio: megapodio aŭstralia - Megapodius freycinet - tabon Freycinetův, tabon australský

specio: megapodio  biaka - Megapodius geelwinkianus - tabon biakský

specio: megapodio  mikronezia - Megapodius laperouse - tabon mikronéský

specio: megapodio  lajarda - Megapodius layardi - tabon Layardův

specio: megapodio  nikobara - Megapodius nicobariensis - tabon nikobarský

specio: megapodio  priĉarda - Megapodius pritchardii - tabon Pritchardův

specio: megapodio  oranĝkrura - Megapodius reinwardt - tabon oranžovonohý

genro: talegalo - Talegalla - tabon

specio: talegalo  ruĝbeka - Talegalla cuvieri - tabon červenozobý

specio: talegalo  nigrabeka - Talegalla fuscirostris - tabon černozobý

specio: talegalo  kolringa - Talegalla jobiensis - tabon obojkový

ordo: opistokomformaj - Opisthocomiformes - hoacinové

subordo: opistokomoj - Opisthocomi - hoacinové

familio: opistokomedoj - Opisthocomidae - hoacinovití

genro: opistokomo - Opisthocomus - hoacin

specio: opistokomo  tufa - Opisthocomus hoazin - hoacin chocholatý

ordo: gruformaj - Gruiformes - krátkokřídlí

subordo: turnicoj - Turnices - perepelové

familio: turnicedoj - Turnicidae - perepelovití

genro: turnico - Ortyxelos - perepel

specio: turnico  plejmalgranda - Ortyxelos meiffrenii - perepel nejmenší

genro: turnico - Turnix - perepel

specio: turnico  kaŝtana - Turnix castanota - perepel kaštanový

specio: turnico  evereta - Turnix everetti - perepel Everettův

specio: turnico  hotentota - Turnix hottentotta - perepel hotentotský

specio: turnico  ruĝgorĝa - Turnix lepurana - perepel rudohrdlý

specio: turnico  aŭstralazia - Turnix maculosa - perepel australasijský

specio: turnico  nigraventra - Turnix melanogaster - perepel černobřichý

specio: turnico  nana - Turnix nana - perepel zakrslý

specio: turnico  nigragorĝa - Turnix nigricollis - perepel madagaskarský, perepel černohrdlý

specio: turnico  flavbeka - Turnix ocellata - perepel žlutozobý

specio: turnico  okrabrusta - Turnix olivii - perepel okrovoprsý

specio: turnico  falvagorĝa - Turnix pyrrhothorax - perepel rezavoprsý, perepel plavohrdlý

specio: turnico skvameta - Turnix suscitator - perepel šupinkový

specio: turnico arbara - Turnix sylvatica - perepel evropský, perepel lesní

specio: turnico  flavakrura - Turnix tanki - perepel žlutonohý

specio: turnico  ruĝokula - Turnix varia - perepel rudooký

specio: turnico malgranda - Turnix velox - perepel australský, perepel malý

specio: turnico  vorcestera - Turnix worcesteri - perepel Worcesterův

subordo: paŝantaj - Grues - kráčiví

familio: gruedoj - Gruidae - jeřábovití

genro: gruo - Anthropoides - jeřáb

specio: gruo  paradiza - Anthropoides paradisea - jeřáb rajský

specio: fraŭlingruo - Anthropoides virgo - jeřáb panenský

genro: gruo - Balearica - jeřáb

specio: krongruo - Balearica pavonina - jeřáb paví

specio: gruo  reĝa - Balearica regulorum - jeřáb královský

genro: gruo - Bugeranus - jeřáb

specio: gruo  veruka - Bugeranus carunculatus - jeřáb bradavičnatý

genro: gruo - Grus - jeřáb

specio: gruo  amerika - Grus americana - jeřáb bělohřbetý, jeřáb americký

specio: gruo  antigona - Grus antigone - jeřáb Antigonin

specio: gruo kanada - Grus canadensis - jeřáb kanadský

specio: gruo  blankakapa - Grus carunculata - jeřáb ohnivý

specio: gruo  blankvanga - Grus collaris - jeřáb bělolící

specio: gruo cindrokolora - Grus grus - jeřáb popelavý

specio: gruo japana - Grus japonensis - jeřáb mandžuský

specio: gruo blanka - Grus leucogeranus - jeřáb bílý

specio: gruo blankakola - Grus monacha - jeřáb kápový

specio: gruo  nigrakola - Grus nigricollis - jeřáb černokrký

specio: gruo  aŭstralia - Grus rubicunda - jeřáb australský

specio: gruo ruĝvanga - Grus vipio - jeřáb červenolící, jeřáb daurský

familio: aramedoj - Aramidae - kurlanovití

genro: aramo - Aramus - kurlan

specio: aramo  rala - Aramus guarauna - kurlan chřástalovitý

familio: psofiedoj - Psophidae - trubačovití

genro: psofio - Psophia - trubač

specio: agamio - Psophia crepitans - trubač agami

specio: psofio  blankdorsa - Psophia leucoptera - trubač peruánský, trubač bělohřbetý

specio: psofio  verdflugila - Psophia viridis - trubač brazilský, trubač zelenokřídlý

familio: raledoj - Rallidae - chřástalovití

familio: ralenoj - Rallinae - chřástali

genro: enigmatolimno - Aenigmatolimnas - chřástal

specio: enigmatolimno  striita - Aenigmatolimnas marginalis - chřástal žíhaný

genro: amaŭrolimno - Amaurolimnas - chřástal

specio: amaŭrolimno  egalkolora - Amaurolimnas concolor - chřástal stejnobarvý

genro: amaŭrbirdo - Amaurornis - chřástal

specio: amaŭrbirdo  brundorsa - Amaurornis akool - chřástal hnědohřbetý

specio: amaŭrbirdo  nigravosta - Amaurornis bicolor - chřástal černoocasý

specio: amaŭrbirdo  flavabeka - Amaurornis flavirostra - chřástal žlutozobý

specio: amaŭrbirdo  celebesa - Amaurornis isabellinus - chřástal celebeský

specio: amaŭrbirdo  talaŭda - Amaurornis magnirostris - chřástal talaudský

specio: amaŭrbirdo  moluka - Amaurornis moluccanus - chřástal molucký

specio: amaŭrbirdo  filipina - Amaurornis olivaceus - chřástal filipínský

specio: amaŭrbirdo  oliviera - Amaurornis olivieri - chřástal Olivierův

specio: amaŭrbirdo blankbrusta - Amaurornis phoenicurus - chřástal běloprsý

genro: anurolimno - Anurolimnas - chřástal

specio: anurolimno  rufgorĝa - Anurolimnas castaneiceps - chřástal rezavohrdlý

specio: anurolimno  nigrastria - Anurolimnas fasciatus - chřástal černopásý

specio: anurolimno  grizvanga - Anurolimnas viridis - chřástal šedolící

genro: afanapterigo - Aphanapterix - chřástal

specio: afanapterigo  rufa - Aphanapterix bonasia - chřástal rezavý

specio: afanapterigo  leguata - Aphanapterix leguati - chřástal Leguatův

genro: aramido - Aramides - chřástal

specio: aramido  rufkola - Aramides axillaris - chřástal rezavokrký

specio: aramido  gujana - Aramides cajanea - chřástal guyanský

specio: aramido  rufaflugila - Aramides calopterus - chřástal rezavokřídlý

specio: aramido  perua - Aramides gutturalis - chřástal peruánský

specio: aramido  orientbrazila - Aramides mangle - chřástal východobrazilský

specio: aramido  sarakuro - Aramides saracura - chřástal sarakura

specio: aramido  volfa - Aramides wolfi - chřástal Wolfův

specio: aramido  ipekaho - Aramides ypecaha - chřástal ypecaha

genro: aramidopso - Aramidopsis - chřástal

specio: aramidopso  platena - Aramidopsis plateni - chřástal Platenův

genro: atlantisio - Atlantisia - chřástal

specio: atlantisio  ascensia - Atlantisia elpenor - chřástal ascensionský

specio: atlantisio  rogersa - Atlantisia rogersi - chřástal Rogersův

genro: kaniralo - Canirallus - chřástal

specio: kaniralo  grizverta - Canirallus kioloides - chřástal šedotemenný

specio: kaniralo  grizgorĝa - Canirallus oculeus - chřástal šedohrdlý

genro: koturnikopo - Coturnicops - chřástal

specio: koturnikopo blankventra - Coturnicops exquisitus - chřástal bělobřichý

specio: koturnikopo  punktita - Coturnicops notatus - chřástal tečkovaný

specio: koturnikopo  flava - Coturnicops noveboracensis - chřástal žlutý

genro: krekopso - Crecopsis - chřástal

specio: krekopso  afrika - Crecopsis egregia - chřástal africký

genro: krekso - Crex - chřástal

specio: krekso  kampa - Crex crex - chřástal polní

genro: cianolimno - Cyanolimnas - chřástal

specio: cianolimno  kuba - Cyanolimnas cerverai - chřástal kubánský

genro: driolimno - Dryolimnas - chřástal

specio: driolimno  blankagorĝa - Dryolimnas cuvieri - chřástal bělohrdlý

genro: eŭlabeornito - Eulabeornis - chřástal

specio: eŭlabeornito  brunventra - Eulabeornis castaneoventris - chřástal hnědobřichý

genro: galikrekso - Gallicrex - chřástal

specio: galikrekso  kornohava - Gallicrex cinerea - chřástal rohatý, slípka rohatá

genro: galiralo - Gallirallus - chřástal

specio: galiralo  suda - Gallirallus australis - chřástal weka

specio: galiralo  kalajana - Gallirallus calayanensis - chřástal calayanský

specio: galiralo  difenbaĥa - Gallirallus dieffenbachii - chřástal Dieffenbachův

specio: galiralo  novbritia - Gallirallus insignis - chřástal novobritský

specio: galiralo  novkaledonia - Gallirallus lafresnayanus - chřástal novokaledonský

specio: galiralo  ĉathama - Gallirallus modestus - chřástal chathamský

specio: galiralo  okinava - Gallirallus okinawae - chřástal okinavský

specio: galiralo  gvama - Gallirallus owstoni - chřástal guamský

specio: galiralo  tahitia - Gallirallus pacificus - chřástal tahitský

specio: galiralo  bendita - Gallirallus philippensis - chřástal páskovaný

specio: galiralo  roviana - Gallirallus rovianae - chřástal rovianský

specio: galiralo  ŝarpea - Gallirallus sharpei - chřástal Sharpeův

specio: galiralo  striita - Gallirallus striatus - chřástal proužkovaný

specio: galiralo  hovea - Gallirallus sylvestris - chřástal Howeův

specio: galiralo  kolringa - Gallirallus torquatus - chřástal příčkovaný

specio: galiralo  vakinsula - Gallirallus wakensis - chřástal wakeský

genro: gimnokrekso - Gymnocrex - chřástal

specio: gimnokrekso  plumboventra - Gymnocrex plumbeiventris - chřástal olověnobřichý

specio: gimnokrekso  rosenberga - Gymnocrex rosenbergii - chřástal Rosenbergův

specio: gimnokrekso  talaŭda - Gymnocrex talaudensis - chřástal karakelongský

genro: habroptilo - Habroptila - chřástal

specio: habroptilo  sprona - Habroptila wallacii - chřástal halmaherský, chřástal ostruhatý

genro: himantornito - Himantornis - chřástal

specio: himantornito  ruĝkrura - Himantornis haematopus - chřástal červenonohý

genro: lateralo - Laterallus - chřástal

specio: lateralo  azteka - Laterallus albigularis - chřástal aztécký

specio: lateralo  grizbrusta - Laterallus exilis - chřástal šedoprsý

specio: lateralo  nigra - Laterallus jamaicensis - chřástal tmavý, chřástal černý

specio: lateralo  paragvaja - Laterallus leucopyrrhus - chřástal paraguayský

specio: lateralo  venezuela - Laterallus levraudi - chřástal venezuelský

specio: lateralo  rufaflanka - Laterallus melanophaius - chřástal rezavoboký

specio: lateralo  ruĝeta - Laterallus ruber - chřástal narudlý

specio: lateralo  galapaga - Laterallus spilonotus - chřástal galapážský

specio: laterolo  bonaera - Laterallus tuerosi - chřástal junínský

specio: lateralo  rufvanga - Laterallus xenopterus - chřástal rezavolící

genro: levinio - Lewinia - chřástal

specio: levinio  brunzona - Lewinia mirificus - chřástal hnědopásý

specio: levinio  aŭklanda - Lewinia muelleri - chřástal aucklandský

specio: levinio  palbrusta - Lewinia pectoralis - chřástal bledoprsý

genro: megakrekso - Megacrex - chřástal

specio: megakrekso  mangrova - Megacrex inepta - chřástal mangrovový

genro: mikropugulo - Micropygia - chřástal

specio: mikropugulo  oranĝa - Micropygia schomburgkii - chřástal oranžový

genro: novkrekso - Neocrex - chřástal

specio: novkrekso  kolombia - Neocrex colombianus - chřástal kolumbijský

specio: novkrekso  buntbeka - Neocrex erythrops - chřástal pestrozobý

genro: nesoklopeo - Nesoclopeus - chřástal

specio: nesoklopeo  striflugila - Nesoclopeus poecilopterus - chřástal proužkokřídlý

specio: nesoklopeo  vudforda - Nesoclopeus woodfordi - chřástal woodfordův

genro: pardiralo - Pardirallus - chřástal

specio: pardiralo  makulita - Pardirallus maculatus - chřástal skvrnitý

specio: pardiralo  marĉa - Pardirallus nigricans - chřástal bažinný

specio: pardiralo  plumbokolora - Pardirallus sanguinolentus - chřástal olověnobarvý

genro: porzano - Porzana - chřástal

specio: porzano  blankmentona - Porzana albicollis - chřástal bělobradý

specio: porzano  hendersona - Porzana atra - chřástal hendersonský

specio: porzano  karolina - Porzana carolina - chřástal karolinský, chřástal sora

specio: porzano cindrokolora - Porzana cinerea - chřástal popelavý

specio: porzano  flavaventra - Porzana flaviventer - chřástal žlutobřichý

specio: porzano  rivera - Porzana fluminea - chřástal říční

specio: porzano bruna - Porzana fusca - chřástal hnědoprsý

specio: † porzano  mikronezia - Porzana monasa - chřástal mikronéský

specio: † porzano  pacifika - Porzana nigra - chřástal pacifický

specio: † porzano  lajsana - Porzana palmeri - chřástal laysanský

specio: porzano malgranda - Porzana parva - chřástal malý

specio: porzano  siberia - Porzana paykullii - chřástal sibiřský

specio: porzano makula - Porzana porzana - chřástal kropenatý

specio: porzano  pigmea - Porzana pusilla - chřástal nejmenší

specio: porzano  havaja - Porzana sandwichensis - chřástal havajský

specio: porzano  argentina - Porzana spiloptera - chřástal argentinský

specio: porzano  tenebra - Porzana tabuensis - chřástal temný

genro: ralino - Rallina - chřástal

specio: ralino  andamana - Rallina canningi - chřástal andamanský

specio: ralino  striventra - Rallina eurizonoides - chřástal pruhobřichý

specio: ralino  ruĝkrura - Rallina fasciata - chřástal rudonohý

specio: ralino  forbesa - Rallina forbesi - chřástal Forbesův

specio: ralino  praarbara - Rallina leucospila - chřástal pralesní

specio: ralino  majra - Rallina mayri - chřástal Mayrův

specio: ralino  novgvinea - Rallina rubra - chřástal novoguinejský

specio: ralino  trikolora - Rallina tricolor - chřástal tříbarvý

genro: ralo - Rallus - chřástal

specio: ralo  patagonia - Rallus antarcticus - chřástal patagonský

specio: akvoralo - Rallus aquaticus - chřástal vodní

specio: kanralo - Rallus caerulescens - chřástal rákosní

specio: ralo  reĝa - Rallus elegans - chřástal královský

specio: ralo  virginia - Rallus limicola - chřástal virginský

specio: ralo  longbeka - Rallus longirostris - chřástal dlouhozobý

specio: ralo  madagaskara - Rallus madagascariensis - chřástal madagaskarský

specio: ralo  bogota - Rallus semiplumbeus - chřástal bogotský

specio: ralo  vetmorea - Rallus wetmorei - chřástal wetmoreův

genro: ruĝetio - Rougetius - chřástal

specio: ruĝetio  ruĝeta - Rougetius rougetii - chřástal Rougetův

specio: rinkeo  ora - Rhynchaea capensis - chřástal zlatý

specio: rinkeo  duonkoluma - Rhynchaea semicollaris - chřástal pololímcový

genro: saroturo - Sarothrura - chřástal

specio: saroturo  rufvosta - Sarothrura affinis - chřástal rezavoocasý

specio: saroturo  ajresa - Sarothrura ayresi - chřástal Ayresův

specio: saroturo  boma - Sarothrura boehmi - chřástal Böhmův

specio: saroturo  flavmakula - Sarothrura elegans - chřástal žlutoskvrnný

specio: saroturo  insula - Sarothrura insularis - chřástal ostrovní

specio: saroturo  streketita - Sarothrura lugens - chřástal čárkovaný

specio: saroturo  blankmakula - Sarothrura pulchra - chřástal běloskvrnný

specio: saroturo  kaŝtanbrusta - Sarothrura rufa - chřástal kaštanovoprsý

specio: saroturo  vatersa - Sarothrura watersi - chřástal Watersův

familio: galinolenoj, akvokokenoj, marĉokokenoj - Gallinulinae - slípky

genro: galinolo, akvokoko, marĉokoko,  - Gallinula - slípka

specio: galinolo  nana - Gallinula angulata - slípka drobná, slípka zakrslá

specio: galinolo verdkrura - Gallinula chloropus - slípka zelenonohá

specio: galinolo  goŭga - Gallinula comeri - slípka goughská

specio: leguatio  giganta - Leguatia gigantea - slípka obrovská

specio: galinolo  makulflanka - Gallinula melanops - slípka skvrnitoboká

specio: galinolo  tasmania - Gallinula mortierii - slípka tasmánská

specio: † galinolo  tristandakunja - Gallinula nesiotis - slípka tristanská

specio: galinolo  samoa - Gallinula pacifica - slípka samojská

specio: galinolo  salomona - Gallinula silvestris - slípka šalamounská

specio: galinolo  tenebra - Gallinula tenebrosa - slípka tmavá

specio: galinolo  nigravosta - Gallinula ventralis - slípka černoocasá

genro: porfirio - Porphyrio - slípka

specio: porfirio  kalva - Porphyrio calvus - slípka malajská

specio: porfirio  blanketa - Porphyrio albus - slípka bělavá

specio: porfirio  malgranda - Porphyrio alleni - slípka Allenova

specio: † porfirio  reunia - Porphyrio coerulescens - slípka réunionská

specio: porfirio  flavbeka - Porphyrio flavirostris - slípka žlutozobá

specio: † porfirio  novzelanda - Porphyrio hochstetteri - slípka novozélandská

specio: † porfirio  novkaledonia - Porphyrio kukwiedei - slípka novokaledonská

specio: porfirio  takaheo - Porphyrio mantelli - slípka takahe

specio: porfirio  flavakrura - Porphyrio martinicus - slípka žlutonohá

specio: porfirio  grizkapa - Porphyrio poliocephalus - slípka šedohlavá

specio: porfirio purpura - Porphyrio porphyrio - slípka modrá

specio: porfirio smeralda - Porphyrio porphyrio madagascariensis - slípka zelená, slípka modrá madakaskarská

specio: porfirio purpura mediteranea - Porphyrio porphyrio porphyrio - slípka modrá středomořská

genro: porfirio, sultankoko - Porphyrula - slípka

familio: fulikenoj - Fulicinae - lysky

genro: fuliko - Fulica - lyska

specio: fuliko  havaja - Fulica alai - lyska havajská

specio: fuliko amerika - Fulica americana - lyska americká

specio: fuliko  brila - Fulica ardesiaca - lyska andská

specio: fuliko  sudamerika - Fulica armillata - lyska žlutočelá

specio: fuliko nigra - Fulica atra - lyska černá

specio: fuliko  suda - Fulica australis - lyska jižní

specio: fuliko  kariba - Fulica caribaea - lyska karibská

specio: fuliko  kornohava - Fulica cornuta - lyska rohatá

specio: krestfuliko - Fulica cristata - lyska hřebenatá

specio: fuliko  giganta - Fulica gigantea - lyska velká, lyska obrovská

specio: fuliko  sudafrika - Fulica leucoptera - lyska jihoafrická

specio: † fuliko  maŭricia - Fulica newtoni - lyska mauricijská

specio: fuliko  ruĝfrunta - Fulica rufifrons - lyska červenočelá

subordo: heliornitoj - Heliornithes - chřástalovci

familio: heliornitedoj - Heliornithidae - chřástalcovití, chřástalovcovití

genro: heliopajto - Heliopais - chřástalec

specio: heliopajto  maska - Heliopais personata - chřástalec maskový

genro: heliornito - Heliornis - chřástalec

specio: heliornito  fulika - Heliornis fulica - chřástalec lyskonohý, chřástalovec lyskonohý

genro: podiko - Podica - chřástalec

specio: podiko  afrika - Podica senegalensis - chřástalec africký

genro: rinoĥetoj - Rhynocheti - kaguové

familio: rinoĥetedoj - Rhynochetidae - kaguovití

genro: rinoĥeto - Rhynochetos - kagu

specio: rinoĥeto  tufa - Rhynochetos jubatus - kagu chocholatý

subordo: eŭripigoj - Eurypygae - slunatci

familio: eŭripigedoj - Eurypygidae - slunatcovití

genro: eŭripigo - Eurypyga - slunatec

specio: eŭripigo  superba - Eurypyga helias - slunatec nádherný

subordo: kariamoj - Cariamae - běhavci

familio: kariamedoj - Cariamidae - seriemovití

genro: kariamo - Cariama - seriema

specio: kariamo  ruĝbeka - Cariama cristata - seriema rudozobá

genro: ĉunjo - Chunga - čuňa

specio: ĉunjo  nigrabeka - Chunga burmeisteri - čuňa černozobá

subordo: otidoj - Otides - dropi

familio: otidedoj - Otididae - dropovití

genro: otido - Afrotis - drop

specio: otido  blankvanga - Afrotis afra - drop bělolící

specio: otido  grizverta - Afrotis afraoides - drop šedotemenný

genro: otido - Ardeotis - drop

specio: otido  araba - Ardeotis arabs - drop arabský

specio: otido  aŭstralia - Ardeotis australis - drop australský

specio: otido  korio - Ardeotis kori - drop kori

specio: otido  nigrakapa - Ardeotis nigriceps - drop černohlavý

genro: otido - Chlamydotis - drop

specio: otido  koltufa - Chlamydotis macqueenii - drop hřívnatý

specio: otido koluma - Chlamydotis undulata - drop obojkový, drop chocholatý

genro: otido - Eupodotis - drop

specio: otido  blueta - Eupodotis caerulescens - drop modravý

specio: otido  plejmalgranda - Eupodotis humilis - drop nejmenší

specio: otido  hindia - Eupodotis indica - drop indický

specio: otido  rupela - Eupodotis rueppellii - drop Rüppellův

specio: otido  blankventra - Eupodotis senegalensis - drop bělobřichý

specio: otido  vigorsa - Eupodotis vigorsii - drop Vigorsův

genro: otido - Houbaropsis - drop

specio: otido  bengala - Houbaropsis bengalensis - drop bengálský

genro: otido - Lissotis - drop

specio: otido  hartlaŭba - Lissotis hartlaubii - drop Hartlaubův

specio: otido  nigraventra - Lissotis melanogaster - drop černobřichý

genro: otido - Lophotis - drop

specio: otido  somalia - Lophotis gindiana - drop somálský

specio: tufotido - Lophotis ruficrista - drop chocholatý

specio: otido  savilea - Lophotis savilei - drop savileův

genro: otido - Neotis - drop

specio: otido  nigraflugila - Neotis denhami - drop Denhamův, drop černokřídlý

specio: otido  heŭglina - Neotis heuglinii - drop Heuglinův

specio: otido  ludviga - Neotis ludwigii - drop Ludwigův

specio: otido  nubia - Neotis nuba - drop núbijský

genro: otido - Otis - drop

specio: otido granda - Otis tarda - drop velký

genro: otido - Tetrax - drop

specio: otido malgranda - Tetrax tetrax - drop malý

familio: mesitornitedoj - Mesitornithidae - mesitovití

genro: mesitornito - Mesitornis - mesit

specio: mesitornito  bruna - Mesitornis unicolor - mesit hnědý

specio: mesitornito  blankbrusta - Mesitornis variegata - mesit běloprsý

genro: monio - Monias - mesit

specio: monio  benŝa - Monias benschi - mesit Benschův

familio: trieledoj, burinedoj - Burhinidae - dytlíkovití

genro: trielo - Burhinus - dytík

specio: trielo  dustria - Burhinus bistriatus - dytík dvoupruhý

specio: makultrielo - Burhinus capensis - dytík skvrnitý

specio: trielo  granda - Burhinus grallarius - dytík velký

specio: trielo  novala - Burhinus oedicnemus - dytík úhorní, dytík obecný

specio: trielo  senegala - Burhinus senegalensis - dytík africký, dytík senegalský+D1837

specio: trielo  pala - Burhinus superciliaris - dytík bledý

specio: trielo  malhela - Burhinus vermiculatus - dytík tmavý

genro: trielo - Esacus - dytík

specio: trielo  blankaflugila - Esacus magnirostris - dytík bělokřídlý

specio: trielo  kurbabeka - Esacus recurvirostris - dytík křivozobý

 

 Lexicon silvestre

 

Esperantsko-český slovník


Reta Vortaro